phan biet cac hop chat vo co

Bài 28: Phương pháp phân biệt các hợp chất

Bài 28: Phương pháp phân biệt các hợp chất vô cơ
... Khóa học LTĐH đảm bảo môn Hóa –Thầy Sơn Phương pháp phân biệt hợp chất Câu 21 Phân biệt dung dịch MgSO4, FeSO4, BaCl2, FeCl3, NH4Cl, KOH cần dùng dung dịch ... cần dùng dung dịch A Na2CO3 B H2SO4 C CaCl2 D phenolphtalein Câu 22 Có thể dùng thuốc thử để phân biệt ba dung dịch NH4NO3, K2SO4, Ca(OH)2 Những dung dịch thuốc thử đáp ứng yêu cầu A phenolphtalein, ... phenolphtalein, BaCl2, NaOH C Na2CO3, NaOH, HCl D BaCl2, NaCl, Na2CO3 Câu 23 Có thể dùng thuốc thử để phân biệt ba dung dịch NaHSO4, Na2S, BaCl2 Những dung dịch thuốc thử đáp ứng yêu cầu A quỳ tím, HCl,...
 • 2
 • 2,455
 • 35

phương pháp phân biệt các hợp chất

phương pháp phân biệt các hợp chất vô cơ
... Khóa học LTĐH đảm bảo môn Hóa –Thầy Sơn Ion Phương pháp phân biệt hợp chất Thuốc thử CO2 + Ca(OH)2 Hiện tƣợng CaCO3 + H2O Bảng Phân biệt số chất khí Chất khí CO2 (không màu, không mùi) SO2 (mùi ... Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học LTĐH đảm bảo môn Hóa –Thầy Sơn Phương pháp phân biệt hợp chất - Dùng H2SO4 nhận biết BaCl2 Bài 5: Cho dung dịch : KNO3, HCl, NaOH, AgNO3, HNO3 ... H2S vào nước lọc, có kết tủa trắng chứng tỏ dung dịch có ion Zn2+ Bài 3: Cho chất bột : Al, Mg, Fe, Cu Để phân biệt chất bột cần dùng thuốc thử ? A B C D Đáp án A - Dùng dung dịch HNO3 đặc nguội...
 • 3
 • 300
 • 0

phân biệt các hợp chất hữu

phân biệt các hợp chất hữu cơ và vô cơ
... trứng thối Bùng cháy sáng Nước vôi Ca(OH)2 tàn đóm Đốt cháy, cho sản phẩm qua nước vôi Nước vôi Ca(OH)2 Nước vôi bị đục - Tàn đóm tắt Sản phẩm làm nước vôi bị đục Nước vôi bị đục CO2 + Ca(OH)2  ... NaAlO2 + H2O Na2CO3 + CaCl2  2NaCl + CaCO3 PbS IV) NHẬN BIẾT CÁC CHẤT KHÍ : Chất cần nhận NH3 NO2 Loại thuốc thử Quỳ tím ướt H2S - Màu chất khí - Giấy qùi tím ẩm Dùng không khí Oxi để trộn Cu(NO3)2 ... đục nước vôi Tàn đóm bình thường Không khí Tàn đóm đỏ V) NHẬN BIẾT CÁC KIM LOẠI : Chất cần nhận Na ; K Loại thuốc thử Nước (H2O) Tan có khí H2 Ca Nước (H2O) Tan có khí H2 Dd làm nước vôi đục -...
 • 3
 • 1,413
 • 41

Lý thuyết về phân tích và nhận biết các hợp chất trong chương trình hoá THPT

Lý thuyết về vô cơ phân tích và nhận biết các hợp chất vô cơ trong chương trình hoá THPT
... mình Nguyễn Thị Nga – K32A - Sử Khoá luận tốt nghiệp đại học Trường ĐHSP Hà Nội 1.2 Các quan điểm xã hội phong kiến ngƣời phụ nữ 1.2.1 Quan điểm giai cấp thống trị Trong xã hội phong kiến giai ... chồng bảo: Về nhà đỡ cơm‟‟ Trên đầu những rác rơm Chồng yêu chồng bảo: “Hoa thơm rắc đầu‟‟ [ 19, 417] Không có mà nhiều ngƣời phụ nữ còn có tính lẳng lơ: Lấy chồng chẳng biết mặt ... ngƣời phụ nữ Về hôn nhân và gia đình chắc chắn là xã hội thời Lý tình trạng đa thê và gia trƣởng còn phổ biến Về mặt pháp luật hôn nhân đa thê đƣợc pháp luật thừa nhận Xuất phát...
 • 75
 • 200
 • 0

Bài 21: Phương pháp phân biệt các hợp chất hữu

Bài 21: Phương pháp phân biệt các hợp chất hữu cơ
... học LTĐH đảm bảo môn Hóa –Thầy Sơn Phương pháp phân biệt hợp chất hữu Câu 21 Có lọ hoá chất riêng biệt đựng: benzen; xiclohexen; xiclohexan Nhóm thuốc thử phân biệt lọ A dung dịch Br2; HNO3 đặc/ ... –Thầy Sơn Phương pháp phân biệt hợp chất hữu B dung dịch Br2 dung dịch HCl C dung dịch AgNO3/ NH3 dung dịch Br2 D dung dịch Br2 khí H2 Câu 12 Để làm etan có lẫn etilen phải A dẫn hỗn hợp qua dung ... dư Câu 16 Để nhận biết chất lỏng riêng biệt : C 6H6, C6H5CH3, C6H5CH=CH2 cần dùng A dung dịch NaOH B dung dịch HNO3 C dung dịch KMnO4 D dung dịch HCl Câu 17 Để phân biệt chất lỏng: pentan, pent-1-in,...
 • 3
 • 6,786
 • 79

Nhận biết các hợp chất bằng phương pháp hoá học

Nhận biết các hợp chất vô cơ bằng phương pháp hoá học
... Natri Trang Nhận biết hợp chất phương pháp hố học – GV: Nguyễn Đức Hoanh V CÁC DẠNG BÀI TẬP MINH HOẠ: Dạng tập nhận biết thuốc thử tự chọn a) Nhận biết chất rắn: Khi nhận biết chất rắn cần ... nghiên cứu, tổng hợp phương pháp để hướng dẫn HS nhận biết hợp chất phương pháp hoá học để em có nguồn kiến thức vững bước vào cấp học II YÊU CẦU CỦA DẠNG BÀI TẬP ĐỊNH TÍNH “NHẬN BIẾT”: Đáp ứng ... Nhận biết hợp chất phương pháp hố học – GV: Nguyễn Đức Hoanh Giúp HS nắm vững kiến thức tính chất, đặc biệt tính chất hoá học chất vào việc nhận biết chất Gắn kết lí thuyết...
 • 16
 • 3,724
 • 113

sơ đồ phản ứng các hợp chất

sơ đồ phản ứng các hợp chất vô cơ
... sẻ đồ phản ứng cặp chất A 50% B 25% C 37,5% D 75% Câu 182: Hỗn hợp X gồm N2 H2 có tỉ khối so với hiđro 4,25 Dẫn hỗn hợp X qua xúc tác đun nóng để thực phản ứng tổng hợp hiệu suất phản ứng ... FeSO4,O2, H2SO4 đặc Cho cặp chất phản ứng với số cặp chất phản ứng tạo khí SO2 A B C D Câu 71: Cho chất: FeS, Cu2S, FeSO4, H2S, Ag, Fe, KMnO4, Na2SO3, Fe(OH)2 Số chất phản ứng với H2SO4 đặc nóng ...  (4) NH4HCO3  đồ phản ứng cặp chất t  (9) NH4Cl + NaNO2  o o t   (5) NH3(khí) + CuO  (10) Cu2S + Cu2O  Số trường hợp tạo đơn chất A B C D Câu 94: Thực phản ứng sau: (1) Fe +...
 • 21
 • 396
 • 0

Thành phần và tính chất các hợp chất

Thành phần và tính chất các hợp chất vô cơ
... CaO a/ Các CTHH thuộc loại hợp chất ? Hãy gọi tên CTHH ? b/ Viết PTHH xảy đôi CTHH 3) Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp kim loại gồm : Mg, Fe, Cu khí Clo d Sau phản ứng thu đợc hỗn hợp chất ... atm P = = lần P0 2/ Tính áp xuất chất khí điều kiện cố định thể tích bình chứa khí , nhiệt độ chất khí sở : Theo thuyết động học chất khí : áp xuất chất khí gây tác dụng lên thành bình chứa khí ... kết tủa Tính V ? 6) Cho 10 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm N2 CO2 qua lít dung dịch Ca(OH)2 0,02M thu đợc gam kết tủa Hãy xác định thành phần trăm thể tích khí CO2 hỗn hợp đầu Chơng II : Các toán...
 • 10
 • 7,324
 • 78

Thiết kế bài giảng hóa học phần các hợp chất lớp 9 theo hướng phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh luận văn thạc sỹ giáo dục học

Thiết kế bài giảng hóa học phần các hợp chất vô cơ lớp 9 theo hướng phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh luận văn thạc sỹ giáo dục học
... 76 2.2 Thiết kế số giảng theo hớng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh phần hoá học hợp chất lớp .82 2.2.1 Bài giảng tính chất oxit .82 2.2.2 Bài giảng tính chất axit ... 1 .Thiết kế giảng theo hớng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo HS phần hoá học hợp chất lớp 10 Xây dựng số câu hỏi, tập phần phi kim chơng trình hoá học lớp theo hớng phát huy tính tích ... 64 Chơng Thiết kế số giảng theo hớng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh phần hợp chất lớp 2.1 Vị trí, mục tiêu, cấu trúc nội dung chơng trình phần hoá học hợp chất ...
 • 120
 • 620
 • 0

