Nghiên cứu bệnh sán lá ruột ở gà tại một số địa phương tỉnh thanh hóa và biện pháp phòng trị

Nghiên Cứu Bệnh Sán Ruột Vịt Tại Một Số Địa Phương Thuộc Tỉnh Thái Nguyên Biện Pháp Phòng Trị

Nghiên Cứu Bệnh Sán Lá Ruột Ở Vịt Tại Một Số Địa Phương Thuộc Tỉnh Thái Nguyên Và Biện Pháp Phòng Trị
... pháp phòng trị MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, đặc điểm bệnh lý lâm sàng biện pháp phòng trị bệnh sán ruột vịt MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu bệnh sán ruột vịt tỉnh Thái Nguyên, ... sở đề xuất biện pháp phòng trị bệnh sán ruột cách có hiệu quả, phù hợp với điều kiện chăn nuôi nay, thực đề tài: Nghiên cứu bệnh sán ruột vịt số địa phương thuộc tỉnh Thái Nguyên biện pháp phòng ... biện pháp phòng trị bệnh sán ruột cho vịt số địa phương thuộc tỉnh Thái Nguyên, - Ý nghĩa thực tiễn: Đề biện pháp phòng trị bệnh sán ruột vịt có hiệu quả, nhằm hạn chế nhiễm sán ruột cho vịt, từ...
 • 105
 • 267
 • 0

Nghiên cứu bệnh đơn bào leucocytozoon tại một số địa phương của tỉnh thái nguyên thử nghiệm thuốc điều trị

Nghiên cứu bệnh đơn bào leucocytozoon ở gà tại một số địa phương của tỉnh thái nguyên và thử nghiệm thuốc điều trị
... 3.2 Bệnh Leucocytozoon Thái Nguyên 63 3.2.1 Thành phần loài Leucocytozoon gây bệnh Thái Nguyên 63 3.2.3 Một số số máu mắc bệnh Leucocytozoon 66 3.2.4 Bệnh tích bị bệnh đơn bào ... phòng trị có hiệu cần thiết Xuất phát từ nhu cầu cấp bách thực tế chăn nuôi tỉnh Thái Nguyên, thực đề tài: "Nghiên cứu bệnh đơn bào Leucocytozoon số địa phương tỉnh Thái nguyên thử nghiệm thuốc ... tễ bệnh Leucocytozoon huyện, thị thuộc tỉnh Thái Nguyên 28 2.3.2 Nghiên cứu bệnh đơn bào Leucocytozoon gây huyện thị tỉnh Thái Nguyên 29 2.3.3 Nghiên cứu biện pháp phòng trị...
 • 98
 • 416
 • 0

phân lập, xác định vai trò gây bệnh của escherichia coli (e.coli) trong hội chứng tiêu chảy lợn con tại một số huyện của tỉnh bắc giang biện pháp phòng trị

phân lập, xác định vai trò gây bệnh của escherichia coli (e.coli) trong hội chứng tiêu chảy ở lợn con tại một số huyện của tỉnh bắc giang và biện pháp phòng trị
... HỌC NÔNG LÂM LÊ VĂN DƯƠNG PHÂN LẬP, XÁC ĐỊNH VAI TRÒ GÂY BỆNH CỦA ESCHERICHIA COLI TRONG HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY LỢN CON TẠI MỘT SỐ HUYỆN CỦA TỈNH BẮC GIANG VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ LUẬN VĂN THẠC SĨ ... (E .coli) hội chứng tiêu chảy lợn số huyện tỉnh Bắc Giang biện pháp phòng trị” Mục tiêu nghiên cứu - Xác định số đặc điểm dịch tễ hội chứng tiêu chảy lợn dƣới hai tháng tuổi số huyện thuộc tỉnh Bắc ... bệnh vi khuẩn E .coli hội chứng tiêu chảy lợn 2.1.2.1 Phân lập, xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn từ mẫu bệnh phẩm phân lợn tiêu chảy 2.1.2.2 Xác định số lượng vi khuẩn E .coli phân lợn tiêu chảy lợn...
 • 124
 • 282
 • 0

Phân Lập, Xác Định Vai Trò Gây Bệnh Của Escherichia Coli Trong Hội Chứng Tiêu Chảy Lợn Con Tại Một Số Huyện Của Tỉnh Bắc Giang Biện Pháp Phòng Trị

