hop chat cua crom

Tiết 56: Cromhợp chất của Crom

Tiết 56: Crom và hợp chất của Crom
... axit cromic đicromic, muối cromat đicromat hợp chất bền Ví dụ:  Natri cromat (Na2CrO4) kali cromat (K2CrO4)  Natri đicromat (Na2Cr2O7) kali đicromat (K2Cr2O7) IV – Hợp chất crom Hợp chất crom ... Hợp chất crom Hợp chất crom (VI): a) Crom (VI) oxit - CrO3 có tính oxi hóa mạnh Một số chất vô hữu S, P, C, C2H5OH bốc cháy tiếp xúc với CrO3 IV – Hợp chất crom Hợp chất crom (VI): b) Muối crom ... – Hợp chất crom Hợp chất crom (VI): a) Crom (VI) oxit - Crom (VI) oxit (CrO3) chất rắn màu đỏ thẩm - CrO3 oxit axit: CrO3 + H2O  H2CrO4 axit cromic 2CrO3 + H2O  H2Cr2O7 axit đicromic IV – Hợp...
 • 18
 • 2,673
 • 19

Bài 39 : Một số hợp chất của Crom

Bài 39 : Một số hợp chất của Crom
... Câu hỏi : Hãy chọn cấu hình electron nguyên tử crom : A [Ar] B [Ar] C [Ar] D [Ar] Các số oxi hoá phổ biến crom hợp chất: +2, +3, +6 Bài 39 : MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA CROM +6 CrO3, muối cromat đicromat ... luận : - Các hợp chất crom( II) chất khử mạnh, dễ chuyển thành hợp chất crom (III) - CrO , Cr(OH)2 có tính bazơ, tác dụng với axit tính oxi hoá tạo thành muối crom( II) Ngọc rubi II Hợp chất crom ... + 7H2O • Kết luận : - Hợp chất crom( VI) có tính oxi hoá mạnh - Các oxit hiđroxit crom (VI) có tính axit • Tính chất sinh học hợp chất crom (VI) : Rất độc , lưu ý xử lý hoá chất sau thí nghiệm...
 • 21
 • 734
 • 4

File tổng về crom hợp chất của crom

File tổng về crom  hợp chất của crom
... Phèn crom- kali K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O có màu xanh tính, dùng để thuộc da, làm chất cầm màu ngành nhuộm vải III HỢP CHẤT CROM (VI) CrO3 Là chất rắn màu đỏ thẫm CrO3 chất oxi hóa mạnh Một số chất ... A Hợp chất Cr(II) có tính khử đặc trưng hợp chất Cr(VI) có tính oxi hoá mạnh B Các hợp chất CrO, Cr(OH)2 tác dụng với dd HCl CrO3 tác dụng với dung dịch NaOH C Thêm dung dịch kiềm vào muối đicromat, ... Website: http://www.hoahoc.org Trang 5/8 CHUYÊN ĐỀ: HỢP CHẤT CỦA CROM Câu 12 Cho dãy chất: Cr(OH)3, Al2(SO4)3, Cr, Cr(OH)2, CrCl3 CrO3 Số chất dãy có tính chất lưỡng tính A B C D Câu 13 X kim loại Hòa...
 • 7
 • 1,260
 • 29

Bài giảng điện tử môn hóa học: cromhợp chất của crom doc

Bài giảng điện tử môn hóa học: crom và hợp chất của crom doc
... t hó a hoc cua Crom? ̣ ̉ PHIẾU HỌC TẬP Học sinh nghiên cứu sách giáo khoa: Cho biết: a/ Tính chất hóa học chủ yếu hợp chất crom? b/ Viết phương trình phản ứng minh họa tính chất nêu? Kế t ln ... hoc cua crom ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ - Crom là kim loai có tính khử manh sắt - Crom có sớ oxi hóa từ +1 đến +6 ̣ - Crom tác dung với phi kim ̣ - Thực tế Crom khơng tác dung với nước ̣ - Crom ... chất rắn màu đỏ thâm ̣ ̉ CrO3 + H2O H2CrO4 (axit cromic) CrO3 + H2O H2Cr2O7 (axit đicromic) IV HỢP CHẤ T CUA CROM ̉ IV.1 Hợp chất crom (VI) Phiế u hoc tâp sớ ̣ ̣ a)Quan sát màu sắc...
 • 12
 • 1,838
 • 19

