HƯỚNG dẫn TƯƠNG tác với COLLECTIONVIEW

Tư liệu hình thành giáo trình hướng dẫn thao tác với các đối tượng trong chanel path p10 ppsx

Tư liệu hình thành giáo trình hướng dẫn thao tác với các đối tượng trong chanel path p10 ppsx
... Page kéo sau Trong Flash hay chương trình đồ họa nào, đối ng tạo sau nằm lớp Vì bạn chọn trình đơn Modify > Arrange > Send To Back nhấn phím tổ hợp Ctrl + Shift + Down để đưa đối ng nút phía ... thêm nút graphic Nut nằm bên 46 Kéo tiếp biểu ng Nut copy cửa sổ thư viện vào vùng làm việc, đặt bên đối ng Links Chú ý : Do biểu ng nút liệu frame Up, Over Down thuộc tính Button Vì ... HỌA – TỦ SÁCH STK 209 GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ : SỬ DỤNG FLASH 5.0 THIẾT KẾ WEB – TỰ HỌC MACROMEDIA FLASH 5.0 BẰNG HÌNH ẢNH BIÊN SOẠÏN : KS PHẠM QUANG HUY 45 Lặp lại bước để biểu ng đoạn phim có tên...
 • 5
 • 193
 • 0

Tư liệu hình thành giáo trình hướng dẫn thao tác với các đối tượng trong chanel path p9 ppsx

Tư liệu hình thành giáo trình hướng dẫn thao tác với các đối tượng trong chanel path p9 ppsx
... 5.0 BẰNG HÌNH ẢNH BIÊN SOẠÏN : KS PHẠM QUANG HUY 31 Lặp lại bước bước cho đoạn phim Khi đối ng keyframe 18 trông sau: Đối ng keyframe 18 THẾ GIỚI ĐỒ HỌA – TỦ SÁCH STK 203 GIÁO TRÌNH ĐIỆN ... vùng làm việc đối ng hình chữ nhật có màu tô hexa #5898FF Nhập vào chuỗi ký tự hình sau 38 Sau kéo biểu ng Title-Header cửa sổ thư viện vào vùng làm việc, đặt bên trái khung hình chữ nhật ... THIẾT KẾ WEB – TỰ HỌC MACROMEDIA FLASH 5.0 BẰNG HÌNH ẢNH BIÊN SOẠÏN : KS PHẠM QUANG HUY 32 Lặp lại bước khác lại từ bước gán nhãn frame đối ng Đối với lệnh gán cho keyframe, bạn chọn lệnh giống...
 • 5
 • 207
 • 0

Tư liệu hình thành giáo trình hướng dẫn thao tác với các đối tượng trong chanel path p8 docx

Tư liệu hình thành giáo trình hướng dẫn thao tác với các đối tượng trong chanel path p8 docx
... nhập vào vùng làm việc đối ng sau: 23 Lặp lại bước bước cho đối ng sau vẽ xong để tạo chuỗi frame chuyển động giống hình sau: THẾ GIỚI ĐỒ HỌA – TỦ SÁCH STK 200 GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ : SỬ DỤNG ... MACROMEDIA FLASH 5.0 BẰNG HÌNH ẢNH BIÊN SOẠÏN : KS PHẠM QUANG HUY 24 Nhấp chọn vào keyframe 18, xoá chuỗi ký tự “Tutorials”, vẽ lại đối ng hình sau: Dùng công cụ Rectangle Tool vẽ hình chữ nhật có ... vẽ hình chữ nhật có màu vàng 25 Nhấp chuột vào frame 20 25, nhấn phím F6 Nhấp chuột trở lại keyframe 20 chọn bảng Frame mục Tweening Shape 26 Lặp lại từ bước 11 bước 18 để bạn có đối ng hình...
 • 5
 • 155
 • 0

Tư liệu hình thành giáo trình hướng dẫn thao tác với các đối tượng trong chanel path p7 ppt

Tư liệu hình thành giáo trình hướng dẫn thao tác với các đối tượng trong chanel path p7 ppt
... GIỚI ĐỒ HỌA – TỦ SÁCH STK 193 GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ : SỬ DỤNG FLASH 5.0 THIẾT KẾ WEB – TỰ HỌC MACROMEDIA FLASH 5.0 BẰNG HÌNH ẢNH Nhấp chọn vào keyframe 18 di chuyển đối ng trục toạ độ xuống góc ... lệnh Copy Frames có trình đơn 12 Nhấp phải chuột vào keyframe 25 chọn lệnh Paste Frames để dán đối ng từ keyframe vào keyframe 25 THẾ GIỚI ĐỒ HỌA – TỦ SÁCH STK 196 GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ : SỬ DỤNG ... chuyển Dùng công cụ Line Tool vẽ tiếp trục tọa độ đối diện trục tọa độ với hình chữ nhật (dùng công cụ Rectangle Tool) có màu tô màu viền màu với màu đường thẳng, nằm bên sau di chuyển đặt vào...
 • 5
 • 239
 • 0

