De DA TS 10 mon toan dak lak 20142015 (1)

GIẢI ĐỀ THI TS 10 MÔN TOÁN năm 2010:HÀ NỘI.TPHCM,ĐÀ NẴNG

GIẢI ĐỀ THI TS 10 MÔN TOÁN năm 2010:HÀ NỘI.TPHCM,ĐÀ NẴNG
... book.mathvn.com MATHVN.COM - www.mathvn.com - Gii TS 10 H Ni, Tp HCM, Nng 2 010 S GIO DC V O TO TP.HCM CHNH THC K THI TUYN SINH LP 10 THPT Nm hc: 2 010 2011 MễN: TON Thi gian lm bi: 120 phỳt Bi 1: (2 im) ... book.mathvn.com MATHVN.COM - www.mathvn.com - Gii TS 10 H Ni, Tp HCM, Nng 2 010 THI TUYN SINH LP 10 TRUNG HC PH THễNG KHểA NGY 21 THNG NM 2 010 ti Nng MễN THI : TON Bi (2,0 im) a) Rỳt gn biu thc ... MATHVN.COM - www.mathvn.com - Gii TS 10 H Ni, Tp HCM, Nng 2 010 ỡ3 ỡ1 ỡ x = -1 ỡ x = -1 ùx - y = ù x = -1 ù ù ù ù b) Gii h phng trỡnh : ớ1 = -10 ù2 - = ù - =8 ùy ù y = - 10 ợ ợ ùx y ùx y ợ ợ Bi 3:...
 • 10
 • 109
 • 0

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Đắk Lắk năm 2014

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Đắk Lắk năm 2014
... trị nhỏ biểu thức: Đáp án đươc Tuyensinh247 cập nhật sau Các em thường xuyên theo dõi Để nhận điểm thi vào lớp 10 tỉnh Đắk lắk năm 2014 nhanh nhất, soạn tin: THI (dấu cách) daklak (dấu cách) SBD ... nhất, soạn tin: THI (dấu cách) daklak (dấu cách) SBD gửi 8712 VD: Số Báo Danh bạn 13001 thi Đắk Lắk Soạn tin: THI daklak 13001 gửi 8712 ...
 • 2
 • 148
 • 0

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Đắk Lắk năm 2014

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Đắk Lắk năm 2014
... trị nhỏ biểu thức: Đáp án đươc Tuyensinh247 cập nhật sau Các em thường xuyên theo dõi Để nhận điểm thi vào lớp 10 tỉnh Đắk lắk năm 2014 nhanh nhất, soạn tin: THI (dấu cách) daklak (dấu cách) SBD ... nhất, soạn tin: THI (dấu cách) daklak (dấu cách) SBD gửi 8712 VD: Số Báo Danh bạn 13001 thi Đắk Lắk Soạn tin: THI daklak 13001 gửi 8712 ...
 • 2
 • 170
 • 0

20 Đề thi TS 10 môn Toán của các Tỉnh

20 Đề thi TS 10 môn Toán của các Tỉnh
... GIO DC V O TO HI PHềNG K THI TUYN SINH LP 10 THPT Nm hc 200 9 201 0 THI CHNH THC MễN THI : TON Thi gian lm bi 120 phỳt ( Khụng k thi gian giao ) Ngy thi : 24 thỏng nm 200 9 A TRC NGHIM:( IM) (ó ... Trang 16 S GD & O TO TNH KIấN GIANG THI TUYN SINH VO LP 10 THPT Nm hc 200 9 201 0 Mụn thi : Toỏn Thi gian lm bi: 120 phỳt (khụng k thi gian giao ) Ngy thi: 25/6 /200 9 Bi 1: (1,5 im) Gii h phng trỡnh ... dục đào tạo HảI dơng Kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT Năm học 200 8 -200 9 Thi gian lm bi: 120 phỳt, khụng k thi gian giao Ngy 28 thỏng nm 200 8 (bui chiu) thi gm : 01 trang Đề thi thức Cõu I: ( 2,5...
 • 28
 • 225
 • 0

De thi TS 10 mon toan 2010 tinh nghe an co dap an

De thi TS 10 mon toan 2010 tinh nghe an co dap an
... SỞ GD&ĐT NGHỆ AN THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2 010 - 2011 HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Hướng dẫn biểu điểm chấm gồm 03 trang) Môn : TOÁN I Hướng dẫn ... thời gian người thứ hoàn thành công (1,5đ) việc Gọi y thời gian người thứ hai hoàn thành công việc 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 0,50 0,50 0,25 ( x > 0, y > 0, đơn vị x,là ) Người thứ làm thời gian ... Người thứ làm thời gian gìờ 1/x công việc Người thứ hai làm thời gian 1/y công việc Vì hai người làm hoàn thành công việc thời gian 1 3 4giờ 30 phút nên x + y = Vì người thứ làm giờ,sau người thứ...
 • 4
 • 198
 • 0

