ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: Nhập môn trí tuệ nhân tạo

Đề cương môn Trí Tuệ Nhân tạo có đáp án

Đề cương môn Trí Tuệ Nhân tạo có đáp án
... mệnh đề cách tuyển cặp mệnh đề danh sách mệnh đề Nếu mệnh đề biến mệnh đề đối ngẫu loại bỏ biến B6 Thay hai mệnh đề vừa tuyển danh sách mệnh đề mệnh đề B7 Nếu không xây dựng thêm mệnh đề danh ... nghĩa định, toán thuật toán không giải thuật toán − Trong thực tế, nhiều toán giải cách giải chấp nhận không đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn thuật toán, cách giải gọi thuật giải Thuật giải đề cập đến ... sách mệnh đề hai mệnh đề đối ngẫu vấn đề không chứng minh Nếu danh sách mệnh đề không mệnh đề (danh sách rỗng:Φ), vấn đề chứng minh Áp dụng thuật giải Robinson, chứng minh tập mệnh đề sau: ¬p...
 • 7
 • 506
 • 13

NGÂN HÀNG ĐỀ THI MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

NGÂN HÀNG ĐỀ THI MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
... C/ Ngân hàng đề I Các câu thuộc loại “Câu 1” 1) Cho đồ thị sau A B H C I D E F J G K u0 = A T = {I, E, K} ... vật, có chân, tay, mắt, mũi, mồm + Động vật thở không khí, có lông + Giáo sư người, giỏi chuyên môn + Ông An giáo sư lĩnh vực kinh tế 6) Cho mạng ngữ nghĩa sau: có Chíp isa Sẻ ako Chim ako cánh ... vật, có chân, tay, mắt, mũi, mồm + Động vật thở không khí, có lông + Giáo sư người, giỏi chuyên môn + Ông An giáo sư lĩnh vực kinh tế 12) Cho mạng ngữ nghĩa sau: có Chíp isa Sẻ ako Chim ako isa...
 • 25
 • 3,995
 • 28

NGÂN HÀNG ĐỀ THI MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

NGÂN HÀNG ĐỀ THI MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
... vật, có chân, tay, mắt, mũi, mồm + Động vật thở không khí, có lông + Giáo sư người, giỏi chuyên môn + Ông An giáo sư lĩnh vực kinh tế 6) Cho mạng ngữ nghĩa sau: Chíp isa Sẻ có ako Chim ako isa ... vật, có chân, tay, mắt, mũi, mồm + Động vật thở không khí, có lông + Giáo sư người, giỏi chuyên môn + Ông An giáo sư lĩnh vực kinh tế 12) Cho mạng ngữ nghĩa sau: có isa ako Sẻ Chíp Chim ako isa...
 • 17
 • 1,651
 • 9

Đề tài môn trí tuệ nhân tạo 2015

Đề tài môn trí tuệ nhân tạo 2015
... (để tạo thành phép tính phía trước quân đối phương đứng cản) Sau dùng phép cộng (+), trừ (-), nhân (x), chia (:) với để đáp số Đáp số phép tính điểm bắt quân đối phương Nếu kết phép cộng nhân ... Project Trò chơi Tic – Tac – Toe (tối đa SV) Trò chơi Tic-Tac-Toe trò chơi mang tính trí tuệ chơi người với người người với máy tính Là dạng đơn giản trò đánh cờ Caro, luật chơi: người ... 12 Cờ toán (tối đa SV) Mỗi bên có quân cờ quân số Ngoại trừ quân số không phép di chuyển khỏi vị trí, quân lại 1-9 theo tám hướng Mỗi ô trống bàn cờ bước Số bước thực theo trị số riêng quân cờ...
 • 12
 • 521
 • 3

