20 khai thác giả thiết 2 đường thẳng vừa chéo vừa vuông góc trong giải toán HHKG

skkn một số cách khai thác giả thiết hai đường thẳng chéo nhau và vuông ngóc với nhau trong giải toán hình học không gian

skkn một số cách khai thác giả thiết hai đường thẳng chéo nhau và vuông ngóc với nhau trong giải toán hình học không gian
... 16 17 MỘT SỐ CÁCH KHAI THÁC GIẢ THIẾT HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU VÀ VUÔNG GÓC VỚI NHAU TRONG GIẢI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN A ĐẶT VẤN ĐỀ Trong trình ôn thi đại học, giải toán hình học không gian ... gần gũi hai đường thẳng chéo vuông góc với Trên lí để chọn đề tài: MỘT SỐ CÁCH KHAI THÁC GIẢ THIẾT HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU VÀ VUÔNG GÓC VỚI NHAU TRONG GIẢI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN B GIẢI QUYẾT ... góc với + Đưa ví dụ toán hình học không gian tổng hợp có giả thiết hai đường thẳng chéo vuông góc với nhau, phân tích để học sinh tự lựa chọn cách khai thác giả thiết dựa cách gợi ý + Yêu cầu học...
 • 18
 • 713
 • 0

Một số cách khai thác giả thiết hai đường thẳng chéo nhau và vuông ngóc với nhau trong giải toán hình học không gian

Một số cách khai thác giả thiết hai đường thẳng chéo nhau và vuông ngóc với nhau trong giải toán hình học không gian
... khảo 17 MỘT SỐ CÁCH KHAI THÁC GIẢ THIẾT HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU VÀ VUÔNG GÓC VỚI NHAU TRONG GIẢI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN A ĐẶT VẤN ĐỀ Trong trình ôn thi đại học, giải toán hình học không gian ... gần gũi hai đường thẳng chéo vuông góc với Trên lí để chọn đề tài: MỘT SỐ CÁCH KHAI THÁC GIẢ THIẾT HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU VÀ VUÔNG GÓC VỚI NHAU TRONG GIẢI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN B GIẢI QUYẾT ... góc với + Đưa ví dụ toán hình học không gian tổng hợp có giả thiết hai đường thẳng chéo vuông góc với nhau, phân tích để học sinh tự lựa chọn cách khai thác giả thiết dựa cách gợi ý + Yêu cầu học...
 • 18
 • 60
 • 0

VẤN ĐỀ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở HƯƠNG THỦY TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

VẤN ĐỀ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở HƯƠNG THỦY TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
... vấn đề quan tâm – khai thác tài nguyên bảo vệ môi trường địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Những vấn đề đặt yêu cầu công tác khai thác tài nguyên bảo vệ môi trường địa bàn tỉnh Việc khai thác tài nguyên ... Mục tiêu đề tài Nghiên cứu đánh giá khai thác tài nguyên môi trường thị xã Hương Thủy giai đoạn nhằm mục đích giải vấn đề quản lí việc khai thác tài nguyên cho hợp lí vấn đề bảo vệ môi trường cho ... Chương Vấn đề khai thác tài nguyên Hương Thủy, Thừa Thiên Huế Chương Vấn đề bảo vệ môi trường trình khai thác tài nguyên nhằm phát triển kinh tế bền vững Hương Thủy CHƯƠNG Vài nét vùng đất người Hương...
 • 69
 • 614
 • 6

skkn hướng dẫn học sinh thpt thường xuân 2 sử dụng máy tính casio fx-570es trong giải toán

skkn hướng dẫn học sinh thpt thường xuân 2 sử dụng máy tính casio fx-570es trong giải toán
... luận 2. Thực trạng 3.Các giải pháp tổ chức thực 3.1 .Sử dụng máy tính tính Casio fx-570ES giải phương trình lượng Trang 2 3 giác 3 .2. Sử dụng máy tính tính Casio fx-570ES giải bất phương trình 3.3 .Sử ... trình 3.3 .Sử dụng máy tính tính Casio fx-570ES để chứng minh có 12 nghiệm phương trình 3.4 .Sử dụng máy tính tính Casio fx-570ES nhận dạng tam giác 3.5 .Sử dụng máy tính tính Casio fx-570ES để tìm ... đề tài muốn hướng dẫn cho học sinh THPT sử dụng máy tính vào giải toán Khi làm thi thí sinh sử dụng máy tính trình tính toán rút ngắn thời gian, độ xác cao; Điều quan trọng định hướng cách làm...
 • 20
 • 1,362
 • 2

