li thuyet ve glucozo

thuyết về chưng cất

Lí thuyết về chưng cất
... Quá Trình Thiết Bò GVHD : NGUYỄN ĐÌNH THỌ CHƯƠNG I : TỔNG QUAN I LÝù THUYẾT VỀ CHƯNG CẤT: Phương pháp chưng cất : Chưng cất qua ùtrình phân tách hỗn hợp lỏng (hoặc khí lỏng) thành cấu tử riêng ... tháp chưng cất Đặc tính kỹ thuật thiết bò chưng cất thiết kế ứng với thông số cho ban đầu: + Tỉ số hoàn lưu thích hợp: R = 2.9 + Số mâm chưng cất thực tế: 50 mâm + Đường kính tháp chưng cất: ... : lượng trung bình tháp (Kg/h) Lượng trung bình đoạn chưng đoạn cất khác nhau.Do đó, đường kính đoạn chưng đoạn cất khác Đường kính đoạn cất : g tb = g d + g1 (Kg/h) a Lượng trung bình tháp...
 • 49
 • 818
 • 17

thuyết về tế bào

Lí thuyết về tế bào
... diễn hoạt động sống tế bào liên hệ tất thành phần tế bào làm cho tế bào trở thành khối thống 3)CÁC BÀO QUAN CÓ KÍCH THƯỚC HIỂN VI: a)Lạp thể : -Chỉ có tế bào thực vật -Ở tế bào non lạp thể hạt ... tinh bột tế bào thực vật ,và dạng hạt Glycôgen tế bào động vật -Lipit : dự trữ dạng hạt nhỏ -Protit : dự trữ tế bào thực vật dạng alơrơn,ở tế bào động vật dạng tinh thể (Phần II : Nhân tế bào) 4)Các ... thành lượng dễ sử dụng dạng ATP cung cấp cho hoạt động sống tế bào c) Trung thể :Chỉ có tế bào thực vật bậc thấp tế bào động vật (trừ tế bào thần kinh) *Cấu tạo hai phận : - Trung tử gồm ống hình...
 • 7
 • 210
 • 0

thuyết về dao động điều hoà

Lí thuyết về dao động điều hoà
... tuần hoàn Câu 58: Phát biểu dới dao động cỡng sai A Nếu ngoại lực cỡng tuần hoàn thời kì đầu dao động lắc tổng hợp dao động riêng với dao động ngoại lực tuần hoàn B Sau thời gian dao động, dao động ... tính hệ dao động, không phụ thuộc vao điều kiện bên Câu 75 Gia tốc dao động điều hoà cực đại : A vận tốc dao động cực đại B vận tốc dao động không C dao động qua vị trí cân D tần số dao động lớn ... biểu nói dao động cỡng A Tần số dao động cỡng tần số ngoại lực tuần hoàn B Tần số dao động cỡng tần số dao động riêng C Biên độ dao động cỡng biên độ ngoại lực tuần hoàn D Biên độ dao động cỡng...
 • 8
 • 875
 • 23

Tài liệu trắc nghiệm môn hóa 10 - THUYẾT VỀ PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Tài liệu trắc nghiệm môn hóa 10 - LÍ THUYẾT VỀ PHẢN ỨNG HÓA HỌC
... C v = k.[A].[B]2 CÂU 302 Cân phản ứng hóa học đạt nào? A Nồng độ phân tử chất tham gia phản ứng sản phẩm phản ứng B Nhiệt độ phản ứng thuận nghịch C Vận tốc phản ứng thuận nghịch CÂU 303 mol ... 249C; 250C; 251 ( 1- , 2-S, 3- , 4- , 5-S, 6-S); 252B; 253B; 254A; 255A; 256C; 257C; 258B; 259B; 260C; 261C; 262B; 263A; 264B; 265C; 266B; 267C; 268A; 269( 1- , 2-S, 3- , 4Đ, 5- , 6-S); 270C; 271B; ... sunfuric, 10% oxi 83% nitơ (về thể tích) Hãy tính lượng oxi có đủ để oxi hóa hoàn toàn SO2 thành SO3 không? A Đủ B Thừa C Thiếu 54 ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG V CÂU 209C; 210C; 211A; 212(1-S, 2- , 3-S);...
 • 6
 • 353
 • 1

