bai tap qui doi oxit sat

cac bai tap hay ve oxit sat

cac bai tap hay ve oxit sat
... 9,85gam kt ta Mt khỏc hũa tan tũan b m gam bt st oxit trờn bng dd HCl d ri cụ cn thỡ thu c 16,25gam mui khan m cú giỏ tr l bao nhiờu gam? V cụng thc oxit (FexOy) A, 8gam; Fe2O3 B 15,1gam, FeO C 16gam; ... d ri cụ cn thỡ thu c 12,7 gam mui khan Cụng thc st oxit (FexOy)? A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 D FexOy Cõu 11: Dựng CO d kh hũan tũan m gam bt st oxit (FexOy), dn tũan b lng khớ sinh i tht chm qua lớt ... khỏc hũa tan tũan b m gam bt st oxit bng dung dch HCl d ri cụ cn thỡ thu c 16,25 gam mui khan m cú gớa tr l? A gam B 15,1gam C 16gam D 11,6gam Cõu 12: Hn hp X gm Fe v oxit st cú lng 2,6gam Cho khớ...
 • 5
 • 858
 • 34

skkn ứng dụng sự phân li độc lập, tổ hợp tự do của các cặp nst để tính tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời lai của một số bài tập qui luật di truyền phức tạp

skkn ứng dụng sự phân li độc lập, tổ hợp tự do của các cặp nst để tính tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời lai của một số bài tập qui luật di truyền phức tạp
... gian dễ bị sai Từ lí chọn đề tài: Ứng dụng phân li độc lập, tổ hợp tự cặp nhiễm sắc thể để tính tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình đời lai số tập qui luật di truyền phức tạp ” với mong muốn phần giải lúng ... bd = >Tỉ lệ kiểu gen BD bd Tỉ lệ kiểu hình F1: = 4 B-D- : => Tỉ lệ kiểu hình : bbdd = bbdd BD a .Tỉ lệ kiểu gen Aa bd F1= Tỉ lệ kiểu gen Aa x Tỉ lệ kiểu gen = x = BD bd = 25% 18 b .Tỉ lệ kiểu hình ... số cặp nhiễm sắc tương đồng - Bước 2: Xét phép lai để tính tỉ lệ kiểu gen, tỉ lệ kiểu hình gắn với yêu cầu đề thuộc phép lai - Bước 3: Tính tỉ lệ kiểu gen, tỉ lệ kiểu hình chung theo yêu cầu Các...
 • 36
 • 576
 • 1

Bài tập tổng hợp nhôm, sắt

Bài tập tổng hợp nhôm, sắt
... gam C 28 gam D 30 gam Câu 23 : Cho lợng hỗn hợp CuO Fe2O3 tác dụng hết với dung dịch HCl thu đợc muối có tỷ lệ mol 1:1 Phần trăm khối lợng CuO Fe2O3 hỗn hợp lần lợt là: A 20% 80% B 30% 70% C 40% ... 40% 60% D 50%và50% Câu 24 : Cho 3,2 gam hỗn hợp CuO Fe2O3 tác dụng hết với dung dịch HCl thu đợc muối có tỷ lệ mol 1:1 Khối lợng CuO Fe2O3 trogn hỗn hợp lần lợt : A.1,1 g 2,1 g B 1,4 g 1,8 g C ... gam hỗn hợp CuO Fe2O3 tác dụng hết với dung dịch HCl thu đợc muối có tỷ lệ mol 1:1.Số mol HCl tham gia phản ứng là: A 0,1 mol B 0,15 mol C 0,2 mol D 0,25 mol Câu 26 : : Cho a gam hỗn hợp CuO...
 • 3
 • 314
 • 5

53 bài tập tổng hợp nhôm, sắt

53 bài tập tổng hợp nhôm, sắt
... toàn 17,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe 2O3 cần 2,24 lít CO (ở đktc) Khối lượng sắt thu là: A 5,6 gam B 6,72 gam C 16,0 gam D Không xác định thiếu kiện Câu 17: Chia 20 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe, ... hỗn hợp gồm Mg, Fe, Zn dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu 6,72 lít khí (đktc) Khối lượng muối clorua thu sau phản ứng là: A 53, 8 gam B 83,5 gam C 38,5 gam D 35,8 gam Câu 46: Hòa tan 9,14 gam hợp ... hỗn hợp CuO, FeO cần 4,48 lít H (ở đktc) Nếu khử hoàn toàn hỗn hợp CO lượng CO2 thu cho qua dung dịch nước vôi dư tạo m(g) kết tủa m có giá trị là: A 10 gam C 15 gam B 20 gam D 7,0 gam Câu 53: ...
 • 7
 • 250
 • 4