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
... sinh viên có Khái niệm hiểu biết khái quát về: Lịch sử phát triển Trí tuệ nhân tạo Lãnh vực ứng dụng Lịch sử phát triển Trí tuệ nhân tạo SỐ TIẾT T LT C TH 32 Chương 2: Giải toán tìm kiếm Giúp cho ... Modern Approach [3] Artificial Intelligence – A Systems Approach Các lãnh vực ứng dụng Trí tuệ nhân tạo TÀI LIỆU TỰ HỌC [4] Artificial Intelligence Không gian trạng thái Hiểu khái niệm Chiến lược giải ... o Có ý thức tự học hỏi nâng cao hiểu biết giải pháp giải toán NỘI DUNG MÔN HỌC S T T CHƢƠNG Chương 1: Tổng quan MỤC TIÊU MỤC, TIỂU MỤC Giúp cho...
 • 4
 • 216
 • 1

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
... môn học  Đề cương chi tiết  Phương pháp giảng dạy  Đánh giá môn học  Tài liệu tham khảo Học phần tiên  Phân tích & thiết kế thuật toán  Xác suất thống kê Mục tiêu môn học Sau kết thúc môn ... tổng quát ngành khoa học Trí Tuệ Nhân Tạo (TTNT) nhánh nghiên cứu khác TTNT  Hiểu tiếp cận giải vấn đề (GQVĐ) khác TTNT  Vận dụng suy luận logic vị từ để GQVĐ Mục tiêu môn học (tt)  Vận dụng ... gia  Hiểu tiếp cận GQVĐ theo kiểu học máy: ID3, mạng Neuron, giải thuật di truyền Đề cương chi tiết Xem chi tiết Phương pháp giảng dạy • Sinh viên chuẩn bị trước lên lớp thuyết trình theo nhóm...
 • 9
 • 260
 • 0

Nhập môn Trí tuệ nhân tạo-Bài 1

Nhập môn Trí tuệ nhân tạo-Bài 1
... • Trí tuệ nhân tạo gì? • Các lĩnh vực liên quan đến trí tuệ nhân tạo • Lịch sử hình thành khoa học trí tuệ nhân tạo • Các lĩnh vực ứng dụng trí tuệ nhân tạo • Những vấn đề cốt lõi trí tuệ nhân ... Bốn quan điểm nhìn nhận trí tuệ nhân tạo Suy nghĩ người Suy nghĩ có lý trí Hành động người Hành động có lý trí Trí tuệ nhân tạo gì? Suy nghĩ người: - Cách tiếp cận cuối kỷ 19 , đầu kỷ 20 tâm lý học ... xem trí tuệ người gì? chức thể trí tuệ như: xử lý ngôn ngữ, nghĩ, học, lập luận thực nào? Trí tuệ nhân tạo gì? Hai cách tiếp cận: Trên xuống: Tâm lý học nt → Symbolism (Simon & Newell, 19 61) Dưới...
 • 26
 • 839
 • 4

Nhập môn Trí tuệ nhân tạo-Bài 2

Nhập môn Trí tuệ nhân tạo-Bài 2
... + (d-1)b2 + … + 3bd -2 +2bd-1 + 1bd • Ví dụ b = 10, d = 5, – NDLS = + 10 + 100 + 1,000 + 10,000 + 100,000 = 111,111 – NIDS = + 50 + 400 + 3,000 + 20 ,000 + 100,000 = 123 ,456 • Tỷ lệ ( 123 ,456 - ... sâu dần l =1 Tìm kiếm sâu dần l =2 Tìm kiếm sâu dần l =3 Tìm kiếm sâu dần • Số lượng nodes sinh giới hạn độ sâu d với độ phân nhánh b: NDLS = b0 + b1 + b2 + … + bd -2 + bd-1 + bd • Số lượng nodes ... sinh (bởi EXPAND) đặt fringe Đánh giá tìm kiếm BFS • • • • đủ? có (nếu b hữu hạn) thời gian? 1+b+b2+b3+… +bd + b(bd-1) = O(bd+1) không gian? O(bd+1) (lưu node cây) tối ưu? có (giải thiết giá bước...
 • 53
 • 720
 • 8