GỢI Ý GIẢI ĐỀ THI TS 10 MÔN TOÁN - BẾN TRE NH 2013-2014

GỢI Ý GIẢI ĐỀ THI TS 10 MÔN TOÁN - BẾN TRE NH 2013-2014
... GI Ý GIẢI CÂU Câu a) THI TUY N SINH L P 10 –BẾN TRE NĂM H C 2013 – 2014 NỘI DUNG Gi i phương tr nh: x − 3x − = Đặt t = x (t ≥ 0) , ta pt ; t − 3t − =  t = −1 (loại)  t2 = ( nh n) Vì a ... 2− −  = 2 2 2  a) x y = x2 y (P) -2 -1 1 4 Bảng giá trò y = 2x + Cho x = → y = → (0;3) y=0→x=− b) c) x -2 -1   → − ;0     O (d) Phương tr nh ho nh độ giao điểm (P) (d):  x = −1 → y1 ... phương tr nh: x − x = ⇔ x ( x − ) = ⇔  b) ∆ = 36 − ( −m + ) = 4m Pt (1) có nghiệm ⇔ ∆ ≥ ⇔ 4m ≥ ⇔ m ≥ c) Phương tr nh (1) có hai nghiệm phân biệt ⇔ ∆ > ⇔ 4m > ⇔ m > Vì m số nguyên nh 10 nên :...
 • 3
 • 165
 • 2

ĐỀ & ĐA THI THỬ MÔN TOÁN NĂM 2010 - SỐ 1

ĐỀ & ĐA THI THỬ MÔN TOÁN NĂM 2010 - SỐ 1
... giác F1NF2: ( F1 F2 ) = NF12 + NF22 − NF1 NF2 cos 60 ↔ ( F1 F2 ) = ( NF1 + NF2 ) − NF1 NF2 − NF1 NF2 4 ( a − c2 ) = 3 32 ↔ x2 = ; y2 = 18 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 ↔ NF1 NF2 = 0,25  1 1 ... ; ,      II ( 2,0 điểm) 1. (1, 0 điểm) 3π π   13 13  ↔ cos 3x +  + cos x −  = 4  1 + +  4  - - 0,25 0,25 0,25 VII.a (1, 0 điểm) VI.a ( 2,0 điểm) Gọi số cần tìm có dạng : abcd + Nếu ... đối xứng 2. (1, 0 điểm) Pt đường trung trực đọan AB : y = x Những điểm thuộc đồ thị cách A B có hoàng độ nghiệm pt : x+2 = x 2x 1 ↔ x2 − x 1 =  1 x = ↔  1+ x =  1 1   1+ 1+    ...
 • 5
 • 165
 • 0

đềđa TS 10 môn VĂN NH 09-10

đề và đa TS 10 môn VĂN NH 09-10
... th nh phần t nh thái, th nh phần cảm thán, th nh phần gọi - đáp, th nh phần phụ (đúng th nh phần 0,5 điểm) Đọc đoạn trích sau thực yêu cầu đề: a Câu có chứa th nh phần khởi ngữ: “Còn anh, anh ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT Năm học 2009 – 2 010 Môn NGỮ VĂN ĐỀ CH NH THỨC HƯỚNG DẪN CHẤM THI I Hướng dẫn chung - Giám khảo cần nắm vững yêu cầu hướng dẫn chấm để đ nh ... Duật h nh nh người l nh lái xe thơ “Bài thơ tiểu đội xe không k nh , học sinh diễn đạt tr nh bày theo nhiều cách khác cần làm rõ ý sau: - Vẻ đẹp người l nh lái xe lên thực xe không k nh: + Tư...
 • 3
 • 167
 • 0

Đề+ĐA chọn HSG môn Toán - Bn-10-11.doc

Đề+ĐA chọn HSG môn Toán - Bn-10-11.doc
... HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2010 - 2011 Mụn thi: Toỏn Ngày thi: 08 tháng 10 năm 2010 ========== Câu ... Với n tự nhiên, đặt un = f(x0 + n) Khi  - Nếu u0 > thì, quy nạp: từ (1) suy un > từ (2) suy < un+1 < un với n tự nhiên Do tồn lim(un) = L L = L + ⇒ L = - Nếu < u0 < 3 thì, quy nạp: từ (1) suy ... Ta chứng minh: k = k0, bđt dã cho với cặp số thực x, y không âm _ Dễ thấy bđt x không âm y = x - Xét trường hợp x ≥ y > 0.Đặt t = y ≥ , bđt trở thành: t4 +1 t +1 − − k (t − 1) ≤ 2 (*) t4 +1 t...
 • 4
 • 173
 • 0

78 đề TS 10 môn Toán (từ 2002 đến nay)

