TRAC NGHIEM DON DIEUTIEM CAN CUC TRI

skkn TRẮC NGHIỆM với bài TOÁN cực TRỊ TRONG MẠCH điện XOAY CHIỀU

skkn TRẮC NGHIỆM với bài TOÁN cực TRỊ TRONG MẠCH điện XOAY CHIỀU
... Chuyên đề: TRẮC NGHIỆM VỚI BÀI TOÁN CỰC TRỊ TRONG MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU TRẮC NGHIỆM VỚI BÀI TOÁN CỰC TRỊ TRONG MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Bài toán mạch điện xoay chiều toán trọng ... Chuyên đề: TRẮC NGHIỆM VỚI BÀI TOÁN CỰC TRỊ TRONG MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU Người soạn: HOÀNG THỊ TUYẾT MAI 11 Trang Chuyên đề: TRẮC NGHIỆM VỚI BÀI TOÁN CỰC TRỊ TRONG MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BÀI TẬP Bài 1: ... Chuyên đề: TRẮC NGHIỆM VỚI BÀI TOÁN CỰC TRỊ TRONG MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU Vấn đề 1: Công suất cực đại * Dạng 1.1: Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều ổn định...
 • 21
 • 90
 • 0

Trắc nghiệm toán chủ đề cực trị

Trắc nghiệm toán chủ đề cực trị
...  có hai điểm cực trị khoảng cách hai điểm cực trị nhỏ ? A m  1 B m   C m  D m  2 Câu 30 Tìm m để đồ thị hàm số y  x4  2mx2  2m  m4 có cực đại, cực tiểu mà cực đại, cực tiểu tạo thành ... cực trị khoảng cách hai điểm cực trị nhỏ ? A m  1 B m   C m  D m  2 Câu 30 Tìm m để đồ thị hàm số y  x4  2mx2  2m  m4 có cực đại, cực tiểu mà cực đại, cực tiểu tạo thành tam giác có ... x2  có ba điểm cực trị, đồng thời ba điểm cực trị tạo thành ba đỉnh tam giác vuông cân ? A m  1 B m  C m  2 D m  1 Câu 35 Tìm m để hàm số y  x  2mx  m có ba điểm cực trị tạo thành...
 • 19
 • 232
 • 0

Điều kiện cần cực trị và tính ổn định nghiệm của bài toán điều khiển tối ưu cho một lớp phương trình elliptic

Điều kiện cần cực trị và tính ổn định nghiệm của bài toán điều khiển tối ưu cho một lớp phương trình elliptic
... thiết lập điều kiện cần cực trị cho toán điều khiển tối ưu tổng quát Mục 3.2 trình bày điều kiện cần cực trị cho toán điều khiển tối ưu cho phương trình đạo hàm riêng elliptic nửa tuyến tính với ... Chương ĐIỀU KIỆN CẦN CỰC TRỊ CHO BÀI TOÁN ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU ELLIPTIC NỬA TUYẾN TÍNH VỚI RÀNG BUỘC HỖN HỢP Chương trình bày điều kiện cần cực trị bậc bậc hai cho lớp toán điều khiển tối ưu cho phương ... ưu elliptic nửa tuyến tính với ràng buộc trạng thái 92 3.1 Các điều kiện cần cực trị cho toán điều khiển tối ưu tổng quát 92 3.2 Các điều kiện cần cực trị bậc hai cho toán điều khiển tối ưu elliptic...
 • 168
 • 239
 • 0

Trắc nghiệm + đáp án môn " quản trị cung ứng" hay là " quản trị logistic"

