TƯƠNG tác ROW SELECTION TRONG UITABLEVIEW

Chương 15 them cac slice tuong tac va Rollovers trong photoshop

Chương 15 them cac slice tuong tac va Rollovers trong photoshop
... nghiệm với Slice Photoshop Trong phần thực hành này, bạn học không số cách để bạn tạo Slice mà bạn học cách khác slice người dùng (user slices) slice tự động (auto slices) Slice người dùng Slice tự ... loại Slice Các slice bạn tạo sử dụng công cụ slice gọi Slice người sử dụng (User slice) ; slice bạn tạo tưg lớp gọi Slice lớp (Layer-based slices) Khi bạn tạo User slice hay Layer-based slice ... User slice hay Layer-based slice User slice, Layer-based slice Auto slice nhìn khác – User slice Layer-based slice xác định đường rắn, Auto slice lại xác định đường chấm Thêm vào đó, loạ slice...
 • 40
 • 217
 • 2

Khảo sát sự lan truyền và tương tác hai soliton trong sợi quang

Khảo sát sự lan truyền và tương tác hai soliton trong sợi quang
... soliton, hệ thống soliton dung lợng cao hệ thống soliton WDM với trở ngại va chạm soliton 23 Chơng Khảo sát lan truyền tơng tác hai soliton sợi quang 3.1 Sự lan truyền xung dạng soliton sợi quang ... dạng Soliton lan truyền sợi quang Nhng thực tế, sợi quang có đồng thời nhiều xung lan truyền, chúng ảnh hởng lẫn Trong phần này, khảo sát tơng tác lẫn hai soliton sợi quang theo độ phân tách, ... trung gian 34 Sau khảo sát cụ thể cho trờng hợp tơng tác hai soliton có điều kiện ban đầu khác vào sợi quang 3.2.2 Khảo sát đại lợng đặc trng soliton 3.2.2.1 Khảo sát tơng tác hai soliton biên độ...
 • 47
 • 481
 • 0

Khảo sát sự tương tác của soliton trong sợi quang

Khảo sát sự tương tác của soliton trong sợi quang
... 3: Khảo sát tơng tác soliton sợi quang .38 3.1 Lí thuyết tơng tác hai soliton 38 3.2 Khảo sát tơng tác hai soliton biên độ pha ban đầu 39 3.3 Khảo sát tơng tác hai soliton ... Hirota Chơng III: Khảo sát tơng tác soliton sợi quang Chơng 3, khảo sát trình tơng tác hai soliton sợi quang theo độ phân tách, biên độ, pha ban đầu khác hai soliton lân cận truyền sợi quang, từ tìm ... lẫn nhau, hệ thống soliton đợc gọi tơng tác soliton Sự tơng tác làm giảm khả truyền dẫn thông tin Trong chơng khảo sát tơng tác hai soliton sợi quang theo độ phân tách hai soliton lân cận chuỗi...
 • 54
 • 271
 • 0

Xử lý tương tác người dùng trong các trò chơi HTML5 dựa trên Canvas pptx

Xử lý tương tác người dùng trong các trò chơi HTML5 dựa trên Canvas pptx
... tử Canvas theo cách đánh dấu, sau: < /canvas> Liệt kê Xử kiện chuột var canvas = $('#my _canvas' ); // calculate position of the canvas DOM element on the page var canvasPosition ... đối tượng trò chơi xếp chồng lên Nếu người dùng nhấn chuột vào điểm, số đối tượng trò chơi xếp chồng lên nhau, bạn cần xác định cách xử hành vi Ví dụ, bạn thường hy vọng có trình xử kiện ... liệu đầu vào người dùng trỏ người dùng không đặt vùng Canvas Vì vậy, tốt coi gốc (0,0) đặt góc bên trái phần tử Canvas tưởng bạn cần hoạt động bên hệ tọa độ cục tương đối so với vùng Canvas hệ...
 • 17
 • 386
 • 2