78 đề TS 10 môn Toán (từ 2002 đến nay)
... th tỏch thnh tng ca cỏc s chớnh phng nh vy thụi) 2a -100 = 100 hay 2a -100 = 10 2b -10= 10 hay 2b -10= 100 2c-1=1 hay 2c-1=1 LP 10 CHUYấN TON-THPT CHUYấN THNG LONG, LM NG Cõu 1: rỳt gn M= Cõu 2:cho ... ngc vo l Bi 4: 12 78 tuyn sinh 10 mụn Toỏn t 2002 n 2 010 13 ( su tõm) -> (vỡ cỏc a nhn giỏ tr 0-1) -> ( gi s |x| ->|x|-1 ->pcm ): ( 1-> VP ) < ( vụ lớ) Đề tuyển sinh vào 10 - Chuyên Lam Sơn ... 10: Cho hình chóp SABCD Có đáy ABCD hình vuông, SA đáy M điểm di động BC , K hình chiếu S DM Tìm quỹ tích điểm K M di động 13 14 78 tuyn sinh 10 mụn Toỏn t 2002 n 2 010 ( su tõm) Đáp án toán...
 • 169
 • 255
 • 1

Đề thi thử TS 10 môn toán không chuyên + Đáp án

Đề thi thử TS 10 môn toán không chuyên + Đáp án
... hàng chục (đk: x ∈ N; ≤ x ≤ ) Số hàng đơn vị là: 10 – x Số cần tìm là: 10x + (10 – x) = 9x + 10 Theo đề toán ta có phương trình: 9x + 10 – x (10 –x ) = 52 Thu gọn phương trình ta được: x2 – x ... BÀI ĐÁP ÁN CHẤM MÔN TOÁN NỘI DUNG CÂU 12 − 15 1a (0,75điểm) x y−y x 1b (0,5 điểm) xy xy ( x− y ) xy  x+ y =3  x = 12 ⇔  3 x − y = x + y =  x=3 ⇔ 3 + y = x = ⇔ y = 0.25 ... đ 0,25 đ 13 + 4m > 13  13  m > − ⇔  5>0 ⇔  ⇔ − < m < (*)  3− m >  m...
 • 4
 • 399
 • 5

de, da thi thu mon toan vao 10

de, da thi thu mon toan vao 10
... tốc xe thư x ( km/h) ( x> 6) Vân tốc xe thứ hai x − ( km/h) 108 ( ) x 108 Thời gian xe thứ hai hết quãng đường AB là: ( ) x−6 108 108 − Theo ta có phương trình: = (*) x−6 x Thời gian xe thứ hết...
 • 3
 • 218
 • 1

Gợi ý giải đề thi vào 10 môn toán - Đà Nẵng 2010

Gợi ý giải đề thi vào 10 môn toán - Đà Nẵng 2010
... −1 x − y =  x = −1     b) Giải hệ phương trình :  ⇔ ⇔ 1 ⇔ 2 − = 2 − =  y = 10  y = − 10   x y x y   Bài 3: a) Đồ thị: học sinh tự vẽ Lưu ý: (P) qua O(0;0), ( ±1; ) (d) ... −1; ) ,  ; ÷ ⇒ A ( −1; ) 2 2 Phương trình đường thẳng (∆) qua A có hệ số góc -1 : y – = -1 (x + 1) ⇔ (∆) : y = -x + c) Đường thẳng (∆) cắt trục tung C ⇒ C có tọa độ (0; 1) Đường thẳng (∆) cắt ... thẳng (∆) cắt trục hoành D ⇒ D có tọa độ (1; 0) Đường thẳng (d) cắt trục hoành B ⇒ B có tọa độ (-3 ; 0) Vì xA + xD = 2xC A, C, D thẳng hàng (vì thuộc đường thẳng (∆)) ⇒ C trung điểm AD tam giác...
 • 3
 • 299
 • 3

De TS 10 mon Toan Tinh Thanh Hoa 2000 den 2008

De TS 10 mon Toan Tinh Thanh Hoa 2000 den 2008
... sở giáo dục & đào tạo Kỳ thi tuyển sinh vào 10 THPT hoá năm học 2001 2002 Môn thi: Toán ( Thời gian làm 150 phút ) Đề thức Bài (1,5 điểm ): 10 x x2 + Cho biểu thức : A = ữ: x + x ... Hết - sở giáo dục & đào tạo Kỳ thi tuyển sinh vào 10 THPT hoá năm học 2007 2008 Đề thức Đề D Môn thi: Toán ( Thời gian làm 120 phút ) Bài ( 2,0 điểm ): a Phân ... Hết sở giáo dục & đào tạo Kỳ thi tuyển sinh vào 10 THPT hoá năm học 2008 2009 Môn thi: Toán ( Thời gian làm 120 phút ) Đề thức Đề D Câu 1: (2 điểm) Cho hai...
 • 9
 • 102
 • 0

De TS 10 mon Toan Phu Tho 2010 2011

De TS 10 mon Toan Phu Tho 2010 2011
... thức A + B AB Với A,B không âm dấu = xảy A=B A= x+ y+ 1 + xy + x y xy Đặt t = xy x+ y = 2 10 10 13 + 2t + = Ta có A xy + xy = 2t + t = 2t + 9t ữ 9t 9t xy = 13 Min( A) = x=y= 3 x...
 • 3
 • 483
 • 4

Xem thêm