Crom va hop chat cua crom

Crom va hop chat cua crom
... cromic H2CrO4 axit đicromic H2Cr2O7 Hai axit tách dạng tự do, tồn dung dịch Nếu tách khỏi dung dịch, chúng bị phân hủy thành CrO3 Muối cromat đicromat 2− 2− Ion cromat CrO có màu vàng Ion đicromat ... chứa 2,8-3,8% crom có độ cứng cao, bền, có khả chống gỉ Thép chứa 18% crom thép không gỉ (thép inox) Thép chứa 25-30% crom siêu cứng dù nhiệt độ cao Crom dùng để mạ thép Thép mạ crom bảo vệ kim ... [CROM] Cr(OH)3 + 3HCl  CrCl + 3H 2O → Cr(OH)3 + NaOH  Na[Cr(OH) ] → Cr(OH)3 + NaOH  NaCrO + 2H 2O → Muối crom (III) Muối crom (III) có tính khử tính oxi hóa Trong môi trường axit, muối crom...
 • 18
 • 693
 • 1

Ôn thi tốt nghiệp 2010_Cro va hop chat cua Crom

Ôn thi tốt nghiệp 2010_Cro va hop chat cua Crom
... 2SO4 loãng nóng (trong điều kiện không có không khí), thu được dung dịch X 7,84 lít khí H (ở đktc) Cô cạn dung dịch X (trong điều kiện không có không khí) được m gam muối khan Giá trị ... 0,03 mol 0,08 mol D 0,03 mol 0,04 mol Câu 12: Khối lượng bột nhôm cần dùng để thu được 78 gam crom từ Cr 2O3 bằng phản ứng nhiệt nhôm (giả sử hiệu suất phản ứng 100%) A 13,5 gam B 27,0...
 • 2
 • 277
 • 1

Lý thuyết và bài tập crômhợp chất của crôm

Lý thuyết và bài tập crôm và hợp chất của crôm
... biểu không là: C Màu da cam sang màu vàng D Màu vàng sang màu da cam A Hợp chất Cr(II) có tính khử đặc trưng hợp chất Cr(VI) có tính oxi hoá mạnh B Các hợp chất CrO, Cr(OH)2 tác dụng với dung ... SỐ HỢP CHẤT CỦA CROM I HỢP CHẤT CROM (II) CrO CrO oxit bazơ CrO + 2HCl  CrCl + H 2O → CrO + H 2SO  CrSO + H O → CrO có tính khử, không khí CrO dễ bị oxi hóa thành Cr2O3 Cr(OH)2 Cr(OH)2 chất ... NaOH C Thêm dung dịch kiềm vào muối đicromat, muối chuyển thành muối cromat D Các hợp chất Cr2O3, Cr(OH)3, CrO, Cr(OH)2 có tính chất lưỡng tính Câu Cho hỗn hợp X gồm Cr Fe vào dung dịch HCl 15M đến...
 • 9
 • 16,079
 • 431

CROM VA HOP CHAT CUA CROM- THAO GIANG

CROM VA HOP CHAT CUA CROM- THAO GIANG
... chất Crom Hợp chất crom (VI): b) Muối crom (VI) Gồm loại : Muối cromat: Natri cromat (Na2CrO4) v kali cromat (K2CrO4), có màu vàng ion CrO4 Muối đicromat: Natri đicromat (Na2Cr2O7) v kali đicromat ... Lu ý: Crom th ng axit HNO3 v H2SO4 c, ngui IV Hợp chất Crom +6 CrO3, mui cromat v icromat +3 Cr2O3, Cr(OH)3, mui crom( III) +2 Cr kim loi S oxi hoỏ IV Hợp chất Crom 1.Hợp chất Crom( III) a .Crom( III) ... Cr2O3, Cr(OH)3, mui crom( III) +2 S oxi hoỏ Tớnh oxi hoỏ IV.Hợp chất Crom CrO3 2.Hợp chất crom( VI) a .Crom( VI) oxit - CrO3 - Là oxit axit H2O CrO3 H2CrO4 (axit cromic) H2Cr2O7 (axit đicromic) - Là chất...
 • 19
 • 500
 • 7

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HÓA HỌC CHƯƠNG: CROM VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA CROM ppsx

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HÓA HỌC CHƯƠNG: CROM VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA CROM ppsx
... 8: Phát biểu không là: A Các hợp chất Cr2O3 , Cr(OH)3, CrO, Cr(OH)2 có tính chất lưỡng tính B Hợp chất Cr(II) có tính khử đặc trưng hợp chất Cr(VI) có tính oxi hoá mạnh C Các hợp chất CrO, Cr(OH)2 ... dụng không hợp crom là? A Crom kim loại cứng dùng cắt thủy tinh B Crom làm hợp kim cứng chịu nhiệt hơn, nên dùng để tạo thép cứng, không gỉ, chịu nhiệt C Crom kim loại nhẹ, nên sử dụng tạo hợp ... dung dịch kiềm vào muối đicromat, muối chuyển thành muối cromat Câu 9: So sánh không là: A Fe(OH)2 Cr(OH)2 bazơ chất khử B Al(OH)3 Cr(OH)3 hợp chất lưỡng tính vừa có tính oxi hóa ; có tính khử...
 • 25
 • 8,169
 • 17

Giáo hóa học lớp 12 cơ bản - Tiết 56: CROM V HỢP CHẤT CỦA CROM pptx

Giáo hóa học lớp 12 cơ bản - Tiết 56: CROM V HỢP CHẤT CỦA CROM pptx
... HNO3 H2SO4 đặc, nguội Hoạt động IV – HỢP CHẤT CỦA CROM  HS nghiên cứu SGK để tìm Hợp chất crom (III) hiểu tính chất v t lí Cr2O3 a) Crom (III) oxit – Cr2O3  Cr2O3 chất rắn, màu lục thẩm, không ... ĐỘNG CỦA THẦY NỘI DUNG KIẾN THỨC V TRỊ Hoạt động I – V TRÍ TRONG BẢNG  GV dùng bảng tuần hoàn TUẦN HỒN, CẤU HÌNH yêu cầu HS xác định v trí Cr ELECTRON NGUYN TỬ bảng tuần hoàn - Ơ 24, nhĩm VIB, ... → 2CrO 2 + 6Br‒ + 4H2O Hợp chất crom (VI)  HS nghiên cứu SGK để biết a) Crom (VI) oxit – CrO3 tính chất v t lí CrO3  CrO3 l chất rắn màu đỏ thẫm  L oxit axit  HS viết PTHH phản ứng CrO3...
 • 8
 • 719
 • 2

Bài 34: CROMHỢP CHẤT CỦA CROM ppsx

Bài 34: CROM VÀ HỢP CHẤT CỦA CROM ppsx
... H2SO4 đặc, nguội Hoạt động IV – HỢP CHẤT CỦA CROM  HS nghiên cứu SGK để tìm hiểu tính Hợp chất crom (III) chất vật lí Cr2O3 a) Crom (III) oxit – Cr2O3  Cr2O3 chất rắn, màu lục thẩm, không tan ...  2CrO2 + 3Br2 + 8OH-  2CrO2 + 6Br- + 4H2O Hợp chất crom (VI)  HS nghiên cứu SGK để biết tính a) Crom (VI) oxit – CrO3 chất vật lí CrO3  CrO3 chất rắn màu đỏ thẫm  Là oxit axit  HS viết ...  H2CrO4 (axit cromic) 2CrO3 + H2O  H2Cr2O7 (axit đicromic)  Có tính oxi hoá mạnh: Một số chất hữu vô (S, P, C, C2H5OH) bốc cháy tiếp xúc với CrO3 b) Muối crom (VI)  Là hợp chất bền  HS nghiên...
 • 5
 • 1,322
 • 8

bài giảng hóa học 12 bài 34 cromhợp chất của crom

bài giảng hóa học 12 bài 34 crom và hợp chất của crom
... Cr(OH)3 Cr2O3 Hợp chất crôm IV HỢP CHẤT CỦA CROM Tính axit Tính bazơ Tính khử Tính OXH Cr2O3 x x x x Cr(OH)3 x x x Cr3+ CrO3 CrO24 2Cr2O7 x x Màu sắc Lục thẫm Lục Xám x Mạnh Đỏ Mạnh Vàng Mạnh Da cam ... 1s22s22p63s23p63d54s1 24 Chu kỳ Nhóm VI B II TÍNH CHẤT VẬT LÝ - Là kim loại màu trắng bạc - Có khối lượng riêng lớn - Là kim loại cứng III TÍNH CHẤT HÓA HỌC - Tính khử : Fe < Cr < Zn - Các mức oxi ... 3H2O 2CrCl3 + Zn  2CrCl2 + ZnCl2 H2Cr2O4 Axít cromic + H2O 2Cr2O7 + H2O CrO3 + H2O H2Cr2O7 Axít đicromic 22CrO4 + 2H+ Giản đồ biểu diễn chuyển hóa mức oxh Cr Cr Khử +2 +3 OXH OXH + Cr (III)...
 • 10
 • 1,818
 • 1

chuyên đề cromhợp chất của crom

chuyên đề crom – hợp chất của crom
... sau đây, câu không đúng? A Crom kim loại có tính khử mạnh sắt B Crom kim loại nên tạo oxit bazơ C .Crom có tính chất hóa học giống nhôm D Crom hợp chất giống hợp chất lưu huỳnh Câu 18: Trong ... dụng crom không hợp lý? A Crom kim loại cứng nhất, dùng để cắt thủy tinh B Crom hợp kim cứng chịu nhiệt nên dùng để tạo thép cứng không gỉ, chịu nhiệt C Crom kim loại nhẹ, nên sử dụng hợp kim ... [Ar]3d 54s1 B Nguyên tử khối crom 51,996; cấu trúc tinh thể lập phương tâm diện C Khác kim loại phân nhóm chính, crom tham gia liên kết e phân lớp 4s 3d D Trong hợp chất , crom có mức oxi hóa đặt...
 • 3
 • 674
 • 3

Cromhợp chất của Crom

Crom và hợp chất của Crom
... +3 crom có nhiều trạng thái oxi hoá, phản ứng với axit HCl,H 2SO4 loãng nhôm cho hợp chất Al(III) crom cho hợp chất Cr(II) - Nhôm có tính khử mạnh nên nhôm khử crom( III) oxit Kết luận tính chất ... THỂ LẬP PHƯƠNG TÂM KHỐI II TÍNH CHẤT VẬT LÍ Nghiên cứu SGK quan sát mẫu crom, em cho biết tính chất vật lí đặc biệt crom? Cr II TÍNH CHẤT VẬT LÍ Crom có tính chất đặc biệt -Độ cứng lớn: Cứng ... sau: a, Crom kim loại có tính khử mạnh sắt b, Trong tự nhiên crom có dạng đơn chất c, Crom có tính chất hoá học giống nhôm d, Phương pháp sản xuất crom điện phân Cr2O3 nóng chảy e, Kim loại crom...
 • 14
 • 935
 • 2

CROM và các hợp CHẤT của CROM

CROM và các hợp CHẤT của CROM
... Phát biểu không là: A Các hợp chất Cr2O3 , Cr(OH)3, CrO, Cr(OH)2 có tính chất lưỡng tính B Hợp chất Cr(II) có tính khử đặc trưng hợp chất Cr(VI) có tính oxi hoá mạnh C Các hợp chất CrO, Cr(OH)2 tác ... dịch NaOH D Thêm dung dịch kiềm vào muối đicromat, muối chuyển thành muối cromat Câu 9: So sánh không là: A Fe(OH)2 Cr(OH)2 bazơ chất khử B Al(OH)3 Cr(OH)3 hợp chất lưỡng tính vừa có tính oxi ... X Thêm vài giọt dung dịch KOH vào dung dịch X, thu dung dịch Y Màu sắc dung dịch X Y : A màu đỏ da cam màu vàng chanh B màu vàng chanh màu đỏ da cam C màu nâu đỏ màu vàng chanh D màu vàng chanh...
 • 21
 • 260
 • 0

Xem thêm