Bai 12 nhan biet tach dieu che cac hop chat vo co

Bai 12 nhan biet tach dieu che cac hop chat vo co
... axit n c vôi + CO2 3 + 2H  CO2  + H2O CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O + NO3 SO24 Cl– CO2 3 Phân bi t, tách, u ch h p ch t vô c + B ng Phơn bi t m t s ch t khí Ch t khí Thu c th CO2 Dung d ch Ba(OH)2, ... qu tím, HCl, Na 2CO3 B qu tím, Na 2CO3 , NaHCO3 C qu tím, Na2SO4, NaHCO3 D Na 2CO3 , Na2SO4, NaHCO3 Câu 24 Ch dùng m t thu c th đ phân bi t dung d ch b m t nhãn có ch a riêng r K 2CO3 , H2SO4, CuCl2, ... i: Ba(NO3)2, K 2CO3 Fe2(SO4)3 Dung d ch làm gi y qu tím có màu đ , tím, xanh theo th t A Ba(NO3)2, K 2CO3 , Fe2(SO4)3 B Fe2(SO4)3, Ba(NO3)2, K 2CO3 C K 2CO3 , Ba(NO3)2, Fe2(SO4)3 D K 2CO3 , Fe2(SO4)3,...
 • 7
 • 34
 • 0

Bài 29: Phương pháp tách và điều chế các hợp chất

Bài 29: Phương pháp tách và điều chế các hợp chất vô cơ
... bảo môn Hóa –Thầy Sơn Phương pháp tách điều chế hợp chất A CaCl2 B Ca(OH)2 C CaO D CaCO3 Câu 28: Khối lượng bột nhôm cần dùng để điều chế 78 gam Cr từ Cr 2O3 phương pháp nhiệt nhôm (Cr = 52 ... Phương pháp tách điều chế hợp chất Khóa học LTĐH đảm bảo môn Hóa –Thầy Sơn Câu 15: Để tách lấy Ag từ AgNO3 dùng cách sau ? A Nung B Điện phân dung dịch AgNO3 H2O C Dùng kim loại Cu cho vào ... 21: Có thể điều chế kim loại sau cách điện phân nóng chảy hợp chất : Al2O3 ; CaCl2 ; NaOH ; Mg(OH)2 ; CuO ? A Al ; Ca ; Na B Al ; Ca ; Na ; Mg C Al ; Cu ; Ca D Ca ; Na Câu 22: Để điều chế kim loại...
 • 3
 • 1,981
 • 43

Bài 13. Tiết 18. Luyện tập chương I - Các hợp chất

Bài 13. Tiết 18. Luyện tập chương I - Các hợp chất vô cơ
... Mu i + kim lo i ? MU I + H2 O ? + Axit + Kim lo i + Bazơ + Oxit bazơ + Mu i ? AXIT Hai mu i Kim lo i + Mu i Mu i nhiệt phân huỷ sinh nhiều chất khác Ngày 14 tháng 11 năm 2007 II -B i tập : B i1 :Em ... Ngày 14 tháng 11 năm 2007 Tiết 1 8- B i 13: Luyện tập chương I Các lo i hợp chất I- Kiến thức cần nhớ: 1.Phân lo i hợp chất cơ: B i 1: Em phân lo i chất sau: CO2, BaO, HNO3, HBr, KOH, ... chất hoá học lo i hợp chất cơ: OXIT AXIT OXIT BAZƠ ? + Bazơ + Oxit bazơ + Axit + Oxit axit ? + H2 O Nhiệt phân huỷ ? ? + Bazơ ? + Axit + Oxit axit + Mu i ? BAZƠ Chú thích: Mu i + Mu i Muối...
 • 12
 • 893
 • 3

MỐI QUAN HỆ GIỮA CAC HỢP CHẤT

MỐI QUAN HỆ GIỮA CAC HỢP CHẤT VÔ CƠ
... BÀI 12 _ TIẾT 17 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI HP CHẤT VÔ CƠ OXIT BAZO OXIT AXIT (2) (1) (3) (4) MUỐI (6) (7) (5) (8) BAZƠ (9) AXIT II ... HCl X Dung dòch NaOH X Dung dòch BaCl2 Câu 6: Có chất: Cu, CuO, MgCO3, Mg, MgO chất nói tác dụng với dd H2SO4 lỗng sinh : a) chất khí cháy KK ? b )chất khí làm đục nước vơi trong? c) dung dịch màu ... đổi D Màu xanh đậm dần X Câu 11: Chọn cặp chất sau đây, cặp chất phản ứng với nhau: A Cu(OH)2 CaCO3 B KOH Na2CO3 ĐÚNGRRỒI!!! SAI ỒI !!! C Zn(OH)2 BaCl2 D CaCO3 HCl X X X X Câu 12 : Bổ túc phản ứng...
 • 25
 • 798
 • 4

Xem thêm