Bai tap bien đoi cau

Bai tap bien đoi cau
... happened because the train-driver ignored a warming light If the train-driver 130) The keeper feed the lions at p.m every day The lions 131) We got lost because we ... hurry, you’ll be late Unless 262) Because the weather was bad, they postponed the match until the folowing Saturday Because of 263) Mary is too young to get ... 71)The postman was bitten by our dog Our dog 72)We couldn’t drive because of the fog The fog 73)Although his leg was broken, he manages to get out...
 • 14
 • 4,412
 • 151

Bài Tập Phép Đối X­­­ung Trục

Bài Tập Phép Đối X­­­ung Trục
... 3), B(-5 ;-2) Tìm đường thẳng đối xứng với AB qua trục oy Đáp án: 5X – 4y +17 = Ví dụ Cho (d): 3x – y + = Viết phương trình đường thẳng (d’) đối xứng với (d) qua trục ox Lời giải: Giả sử M(x; ... y’ + = ï y =- y' ï î Vậy (d’): 3x + y + = Ví dụ Cho d: 2x + y + = Tìm d’ đối xứng với d qua ox Đáp án: d’ :2x – y + = Bài tập nhà:SGK(11-15) ... B đối xứng với điểm A qua oy Lời giải: Vì Đ (A)=B nên oy ì xB = - x A ï ï í Þ ï yB = y A ï î ì xB = - ï ï í ï yB = - ï î Þ B(-1; -2) Ví dụ Cho A(3;-2), B(-1;3) Viết phương trình đường thẳng đối...
 • 7
 • 335
 • 1

Bài tập chuyên đề khảo sát hàm số

Bài tập chuyên đề khảo sát hàm số
... 8x Cho hàm số : y  (1) ,trong m tham số 8( x  m) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thò hàm số (1) với m=1 Tìm tất giá trò tham số m cho hàm số (1) đồng biến [1, ) Câu 45: Khảo sát hàm số : y  ( ... Cho hàm số : y  x  mx  x  m  1 Khảo sát biến thiên vẽ đồ thò hàm số ứng với m= Trong tất tiếp tuyến với đồ thò hàm số khảo sát , tìm tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ Chứng minh với m , hàm số ... hàm số y  x3  3(2m  1) x  6m(m  1) x  (1) a) Khảo sát hàm số (1) m=1 b) Chứng minh rằng, m hàm số( 1) đạt cực trò x1 , x2 với x1  x2 không phụ thuộc m C©u 9: (2 điểm) a) Khảo sát hàm số: ...
 • 90
 • 1,092
 • 6

BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ SẮT

BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ SẮT
... 0,62M Câu 16: Giả sử gang thép hợp kim Sắt với Cacbon Sắt phế liệu gồm Sắt, Cacbon Fe2O3 Coi phản ứng xảy lò luyện thép Martin là: Fe2O3 + 3C  → 2Fe + 3CO↑ Khối lượng Sắt phế liệu (chứa 40% Fe2O3, ... Câu 38: Để m gam bột kim loại sắt không khí thời gian, thu 2,792 gam hỗn hợp A gồm sắt kim loại ba oxit Hòa tan tan hết hỗn hợp A dung dịch HNO3 loãng, thu muối sắt (III) nhât có tạo 380,8 mL ... luồng khí CO qua m gam Fe2O3 đun nóng, thu 39,2 gam hỗn hợp gồm bốn chất rắn sắt kim loại ba oxit nó, đồng thời có hỗn hợp khí thoát Cho hỗn hợp khí hấp thụ vào dung dịch nước vôi có dư, thu 55...
 • 10
 • 757
 • 17