Phân Lập, Xác Định Vai Trò Gây Bệnh Của Escherichia Coli Trong Hội Chứng Tiêu Chảy Ở Lợn Con Tại Một Số Huyện Của Tỉnh Bắc Giang Và Biện Pháp Phòng Trị
... NÔNG LÂM LÊ VĂN DƯƠNG PHÂN LẬP, XÁC ĐỊNH VAI TRÒ GÂY BỆNH CỦA ESCHERICHIA COLI TRONG HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY LỢN CON TẠI MỘT SỐ HUYỆN CỦA TỈNH BẮC GIANG VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA ... phòng trị Mục tiêu nghiên cứu - Xác định số đặc điểm dịch tễ hội chứng tiêu chảy lợn hai tháng tuổi số huyện thuộc tỉnh Bắc Giang - Xác định vai trò gây bệnh vi khuẩn E .coli hội chứng tiêu chảy ... chứng, bệnh tích lợn bị bệnh tiêu chảy 2.1.2 Nghiên cứu xác định vai trò gây bệnh vi khuẩn E .coli hội chứng tiêu chảy lợn 2.1.2.1 Phân lập, xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn từ mẫu bệnh phẩm phân lợn tiêu...
 • 124
 • 165
 • 0

phân lập, xác định vai trò gây bệnh của salmonella typhimurium salmonella enteritidis trên đàn vịt tại một số huyện thuộc tỉnh hưng yên biện pháp phòng trị

phân lập, xác định vai trò gây bệnh của salmonella typhimurium và salmonella enteritidis trên đàn vịt tại một số huyện thuộc tỉnh hưng yên và biện pháp phòng trị
... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN VĂN THÀNH PHÂN LẬP, XÁC ĐỊNH VAI TRÒ GÂY BỆNH CỦA SALMONELLA TYPHIMURIUM SALMONELLA ENTERITIDIS TRÊN ĐÀN VỊT TẠI MỘT SỐ HUYỆN THUỘC TỈNH HƯNG YÊN VÀ BIỆN PHÁP ... cứu đề tài: Phân lập, xác định vai trò gây bệnh Salmonella typhimurium Salmonella enteritidis đàn vịt số huyện thuộc tỉnh Hưng Yên biện pháp phòng trị” Mục tiêu nghiên cứu đề tài Xác định đặc tính ... tính gây bệnh vi khuẩn S typhimurium S enteritidis vịt số huyện thuộc tỉnh Hưng Yên Xác định số yếu tố gây bệnh vi khuẩn Salmonella phân lập Kiểm tra độc lực, độc tố, khả bám dính… chủng Salmonella...
 • 113
 • 293
 • 2

Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của bệnh viêm phổi lợn do Mycoplasma tại một số vùng phụ cận Hà Nội biện pháp phòng trị

Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của bệnh viêm phổi ở lợn do Mycoplasma tại một số vùng phụ cận Hà Nội và biện pháp phòng trị
... phòng trị bệnh cách có hiệu quả, đặt vấn đề nghiên cứu đề tài : "Nghiên cứu số đặc điểm bệnh bệnh viêm phổi lợn Mycoplasma số vùng phụ cận Nội biện pháp phòng trị" 1.2 Tính cấp thiết đề tài Bệnh ... gây bệnh suyễn, diễn biến bệnh lý, triệu chứng lâm sàng chủ yếu lợn bị bệnh, số biến đổi sinh lý, sinh hoá máu, số biến đổi bệnh phổi lợn bệnh đặc biệt kế hoạch phòng trị bệnh cho lợn biện pháp ... Nội - Bệnh viện thú y - Khoa chăn nuôi thú y - Trờng ĐHNNI - Nội - Trung tâm chẩn đoán - Cục thú y - Một số sở chăn nuôi thuộc vùng phụ cận Nội 3.3 Nội dung nghiên cứu 3.3.1 Nghiên cứu...
 • 56
 • 1,146
 • 2

Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của bệnh viêm phổi lợn do Mycoplasma tại một số vùng phụ cận Hà Nội biện pháp phòng trị

Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của bệnh viêm phổi ở lợn do Mycoplasma tại một số vùng phụ cận Hà Nội và biện pháp phòng trị
... dựng kế hoạch phòng trị bệnh cách có hiệu quả, đặt vấn đề nghiên cứu đề tài : "Nghiên cứu số đặc điểm bệnh bệnh viêm phổi lợn Mycoplasma số vùng phụ cận Nội biện pháp phòng trị" 1.2 Tính ... gây bệnh suyễn, diễn biến bệnh lý, triệu chứng lâm sàng chủ yếu lợn bị bệnh, số biến đổi sinh lý, sinh hoá máu, số biến đổi bệnh phổi lợn bệnh đặc biệt kế hoạch phòng trị bệnh cho lợn biện pháp ... số sở chăn nuôi tập trung vùng phụ cận Nội 3.2 Địa điểm nghiên cứu, vùng nghiên cứu - Bộ môn nội chẩn- Dược Khoa chăn nuôi thú y Trường ĐHNNIHà Nội - Bộ môn Vi sinh vật- Truyền nhiễm - Bệnh...
 • 59
 • 1,027
 • 1