BÁO CÁO " ẢNH HƯỞNG CỦA CƯỜNG ĐỘ SỤC KHÍ ĐẾN HIỆN TƯỢNG TẮC MÀNG LỌC TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC KẾT HỢP LỌC MÀNG " pptx

BÁO CÁO
... màng lọc tốc độ dòng chảy khác Cường độ sục khí (L/cm2/phút) Hình Ảnh hưởng cường độ sục khí đến tốc độ tăng trở lực màng lọc 188 Ảnh hưởng cường độ sục khí đến tượng tắc màng lọc sinh học kết ... lượng sục khí Tốc độ dòng chảy dọc màng lọc (cm/s) Ảnh hưởng cường độ sục khí đến tượng tắc màng lọc sinh học kết hợp lọc màng Cường độ sục khí (L/cm2/phút) Hình Mối quan hệ tốc độ dòng chảy cường ... cường độ sục khí 3.3 Ảnh hưởng tốc độ dòng chảy đến tượng tắc màng lọc Trong trình vận hành hệ thống, bùn bám vào bề mặt màng lọc bám cặn gây tắc màng lọc làm giảm suất lọc Hiện tượng tắc màng lọc...
 • 8
 • 284
 • 3

Nghiên cứu tương tác cơ-điện trong tính toán thiết kế máy cấp liệu rung

Nghiên cứu tương tác cơ-điện trong tính toán thiết kế máy cấp liệu rung
... gồm máy cấp liệu rung - Băng tải rung tập hợp máy cấp liệu rung liên kết với liên kết đàn hồi 1.5.1 Động lực học hệ phân đoạn máy cấp liệu rung cộng hởng Trong thiết kế, toán phân đoạn máy cấp liệu ... suất máy cấp liệu rung với nguồn điện E Chơng IV Nghiên cứu thực nghiệm tơng tác cơ-điện máy cấp liệu rung điện từ 4.1 Thiết kế chế tạo máy cấp liệu rung điện từ 4.1 Các số liệu thiết kế - Năng ... khảo sát ba loại máy cấp liệu rung 1.2.1 Máy cấp liệu rung điện từ Máy cấp liệu rung điện từ sử dụng phận tạo dao động lực kích động điện từ 1.2.2 Máy cấp liệu rung khí Máy cấp liệu rung khí sử dụng...
 • 26
 • 1,024
 • 3

Một số hiệu ứng cao tần do tương tác electron - phonon trong dây lượng tử bán dẫn

Một số hiệu ứng cao tần do tương tác electron - phonon trong dây lượng tử bán dẫn
... tữỡng tĂc electron- phonon Ơm v tữỡng tĂc electron- phonon quang - Sỷ dửng phữỡng phĂp phữỡng trẳnh ởng lữủng tỷ ối vợi mởt loÔi phonon tẳm biu thực giÊi tẵch cho tốc ở thay ời số phonon hĐp ... tông tham số cừa phonon Ơm v hằ số bián ời tham số phonon quang (Ơm) thnh phonon Ơm (quang) KhÊo sĂt số v v ỗ th sỹ phử thuởc cừa cĂc Ôi lữủng ny vo số sõng cừa phonon, cĂc tham số cừa dƠy ... tữỡng tĂc electron- phonon, nản bọ qua tữỡng tĂc electron- electron Ngoi mởt số bi toĂn cử th, s bờ sung thảm mởt số giợi hÔn phử, chng hÔn ch xt cởng hững bêc nhĐt bi toĂn cởng hững tham số v bián...
 • 28
 • 383
 • 0