Trắc nghiệm + đáp án môn
... TRẮC NGHIỆM CUNG ỨNG 11.Giữa SCM CRM (Custumer Relationship Management – Quản trị mối quan hệ khách hàng): CRM hỗ trợ tạo giá trị gia tăng cho SCM Mục đích CRM - Cung cấp cho khách ... tích hợp giúp DN quản lý, xử lý hđkd chính, bao gồm: kế toán, phân tích tài chính, quản lý mua hàng, quản lý tồn kho, hoạch định quản lý sản xuất, quản lý quan hệ với khách hàng, quản lý nhân sự, ... chương trình nghiệp vụ (tài kế toán, quản lý bán hàng, quản lý nhân sự-tiền lương ) phục vụ cho phận DN d Ứng dụng CNTT vào việc quản lý DN, áp dụng mô hình quản trị: ERP (Enterprise Resouce Planning...
 • 11
 • 11,918
 • 163

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm môn Marketing căn bản

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm môn Marketing căn bản
... từ quan nhà nước 13 Câu hỏi mà phương án trả lời chưa đưa sẵn bảng câu hỏi câu hỏi thuộc loại câu hỏi? a Câu hỏi đóng b Câu hỏi mở c Có thể câu hỏi đóng, câu hỏi mở d Câu hỏi cấu trúc 14 Thứ ... liệu so cấp thu thập cách cách đây? a Quan sát b Thực nghiệm c Điều tra vấn d (b) (c) e Tất cách nêu Câu hỏi đóng câu hỏi: a Chỉ có phương án trả lời b Kết thúc dấu chấm câu c Các phương án trả ... (c) e Không câu Câu câu sau nói nghiên cứu Marketing: a Nghiên cứu Marketing tốn chi phí tiến hành vấn cao b Các doanh nghiệp cần có phận nghiên cứu Marketing cho riêng c Nghiên cứu Marketing có...
 • 34
 • 20,868
 • 184

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN: MẠNG CĂN BẢN Đề số 04

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN: MẠNG CĂN BẢN Đề số 04
... số bit HostID mạng : a bit b bit c bit d bit Câu 27 Để chia sẻ máy in hệ thống mạng LAN, người dùng phải thực ? a Start / Settings / Network connection / File / Properties / Sharing / Share this ... không b Dùng để test card mạng c Dùng để test máy in d Không có nhiệm vụ hệ thống mạng Câu 18 Để biết địa IP website “ ispace.edu.vn ” ta thực ? CHUYÊN KHOA PC – Version 2008 Số hiệu 137C Nguyễn Chí ... 2/ Câu Máy A Máy B nối mạng với qua Hub có chung WORKGROUP ISPACE, máy A truy cập liệu mà máy B share do: a Địa IP máy A khác lớp mạng với địa IP máy B b Địa IP máy A lớp mạng địa IP máy B c Địa...
 • 4
 • 1,815
 • 108

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN: MẠNG CĂN BẢN Đề số 05

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN: MẠNG CĂN BẢN Đề số 05
... Câu 14 Máy A Máy B nối mạng với qua Hub có chung WORKGROUP ISPACE, máy A truy cập liệu mà máy B share do: a Địa IP máy A khác lớp mạng với địa IP máy B b Địa IP máy A lớp mạng địa IP máy B c Địa ... HostID ) mạng : a 196.10.8.33 → 196.10.8.64 b 196.10.8.33 → 196.10.8.63 c 196.10.8.33 → 196.10.8.62 d 196.10.8.33 → 196.10.8.61 Câu 28 Cho địa IP : 222.222.222.64 / 28, số bit NetID mạng : a ... Share this printer c Start / Programs/ Network connection / File / Properties / Sharing / Share this printer d Start / Programs / Printers and Faxes / File / Properties / Sharing / Share this...
 • 4
 • 3,177
 • 135

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN: MẠNG CĂN BẢN Đề số 01

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN: MẠNG CĂN BẢN Đề số 01
... Netwroks” b Điạ máy lớp mạng với c Người dùng chưa bật ( Enable) chức “ Allow user to connect remotely to this computer” d Chức system restore chưa mở ( Enable ) Câu 19 Các thông số cần phải biết để ... / Share this printer Start / Settings / Printers and Faxes / File / Properties / Sharing / Share this printer Start / Programs/ Network connection / File / Properties / Sharing / Share this printer ... printer Start / Programs / Printers and Faxes / File / Properties / Sharing / Share this printer Để thi t lập ổ đĩa mạng ta thực nào? a Right click My Network Places / Map Network Drive…/ // IP_máyđích/share...
 • 4
 • 2,261
 • 135