NGHIÊN CỨU 1 SỐ ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ CỦA BỆNH VIÊM PHỔI LỢN DO Mycoplasma TẠI MỘT SỐ VÙNG PHỤ CẬN HÀ NỘI BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ

NGHIÊN CỨU 1 SỐ ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ CỦA BỆNH VIÊM PHỔI Ở LỢN DO Mycoplasma TẠI MỘT SỐ VÙNG PHỤ CẬN HÀ NỘI VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ
... phòng trị bệnh cách có hiệu quả, đặt vấn đề nghiên cứu đề tài : "Nghiên cứu số đặc điểm bệnh bệnh viêm phổi lợn Mycoplasma số vùng phụ cận Nội biện pháp phòng trị" 1. 2 Tính cấp thiết đề tài Bệnh ... gây bệnh suyễn, diễn biến bệnh lý, triệu chứng lâm sàng chủ yếu lợn bị bệnh, số biến đổi sinh lý, sinh hoá máu, số biến đổi bệnh phổi lợn bệnh đặc biệt kế hoạch phòng trị bệnh cho lợn biện pháp ... Nội - Bệnh viện thú y - Khoa chăn nuôi thú y - Trờng ĐHNNI - Nội - Trung tâm chẩn đoán - Cục thú y - Một số sở chăn nuôi thuộc vùng phụ cận Nội 3.3 Nội dung nghiên cứu 3.3 .1 Nghiên cứu...
 • 56
 • 628
 • 0

Luận văn nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của bệnh viêm phổi lợn do mycoplasma tại một số vùng phụ cận hà nội biện pháp phòng trị

Luận văn nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của bệnh viêm phổi ở lợn do mycoplasma tại một số vùng phụ cận hà nội và biện pháp phòng trị
... rõ đặc điểm bệnh từ có sở xây dựng biện pháp phòng trị bệnh cách có hiệu quả, đặt vấn đề nghiên cứu đề tài : Nghiên cứu số đặc điểm bệnh bệnh viêm phổi lợn Mycoplasma số vùng phụ cận nội ... bệnh viêm phổi lợn Mycoplasma đợc đề cập, nhng việc nghiên cứu đặc điểm bệnh biến đổi tiêu sinh lý, sinh hóa máu lợn bệnh, tổn thơng bệnh phổi bệnh tác giả đề cập đến 2.2.1 Một số nghiên cứu ... có nhiều công trình nghiên cứu bệnh viêm phổi lợn Mycoplasma, nhiên nghiên cứu tập chung vào tình hình dịch tễ, phác đồ phòng trị bệnh việc làm rõ đặc điểm bệnh lợn mắc bệnh tác giả đề cập...
 • 95
 • 479
 • 0

nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa bê, nghé huyện đông sơn, triệu sơn tỉnh thanh hóa biện pháp phòng trị

nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa bê, nghé ở huyện đông sơn, triệu sơn tỉnh thanh hóa và biện pháp phòng trị
... nghé hai huy n ðông Sơn Tri u Sơn c a t nh Thanh Hóa 28 2.3.2 B nh lý lâm sàng c a bê, nghé b b nh giun ñũa 28 2.3.3 Nghiên c u bi n pháp phòng, tr b nh giun ñũa bê, nghé 28 2.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN ... ñ c p t nh Thanh Hóa trên, th c hi n ñ tài: "Nghiên c u ñ c ñi m d ch t b nh giun ñũa bê, nghé huy n ðông Sơn, Tri u Sơn - t nh Thanh Hóa bi n pháp phòng tr " M C ðÍCH NGHIÊN C U - Nghiên c u ... Chương K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 3.1 NGHIÊN C U M T S NGHÉ ð C ðI M D CH T B NH GIUN ðŨA BÊ, HUY N ðÔNG SƠN VÀ TRI U SƠN T NH THANH HÓA 3.1.1 Nghiên c u tình hình nhi m giun ñũa bê, nghé 3.1.1.1...
 • 70
 • 490
 • 0

: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa bê, nghé huyện Đông Sơn và Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa và biện pháp phòng trị.

