CHUYÊN đề ANĐEHIT XETON

Chuyên đề Andehit - Xeton - Axit pdf

Chuyên đề Andehit - Xeton - Axit pdf
... - - 34 - / - - 63 - / - - 92 06 ; - - - 35 ; - - - 64 - - = - 93 - - = - 07 ; - - - 36 ; - - - 65 - - - ~ 94 ; - - - 08 - - = - 37 - - - ~ 66 ; - - - 95 ; - - - 09 - - = - 38 - - = - 67 ; - - ... - - 96 - / - - 10 - - - ~ 39 ; - - - 68 ; - - - 97 ; - - - 11 - - = - 40 - - = - 69 - / - - 98 ; - - - 12 - - = - 41 - - = - 70 - / - - 99 ; - - - 13 - - - ~ 42 ; - - - 71 - - - ~ 100 - / - - ... 14 - / - - 43 - - - ~ 72 - - - ~ 101 - / - - 15 - - = - 44 - / - - 73 - - - ~ 102 - - - ~ 16 - - = - 45 ; - - - 74 - / - - 103 ; - - - 17 - / - - 46 ; - - - 75 - / - - 104 - - - ~ 18 - - = - 47...
 • 10
 • 215
 • 0

hóa học hữu cơ chuyên đề andehit xeton

hóa học hữu cơ chuyên đề andehit xeton
... CHUYÊN ĐỀ 3: ANðEHIT XETON Đăng tải Website: www.hoahoc.edu.vn GIÁO KHOA CÂU (ðH A 2008): S đ ng phân xeton ng v i cơng th c phân t C5H10O là: A B C D CÂU ... 0986.616.225 (T.Long) Email: Vanlongtdm@gmail.com CHUYÊN ĐỀ 3: ANðEHIT XETON Đăng tải Website: www.hoahoc.edu.vn CÂU 27 (Cð 2010): Hai ch t X Y có cơng th c phân t C2H4O2 Ch t X ph n ng đư c v i ... SðT: 0986.616.225 (T.Long) Email: Vanlongtdm@gmail.com CHUYÊN ĐỀ 3: ANðEHIT XETON • Đăng tải Website: www.hoahoc.edu.vn Nhìn đáp án A C đ u có cơng th c chung CnH2nO2 %Ox = 32 *100 = 53,33 ⇒ n =...
 • 16
 • 606
 • 0

Chuyên đề anđêhit xeton với lời giải chi tiêt

Chuyên đề anđêhit xeton với lời giải chi tiêt
... được 4x/3 mol NO (sản phẩm khử nhất) Tên gọi của X là A anđêhit axetic B anđêhit acrylic C anđêhit fomic D anđêhit metacrylic Lời giải 4x BT e  n Ag = 3n NO = → = 4x mol = 4n X ⇒ X : HCHO ... phần trăm khối lượng của HCHO bị oxi hoá là (biết anđêhit chi bị oxi hoá tạo axit tương ứng) A 60% B 65% C 75% D 80% Lời giải 1, 10,8 n HCHO = = 0, 04mol; n Ag = = 0,1mol 30 108 HCOOH ... 32,4 D 43,2 Lời giải m + 3, − m BTKL  n X = n O = → = 0, 2mol ⇒ n Ag = 0, 2.2 = 0, 4mol 16 x = 108.0, = 43, 2gam Đáp án D Câu 19: Trộn 3,36 gam anđêhit đơn chức X với một anđêhit đơn...
 • 34
 • 197
 • 0

