13 hoa 12 baitapeste

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, B Hóa Học 2013 - Phần 13 - Đề 12 pot

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, B Hóa Học 2013 - Phần 13 - Đề 12 pot
... 25 C 45 B C 26 D 46 D D 27 B 47 C B 28 A 48 A B 29 B 49 C 10 A 30 D 50 C 11 A 31 B 12 B 32 D 13 D 33 B 14 D 34 C 15 A 35 B 16 D 36 A 17 C 37 A 18 D 38 B 19 B 39 B 20 B 40 D ... nung đến khối < /b> lượng không đổi cho chất rắn có khối < /b> lượng 10,2 gam Giá trị V là: A 1,2 lít B 1,2 1,6 lít C 1,2 2,8 lít D 1,2 2,4 lít B 21 A 41 D A 22 B 42 C A 23 C 43 B C 24 B 44 B D 25 C 45 B C 26 ... vào phần sau phản ứng axit dư Cho dung dịch BaCl2 vào phần 2, lọc 2,561 gam kết tủa R2CO3 muối sau đây, biết phản ứng xảy hoàn toàn ? (cho Ba = 137 , Li = 7, Na = 23, K = 39, Rb = 85, Cs = 133 ,...
 • 6
 • 108
 • 1

De thi HSG Toan8 Hoang Hoa 12/13

De thi HSG Toan8 Hoang Hoa 12/13
... PHÒNG GD&ĐT HUYỆN HOẰNG HÓA HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP Nội dung Bài Bài 4.0đ + ĐKXĐ: x ≠ ±1; x ≠ 2  + x + 2(1 − x ) − (5 ... ⇔  x +1− y = 0.25 0.5 0.5 0.25 0.5 0.25 0.5 0.5 0.5 Kết luận : x = 5, y = nghiệm Biến đổi giả thi t dạng : c 0.5 ( a + b + c ) (a − b)2 + (b − c)2 + (c − a)2  =   a + b + c = ⇔ a = b...
 • 4
 • 119
 • 0

Slide hóa 12 -bài 13 đại cương về polime _Gv N.T Linh ft N.T Nhung

Slide hóa 12 -bài 13 đại cương về polime _Gv N.T Linh ft N.T Nhung
... niệm : - Polime : Là hợp chất có phân tử khối lớn nhiều đơn vị sở ( mắt xích ) liên kết với tạo nên - Monome : chất tạo nên polime - n : Hệ số polime hóa ( độ polime hóa ) I/ KHÁI NIỆM Polime ... nguồn gốc : Polime tổng hợp Polime thiên nhiên Polime bán tổng hợp POLIME TỔNG HỢP PVC PVA PE POLIME THIÊN NHIÊN Bông Cao su Tơ nhện Tinh bột 16 POLIME BÁN TỔNG HỢP 17 CÁC KIỂU MẠCH POLIME a b ... Mạch phân nhánh: amilopectin, glicogen,… c Mạch mạng không gian: cao su lưu hóa, nhựa bakelit, … Bài 13 :ĐẠI CƯƠNG VỀ POLIME I Khái niệm 1.Phản ứng trùng hợp : II Cấu trúc Trùng hợp trình kết...
 • 26
 • 247
 • 0

13 đề kiểm tra 1 tiết môn hóa 12 THPT phan đình phùng (2012 2013) (kèm đáp án)

13 đề kiểm tra 1 tiết môn hóa 12  THPT phan đình phùng (2012 2013) (kèm đáp án)
... - Trang 3/3 - Mã đề thi 13 2 Sở Giáo Dục & Đào Tạo Đăklăk Trường THPT Phan Đình Phùng ĐỀ KIỂM TRA TIẾT(2 012 -2 013 ) Môn: Hóa Học 12 (Tuần 6) Tổ: Hóa Học Mã Đề: 357 Câu 1: Nhận biết dung ... Trang 3/3 - Mã đề thi 485 Sở Giáo Dục & Đào Tạo Đăklăk Trường THPT Phan Đình Phùng Tổ: Hóa Học ĐỀ KIỂM TRA TIẾT NĂM 2 011 - 2 012 Môn: Hóa Học 12 (Tuần 13 ) đề :13 5 Câu 1: Cho 4,5 gam ... -Trang 2/3 - Mã đề thi 209 - HẾT Trang 3/3 - Mã đề thi 209 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐAKLAK Trường THPT Phan Đình Phùng Tổ: Hóa Học ĐỀ KIỂM TRA TIẾT (2 012 -2 013 ) Môn: Hóa Học 12 (Tuần 13 ) ...
 • 34
 • 306
 • 0