Tư liệu hình thành giáo trình hướng dẫn thao tác với các đối tượng trong chanel path p6 ppsx

Tư liệu hình thành giáo trình hướng dẫn thao tác với các đối tượng trong chanel path p6 ppsx
... HUY GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ WEB : PHẦN LÝ THUYẾT - TỰ HỌC MACROMEDIA FLASH 5.0 BẰNG HÌNH ẢNH CHƯƠNG Xuất bảng palette màu: Trong bảng Swatches, chọn lệnh Save Colors có trình đơn phụ biểu ng hình ... viền hay màu tô suốt cho đối ng không áp đặt cho đối ng có màu tô màu viền trước Thay bạn xoá màu chọn tồn Bạn thêm vào màu danh sách bảng màu bảng Mixer cho file hành cách chọn tam giác góc ... GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ WEB : PHẦN LÝ THUYẾT - TỰ HỌC MACROMEDIA FLASH 5.0 BẰNG HÌNH ẢNH CHƯƠNG Nhấp chuột vào hộp màu Stroke hay Fill để xác đònh thuộc tính màu bổ sung Nếu bạn chọn đối ng...
 • 6
 • 204
 • 0

Tư liệu hình thành giáo trình hướng dẫn thao tác với các đối tượng trong chanel path p5 pps

Tư liệu hình thành giáo trình hướng dẫn thao tác với các đối tượng trong chanel path p5 pps
... vẽ từ đối ng gán sang đối ng khác Công cụ Eyedropper cho phép bạn lấy mẫu ảnh Bitmap để tô màu cho đối ng TỦ SÁCH STK – THẾ GIỚI ĐỒ HỌA 111 BIÊN SOẠN : KS PHẠM QUANG HUY GIÁO TRÌNH THIẾT ... HỌC MACROMEDIA FLASH 5.0 BẰNG HÌNH ẢNH CHƯƠNG Làm xiêng nghiêng vùng màu tô phía đối ng cách kéo handle tròn bên phải biên hộp Xếp kề ảnh Bitmap vào bên đối ng cách thay đổi tỉ lê màu tô Chú ... bitmap hay gradient đổ đầy vào đối ng bạn vẽ Stage Dùng công cụ bổ sung Lock Fill tạo vùng màu tô Gradient hay Bitmap đơn lẻ gán để tách biệt đối ng vùng Stage Cách dùng màu tô Gradient Bitmap...
 • 6
 • 155
 • 0

Tư liệu hình thành giáo trình hướng dẫn thao tác với các đối tượng trong chanel path p4 ppsx

Tư liệu hình thành giáo trình hướng dẫn thao tác với các đối tượng trong chanel path p4 ppsx
... tô suốt Chú ý : Bạn chọn màu viền màu tô suốt cho đối ng mới, bạn chọn màu viền màu tô cho đối ng tồn Để chọn màu viền màu tô suốt cho đối ng tồn ta phải xoá trước ♦ Nhấp chuột vào nút ... Bảng Line Style với tùy chọn Hatched Chọn loại trọng lượng nét vẽ, nhấp chuột vào biểu ng hình tam giác kế trình đơn dọc Weight thiết lập trượt với giá trò mong muốn LÀM VIỆC VỚI CÁCH TÔ MÀU SOLID, ... lượng nét vẽ cho đối ng chọn Đối với loại đường viền, bạn chọn loại tải vào Flash hay tạo mục tùy chọn Cách chọn màu viền, loại đường viền trọng lượng nét vẽ bảng Stroke: Chọn trình đơn Window...
 • 6
 • 156
 • 0

Tư liệu hình thành giáo trình hướng dẫn thao tác với các đối tượng trong chanel path p3 ppt