: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa bê, nghé ở huyện Đông Sơn và Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa và biện pháp phòng trị.
... điểm dịch tễ bệnh giun đũa bê, nghé hai huyện tỉnh Thanh Hóa 24 2.3.2 Bệnh lý lâm sàng bê, nghé bị bệnh giun đũa .24 2.3.3 Nghiên cứu biện pháp phòng, trị bệnh giun đũa bê, nghé ... đũa bê, nghé huyện Đông Sơn và Triệu Sơn - tỉnh Thanh Hóa và biện pháp phòng trị" Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu để bổ sung thông tin khoa học đặc điểm dịch tễ học bệnh giun đũa nghé điều ... PHÁP NGHIÊN CỨU 25 2.4.1 Bố trí điều tra phương pháp nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa bê, nghé hai huyện tỉnh Thanh Hóa 25 2.4.2 Phương pháp nghiên cứu bệnh lý lâm sàng bê, nghé...
 • 101
 • 699
 • 5

Nghiên Cứu Bệnh Leucocytozoon Tại Một Số Địa Phương Của Tỉnh Thái Nguyên Thử Nghiệm Thuốc Điều Trị

Nghiên Cứu Bệnh Leucocytozoon Ở Gà Tại Một Số Địa Phương Của Tỉnh Thái Nguyên Và Thử Nghiệm Thuốc Điều Trị
... nuôi tỉnh Thái Nguyên, thực đề tài: "Nghiên cứu bệnh đơn bào Leucocytozoon số địa phương tỉnh Thái nguyên thử nghiệm thuốc điều trị" Mục đích ý nghĩa đề tài 2.1 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu ... loài Leucocytozoon gây bệnh Thái Nguyên 63 3.2.3 Một số số máu mắc bệnh Leucocytozoon 66 3.2.4 Bệnh tích bị bệnh đơn bào Leucocytozoon 71 3.3 Nghiên cứu hiệu phác đồ điều trị bệnh ... lý lâm sàng bệnh Leucocytozoon - Một số số máu mắc bệnh Leucocytozoon so với khỏe - Bệnh tích bệnh Leucocytozoon (biến đổi đại thể) 2.3.3 Nghiên cứu biện pháp phòng trị bệnh - Xác...
 • 98
 • 318
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm của bệnh do ấu trùng Cysticercus Tennuicollis gây ra dê nuôi tại một số địa phương tỉnh Thái Nguyên đề xuất biện pháp phòng chống

Nghiên cứu đặc điểm của bệnh do ấu trùng Cysticercus Tennuicollis gây ra ở dê nuôi tại một số địa phương tỉnh Thái Nguyên và đề xuất biện pháp phòng chống
... bệnh ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây nuôi số địa phương tỉnh Thái Nguyên" 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Xác định tình hình nhiễm ấu trùng Cysicercus tenuicollis nuôi số địa phương tỉnh Thái ... dung nghiên cứu 3.4.1 Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây nuôi số địa phương tỉnh Thái Nguyên 3.4.1.1 Tình hình nhiễm ấu trùng Cysticercus tenuicollis nuôi ... PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ bệnh ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây số địa phương thuộc tỉnh Thái Nguyên 4.1.1 Tình hình nhiễm ấu trùng Cysticercus...
 • 64
 • 55
 • 0

nghiên cứu tình hình hội chứng tiêu chảy lợn ngoại hướng nạc tại thanh hoá biện pháp phòng trị

nghiên cứu tình hình hội chứng tiêu chảy ở lợn ngoại hướng nạc tại thanh hoá và biện pháp phòng trị
... tình hình tiêu chảy lợn ngoại theo lứa tuổi50 Bảng 4.2 Tình hình hội chứng tiêu chảy lợn ngoại xét theo giống 53 Bảng 4.3 Tình hình hội chứng tiêu chảy lợn ngoại xét theo mùa vụ 56 Bảng 4.4 .Tình ... đánh giá tình hình hội chứng tiêu chảy đàn lợn ngoại Thanh Hoá, xác định số biện pháp phòng phác đồ điều trị hiệu quả, đóng vai trò quan trọng công tác phòng trị hội chứng tiêu chảy đàn lợn ngoại ... Salmonella 22 2.3 Những kết nghiên cứu phòng trị tiêu chảy lợn .26 2.3.1 Những nghiên cứu phòng tiêu chảy 26 2.3.1.1 Phòng tiêu chảy biện pháp kỹ thuật 27 2.3.1.2 Phòng bệnh vaccine 27 Trng...
 • 121
 • 287
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng,phát triển của một số giống đậu tương nhập nội biện pháp kĩ thuật cho giống có triển vọng tại Thái Nguyên