Hình tượng tác giả nữ trong thơ thời kỳ chống Mỹ

Hình tượng tác giả nữ trong thơ thời kỳ chống Mỹ
... Hình tợng tác giả nữ thơ trữ tình Chơng II Vai giao tiếp nghệ thuật hình tợng tác giả nữ thơ thời thống Mỹ Chơng III Những phơng diện thể nghệ thuật hình tợng tác giả nữ thơ thời chống Mỹ Luận ... 3.1 Tên đề tài: Hình tợng tác giả nữ thơ thời chống Mỹ 3.2 Phạm vi khảo sát luận án: Có nhiều tác giả thơ nữ thời chống Mỹ Chúng tập trung tìm hiểu đề tài qua khảo sát số tác giả nữ tiêu biểu: ... loại hình để giải đề tài Luận án vận dụng thao tác cụ thể nh: khảo sát, thống kê, phân tích, tổng hợp, so sánh đồng đại lịch đại (thơ nữ với thơ nam thời chống Mỹ, thơ nữ thời chống Mỹ với thơ nữ...
 • 27
 • 398
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Vai trò các quá trình tương tác sông-biển trong mô hình tính toán và dự báo xói lở bờ biển cửa sông " ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... 120 trình bồi xói bờ biển, cửa sông từ lựa chọn hình thích hợp tính toán dự báo tợng bồi xói Những yếu tố đầu vào quan trọng cho hình theo quy tơng ứng Đối với yêu cầu tính toán dự báo ... điểm cửa sông khu vực nghiên cứu, sử dụng quy trình tính toán thuỷ thạch động lực lạch cửa biển có triều để tính toán dự báo xói lở thông qua đánh giá mức ổn định trắc ngang cửa Quy trình tính toán ... khai hình 3D cửa sông khẳng định quy luật phân bố trầm tích hoàn lu khu vực nghiên cứu Kết luận Các kết xây dựng triển khai quy trình tính toán dự báo bồi xói bờ biển cửa sông cho thấy phức...
 • 9
 • 277
 • 2

BÀI 4 LẬP TRÌNH TƯƠNG TÁC VÀ MFC TRONG MÔ PHỎNG doc

BÀI 4 LẬP TRÌNH TƯƠNG TÁC VÀ MFC TRONG MÔ PHỎNG doc
... Tóm tắt Bài giới thiệu kỹ thuật giúp chương trình có tính tương tác cao Các vấn đề trình bày gồm: • Khái niệm lập trình hướng kiện • Tương tác với chương trình bàn phím chuột • Lập trình OpenGL ... dụng thư viện MFC Nội dung Lập trình hướng kiện Lập trình tương tác Windows: bàn phím chuột Lập trình OpenGL sử dụng thư viện MFC • Cơ thư viện MFC • Khởi tạo môi trường OpenGL MFC: Lớp OpenGlInit ... phóng hình – phím để tịnh tiến hình 15 Nội dung Lập trình hướng kiện Lập trình tương tác Windows: bàn phím chuột Lập trình OpenGL sử dụng thư viện MFC • Cơ thư viện MFC • Khởi tạo môi trường...
 • 32
 • 294
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " Khảo sát tương tác của soliton trong sợi quang" potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... phân tách ban đầu = 2,5 55 Đinh Xuân Khoa, Cao Xuân Phú KHảO SáT TƯƠNG TáC CủA , tr 53-60 Hình 3: Tơng tác hai soliton có độ phân Hình 4: Tơng tác hai soliton tách ban đầu = 3,5 có độ phân tách ... c c a kho ng cỏch "s p " soliton vo phõn tỏch ban u 2.2 Khảo sát tơng tác hai soliton khác biên độ pha ban đầu Chúng ta khảo sát tơng tác hai soliton có biên độ ban đầu vào sợi quang khác có ... gian Sau khảo sát cụ thể cho trờng hợp tơng tác với hai soliton có điều kiện ban đầu khác vào sợi quang 2.1 Khảo sát tơng tác hai soliton biên độ pha ban đầu Trờng hợp đơn giản nhất, khảo sát với...
 • 8
 • 179
 • 1

skkn sử dụng hiệu quả bảng tương tác thông minh trong dạy học hóa học ở trường thpt.