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN: MẠNG CĂN BẢN Đề số 02

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN: MẠNG CĂN BẢN Đề số 02
... do: a Địa IP máy A khác lớp mạng với địa IP máy B b Địa IP máy A lớp mạng địa IP máy B c Địa MAC LAN Card máy A khác máy B d Địa MAC LAN Card máy A máy B trùng Câu 11 Số địa máy ( HostID) sử dụng ... địa máy chủ ( HostID ) mạng : a 196.10.8.33 → 196.10.8.64 b 196.10.8.33 → 196.10.8.63 c 196.10.8.33 → 196.10.8.62 d 196.10.8.33 → 196.10.8.61 Câu 26 Để thi t lập ổ đĩa mạng ta thực ? a Right ... Share this printer c Start / Programs/ Network connection / File / Properties / Sharing / Share this printer d Start / Programs / Printers and Faxes / File / Properties / Sharing / Share this...
 • 4
 • 3,939
 • 146

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN: MẠNG CĂN BẢN Đề số 03

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN: MẠNG CĂN BẢN Đề số 03
... c Cung cấp địa IP động hệ thống mạng CHUYÊN KHOA PC – Version 2008 Số hiệu 137C Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP Hồ Chí Minh ĐT: 08 - 26 1030 3 Fax: 08 - 26 1030 4 Ngày ban hành 01/05/08 Lần ... ADSL, ta phải xử lý ? CHUYÊN KHOA PC – Version 2008 Số hiệu 137C Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP Hồ Chí Minh ĐT: 08 - 26 1030 3 Fax: 08 - 26 1030 4 Ngày ban hành 01/05/08 Lần ban hành Trang TRUNG ... Số hiệu 137C Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP Hồ Chí Minh ĐT: 08 - 26 1030 3 Fax: 08 - 26 1030 4 Ngày ban hành 01/05/08 Lần ban hành Trang TRUNG...
 • 4
 • 1,360
 • 85

Trắc nghiệm tham khảo môn quản trị doanh nghiệp

Trắc nghiệm tham khảo môn quản trị doanh nghiệp
... ( doanh nghiệp) tới doanh nghiệp để nộp đơn ứng thi vào vị trí cần thiết mà doanh nghiệp cần tuyển C Tuyển mộ nhân trình hấp dẫn, khuyến khích người lao động tham gia ứng thi vào chức danh doanh ... DIỄN ĐÀN HUI.VN B Sự tăng giá trị MMTB tiến hành lý C Lượng giá trị tiêu hao dần trình phục vụkinh doanh doanh nghiệp khả thu hồi lại D Sự giảm giá trị MMTB mà doanh nghiệp phải bù đắp cách đầu ... nước quản trị DN A Nghiên cứu thị trường B Chuẩn bị vốn, nhân lực C Tìm kiếm cơhội KD D Kinh nghiệm, kiến thức, đoán Câu 69: Có phẩm chất khác mà nhà quản trị cần có A B C D Câu 70: Hoạt động quản...
 • 33
 • 1,908
 • 21