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng,phát triển của một số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kĩ thuật cho giống có triển vọng tại Thái Nguyên
... trình sinh trư ng u tương Căn c vào yêu c u sinh thái c a u tương cho th y, khí h u nư c ta nói chung c a t nh Thái Nguyên nói riêng phù h p cho s n xu t u tương Tuy nhiên, m i mùa v v n nh ... t u tương t i Thái Nguyên, k t qu nghiên c u góp ph n b sung s lý lu n cho vi c phát tri n gi ng u tương nh p n i t i Thái Nguyên 3 - K t qu nghiên c u c a tài ã xác nh c gi ng u tương ngu ... pháp k thu t cho gi ng tri n v ng t i Thái Nguyên 1.2 M c ích c a tài - L a ch n c gi ng u tương nh p n i kh sinh trư ng phát tri n t t, phù h p v i i u ki n sinh thái c a Thái Nguyên - Xác...
 • 167
 • 546
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tình hình hội chứng tiêu chảy ở lợn ngoại hướng nạc tại thanh hoá và biện pháp phòng trịnghiên cứu mật độ xương của phụ nữ tại một số điểm thuộc tỉnh hà nam và hà nộinghiên cứu bệnh sán dây ở chó tại một số huyện thành của tỉnh phú thọ và biện pháp phòng trịnghiên cứu bệnh sán dây ở chó tại một số huyện thành của tỉnh phú thọ và biện pháp phòng trịnghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa bê nghé ở huyện nghĩa đàn và quỳ hợp tỉnh nghệ an và biện pháp phòng trịluận văn đặc điểm bệnh lý bệnh viêm phổi thỏ newzealand nuôi tại trại giống thỏ việt nhật ninh bình và biện pháp điều trịthành phần xén tóc hại gỗ ở bắc thái đặc điểm sinh học sinh thái một số loài chủ yếu hại gỗ và biện pháp phòng trừ3 8 tỷ lệ cơ sở vừa trồng vừa chế biến cà phê tại một số địa phương tỉnh sơn langhiên cứu bệnh sán dây ở chó và biện pháp phòng trị tại một số huyện thành của tỉnh phú thọbệnh sán lá ruột ở lợn 2 3 1 tình hình nghiên cứu bệnh sán lá gan fasciolosisnghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh lý lâm sàng và biện pháp phòng trị bệnh sán dây chónghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh lý lâm sàng và biện pháp phòng trị bệnh giun kết hạt oesophagostomosis ở lợn tại một số huyện thuộc tỉnh thái nguyênnghiên cứu tình hình nhiễm giun tròn đường tiêu hóa của chó nuôi ở hà nội và biện pháp phòng trịnghiên cứu một số đặc tính của vi khuẩn escherichia coli phân lập từ ngan bệnh và biện pháp phòng trị 2010Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học nội dung bảo vệ biên giới quốc gia nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namMột số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả dạy học môn giáo dục quốc phòng an ninh qua tiết 28 bài 6 lớp 10 cấpVận dụng kiến thức vi sinh vật trong sinh học 10 để giáo dục phòng tránh viêm nhiễm đường sinh dục cho các em nữ sinh lớp 10 thông qua buổi sinNgoại khóa tìm hiểu cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 2021 cho học sinh trường THPT hoằng hóa 2Phát huy tich chủ động, sáng tạo của học sinh trong dạy học môn GDCD lớp 10Thiết kế tiết 16 thực hành, ngoại khóa gióa dục kĩ năng tiêu dùng thông minh cho học sinh qua môn giáo dục công dân lớp 11Tích hợp giáo dục kĩ năng sống vào giảng dạy tiết 1 bài 12 công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình GDCD 10Nâng cao hiệu quả giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp chủ nhiệm tại trường THPT thường xuân 2Giải chi tiết chuyên đề lý thuyết 6Bài 8. Ăn, uống sạch sẽUBNT tỉnh Quảng Trị Đề án phát triển văn hóa đọc 2017Bảng chia 4Cải Tạo Nâng Cấp Hệ Thống Tiêu Huyện Phú Xuyên –TP Hà Nội .tìm hiểu về các lục địa nam mĩ, đặc điểm tự nhiênhiện trạng kỹ thuật nuôi động vật thân mềm và ưu nhược điểm của từng phương phápMẫu báo cáo - Đề xuất két quả kiểm tra khảo sát và thảm đinh công trình thi côngNghiên cứu cấu trúc và quá trình tinh thể hóa của hạt nano Fe và FeB bằng phương pháp mô hình hóaMẫu đề nghị thi công theo bản vẽ thiết kế công trình và thi công công trìnhQuyet dinh phe duyet TKKT DT gia co ben 08 2010Chuyên đề hydrocacbon không no