skkn sử dụng hiệu quả bảng tương tác thông minh trong dạy học hóa học ở trường thpt.
... kế tiết dạy sử dụng bảng tương tác thông minh Đề tài Sử dụng hiệu bảng tương tác thông minh dạy học hóa học trường trung học phổ thông nhằm chia sẻ với giáo viên dạy môn hóa học trường THPT ... nghiệm học sinh 55 Hình 70 Biểu đồ biểu diễn kết học tập học sinh 57 SỬ DỤNG HIỆU QUẢ BẢNG TƯƠNG TÁC THÔNG MINH TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC TRƯỜNG THPT I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Việc đổi phương pháp dạy ... tăng tính tương tác thầy trò, từ nâng cao hiệu giảng dạy Tuy nhiên, nhiều giáo viên ngại sử dụng sử dụng chưa hiệu phòng học thông minh Một nguyên nhân làm cho giáo viên ngại sử dụng bảng phải...
 • 68
 • 1,329
 • 20

Nghiên cứu cấu trúc và tương tác hạt nhân trong phản ứng tán xạ alphahạt nhân

Nghiên cứu cấu trúc và tương tác hạt nhân trong phản ứng tán xạ alphahạt nhân
... hạt nhân WS: Woods-Saxon 11 Mở đầu Các phản ứng tán xạ hạt nhân đặc biệt tán xạ -hạt nhân công cụ quan trọng nghiên cứu vật lý hạt nhân, góp phần cung cấp cho ta hiểu biết cấu trúc hạt nhân tương ... sử dụng phản ứng tán xạ (, ) để nghiên cứu cấu trúc hạt nhân thực nhiều năm 1970 [Hau69, Spe71, Smi73, Wik81], đặc biệt nghiên cứu cấu trúc trạng thái cụm hạt nhân 12 C [Smi73] cấu trúc trạng ... thuyết tán xạ phương gần lý thuyết tán xạ xạ -hạt nhân, -hạt nhân Mục 1.2 trình bày tán -hạt nhân vi mô xây dựng từ tương tác nucleon-nucleon hiệu dụng mật độ hạt nhân Mục 1.3 xây dựng tương tác...
 • 142
 • 155
 • 0

Nghiên cứu cấu trúc và tương tác hạt nhân trong phản ứng tán xạ alphahạt nhân (TT)

Nghiên cứu cấu trúc và tương tác hạt nhân trong phản ứng tán xạ alphahạt nhân (TT)
... số liệu tán xạ (α,α’) hạt nhân 208Pb trạng thái CHKL Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu cấu trúc hạt nhân 12C 208Pb qua số liệu tán xạ (α,α’) phi đàn hồi Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu thiếu hụt ... ISGDR hạt nhân 208Pb qua tán xạ (α,α’) Phương pháp nghiên cứu  Lý thuyết tán xạ hạt nhân, phương pháp phân tích phản ứng hạt nhân trực tiếp  Cơ học lượng tử, phương pháp tính toán hệ nhiều hạt ... tán xạ hạt nhân) định giá trị tiết diện tán xạ Trong mẫu folding, tán xạ α -hạt nhân vi mô xây dựng từ tương tác NN hiệu dụng hàm sóng hạt nhân va chạm [2] (1.9) (1.10) Số hạng tương ứng với...
 • 27
 • 123
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lý thuyết tương tác biểu trưng trong xã hội họccác tương tác hóa học trong môi trường nướctương tác điện từ trong hạt nhântương tác khách hàng trong crmskkn sử dụng hiệu quả bảng tương tác thông minh trong dạy học hóa học ở trường thptthiết kế form tương tác người dùng trong ứng dụng androidtương tác cần thận trọng mức độ 2tương tác người máy trong kpdl 10tương tác năng lượng trong khí quyểntương tác từ bên trong và bên ngoàitương tác cơ điện trong máy cấp liệu rung điện từhướng nghiên cứu sử dụng kỹ năng tương tác giao tiếp trong tư vấn của cố vấn học tậpnghiên cứu tương tác của a0 trong hỗn hợp dung môi alcol nướcnâng cao chất lượng tính tương tác của internet trong thời giantương tác tín hiệu trong quá trình hồi phục sự cốCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học