Nhập môn Trí tuệ nhân tạo-Bài 3

Nhập môn Trí tuệ nhân tạo-Bài 3
... = × 7/2 = 28) • 24/(24+ 23+ 20+11) = 31 % • 23/ (24+ 23+ 20+11) = 29% etc Minh Hoạ Bài toán người du lịch • Biểu diễn hoán vị 12 435 135 35 135 42 435 21 42421 32 451 435 21 415 23 Ant Colony Optimisation ... (số lượng node trung bình phải xét): • d=12 IDS = 3, 644, 035 nodes A*(h1) = 227 nodes A*(h2) = 73 nodes • d=24 IDS = too many nodes A*(h1) = 39 , 135 nodes A*(h2) = 1,641 nodes • Nới lỏng ràng buộc ... 8-puzzle: • h1(n) = Số lượng ô sai vị trí • h2(n) = Tổng khoảng cách theo Mahattan Metric (i.e., Số lượng ô từ ô đến vị trí mong muốn) • h1(S) = ? • h2(S) = ? 3+ 1+2+2+2 +3+ 3+2 = 18 So Sánh Heuristics •...
 • 55
 • 569
 • 9

Nhập môn trí tuệ nhân tạo-Bài 4

Nhập môn trí tuệ nhân tạo-Bài 4
... ràng buộc – i.e., hill-climb với h(n) = số lượng ràng buộc bị vi phạm Ví dụ: 4- Queens • • • • Trạng thái: queens cột (44 = 256 trạng thái) Toán tử: chuyển hậu cột Goal test: không hậu công Đánh ... cryptarithmetic (SEND+ME= MONEY) Ví dụ: Cryptarithmetic • Biến: F T U W O X1 X2 X3 • Miền giá trị: {0,1,2,3 ,4, 5,6,7,8,9} • Ràng buộc: Alldiff (F,T,U,W,R,O) – O + O = R + 10 · X1 – X1 + W + W = U + 10 · X2...
 • 53
 • 538
 • 6

Nhập môn Trí tuệ nhân tạo

Nhập môn Trí tuệ nhân tạo
... động? Tĩnh – Wumpus bẫy nguyên vị trí • Rời rạc Có Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Ví dụ Logic • Logics ngôn ngữ hình thức biểu diễn thông tin kết luận trích rút, suy diễn từ tri thức ... Pi,j nhận giá trị có hố ô [i, j] Bi,j nhận giá trị có tiếng gió ô [i, j] ¬ P1,1 ¬B1,1 B2,1 • “Hố tạo nên tiếng gió ô xung quanh" B1,1 ⇔ (P1,2 ∨ P2,1) B2,1 ⇔ (P1,1 ∨ P2,2 ∨ P3,1) Lập Luận Dựa Trên...
 • 71
 • 448
 • 7

Bộ đề tổng hợp môn Trí tuệ nhân tạo pptx

Bộ đề tổng hợp môn Trí tuệ nhân tạo pptx
... hai mệnh đề vừa tuyển danh sách mệnh đề mệnh đề b7 Nếu khơng xây dựng thêm mệnh đề danh sách mệnh đề khơng có hai mệnh đề đối ngẫu vấn đề khơng chứng minh Nếu danh sách mệnh đề khơng mệnh đề (danh ... Nếu danh sách mệnh đề b3 có mệnh đề đối ngẫu mệnh đề chứng minh Ngược lại chuyển sang b5 b5: Xây dựng mệnh đề cách tuyển cặp mệnh đề danh sách mệnh đề Nếu mệnh đề có biến mệnh đề đối ngẫu loại ... gọi thuật giải Thuật giải đề cập đến nhiều khoa học trí tuệ nhân tạo thuật giải heuristics, quy tắc thơ, phương pháp, chiến lược hay mẹo rút từ kinh nghiệm để giải vấn đề Giải tốn thuật giải heuristics...
 • 21
 • 1,413
 • 37

Giáo án - Bài giảng: Công nghệ thông tin: Bài giảng về nhập môn trí tuệ nhân tạo (AI)