Tài liệu trắc nghiệm môn hóa 10 - OXI, LƯU HUỲNH. THUYẾT VỀ PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Tài liệu trắc nghiệm môn hóa 10 - OXI, LƯU HUỲNH. LÍ THUYẾT VỀ PHẢN ỨNG HÓA HỌC
... 37 A Natri B Kẽm C Lưu huỳnh D Nhôm Hãy cho biết đáp số tập sau CÂU 219 Trộn lít NO với lít O2 Hỗn hợp sau phản ứng (giả sử phản ứng xảy hoàn toàn) là: A lít B lít C lít D lít CÂU 220 Người ta ... nhiệt độ áp suất) A 50 lít 38 B 100 lít C 250 lít CÂU 225 Tính chất sau tính lưu huỳnh A Giòn, dễ vỡ B Có vẻ sáng sắt, đồng C Không tan nước CÂU 226 Ở nhiệt độ thường, lưu huỳnh chất rắn có ... tích oxi thu đktc (K=39, Cl = 35.5) A 4.55 lít B 6.72 lít C 45.5 lít CÂU 221 Người ta đốt lưu huỳnh lít oxi (sự cháy hoàn toàn (đktc)) Tính khối lượng lưu huỳnh đioxit tạo thành A 5.70 g B 7.15...
 • 14
 • 1,485
 • 12

CƠ SỞ THUYẾT VỀ CHO VAY TIấU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

CƠ SỞ Lí THUYẾT VỀ CHO VAY TIấU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
... loại hỡnh cho vay dần khẳng định vai trũ mỡnh, đem lại lợi nhuận không nhỏ hoạt động cho vay Ngân hàng 1.2.2 Đối tượng cho vay tiêu dùng Do cho vay tiêu dùng hướng cho vay cụ thể Ngân hàng bán ... hoạt động cho vay tiờu dựng 1.2.3.1 Vai trũ cho vay tiờu dựng khách hàng Cho vay tiêu dùng khoản cho vay nhằm tài trợ cho nhu cầu chi tiêu người tiêu dùng Do vậy, khách hàng cho vay tiêu dùng người ... vận chuyển Cho vay tiêu dùng dịch vụ Ngân hàng phát triển gần tỏ rừ ưu so với khoản cho vay khác Ngân hàng Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng trở thành xu hướng tất yếu để Ngân hàng nâng cao...
 • 24
 • 257
 • 0

thuyết về hạt nhân nguyên tử phóng xạ

Lí thuyết về hạt nhân nguyên tử phóng xạ
... nghiệm Vật Câu 49 Hạt nhân Uran 238 92 U phân rã cho hạt nhân Thori 234 90 Th Phân rã thuộc loại phóng xạ nào? A Phóng xạ α B Phóng xạ β- C Phóng xạ β+ D Phóng xạ γ Câu 50 Chọn câu A Hạt nhân bền ... Câu 13: Chọn câu A Trong phóng xạ α hạt nhân lùi ô tuần hoàn so với hạt nhân mẹ B Trong phóng xạ +hạt nhân tiến ô tuần hàn so với hạt nhân mẹ C Trong phóng xạ gama hạt nhân không biến đổi chuyển ... 229 90 Th 229 90 Th Câu 21: Qúa trình phóng xạ thay đổi cấu tạo hạt nhân? A Phóng xạ α B Phóng xạ β − C B Phóng xạ β + D Phóng xạ γ Câu 22 Hằng số phóng xạ λ chu kỳ bán rã T liên hệ với bỡi hệ...
 • 7
 • 1,066
 • 18

THUYẾT VỀ PHẢN ỨNG HÓA HỌC

LÍ THUYẾT VỀ PHẢN ỨNG HÓA HỌC
... Khóa h c LTðH môn Hóa –Th y Ng c Lý thuy t v ph n ng hóa h c Khi bet ñFu thí nghiPm, ta ñ t nóng mUnh crom oxit, sau ñó dùng ... trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58!58!12 Trang | Khóa h c LTðH môn Hóa –Th y Ng c Lý thuy t v ph n ng hóa h c Trong trư4ng h,p ph n ng x y s' biEn ñ/i s phân tT khí áp su)t ... ñun nóng khí sunfurơ b3 oxi c1a không khí oxi hoá anhiñrit sunfuric ñư,c tUo thành II CÂN B NG HÓA H C Có nhNng ph n ng x y theo hai chiOu ngư,c nhau, ví d= ph n ng phân huo tUo thành nư c, ph...
 • 3
 • 349
 • 4