2 hang dang thuc dau&nhung ung dung trong giai toan 8

2 hang dang thuc dau&nhung ung dung trong giai toan 8
... C=2x-2x -5 Giải: a) A=-(x -2. x .2+ 4)+7=-(x -2) +7 ≤ Suy GTLN A x -2= 0 hay x =2 b) B=-(x -2. x.1 /2+ 1/4)+1/4=-(x-1 /2) +1/4 ≤ 1/4 Suy GTLN B ¼ x=1 /2 c) C= -2( x -2. x.1 /2+ 1/4)-9 /2= -2( x-1 /2) -9 /2 ≤ -9 /2 ... +12x+9 chia hết cho đa thức 2x+n Giải : Ta có : 4x +12x+9=(2x+3) 4x +12x+9 2x+n ⇔ (2x+3) 2x+n ⇔ n=3 • Chú ý : Thực phép chia song phức tạ : 4x +12x+9 2x+n 4x +2nx 2x+(6-n) ( 12- 2n)x+9 ( 12- 2n)x+6n-n ... Suy GTNN M 3/4 x=1 /2, y=-3 b) P=(x -2x+1)+4=(x-1) +4 ≥ Suy GTNN P x=1 c) Q =2( x -2. x.3 /2+ 9/4)-9 /2= 2(x-3 /2) -9 /2 ≥ -9 /2 Suy GTNN Q -9 /2 x=3 /2 6-Dạng : Tìm GTLN biểu thức P(x) Phương...
 • 3
 • 162
 • 0

Một số biện pháp hạ giá thành sản phẩm tại xí nghiệp khai thác than 790 (2).docx

Một số biện pháp hạ giá thành sản phẩm tại xí nghiệp khai thác than 790 (2).docx
... 2007 nghiệp Định hướng hoạt động Chỉ tiêu kế hoạch II Một số giải pháp nhằm hạ thấp chi phí sản xuất giá thành sản phẩm nghiệp khai thác than 790 Những thành công tồn nghiệp khai thác than ... xuất nghiệp khai thác than 790 nghiệp khai thác than 790 hoạt động khai thác theo hai quy trình sản xuất khai thác lộ thiên hầm lò Dưới em xin đưa sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất khai thác ... biện pháp hạ giá thành sản phẩm nghiệp khai thác than 790 LỜI CẢM ƠN LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ XÍ NGHIỆP KHAI THÁC THAN 790 - CÔNG TY ĐÔNG BẮC QUẢNG NINH Lịch sử hình thành...
 • 25
 • 261
 • 0

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Đường thẳng luyện tập chung

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Đường thẳng luyện tập chung
... tiểu học Vónh Ngọc GV: Trònh Vũ Ngọc Loan - Bài toán thuộc dạng học - Bài toán cho biết ? - Bài toán hỏi ? 5’ Hoạt động : Củng cố – Dặn dò - Tiết học hôm củng cố nội dung ? - Nhận xét tiết học - ... Trường tiểu học Vónh Ngọc GV: Trònh Vũ Ngọc Loan ...
 • 3
 • 861
 • 0

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Đường thẳng luyện tập

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Đường thẳng luyện tập
... hình ? - Mỗi đoạn thẳng qua điểm - Yêu cầu HS nêu kéo dài đoạn thẳng phía để có đường thẳng - Ta có đường thẳng đường thẳng 3’ Hoạt động : Củng cố – Dặn dò - Nhận xét tiết học - Cho biết tiết luyện ... - HS đọc yêu cầu ý b Gọi HS nêu cách vẽ Yêu cầu HS vẽ vào phiếu Ta vẽ nhiều đường thẳng qua O không ? Giáo viên kết luận - GV yêu cầu HS đọc ý c - Yêu cầu HS nối điểm với - Hãy kể tên đoạn thẳng ... xét tiết học - Cho biết tiết luyện tập hôm củng cố kiến thức ? Trường tiểu học Vónh Ngọc GV: Trònh Vũ Ngọc Loan - Vẽ đường thẳng qua điểm O - HS nêu - HS nêu - HS đọc yêu cầu HS thực thao tác...
 • 3
 • 612
 • 0

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Đường thẳng

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Đường thẳng
... nhận xét tiết học Trường tiểu học Vónh Ngọc GV: Trònh Vũ Ngọc Loan - Đường thẳng AB - Kéo dài đoạn thẳng AB phía - Thực hành vẽ - HS quan sát - điểm A, B, D không thẳng hàng với - Vì điểm A, B, ... điểm thẳng hàng Cách tiến hành : - GV chấm thêm điểm C đoạn thẳng vừa vẽ giới thiệu điểm A, B, C nằm đường thẳng Ta gọi điểm thẳng hàng với - Thế điểm thẳng hàng với ? - Chấm thêm điểm D đường thẳng ... : - điểm thẳng hàng điểm ? - Hướng dẫn HS dùng thước để kiểm tra - Nhận xét – Ghi điểm 3’ Hoạt động : Củng cố – dặn dò - Yêu cầu nhóm thi vẽ đoạn thẳng, đường thẳng, chấm điểm thẳng hàng với -...
 • 3
 • 5,727
 • 28

Quy trình cấp phép khai thác khoáng sản có công suất khai thác trên 100.000 m3/năm và thời gian khai thác, gia hạn trên 05 năm