Tư liệu hình thành giáo trình hướng dẫn thao tác với các đối tượng trong chanel path p3 ppt
... hợp với chiều đối ng chọn lớn Ngoài bạn canh lề đối ng chọn vùng Stage Bạn áp dụng hay nhiều tùy chọn Align cho đối ng chọn Các đối ng ban đầu Các đối ng canh lề theo biên đối ng ... mặc đònh, điểm đònh vò tâm đối ng Khi di chuyển điểm khai báo đối ng, bạn đònh vò thay đổi kích thước đối ng ng đối, ví dụ góc trái đối ng Các đường thẳng hình dạng điểm khai báo ... FLASH 5.0 BẰNG HÌNH ẢNH CHƯƠNG Các biên xác đònh hộp viền xung quanh đối ng chọn Sử dụng bảng Align, bạn xếp đối ng chọn để tâm biên chúng cách biệt Bạn thay đổi kích thước đối ng chọn để...
 • 5
 • 198
 • 0

Tư liệu hình thành giáo trình hướng dẫn thao tác với các đối tượng trong chanel path p2 pdf

Tư liệu hình thành giáo trình hướng dẫn thao tác với các đối tượng trong chanel path p2 pdf
... phím Enter (trong Windows) Return (trong Macintosh) XOAY CÁC ĐỐI TƯNG Bạn xoay đối ng xung quanh điểm cố đònh Theo mặc đònh, điểm cố đònh tâm đối ng, bạn di chuyển Bạn xoay đối ng dùng ... Nhấp phải chuột (trong Windows) nhấp Control (trong Macintosh) đối ng cần xoá chọn lệnh Cut có trình đơn Context NGĂN XẾP (STACK) CÁC ĐỐI TƯNG Trong Layer, Flash xếp đối ng dựa vào thứ ... có thư viện Xoá đối ng: Chọn hay nhiều đối ng công cụ Arrow Thực thao tác sau để xoá đối ng: • Nhấn phím Delete Backspace bàn phím • Chọn trình đơn Edit > Clear • Chọn trình đơn Edit...
 • 6
 • 210
 • 0

Tư liệu hình thành giáo trình hướng dẫn thao tác với các đối tượng trong chanel path p1 pot

Tư liệu hình thành giáo trình hướng dẫn thao tác với các đối tượng trong chanel path p1 pot
... Windows) Command + G (trong Macintosh) Các đối ng vùng Stage nhóm, làm ảnh mờ Bỏ nhóm đối ng : Chọn trình đơn Modify > Ungroup Hiệu chỉnh nhóm đối ng nhóm: Với nhóm chọn, chọn trình đơn Edit ... chép đối ng, sau di chuyển sang vò trí Di chuyển đối ng dùng phím mũi tên: Chọn nhiều đối ng Nhấn phím mũi tên hướng di chuyển bàn phím mà bạn mong muốn đối ng di chuyển khoảng cách ... ng: Chọn nhóm hay biểu ng chọn trình đơn Modify > Arrange > Lock Chọn trình đơn Modify > Arrange > Unlock All để mở khoá tất nhóm hay biểu ng CÁCH DÙNG CÔNG CỤ LASSO Chọn đối ng cách...
 • 6
 • 143
 • 0

Quá trình hình thành giáo trình hướng dẫn thao tác với các đối tượng trong panel tool p1 docx

Quá trình hình thành giáo trình hướng dẫn thao tác với các đối tượng trong panel tool p1 docx
... : KS PHẠM QUANG HUY GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ WEB : PHẦN LÝ THUYẾT - TỰ HỌC MACROMEDIA FLASH 5.0 BẰNG HÌNH ẢNH CHƯƠNG NHÓM CÁC ĐỐI TƯNG Để thao tác thành phần đối tượng độc lập với nhau, bạn cần phải ... Windows) Command + G (trong Macintosh) Các đối tượng vùng Stage nhóm, làm ảnh mờ Bỏ nhóm đối tượng : Chọn trình đơn Modify > Ungroup Hiệu chỉnh nhóm đối tượng nhóm: Với nhóm chọn, chọn trình đơn Edit ... chép đối tượng, sau di chuyển sang vò trí Di chuyển đối tượng dùng phím mũi tên: Chọn nhiều đối tượng Nhấn phím mũi tên hướng di chuyển bàn phím mà bạn mong muốn đối tượng di chuyển khoảng cách...
 • 6
 • 241
 • 0

