de thi trac nghiem mu logarit chuong 2

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TIỂU HỌC KHỐI 2

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TIỂU HỌC KHỐI 2
... c Câu 18: b Câu 19: a Câu 20 : b Câu 21 : b Câu 22 : c Câu 23 : a Câu 24 : c Câu 25 : b Câu 26 : b Câu 27 : c Câu 28 : c Câu 29 : b Câu 30: b Câu 31: b Câu 32: c Câu 33: b Câu 34: c Câu 35: a Câu 36: c ... đọc 29 Từ từ hoạt động? a hiền b ăn c khỏe 30 Câu “ Lan học sinh giỏi em cố gắng học tập” viết theo mẫu câu nào? a Ai làm gì? b Ai nào? c Ai gì? 31 Tứ từ màu sắc? a nhanh b xanh c lanh 32 Câu ... Câu 2: b Câu 3: c Câu 4: a Câu 5: c Câu 6: b Câu 7: a Câu 8: b Câu 9: a Câu 10: b Câu 11: c Câu 12: b Câu 13: b Câu 14: a Câu 15: d Câu 16: a Câu 17: c Câu 18: b Câu 19: a Câu 20 : b Câu 21 : b...
 • 17
 • 449
 • 2

E:Giao anCac de thi tham khao BGD&DTThu vien bo de thi trac nghiem cac CD-DHDe 2.doc

E:Giao anCac de thi tham khao BGD&DTThu vien bo de thi trac nghiem cac CD-DHDe 2.doc
... A for B of C to D about 26.I ……… she will agree about giving you a pay rise A hardly think B think hard C hard think D think hardly 27.The Context ……… Which you learn something can affect how ... toothbrush and fluoride toothpaste at least twice a day-once after breakfast and once before we go to bed We can also use wooden toothpicks to clean between our teeth after a meal Thirdly, we should ... there then the decay slowly spreads inside the tooth Eventually, poison goes into the blood, and we may feel quite ill How can we keep our teeth healthy? Firstly, we ought to visit our dentist twice...
 • 6
 • 326
 • 0

Đề thi trắc nghiệm toán cao cấp 2

Đề thi trắc nghiệm toán cao cấp 2
... z = x2 + x sin2 y là: a) d2z = cos 2ydxdy − 2x sin 2ydy2 ; b) d2z = 2dx2 + sin 2ydxdy + 2x sin 2ydy2 ; c) d2z = 2dx2 − sin2 ydx2 − 2x cos 2ydy2 ; d) d2z = 2dx2 + sin 2ydxdy + 2x cos 2ydy2 Câu ... phân cấp hai d2z hàm hai biến z = x2 + x cos2 y là: a) d2z = cos 2xdxdy − 2x sin 2ydy2 ; b) d2z = 2dx2 + sin 2ydxdy + 2x sin 2ydy2 ; c) d2z = 2dx2 − sin 2ydxdy − 2x cos 2ydy2 ;d) d2z = 2dx2 − ... sin 2ydxdy + 2x cos 2ydy2 Câu 20 Vi phân cấp hai hàm hai biến z = x2 y là: a) d2z = 2y 3dx2 + 12xy2dxdy + 6x2 ydy2 ; b) d2z = 2y 3dx2 − 12xy2dxdy + 6x2 ydy2 ; c) d2z = y3dx2 + 6x2 ydy2 ; d) d2z...
 • 15
 • 3,625
 • 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC HK 2 RẤT HAY

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC HK 2 RẤT HAY
... trống có phương án mà em cho : 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A B C D A B C D Trang /4 … Mã đề 113 ... nguyên sinh C vi khuẩn, nấm, tảo D nấm, tảo, động vật nguyên sinh ****************************** HẾT ******************************* Trang /4 … Mã đề 113 Phiếu trả lời trắc nghiệm : • Học sinh ... hồng cầu C bạch cầu D tế bào tim 24 Số NST tế bào kỳ trình nguyên phân A n NST kép B n NST đơn C 2n NST đơn D 2n NST kép 25 Khi có ánh sáng giàu CO2, loại vi sinh vật phát triển môi trường với...
 • 4
 • 1,356
 • 29

đề thi trắc nghiệm môn tin học 2

đề thi trắc nghiệm môn tin học 2
... (f2 (2) ) a Khơng in b In 21 c In 20 d In 00 Cu 21 ) Khi gọi hm f2(int(f1 (2) )) a In 12 b In 02 c In 20 d Chương trình bo lỗi Cu 22 ) Cho khai bo: int a[5][5]; char *p1,**p2; Hy chọn pht biểu sai: ... f1 (2) a In b In c In d In 12 Cu 18) Khi gọi hm f2 (3): a In b In c Khơng in d Chương trình bo lỗi Cu 19) Khi gọi hm f2(4) a Khơng in b In c In d Chương trình bo lỗi Cu 20 ) Khi gọi hm f1 (f2 (2) ) ... only ĐỀ SỐ Cu 15) Cho đoạn chương trình sau: int x=1,y=1; switch (x =2, y++) { case 1: y++; default: y ; case 2: y += 2; } printf ("%d %d",x,y); Gi trị in thực thi đoạn chương trình trn l: a 2 b...
 • 4
 • 608
 • 2

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM KHỐI 12 (ĐỢT 2) doc

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM KHỐI 12 (ĐỢT 2) doc
... during this month In the Northeast and the Middle West, it is very hot sometimes and very cold at other times Weather has strong influence on people’s feeling Winter may be a bad time for thin ... smoke get……(43)… cancer Doctors believe that it may also cause lung cancer in people who don’t smoke Nonsmokers often……….(44)…… in the smoke from other people’s cigarettes This is second-hand smoke ... yes, it B Yes, it does C no, it wasn’t D all are right 40 In which season may be a bad time for thin people? A June B spring C winter D summer B Fill in each numbered blank with one suitable word:...
 • 3
 • 185
 • 1

Đề thi trắc nghiệm môn vật lý 2 lớp 12

Đề thi trắc nghiệm môn vật lý 2 lớp 12
... g Khi vật vị trí cân bằng, độ giãn lò xo ∆l Chu kỳ dao động lắc tính công thức ∆l g m k B T = 2 C T = D T = 2 A T = g 2 ∆l 2 k m Câu 20 : Có cầu nhỏ khối lượng m1, m2 m3, m1 = m2 = m Ba ... A m3 = 4m B m3 = m C m3 = 2m D m3 = 6m Trang 2/ 4 - Mã đề thi 1 92 Câu 21 : Đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp hiệu điện dao động điều hoà có biểu thức u = 22 0 sin ω t (V) Biết điện trở ... điện trở suất lớn D tăng chiều dài dây Câu 23 : Công thức tính lượng điện từ mạch dao động LC Q2 Q2 Q2 Q2 A W = B W = C W = D W = 2C L C 2L Câu 24 : Cường độ dòng điện xoay chiều có biểu thức...
 • 4
 • 149
 • 0

Đề thi trắc nghiệm môn C sharp (2)

Đề thi trắc nghiệm môn C sharp (2)
... are correct? Instance members of a class can be accessed only through an object of that class A class can contain only instance data and instance member function All objects created from a class ... language? A .NET class libraries B Common Language Runtime 14 C u hỏi tr c nghiệm C# tiếng anh c đáp án C Common Language Infrastructure D Component Object Model E Common Type System Which of the following ... A 1, C 1, B 3, D 4, Which of the following statements is correct about Managed Code? A Managed code is the code that is compiled by the JIT compilers 13 C u hỏi tr c nghiệm C# tiếng anh c đáp...
 • 10
 • 519
 • 4

Đề thi trắc nghiệm dược lâm sàng 2 mới nhất 2016

Đề thi trắc nghiệm dược lâm sàng 2 mới nhất 2016
... PaCO2/FiO2 25 0, suy hô hấp cần thông khí học có xâm lấn b.Thân nhiệt ...
 • 11
 • 4,054
 • 3

Bộ đề thi trắc nghiệm quản trị dự án - Đề 2

Bộ đề thi trắc nghiệm quản trị dự án - Đề 2
... Cổ đông ban quản trị công nhân viên nhà quản trị thuê b Công nhân viên, nhà quản trị, thành viên ban quản trị c Công đoàn, công nhân, nhà quản trị d Cổ đông, công nhân viên, nhà quản trị, thành ... đánh giá b (1) Có thể so sánh; (2) Có tính đến khách hàng; (3)có sở; (4) đánh giá c (1) đo lường; (2) Thách thức; (3)Định thời gian; (4) đánh giá d (1) đo lường; (2) Thách thức; (3)có sở; (4) đánh ... tạo lợi cạnh tranh c xây dựng vào mong muốn nhà quản trị d xây dựng sau có định nghĩa kinh doanh định hướng vào khách hàng kết nối với giá trị Question 36 Điểm : Các giá trị không khớp nối trong...
 • 11
 • 1,288
 • 55

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM Môn: PHẦN CỨNG MÁY TÍNH Đề số 2

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM Môn: PHẦN CỨNG MÁY TÍNH Đề số 2
... 12 Người sử dụng vừa mua máy in mới, máy in kết nối với máy tính dùng Hệ điều hành Windows XP Home cáp USB, máy tính thông báo nhận thi t bị máy in không hoạt động Nguyên nhân do? a Kết nối máy ... để bảo vệ máy tính? a Chỉ dùng máy tính lúc điện bình thường b Yêu cầu thay đổi hệ thống điện c Dùng máy phát điện dự phòng d Dùng lưu điện (UPS) 14 Người kỹ thuật gắn RAM 5 12 vào máy tính có card ... 26 10303 Fax: 08 - 26 10304 Ngày ban hành 01/05/08 Lần ban hành 1.0 Trang TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN iSPACE F- QP 7.5.1/7-3 4/ 23 Sau cài đặt driver cho thi t bị phần cứng Máy tính không khởi...
 • 5
 • 8,885
 • 358

Đề thi trắc nghiệm môn mạng máy tính 2

Đề thi trắc nghiệm môn mạng máy tính 2
... internet B Mạng đô thị, mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng toàn cầu C Mạng nội bộ, mạng đô thị, mạng diện rộng, mạng toàn cầu D Mạng đô thị, mạng diện rộng, mạng toàn cầu, mạng nội 29 / Kỹ thuật ... thác liệu phân bố máy chủ C Khách/chủ - liệu tập trung máy máy chủ, chức quyền hạn khai thác liệu phân bố đến máy trạm khác mạng D Tất sai 25 / Mạng máy tính là: A Tập hợp máy tính kết nối với ... Khách/chủ - liệu tập trung máy trạm mạng, chức quyền hạn khai thác liệu phân bố máy chủ B Mạng ngang hàng - Vai trò chức máy tính mạng C Khách/chủ - liệu tập trung máy máy chủ, chức quyền hạn khai...
 • 5
 • 1,279
 • 122

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM 12 (Đề 2)

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM 12 (Đề 2)
... is cleaner than it was 100 years ago …( 22) The Clean Air Act in 1956, London was famous for its fog or” smog”, which is a…(23) of smoke and fog The best thing about London is the parks There are ... came A had they arrived B they had arrived C they arrive D.arrived they Câu 35: Chọn nhóm từ mệnh đề (ứng với A B, C, D) để hoàn thành câu: My family will go to the beach for our holiday if ………… ... chân có cách phát âm khác với từ lại: A lives B fails C asks D plays Câu 37: Chọn nhóm từ mệnh đề (ứng với A B, C, D) để hoàn thành câu: The harder you try, ……… you will get A the better results...
 • 4
 • 235
 • 0

Đề thi trắc nghiệm môn lịch sử 12-2

Đề thi trắc nghiệm môn lịch sử 12-2
... 19/5/1941 Bà Điểm – Hóc Môn B Ngày 15/9/1939 Pắc Bó – Cao Bằng C Ngày 6/11/1939 Bà Điểm – Hóc Môn D Ngày 10/5/1940 Đình Bảng – Bắc Ninh [] Ngày 23/11/1940 gắn liền với kiện lịch sử phát súng báo ... Đông Dương D Mặt trận dân tộc thống phản đế Đông Dương [] Vào tháng 8/1954 Angiêri diễn kiện lịch sử tiêu biểu nào? A Mặt trận dân tộc giải phóng Angiêri thành lập B Đất nước Angiêri bước vào ... công nhân A Có 34 đấu tranh B Có 16 đấu tranh C Có 25 đấu tranh D Có 18 đấu tranh [] Sự kiện lịch sử năm 1930 chứng tỏ “thời kỳ đấu tranh kịch liệt” đến A Cuộc đấu tranh 3000 nông dân Thanh Chương...
 • 13
 • 2,250
 • 56

Xem thêm

Từ khóa: trắc nghiệm hàm số mũ và logaritcông thức đạo hàm mũ logaritbảng công thức tích phân đạo hàm mũ logaritbài tập trắc nghiệm hàm sốtrắc nghiệm hàm số 12trắc nghiệm hàm sốcâu hỏi trắc nghiệm hàm sốđề trắc nghiệm hàm số300 câu trắc nghiệm hàm sốthi thử trắc nghiệm hàm sốtổng quan trắc nghiệm hàm số350 câu trắc nghiệm hàm sốsổ tay trắc nghiệm hàm sốtrắc nghiệm hàm số chọn lọc100câu trắc nghiệm pt mũ lo6gachiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 43. Rễ cây