Bài giảng chuyên đề hóa hữu cơ - chuyên đề ANDEHIT-XETON-AXIT-AMIN

Bài giảng chuyên đề hóa hữu cơ - chuyên đề ANDEHIT-XETON-AXIT-AMIN
... dihalogen kiu R-CHX2R CH3-CHCl2-CH2-CH3 + NaOH iu ch xeton -p ozon phõn anken kiu R1R2C=CRR hoc RCH=CR1R2 + O3 CH3-C=CH-CH2-CH3 + H2O/Zn CH -oxi húa ancol bc CH3-CH-CH3 + CuO OH CH3-C-CH3 + CH3CH2CHO ... CH3CH2CHO O CH3-C-CH3 O + Cu + H2O -hidrat húa ankin (tr axetylen) CH3-CCH + H2O CH3-CO-CH3 -thy phõn dx dihalogen kiu R-CHX2R CH3-CHCl2-CH2-CH3 + NaOH CH3COCH2CH3 + NaCl + H2O8 iu ch axit -oxi húa ... iu ch xeton -p ozon phõn anken kiu R1R2C=CRR hoc RCH=CR1R2 + O3 CH3-C=CH-CH2-CH3 + H2O/Zn CH -oxi húa ancol bc CH3-CH-CH3 + CuO OH -hidrat húa ankin (tr axetylen) CH3-CCH + H2O -thy phõn dx...
 • 35
 • 455
 • 0

Bài tập trắc nghiệm có đáp án chuyên đề anđehit, xeton, axit cacboxylic

Bài tập trắc nghiệm có đáp án chuyên đề anđehit, xeton, axit cacboxylic
... NaOH Câu 78: ? A axit fomic ; axit axetic ; axit acrylic ; axit propionic B Axit axetic; axit acrylic; anilin; toluen; axit fomic C Ancol etylic; ancol metylic; axit axetic; axit propionic D ... biệt : phenol, axit acrylic, axit axetic thuốc thử, người ta dùng thuốc thử A dung dịch Na2CO3 B CaCO3 C dung dịch Br2 D dung dịch AgNO3/NH3 Câu 80: Để phân biệt axit propionic axit acrylic ta ... dung dịch NaOH Câu 81: thể phân biệt CH3CHO C2H5OH phản ứng với A Na B Cu(OH)2/NaOH C AgNO3/NH3 D Tất Câu 82: Để phân biệt dung dịch riêng biệt : axit axetic, axit acrylic, axit fomic người ta...
 • 4
 • 1,652
 • 24

Chuyên đề - Anđehit - Xeton trong đề thi Đại học

Chuyên đề - Anđehit - Xeton trong đề thi Đại học
... 4. Nếu có hỗn hợp hai anđehit tham gia phản ứng tráng gương mà cho 2...
 • 7
 • 86
 • 0

Tuyển tập 22 đề chuyên đề “Anđehit Xeton Axit cacboxylic” cực hay có lời giải chi tiết

Tuyển tập 22 đề chuyên đề “Anđehit Xeton Axit cacboxylic” cực hay có lời giải chi tiết
... chất A axit fomic, axit iso-butiric, axit acrylic, axit benzoic B axit fomic, axit 2-metylpropanoic, axit acrylic, axit phenic C axit fomic, axit propinoic, axit propenoic, axit benzoic D axit ... không no nối đôi Bài 30 Cho mệnh đề sau: (1) anđehit, xeton axit cacboxylic chứa nhóm cacbonyl >C=O ; (2) axit cacboxylic nhóm cacbonyl chi nhóm cacboxyl –COOH ; (3) anđehit, xeton axit cacboxylic ... 13 Trong chanh chứa axit: Tên gọi theo danh pháp thay axit là: A axit xitric (axit lemonic) B axit 3-hiđroxi-3-cacboxipentanđioic C axit 2-hiđroxipropan-1,2,3-tricacboxylic D axit 3-hiđroxi-3-cacboxylpentanđioic...
 • 319
 • 443
 • 1