Giáo án - Bài giảng: Công nghệ thông tin: Bài giảng về nhập môn trí tuệ nhân tạo (AI)
... kiếm không gian trạng thái (TK-KGTT)  Chương Tìm kiếm heuristic  CHƯƠNG I GIỚI THIỆU VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Lịch sử hình thành phát triển trí tuệ nhân tạo Trí Tuệ Nhân Tạo gì?  Là ngành khoa học ... tự động hóa hành vi thông minh Trí tuệ gì?  Các câu hỏi chưa có câu trả lời: – Liệu trí tuệ có phải khả tên gọi cho tập hợp hành vi phân biệt độc lập nhau? – Thế khả sáng tạo? – Thế trực giác? ...  Các cá nhân không đủ tiền tiết kiệm nên tăng tiền tiết kiệm, thu nhập  Các cá nhân có đủ tiền tiết kiệm đủ thu nhập nên xem xét việc đầu tư vào chứng khoán  Các cá nhân với thu nhập thấp...
 • 79
 • 1,031
 • 0

BÀI TẬP LỚN MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO " AKT ĐỂ TÌM ĐƯỜNG ĐI TỐI ƯU CHO CẤU TRÚC CÂY " docx

BÀI TẬP LỚN MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
... tạo gì? Thuật ngữ trí tuệ nhân tạo( Artifical Intellegence) Jonh McCarthly đưa hội thảo Darthouth vào mùa hè năm 1956 Đã có nhiều định nghĩa khác trí tuệ nhân tạo Với trí tuệ nhân tạo, máy tính giúp ... Toại – Trương Gia Việt (Biên dịch) – Trí tuệ nhân tạo – Các cấu trúc chiện lược giải vấn đề - NXB Thống kê, 2000 (Phần 1) PTS Nguyễn Thanh Thủy – Trí tuệ nhân tạo – Các phương pháp giải vấn đề kỹ ... J Ta cần tìm đường từ đi m A J Biết g(n) chi phí thực từ n0 n Thuật giải AKT mở rộng thuật giải AT cách sử dụng thêm thông tin ước lượng h(n) Thuật giải AT thuật giải tìm đường tối ưu mà xét...
 • 20
 • 1,147
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: đáp án và đề thi môn trí tuệ nhân tạogiải đề thi môn trí tuệ nhân tạođề tài môn trí tuệ nhân tạo 2015bộ đề thi môn trí tuệ nhân tạo sư phạm kĩ thuật vinhtài liệu nhập môn trí tuệ nhân tạobài tập nhập môn trí tuệ nhân tạobài giảng nhập môn trí tuệ nhân tạogiáo trình nhập môn trí tuệ nhân tạođề thi và lời giải môn trí tuệ nhân tạobáo cáo môn trí tuệ nhân tạo xây dựng chương trình theo giải thuật kmean để tìm số cụm trên tập điểm trên không gian 2 chiềunhập môn trí tuệ nhân tạo dodgemđề tài nghiên cứu bài toán cực tiểu môn trí tuệ nhân tạobài toán rót nước môn trí tuệ nhân tạotài liệu môn trí tuệ nhân tạobai tap mon tri tue nhan taocongbothongtin773 bchopnhat bcriengCông bố thông tin số 1297 TMT TCKT ngày 10 10 2016 về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hànhBáo cáo quản trị công ty cổ phần ô tô TMT năm 2015 .Bao cao tai chinh rieng nam 2015 addCBTT 871 QD867 thoigiuchucvu KTTGiai trinh KQSX kinh doanh 6thang dau nam 2014TB Ong Pham Van Hong lam Pho TGĐ Cty TMT ngay 01 8 2014CV 280 giai trinh KQSXKD Quy 1 nam 2014 truoc kiem toanNgh quy t H QT s 562 TMT Thanh l p C(ng ty ConThông báo so 901 TB-TMT-HDQT ngày 06 12 2013.Giay uy quyen thuc hien công bo thông tin so 902 UQ-TMT-HDQT ngày 06 12 2013.Thực tập sinh lý bệnh miễn dịchPhương pháp phân tích câu tiếng việt theo cấu trúc nghĩa của từsứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhânChuyên đề hóa hữu cơ phần este lipit của tác giả lưu huỳnh văn longChuyên đề hóa hữu cơ phần dẫn xuất halogen ancol phenol của tác giả lưu huỳnh văn longBộ đề thi HSG Toán 9 và thi vào THPT Chuyên từ 2015-2017Tin hoc 6 nam hoc 2016 2017Bài thơ Nhớ hàng trăm công thức Toán họckiem tra 1 tiet li 7 kieu ky