THUYẾT VỀ PHẢN ỨNG HÓA HỌC

LÍ THUYẾT VỀ PHẢN ỨNG HÓA HỌC
... a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58!58!12 Trang | Khóa h c LTðH môn Hóa –Th y Ng c Lý thuy t v ph n ng hóa h c Câu 12: Cho cân bTng hóa h'c: ; ph n ng thubn ph n ng tDa nhi0t ⇌ Phát biYu ... 1900 58!58!12 Trang | Khóa h c LTðH môn Hóa –Th y Ng c A áp su t Lý thuy t v ph n ng hóa h c D nhi0t ñ (Trích ñ& thi tuy(n sinh Cao ñ+ng – 2011) D ng 4: Bài t=p v' cân b@ng hóa hCc cDa ph-n ng ... Khóa h c LTðH môn Hóa –Th y Ng c Lý thuy t v ph n ng hóa h c D Tăng ñ ng th!i n ng ñ SO2 O2 lên l?n Câu 3: Cho phương trình...
 • 6
 • 425
 • 26

Tài liệu THUYẾT VỀ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN pptx

Tài liệu LÍ THUYẾT VỀ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN pptx
... thành hạt nhân khác C Sự phân rã hạt nhân nặng để biến đổi thành hạt nhân nhẹ bền D Sự biến đổi hạt nhân có kèm theo tỏa nhiệt Câu 11 Phản ứng hạt nhân là: A Sự kết hợp hạt nhân mẹ thành hạt nhân ... hai hạt nhân dẫn đến biến đổi chúng thành hạt nhân khác C Sự phân rã hạt nhân nặng để biến đổi thành hạt nhân nhẹ bền D Sự biến đổi hạt nhân có kèm theo tỏa nhiệt Câu 12 Các lò phản ứng hạt nhân ... hạt nhân B Hạt nhân có độ hụt khối lớn bền vững C Phản ứng nhiệt hạch tổng hợp hạt nhân nhẹ thành hạt nhân trung bình D Sự phân hạch tượng hạt nhân nặng hấp thụ nơtrôn chậm vỡ thành hai hạt nhân...
 • 6
 • 496
 • 2

Tài liệu OXI- LƯU HUỲNH - THUYẾT VỀ PHẢN ỨNG HÓA HỌC docx

Tài liệu OXI- LƯU HUỲNH - LÍ THUYẾT VỀ PHẢN ỨNG HÓA HỌC docx
... 2- ) hu nh cỏc mui sunfua iu khụng tan, ch cú mui ca kim loi kim v kim th tan (Na 2S, K2S, CaS, BaS) Mt s mui khụng tan v cú mu c trng CuS en, PbS en, CdS vng, SnS gch, MnS hng nhn bit S 2- ... 31,62% 33) Cho 10,38 gr hn hp gm Fe, Al v Ag chia lm phn bng nhau: - Phn 1: Tỏc dng vi dung dch H2SO4 loóng d thu c 2,352 lit (kc) - Phn 2: Tỏc dng vi dung dch H2SO4 , núng d thu c 2,912lit khớ SO2 ... cht dung dch A 57) Mt hn hp A gm Fe v mt kim loi M hoỏ tr -Hũa tan hon ton 12,1g hn hp A bng H2SO4 loóng thỡ thu c 4,48lớt khớ H2(kc) -Hũa tan hon ton 12,1g hn hp A bng H2SO4 c núng thỡ thu c...
 • 13
 • 941
 • 19

thuyết về phân tử

lí thuyết về phân tử
... loại thời gian ngắn • riboxom giúp cho hình thành liên kết peptit • chế tượng di truyền cấp độ phân tử ADN >mARN >Polipeptit >Protein >Tính trạng nhân đôi ADN • tế bào có nhiều gen,nhưng ... nên số liên kết rN-1 => Tổng số liên kết hóa trị (Đ-P) mARN 2.rN-1 SỐ LẦN PHIÊN MÃ LÀ t • số phân tử mARN tạo t • số riboNu tự môi trường cung cấp qua t lần phiên mã rNmt = t.rN • số riboNu tự ... polipeptit =(rN/3 -1) n ( n số chuỗi polipeptit = số lần trượt riboxom ) • số liên kết peptit = số phân tử nước = số ba -2 = rN/3 -2 • số lượt tARN = số ba mã hóa -1 = rN/3-1 • tốc độ trượt riboxom...
 • 6
 • 1,628
 • 12

Xem thêm