CHUYÊN ĐỀ ANĐEHIT XETON AXIT CACBOXYLIC

CHUYÊN ĐỀ ANĐEHIT XETON AXIT CACBOXYLIC
... ancol d hoc axit d D tt ca u ỳng SGK 12 NC Bi Phn cui cung Cõu 39: t chỏy hon ton hn hp X gụm axit cacboxylic c mol CO2 = mol H2O X gụm A axit n chc, axit a chc B axit no, axit cha no C axit n chc ... Cõu 40: trung hũa 0,2 mol hn hp X gụm axit cacboxylic cn 0,3 mol NaOH X gụm cú A axit cung dóy ụng ng B axit n chc, axit hai chc C axit a chc D axit n chc, axit a chc Ta luụn cú CT : x = nNaOH ... ln lt l A Axit propionic, axit axetic B axit axetic, axit propionic - 22 - Trng: Cao ng Cụng nghip Phỳc Yờn Gv: Trn Vn Long Hoa hoc 11 C Axit acrylic, axit propionic D Axit axetic, axit acrylic...
 • 38
 • 257
 • 0

144 bai tap chon loc chuyen de andehit xeton axit cacbonxylic co loi giai chi tiet

144 bai tap chon loc chuyen de andehit xeton axit cacbonxylic co loi giai chi tiet
... quì =>2 axit phải : HCOOH CH3COOH Khi phản ứng với Na 2CO3 => nCO2 = nCOOH = naxit = 0,05 mol iL => Chất lại andehit ie Khi phản ứng tráng bạc => nAg = 0,5 > 2nHCOOH s/ Ta +/ TH1 : andehit HCHO ... QG - Trường THPT Đào Duy Từ lần 5- năm 2015 Cho axit a) CH3COOH b) C2H5COOH c) CH2Cl-COOH d) CHCl2-COOH e) CCl3COOH Hãy xếp axit theo chi u lực axit tăng giảm dần A a > b> c>d>e B e> d > c > b ... nandehit =(0,5 – 2.0,05)/2 = 0,2 =>số mol C andehit không nhỏ 0,4 up Mà đốt hỗn hợp chất chit tạo 0,25 mol CO2 => L +/ TH2 : andehit (CHO)2 => n(CHO)2 = 0,1 mol ro => tổng số mol C (CHO)2 HCOOH...
 • 49
 • 203
 • 0

345 bai tap chon loc chuyen de andehit xeton axit cacbonxylic co loi giai chi tiet

345 bai tap chon loc chuyen de andehit xeton axit cacbonxylic co loi giai chi tiet
... CH3CH2COOH up B CH2ClCH2COOH > CH3CCl2COOH > CH3CHClCOOH > CH3CH2COOH ro C CH3CH2COOH > CH3CCl2COOH > CH3CHClCOOH > CH2ClCH2COOH /g D CH3CCl2COOH > CH3CHClCOOH > CH3CH2COOH > CH2ClCH2COOH om Câu 57: ... cấu tạo axit : ce A.HCOOH ; CH3COOH B HCOOH ; C2H5COOH fa C.CH3COOH ; C2H5COOH D.HCOOH ; C2H3COOH w Câu 191: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục đào tạo Vĩnh Phúc – Lần ww hỗn hợp X gồm andehit ... A HCOOH CH3COOH om /g Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm axit cacboxylic đồng đẳng thu 11 gam CO2 4,5 gam H2O Công thức axit là: C C2H5COOH C3H7COOH B C2H3COOH C3H5COOH D CH3COOH C2H5COOH...
 • 147
 • 156
 • 0

chuyen de andehit

chuyen de andehit
... CH3-CH2-CH2-CHO OH D CH2=CH-CH-CHO OH 16 Hidro hãa hoµn toµn 1,56g mét ankin (A) thu ®ỵc mét andehit (B) Trén (B) víi mét andehit ®¬n chøc (C) thªm níc ®Ĩ ®ỵc 0,1 l dung dơng (D) chøa (B) vµ (C) víi nång...
 • 2
 • 241
 • 0