Hướng dẫn thao tác với ZEN

Hướng dẫn thao tác với ZEN
... Trang 11 Hớng dẫn thao tác với ZEN Các thủ tục kiểm tra hoạt động Kiểm tra trớc bật nguồn Kiểm tra ZEN đợc lắp đấu dây Kiểm tra có cố có thẻ xảy ZEN hoạt động Bật nguồn cho ZEN Chuyển ZEN sang chế ... trang Ngày Trang 23 Hớng dẫn thao tác với ZEN 10 Đầu vào tơng tự (analog input) so sánh tơng tự (analog comparator) Có thể nối đầu vào tơng tự 0-10V vào module CPU ZEN (với model dùng nguồn DC) ... nút bấm (B) Với model có hình LCD, bấm nút ZEN, bit nút bấm tơng ứng (Button switch) thay đổi trạng thái Có bit nút bấm, ký hiệu đị a từ B0 đến B7 Trang 30 Hớng dẫn thao tác với ZEN Sử dụng bit...
 • 32
 • 408
 • 0

Hướng dẫn thao tác với ZEN phần 2

Hướng dẫn thao tác với ZEN phần 2
... Support Software) Phần mềm lập trình cho ZEN đợc dùng để lập trình theo dõi Chi tiết phần mềm này, xin xem sách hớng dẫn sử dụng phần mềm Trang 10 Hớng dẫn thao tác với ZEN Phần Yêu cầu cấu hình ... 20 (Sử dụng analog comparator) 20 Đèn báo động (Dùng timer xung nhấp nháy) 21 Làm nóng máy đúc khuôn 22 Trang Hớng dẫn thao tác với ZEN Phần A Các chức đặc biệt 1) Bảo vệ chơng ... Hớng dẫn thao tác với ZEN Phần Ghi chú: L1: Ngỡng mức thấp L2: Ngỡng mức cao 1 /2: Ngỡng mức 1 /2 bể Chơng trình Điều khiển inverter chạy xuôi/dừng Điều khiển tốc độ inverter tốc độ trung bình (SP2)...
 • 24
 • 731
 • 3

Tài liệu Hưỡng dẫn thao tác với Zen - Phần 1 ppt

Tài liệu Hưỡng dẫn thao tác với Zen - Phần 1 ppt
... : 8 313 12 1 / 8 313 12 2 Fax : 8 313 12 2 E-mail : OMRONHN@FPT.VN TP Hồ Chí Minh: 99 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1 Tel : 830 11 05 / 839 6666 Fax : 830 12 79 E-mail : OMRONHCM@HCM.VNN.VN Revision: 8/ 01 Produced: ... timer) ứng dụng ZEN đợc sử dụng để điều khiển quạt thông khí đêm đông Trang 18 Hớng dẫn thao tác với ZEN Phần Trong ví dụ này, quạt hoạt động vào ban đêm (19 h-6h) mùa đông (15 /11 đến 20/3) Trong ... LCD) .10 Nối với phần mềm lập trình cho ZEN (ZEN Support Software) .10 C Xử lý lỗi 12 9) Xử lý lỗi 12 10 ) Các thông báo lỗi 12 11 ) Xoá thông báo lỗi 13 ...
 • 24
 • 530
 • 0

Tài liệu Hưỡng dẫn thao tác với Zen - Phần 1 doc

Tài liệu Hưỡng dẫn thao tác với Zen - Phần 1 doc
... 8 313 12 1 / 8 313 12 2 Fax : 8 313 12 2 E-mail : OMRONHN@FPT.VN TP Hồ Chí Minh: 99 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1 Tel : 830 11 05 / 839 6666 Fax : 830 12 79 E-mail : OMRONHCM@HCM.VNN.VN Revision: 7/ 01 Produced: ... nhấn cho hoạt động hệ thống ZEN, bit tơng ứng bật Hãy đảm bảo hệ thống không bị ảnh hởng trớc bấm nút Trang 31 Hớng dẫn thao tác với ZEN Cat No: ZEN- MAN-VN -1 OMRON, 20 01 All rights reserved No ... timer) Trang 22 Hớng dẫn thao tác với ZEN 9.2 Đặt thông số trang thiết lập thông số (Parameter Settings) Start Date (ngày bật) Stop Date (ngày tắt) Từ 1/ 1 đến 31/ 12 Từ 1/ 1 đến 31/ 12 A Monitor enabled/disabled...
 • 32
 • 514
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: hưỡng dẫn thao tác với zenhướng dẫn thao tác với zengiáo viên hướng dẫn tương tự đối với số ix chínhướng dẫn gửi email với smtphướng dẫn lập trình với androidnâng cao vai trò tương tác với khách hànghướng dẫn cách chơi với đồ chơitương tác với uml 20tương tác với filehướng dẫn công tác tổ chứchướng dẫn qui tắchướng dẫn thao tác filehướng dẫn trang điểm với photoshoptương tác với registryhướng dẫn trải nghiệm với ứng dụng cloudberry backupĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1HÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh