De kiem tra giua ki 1

Đề kiểm tra giữa 1 môn Tiếng Việt ( Chuẩn KTKN)

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Tiếng Việt ( Chuẩn KTKN)
... động C Bạn Lan giúp mẹ nấu cơm Họ tên: Thứ ngày tháng năm 2 010 Lớp ĐỀ KIÊM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM Năm học 2 010 -2 011 Môn Tiếng Việt ( Thời gian: 40 phút ) Điểm Lời phê thầy cô giáo Chính tả: Bài ... tốp hàng rào đè lên lính” Tập làm văn: 5điểm Em viết đoạn văn ngắn ( đến câu) kể lại buổi đầu em học * Đáp án: Chính tả ( điểm) - Bài viết đúng, đẹp , trình bày sẽ, rõ ràng, chữ viết đẹp: điểm ... ràng, chữ viết đẹp: điểm - Một lỗi sai tả trừ 0,5 điểm, trình bầy bẩn sai mẫu, cỡ chữ, khoảng cách (trừ điểm toàn bài) 2.Tập làm văn: điểm - Giới thiệu ngày đầu học thân: điểm - Nêu ngày em đến trường...
 • 4
 • 694
 • 8

Đề kiểm tra giữa 1- Môn Toán 3 ( Chuẩn KT-KN)

Đề kiểm tra giữa kì 1- Môn Toán 3 ( Chuẩn KT-KN)
... ; 43 ( d ) ; 33 Câu 2 :( điểm ): Mỗi ý đơc 0,25 điểm 2m 20 cm < 2m 25cm 4m 50 cm = 450 cm 8m 62 cm > 8m 60 cm 3m cm > 30 0 cm Bài 3: (1 điểm) Bài giải: Cửa hàng bán đợc số kg táo là: 49 : = ( kg ... Đáp số: ( kg ) Bài 4: (2 điểm) a Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài cm ( 0,5 điểm ) b Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài cm ( 0,5 điểm ) Bài : Điền số thích hợp ý 0,5 điểm ( 0,25 đ ) ( 0,5 đ ) ( 0,25 đ) 35 : = ... ? ( điểm ) : = + x = 60 + Đáp án thang điểm I Phần trắc nghiệm khách quan: (3 điểm) Câu hỏi Đáp án Thang điểm A 0,5 B 0,5 A 0,5 C 0,5 D 0,5 C 0,5 A 0,5 B 0,5 II Phần tự luận ( điểm ) Câu 1:(...
 • 4
 • 1,658
 • 33

Đề kiểm tra giữa 1 môn Toán + TV lớp 4 ( CKTKN)

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán + TV lớp 4 ( CKTKN)
... (1 im) +5 +6 +7 +8 +8 +9 +1 0 +1 1 +1 2 +1 3 +1 4 + 15 + 16 = ( + 16 ) + ( + 15 ) + ( + 14 ) + ( + 13 ) + ( + 12 ) +( + 11 ) + 10 = 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 10 = 13 0 Ht UBND HUYN CHIấM HểA TRNG TH S ... trai l: ( 0,2 im) (2 8 + ) : = 17 ( Hc sinh) ( 0,2 im) S hc sinh gỏi l: ( 0,2 im) 17 =11 ( Hc sinh) ( 0,2 im) ỏp s: 17 HS trai; 11 HS gỏi ( 0,2 im) Bi5: (1 im) +5 +6 +7 +8 +8 +9 +1 0 +1 1 +1 2 +1 3 ... x = 64 cm2 Bi 3: ( 1, 5 im) Bi gii Trung bỡnh mi gi ụ tụ chy c s ki - lụ - l : ( 0,5 im) ( 40 + 48 + 53 ) : = 47 (km ) ( im) ỏp s : 47 km ( 0,5im) Bi 4: (1 , 5 im) Túm tt ( 0,5 im) ? em HS trai:...
 • 14
 • 23,852
 • 229

Đề kiểm tra giữa 1 toán 6

Đề kiểm tra giữa kì 1 toán 6
... C 60 00 D 5400 A B 19 Số 12 có ớc số? C 29 D Cả số A B C 5 Tập hợp A số tự nhiên lớn 10 nhỏ 15 là: D A A = {11 ; 12 ; 13 ; 14 } B A = 11 ; 12 ; 13 ; 14 C A = {10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 } D A = {11 ; 12 ; 13 ; 14 ; ... + + + 10 0 = (2 + 10 0).50:2 = 2550 a) 5(x + 35) = 515 x = 68 0,5đ 0,5đ b) 12 x 33 = 32.33 x = 23 => a = 14 8.k + 11 1 (với k N) 0,5đ 0,5đ Vì 14 8 M37 => 14 8.k M37 11 1 M37 => 14 8k + 11 1 M37 hay ... đề kiểm tra clgk i toán (10 -11 ) đề I A Trắc nghiệm (3 điểm) I Chọn chữ đứng trớc câu trả lời Số 27 810 chia hết cho: A B C Kết phép tính 4 .15 .17 + 5 .12 .27 + 6 .10 . 56 là: D Cả 2, A 60 0 B 3000...
 • 4
 • 736
 • 12

de kiem tra giua ki 1

de kiem tra giua ki 1
... Tiếng Việt (Lần 1) Thời gian làm : 50 phút 1/ Chính tả : ( nghe viết -5 điểm ) Giáo viên đọc cho học sinh viết Nếu trái đất thiếu trẻ sách Tiếng Việt lớp tập trang 15 7 đoạn 1, Đoạn : Tôi em ... Tiếng Việt (Lần 1) Thời gian làm : 50 phút 1/ Chính tả : ( nghe viết -5 điểm ) Giáo viên đọc cho học sinh viết Nếu trái đất thiếu trẻ sách Tiếng Việt lớp tập trang 15 7 đoạn 1, Đoạn : Tôi em...
 • 5
 • 222
 • 0

De kiem tra giua ki 1 k6,7,8,9

De kiem tra giua ki 1 k6,7,8,9
... Câu TL (1 iểm) Câu 3TN (1 điểm) Câu TL (1 điểm) Câu 2TL (1 điểm) Câu TL (3 điểm) Câu TL ( điểm) 30% Ki m tra HK I 50% 20% Điểm GV nhận xét Lớp: Môn: GDCD Năm học: 2 010 - 2 011 A Trắc nghiệm: điểm ... dụng TN TL C1,2,3,4 A1 A3 C2 A4 A2 C1 C1 Tổng số câu C 3,4 Tổng số điểm 0,25 2,75 Tỉ lệ % 2,5% 27,5% 70% Trường THCS Long Tuyền Lớp : 7A Họ tên : Thứ ngày tháng năm KI M TRA TIẾT Môn ... nêu chiến tranh nghĩa chiến tranh phi nghĩa?(2 điểm) Chiến tranh nghĩa -Tiến hành chiến tranh chống xâm lược -Bảo vệ độc lập, tự - Bảo vệ hòa bình Chiến tranh phi nghĩa - Gây chiến tranh giết...
 • 16
 • 326
 • 0

đề kiẻm tra giữa 1

đề kiẻm tra giữa kì 1
... số Duy Nghĩa KIỂM TRA GIỮA KÌ I Họ tên : Năm học : 2 010 - 2 011 Môn : Tiếng Việt Lớp: Thời gian : 40 phút Đề : I Chính tả : (5 điểm) Nghe – viết : (SGK Lớp tập I trang 76) Dậy sớm ... Trường TH số Duy Nghĩa Họ tên : Lớp: KIỂM TRA GIỮA KÌ I Năm học : 2 010 - 2 011 Môn : Tiếng Việt Thời gian : 25 phút Điểm: Giám khảo: Đề : Phần đọc hiểu : (4đ) A Đọc thầm mẩu chuyện sau ... ………………………………………………………………………………………………… Trường TH số Duy Nghĩa Họ tên : Lớp: KIỂM TRA GIỮA KÌ I Năm học : 2 010 - 2 011 Môn : Toán Thời gian : 40 phút Đề : Bài : (2 điểm) Tính nhẩm : a) x = x = b) 56 : = Bài :...
 • 7
 • 187
 • 0

De kiem tra giua ki 1 Toan 6

De kiem tra giua ki 1 Toan 6
... 00 = 200 b) = (2 5) (4 25) 13 = 10 10 0 = 000 = 000 c) = 80 – [60 + 42] = 80 – [60 + 16 ] = 80 – 76 = d) Có (88 – 12 ): + = 39 số hạng ⇒ S = (88 + 12 ).39: = 19 50 Bài Tìm số tự nhiên x, biết: ... ÁN - BIỂU ĐIỂM Bài 1: a) Viết A = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7} B = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7} 1, 5 đ b) Viết đúng: C = { } 0,5đ c) Viết : D = φ 0,5đ Bài Mỗi câu 0,75 điểm a) = 32 (63 + 37) = 32 00 = ... = 70 a) 2x – 11 = 23 23 + 11 x = 34 3x = : 35 (0,25đ) 3x = 32 (0,5đ) 2x = 20 – (0,25đ) x =2 (0,25đ) x = 12 : = = (8 + 2x): = + (0,25đ) (8 + 2x) = 4.5 2x 2x (0,25đ) (0,5đ) = 34 : 17 x c) 3x 35...
 • 3
 • 92
 • 0

Đề Kiểm tra giữa 1

Đề Kiểm tra giữa kì 1
... 0,25 điểm = 480 phút; phút = 20 giây 15 km m = 15 002 m 60 kg = 6060 kg Bài : (1, 5 điểm) Diện tích HCN: 24 x = 19 2 (m ) (1, 25 điểm) Đáp số : 19 2 m (0,25đ) Bài : (1 điểm) Viết số góc 0,25 điểm - Góc ... BIỂU ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN Bài 1: (1, 5 điểm) Đặt tính phép tính 0,75 điểm a 3 315 61 b 12 4958 Bài 2: (1 điểm) Viết số theo thứ tự từ bé đến lớn đựơc điểm 56427; 56724; ... nhọn Bài 7: ( điểm) Tuổi anh cách năm : ( 21 + 9) : = 15 (tuổi) Tuổi em cách năm : 15 - = (tuổi) Tuổi anh : 15 + = 18 (tuổi) Tuổi em : + = (tuổi) Đáp số: 18 tuổi ; tuổi (0,75 điểm) (0,75 điểm) (0,5...
 • 3
 • 82
 • 0

đề kiểm tra giua 1

đề kiểm tra giua kì 1
... = 10 10 20 …………………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 8: Tìm x (1, 5 điểm) 11 = × 11 x- = 12 11 x= + 12 16 2 x= 60 x− Câu 9: (2,5 điểm) Tính chiều rộng cho 0,5 điểm - Tính chiều dài ... ……………………………………………………………………………………………………………… 12 60 60 60 16 − = − = ………………………………………………………………………………………………………………… 24 24 24 c, × = d, × 12 = ……………………………………………………………………………………………………………………… × 63 11 11 33 : = × = 10 10 20 …………………………………………………………………………………………………………………………………… ... ………………………………………………………………………………………… ………………………………………… Hàm Ninh, ngày 15 tháng năm 2 010 Khối trưởng: Mai Thị Xuyến Trường TH Hàm Ninh ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ NĂM HỌC 2009 – 2 010 Họ tên :………………………………………………………… KHỐI BỐN Lớp:...
 • 7
 • 65
 • 0

Đề Kiểm tra giữa 1 Vật lí 10

Đề Kiểm tra giữa kì 1 Vật lí 10
... chất điểm sau 1s 8m Câu 21: Đường vật chuyển động thẳng biến đổi là: s = 3t + 2t (m;s).Vận tốc tức thời vật t = 2s là: A 11 m/s B 10 m/s C m/s D m/s Trang 2/4 - Mã đề thi VL10GKI -12 Câu 22: Một ... bình vật quãng đường? A 12 ,5 m/s B m/s C 14 m/s D 12 m/s Câu 11 : Một vật chuyển động thẳng, nửa thời gian đầu vật với tốc độ 54 km/h Nửa thời gian sau vật với tốc độ 18 km/h Tốc độ trung bình vật ... A 12 km/h B 15 km/h C m/s D 18 m/s Câu 10 : Một vật chuyển động đường thẳng, nửa quãng đường đầu vật chuyển động với tốc độ 10 m/s, nửa quãng đường sau vật chuyển động với tốc độ 15 m/s Xác...
 • 4
 • 196
 • 1