Tài liệu Chuyên đề Andehit doc

Tài liệu Chuyên đề Andehit doc
... Trang Tài liệu khóa học: Phương pháp giải nhanh hóa học C Anđehit hai chức no D Cả A, B, C Bài 9: Tỉ khối anđehit X hiđro 28 Công thức cấu tạo anđehit là: A CH3CHO B CH2=CH-CHO C HCHO D C2H5CHO CHUYÊN ... dụng với dung dịch HCl dung dịch NaOH cho khí vô A, B, X a HCHO b HCOOH c HCOONH4 d Cả A, B, C CHUYÊN ĐỀ ANĐÊHIT Dạng 2:Bài tập đốt cháy Loại I:Bài tập tự luận Bài 1:Đốt cháy hoàn toàn 0,377 gam ... bình I đựng 90 gam H2SO4 88% qua bình II đựng Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Trang Tài liệu khóa học: Phương pháp giải nhanh hóa học dung dịch Ca(OH)2 dư Thấy nông độ H2SO4 giảm 80%...
 • 8
 • 396
 • 3

CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐH, CĐ Chuyên đề: Aldehit - Xeton pps

CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐH, CĐ Chuyên đề: Aldehit - Xeton pps
... gương.Công thức X,Y 33 Chuyên đề: Aldehit - Xeton A OH-CH2-CHO;OH-CH2-CH2-CHO B OH-CH 2- CH2-CHO;OH-CH2-CHO C HO-CH(CH3)-CHO;OH-CH2-CH 2- CH2-CHO D OH-CH2CH2-CHO;OH-CH2-CH 2- CH2-CHO Câu V-3:Chất X chứa ... hept -2 -en-7-al C 3,4-dimetyl hex-4-en-1-al D 4,5-dimetyl hept -4 -en-1-al Câu I-17: CH3 -CH - C -CH3 có tên thường │ ║ C2H5 O A 3-etyl butan-2-on B 3-metyl pentan-2-on C isobutyl metyl xeton ... pentanal C 3-metyl 2-iso propyl pentanal D 2,4-dimetyl hexanal Câu I-16:Chất CH3 –C = CH –CH2 –CH2 – CHO có tên gọi │ │ C2H5 CH3 Chuyên đề: Aldehit - Xeton A.4-etyl 3-metyl hex-4-en-1-al B 3,4-dimetyl...
 • 36
 • 194
 • 0

Chuyên đề: anđehit - axit potx

Chuyên đề: anđehit - axit potx
... dư, anđêhit axit) Khi cho hh Y tác dụng với Ag2O / dd NH3 dư thấy tạo 27 gam Ag Vậy X rượu số rượu sau : A-C2H5-OH B-C3H7-OH C-C3H5-OH D-CH3-OH Câu 18 Có đồng phân mạch hở thuộc chức axit có CTPT ... dd axit đơn chức A có nồng độ 1M NaOH Khi cô cạn dd sau pư thu 9,4 gam chất rắn Vậy A có công thức : A-C2H5-COOH B-H-COOH C-CH3 COOH D-C2H3-COOH Câu 30 Trung hoà 16,6g hỗn hợp axit axetic axit ... phân biệt dd : Axit axetic, Axit fomic , Axit Acrylic : A-Ag2O / dd NH3 dd NaOH B-Ag2O / dd NH3 dd nước Br2 loãng C-H2 (Ni t0) ,và dd Na2CO3 D-Ag2O / dd NH3 CaCO3 (bột) Câu 21 Axit Mêta acrylic...
 • 3
 • 170
 • 0

CHUYÊN ĐỀ ANDEHIT - AXIT CACBOXYLIC docx

CHUYÊN ĐỀ ANDEHIT - AXIT CACBOXYLIC docx
... thích hợp là: a But-1-en-2-ol b Etylmetylxeton c Metyletylxeton d Butanal 23/ Công thức chung axit cacboxylic đơn chức, no, mạch hở là: a (CH2O)n b CnH2nO2(n  0) c CnH2n+ 1-2 kCOOH(n  0) d C ... H2SO4 đặc nóng sinh anken không nhánh Tên X là: a 2-MetylPropanal b Butanal c Andehit i-Butiric d Butan-2-on 21/ Hidro hóa hoàn toàn 0,175g andehit metacrylic thu 0,148g ancol Hiệu suất phản ... 3...
 • 5
 • 317
 • 8

Xem thêm