Rèn kĩ năng giải bài tập bạng axit-oxit

Rèn kĩ năng giải bài tập bạng axit-oxit
... nắm đợc chất tập dạng oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm từ rèn kỹ giải tập nói chung tập dạng nói riêng - Phát huy tính tích cực tạo hứng thú cho học sinh học tập đặc biệt giải tập hoá học ... cho học sinh mô hình dể giải toán kỹ phân tích đề giúp học định hớng làm tập điều cần thiết, giúp học sinh có t khoa học học tập hoá học nói Nguyến Văn Quyến Rèn kỹ giải tập dạng oxit axit phản ... * Bài tập vận dụng : Bài 5: Cho 16,8 lit CO2(ở đktc) hấp thụ hoàn vào 600 ml dung dịch NaOH 2M.Thu đợc dung dịch A 1.Tính tổng khối lợng muối có dung dịch A 15 Nguyến Văn Quyến Rèn kỹ giải tập...
 • 25
 • 257
 • 2

Bài tạp qui luật DT

Bài tạp qui luật DT
... định xác suất để hệ có đứa trẻ tóc xoăn tóc thẳng phần trăm Biết hình dạng tóc gen nằm NST thường qui định Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn ...
 • 2
 • 249
 • 0

bài tập qui luât DT.doc

bài tập qui luât DT.doc
... bố dị hợp tử có dạng tròn Biết tính trang gen qui định, biện luận lập sơ đồ lai nhóm thí nghiệm Bài Ở loài thực vật, người ta cho tính trạng gen qui định gen nằm NST khác Khi thực số phép lai ... xác suất để hệ có đứa trẻ tóc xoăn tóc thẳng phần trăm Biết hình dạng tóc gen nằm NST thường qui định Bài Ở cà chua, người ta ý đến cặp tính trạng hình dạng biểu thành kiểu hình tròn dài Có nhóm ... thu 75% thân xám, lông dài 25% thân đen, lông dài Biết gen qui định tính trạng nằm NST thường Hãy biện luận lập sơ đồ lai phép giao phối Bài Giao phấn hai thu F1 đồng loại giống Tiếp tục giao phấn...
 • 3
 • 191
 • 0

Bai tap qui luat di truyen.doc

Bai tap qui luat di truyen.doc
... bố dị hợp tử có dạng tròn Biết tính trang gen qui định, biện luận lập sơ đồ lai nhóm thí nghiệm Bài Ở loài thực vật, người ta cho tính trạng gen qui định gen nằm NST khác Khi thực số phép lai ... định xác suất để hệ có đứa trẻ tóc xoăn tóc thẳng phần trăm Biết hình dạng tóc gen nằm NST thường qui định Bài Ở cà chua, người ta ý đến cặp tính trạng hình dạng biểu thành kiểu hình tròn dài Có ... lông ngắn - F1 giao phấn với thể thứ thu 75% thân xám, lông dài 25% thân đen, lông dài Biết gen qui định tính trạng nằm NST thường Hãy biện luận lập sơ đồ lai phép giao phối Bài Giao phấn hai...
 • 3
 • 800
 • 17

Xem thêm

Từ khóa: bài tập khó về oxit sắtbài tập 10 6 giám sát hàng đợi in bằng công cụ performancebài tập hóa học về sắtbài tập trao đổi nhiệtbài tập trắc nghiệm về sắtbài tập chuyển đổi câubài tập qui nạp toán họcbài tập cho đôi chânbài tập chuyên đề khảo sát hàm sốbài tập biến đổi fourier rời rạcbài tập đọc đôi giày ba ta màu xanhgiải bài tập trao đổi nhiệt bức xạbài tập trao đổi nhiệt bức xạbài tập trao đổi nhiệt đối lưubài tập chuyển đổi mô hình er sang mô hình quan hệ(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) KC132Business math 10th edition cleaves test bankBusiness research methods 9th edition zikmund test bankBusiness driven information systems 5th edition baltzan test bankBusiness driven technology 5th edition baltzan test bankCalculus 2nd edition briggs test bankCalculus 7th edition james stewart test bankBusiness and professional ethics 6th edition brooks test bankBusiness and society ethics sustainability and stakeholder management 8th edition carroll test bankCalculus for business economics and the social and life scienc brief edition 11th edition hoffmann test bankCalculus for scientists and engineers early transcendentals 1st edition briggs test bankCalculus late transcendental 4th edition smith test bankCAC BT VE PHEP CHIA CO DUCAC BAI TOAN NANG CAO LOP 3DẠNG TOÁN tìm 1 PHẦN mấyĐỀ TOÁN 2DE GIAO LUU TOAN TUOI THOSo sánh phân số lớp 6A history of the worlds religions 13th edition noss test bank10 BAI TOAN VUI CHO HS TIEU HOC