tuyển tập đề kiểm tra giữa 1 toán lớp 1

tuyển tập đề kiểm tra giữa kì 1 toán lớp 1
... D. 91 Cú bao nhiờu s cú mt ch s? A B C 10 D 11 Cho dóy s sau: 11 ; 13 ; 15 ; .; ; 21 Hai s cũn thiu l: A 15 ; 17 B 17 ; 19 C .19 ; 20 D 21; 23 10 cm = dm S thớch hp in vo ch chm l: A 10 B 12 C D 10 0 ... Cõu 1: Tớnh nhm: 9+6= 7+7= 9+8= 5+8= 8+6= 6+5= 7+0 = 18 + = 8+7 = Cõu 2: ỏnh du X vo ụ ỳng: a) 10 + = 13 10 + = 14 10 + = 15 3+9 = 6+7 = 9+5 = b) 19 12 - = 19 12 - = 19 12 - = c) 10 cm = 1dm ... TRA NH Kè GIA HC Kè I - NM HC 2 011 -2 012 Mụn: Toỏn Lp Thi gian : 40 phỳt Vit: Vit cỏc s t n 10 : Tớnh : a) 1 2 b) 2 +1+ 1 = ; 2+2 +1 = ; 5+0 = .; 3+3= Vit cỏc s : 0; 3; 5; 1; ...
 • 42
 • 914
 • 0

Đề kiểm tra giữa 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2014

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2014
... học sinh cho mức: 4,5; 4; 3, 5; 3; 2,5; 2; 1, 5; 1; 0 ,1 Đề kiểm tra học lớp môn Tiếng Việt cập nhật liên tục, em thường xuyên theo dõi trang Tin.Tuyensinh247.com để nhận đề thi đáp án nhanh Nguồn ... Tình cảm người hàng xóm gia đình em nào? Đáp án đề thi học môn Tiếng Việt lớp năm 2 014 I/ Đọc thầm TLCH(4đ) Khoanh ý điểm a 1 b 1 c 1 b 1 II/ Chính tả ( 5đ) Viết sai lỗi trừ điểm kể các ... Là gì? b/ Làm gì? c/ Như nào? II/ KIỂM TRA VIẾT (10 điểm) 1/ Chính tả: (5 điểm) Bài: Các em nhỏ cụ già (từ Ông buồn … ông thấy lòng nhẹ hơn) TV3 tập trang 63 2/Tập làm văn (5đ) Hãy viết đoạn...
 • 3
 • 157
 • 0

Đề kiểm tra giữa 1 lớp 7 môn Toán năm 2015

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 7 môn Toán năm 2015
... Đáp án đề kiểm tra lớp môn Toán năm 2 015 ...
 • 4
 • 221
 • 1

Đề kiểm tra giữa 1 lớp 9 môn Văn 2015 - Việt Yên

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 9 môn Văn 2015 - Việt Yên
... đẹp Thúy Vân đoan trang, phúc hậu - vẻ đẹp mà thiên nhiên sẵn sàng ờng nhịn, nhà thơ ngầm dự báo đời, số phận êm đềm, bình yên nàng Câu 4: (5 điểm) * Yêu cầu chung: + Làm kiểu văn tự kết hợp với ... nghệ thuật miêu tả nhân vật (1, 5 điểm) Về hs cần nêu được: - Vẻ đẹp Thúy Vân miêu tả cách toàn vẹn, cụ thể từ khuôn mặt, nét mày, nụ cười, mái tóc, da, giọng nói - Nguyễn Du sử dụng biện pháp ... điểm ) Thân + Kể lại diễn biến câu chuyện theo trình tự hợp lí (2 điểm) - Nêu việc mở đầu, - Nêu việc phát triển – cao trào - Nêu việc kết thúc ) Trong trình kể kết hợp yếu tố miêu tả, biểu cẩm,...
 • 3
 • 126
 • 0

Xem thêm