Quy trình cấp phép khai thác khoáng sản có công suất khai thác trên 100.000 m3/năm và thời gian khai thác, gia hạn trên 05 năm
... sau Quy t định phê duyệt ĐTM, Phòng Tài nguyên khoáng sản phối hợp với Phòng Đăng ký đất đai dự thảo Tờ trình văn trả lời cho tổ chức, cá nhân xin cấp phép thuê đất Chuyển Văn phòng Sở Thời gian ... duyệt ĐTM; sau Quy t định phê duyệt ĐTM, Phòng Tài nguyên QT-TNKS-GHKT 3/4 PT 10/2008 khoáng sản dự thảo Tờ trình văn trả lời cho tổ chức xin cấp phép Chuyển Văn phòng Sở Thời gian thực hiện: ... đến Phòng Tài nguyên khoáng sản Thời gian thực hiện: 01 ngày làm việc Bước Phòng Tài nguyên khoáng sản chuyển 01 hồ sơ 05 ĐTM đến Chi cục Bảo vệ môi trường để thẩm định, trình UBND Tỉnh xem xét,...
 • 4
 • 264
 • 0

Khai thác giá trị di sản trong chiến lược phát triển du lịch

Khai thác giá trị di sản trong chiến lược phát triển du lịch
... trọng di sản khai thác giá trị du lịch Việt Nam Động Phong Nha - Kẻ bàng Tuy nhiên, thực tế nay, di sản trọng phát huy giá trị phương di n du lịch nhiên so với tiềm việc khai thác chưa hiệu Ngay di ... tồn di sản giới xu hướng phát triển mạnh mẽ loại hình du lịch Việt Nam, vấn đề quy hoạch định hướng phát triển du lịch khu vực có di sản giới Việt Nam; Vấn đề du lịch di sản; Bảo tồn di sản văn ... vùng du lịch Bắc Trung Bộ đặc biệt gắn với phát triển du lịch hành lang Đông – Tây Trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2010 định hướng tới năm 2020, toàn khu di sản nằm khu du lịch...
 • 4
 • 204
 • 0

Khai thác giá trị văn hóa của đình Hàng Kênh –Hải Phòng phục vụ cho phát triển du lịch

Khai thác giá trị văn hóa của đình Hàng Kênh –Hải Phòng phục vụ cho phát triển du lịch
... pháp khai thác giá trị văn hóa Đình Hàng Kênh phục vụ cho phát triển du lịch Sinh viên : Nguyễn Thị Thoan - VH901 Khai thác giá trị văn hóa đình Hàng Kênh –Hải Phòng phục vụ cho phát triển du lịch ... phát huy giá trị văn hóa phục vụ cho phát triển du lịch Quận Thành Phố Hải Phòng Em chọn Đề tài: “ Khai thác giá trị văn hóa đình Hàng Kênh –Hải Phòng phục vụ cho phát triển du lịch Mục đích nghiên ... Khai thác giá trị văn hóa đình Hàng Kênh –Hải Phòng phục vụ cho phát triển du lịch chiều sâu nội dung tô điểm khu vực cảnh quan rộng lớn chắn đình Hàng Kênh trở thành điểm du lịch văn hóa...
 • 81
 • 636
 • 14

Khai thác giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc của di tích chùa Bút Tháp ở Bắc

Khai thác giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc của di tích chùa Bút Tháp ở Bắc
... Lớp VH 903 26 Khai thác giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc di tích chùa Bút Tháp Bắc inh phát triển du lịch III ghệ thuật kiến trúc chùa Bút Tháp Sơ đồ mặt kiến trúc chùa Bút Tháp 16 12 10 11 ... lịch sử, văn hóa, kiến trúc di tích chùa Bút Tháp Bắc ninh phát triển du lịch tập trung nghiên cứu đối tượng: * Yếu tố lịch sử hình thành di tích * Khai thác giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc ... Với đề tài Khai thác giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc di tích chùa Bút Tháp Bắc N inh phát triển du lịch , khóa luận nhằm mục đích: - Chỉ giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc chùa phục vụ...
 • 101
 • 738
 • 2

Nghiên cứu về giá trị, thực trạng, giải pháp cho việc bảo tồn và khai thác các lễ hội Hải Phòng theo hƣớng bền vững trong hoạt động du lịch

Nghiên cứu về giá trị, thực trạng, giải pháp cho việc bảo tồn và khai thác các lễ hội Hải Phòng theo hƣớng bền vững trong hoạt động du lịch
... thực trạng lễ hội tới hoạt động du lịch Mục đích nghiên cứu Thực khóa luận đề tài “ Nghiên cứu giá trị, thực trạng, giải pháp cho việc bảo tồn khai thác lễ hội Hải Phòng theo hướng bền vững hoạt ... Cúc - VH 1001 Nghiên cứu giá trị, thực trạng, giải pháp cho việc bảo tồn khai thác lễ hội Hải Phòng theo hƣớng bền vững hoạt động du lịch CHƢƠNG GIÁ TRỊ CÁC LỄ HỘI TIÊU BIỂU TẠI HẢI PHÒNG 1.1 Tổng ... Nghiên cứu giá trị, thực trạng, giải pháp cho việc bảo tồn khai thác lễ hội Hải Phòng theo hƣớng bền vững hoạt động du lịch không nhỏ ngành Du lịch Khi du lịch coi “con gà đẻ trứng vàng”...
 • 116
 • 322
 • 1

Xem thêm