Sáng kiến kinh nghiệm: Phương pháp tìm cực trị đại số

Sáng kiến kinh nghiệm: Phương pháp tìm cực trị đại số
... cực trị E Những điểm hạn chế I- Những vấn đề hạn chế 19 Tìm cực trị phơng pháp phơng trình bậc hai- Nguyễn Xuân Phan Về kiến thức Giải toán cực trị đại số thờng xuất từ lớp 8, nhiên tìm cực trị ... : Nguyễn Xuân Phan Tìm cực trị phơng pháp phơng trình bậc hai- Nguyễn Xuân Phan Đơn vị công tác : Trờng THCS Nguyễn Huệ Phần ghi số Phách PGD Tên sáng kiến tìm cực trị phơng pháp phơng trình ... góp ý Tìm cực trị phơng pháp phơng trình bậc hai- Nguyễn Xuân Phan B Phơng pháp nghiên cứu Nghiên cứu tài liệu tham khảo Trớc viết đề tài suy nghĩ có phơng pháp để tìm cực trị hàm số? Phơng pháp...
 • 21
 • 2,088
 • 14

Trắc nghiệm Hữu cơ của cục khảo thí

Trắc nghiệm Hữu cơ của cục khảo thí
... 191: Amin : A hợp chất hữu chứa C,H,N B hợp chất hữu mà phân tử gồm nhóm NH2 kết hợp với gốc hidrocacbon C hợp chất hữu tạo thay nguyên tử hidro amoniac gốc hidrocacbon D chất hữu nhóm amino NH2 ... chứa nhân thơm là A B C D Câu 51: Bốn ống nghiệm đựng hỗn hợp sau: (1) benzen + phenol (2) anilin + dd HCl dư (3) anilin + dd NaOH (4) anilin + H2O Ống nghiệm só tách lớp chất lỏng? A (3), (4) ... d 3,68 gam Câu 73: Sản phẩm phản ứng este hóa axit cacboxilic sau dùng để tổng hợp thuỷ tính hữu cơ? a CH3COOH b CH2=CH-COOH c CH2=C(CH3)-COOH d CH3-CH(CH3)-COOH Câu 74: C5H10O2 có số đồng phân...
 • 25
 • 217
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: trắc nghiệm tiếng anh căn bảnđơn điệu và cực trịtrắc nghiệm môn kinh tế chính trịtrắc nghiệm môn kinh tế chính trị mác lênintrắc nghiệm môn kinh tế phát triển có đáp ántrắc nghiệm môn kinh tế phát triểnđề thi trắc nghiệm môn kinh tế phát triển ftuđề thi trắc nghiệm môn kế toán quản trị 2đề thi trắc nghiệm môn kế toán quản trịcâu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế phát triểnđề thi trắc nghiệm môn kinh tế phát triểnbài tập trắc nghiệm môn kinh tế phát triểncâu hỏi trắc nghiệm về luật cán bộ công chứcđề trắc nghiệm tin học văn phòng trình độ btrắc nghiệm tin học văn phòng trình độ bTiểu luận sản xuất viên tảo SpirulinaTiểu luân: thực phẩm chức năng dạng viên nénTiểu luận: Thực phẩm chức năng dạng viên nangTiểu luận về men tiêu hóa (PREBIOTIC)Công nghệ chế biến miến đậu xanhbai giang ky thuat dien tu chuong2 + 3SINH sản ở THỰC vậttiểu luận hướng dẫn sử dụng microsoft outlook 2007bài tập solidworkXác định nitrit trong không khíNỮ QUYỀN và PHÁT TRIỂNNguyên lý kế toán, chứng từ kế toán và kiểm kênghiên cứu biến tính bentonit ứng dụng cho quá trình xử lý phenol trong nướcKỹ thuật tách chiết nucleic acidphân tích phụ gia trong chất tẩy rửaODDSOC2 là một gene MADS box ức chế ra hoa được điều hòa kìm hãm (down regulated) bởi sự thọ hàn ở các loại ngũ cốc ôn đớilời giải bài tập phân tích thiết kế hệ thốngTổng hợp và nghiên cứu một số phức chất kim loại chuyển tiếp của phối tử benzamiđin thiosemicacbazon ba càngSinh thời, không ít hơn hai lần bác hồ kể lại câu chuyện người dùng phong bì gửi công văn, thư từChủ nghĩa cổ điển classicism