Đề hoá 12 - sưu tầm đề kiểm tra, thi học kỳ, tốt nghiệp thi thử đại học cao đẳng tham khảo bồi dưỡng (13)

Đề hoá 12 - sưu tầm đề kiểm tra, thi học kỳ, tốt nghiệp thi thử đại học cao đẳng tham khảo bồi dưỡng (13)
... B OHC-CH2-CH2OH C HCOOCH2CH3 D HCOOH 2+ 3+ 2+ 3+ Câu 43: Cho dãy ion: Ca (Z = 20), Al (Z = 13), Fe (Z = 26), Fe Ion có số electron lớp nhiều A Fe3+ B Fe2+ C Ca2+ D Al3+ Trang 3/4 - đề thi ... nilon-6,6; tơ axetat Nhóm gồm những tơ có nguồn gốc từ thi n nhiên A tơ visco, tơ tằm, tơ nilon-6,6 B tơ nilon-6,6; tơ axetat, tơ visco C tơ visco, tơ tằm, tơ axetat D tơ tằm, tơ nilon-6,6; ... FeI2 ; Hãy cho biết kết luận sau ? A tính khử: I- > Cl- > Fe2+ > Fe B tính oxi hoá: Cl2 > Fe3+ > I2 > Fe2+ 2+ C tính khử: I2 > Fe > Fe > Cl D tính oxi hoá: Cl2 > I2 > Fe3+ > Fe2+ Câu 15: Có dung...
 • 4
 • 47
 • 0

Đề hoá 12 - sưu tầm đề kiểm tra, thi học kỳ, tốt nghiệp thi thử đại học cao đẳng tham khảo bồi dưỡng (13)

Đề hoá 12 - sưu tầm đề kiểm tra, thi học kỳ, tốt nghiệp thi thử đại học cao đẳng tham khảo bồi dưỡng (13)
... nng tham gia phn ng bc Tng lng cht tan cú X l A 11,2 gam B 6,8 gam C 9,9 gam D 13,0 gam - - HT Trang 4/4 - thi 132 đáp án môn hóa HC lần - năm 2015 tr-ờng đại ... C, H, N, O C C, H D C, H, Cl Cõu 37: Hp cht (CH3)3C-OH cú tờn thay th l A 2-metylpropan-2-ol B 1,1-imetyletanol C trimetylmetanol D butan-2-ol Cõu 38: Phỏt biu ỳng l A Phenol cú lc axit yu hn ... a gam kt ta Bit cỏc phn ng u xy hon ton, sn phm kh ca NO 3- l khớ NO nht Giỏ tr ca a l A 11,48 B 13,64 C 2,16 D 12, 02 Trang 3/4 - thi 132 Cõu 36: T nitron (t olon) cú thnh phn húa hc gm cỏc...
 • 5
 • 55
 • 0

Đề thi hóa 12 khoa học tự nhiên

Đề thi hóa 12 khoa học tự nhiên
... B 7,3 gam C 5,3 gam D 6,3 gam Cõu 17: Cú th dựng Cu(OH)2 phõn bit c cỏc cht nhúm A C3H5(OH)3, C12H22O11 (saccaroz) B C3H7OH, CH3CHO C CH3COOH, C2H3COOH D C3H5(OH)3, C2H4(OH)2 Cõu 18: Cht khụng ... fructoz v mantoz Cõu 20: Cho s phn ng: X C6H6 Y anilin X v Y tng ng l A CH4, C6H5-NO2 B C6H12(xiclohexan), C6H5-CH3 C C2H2, C6H5-CH3 D C2H2, C6H5-NO2 Cõu 21: Đốt cháy hoàn toàn m gam amin ... X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 (d, đun nóng) thu đợc 21,6 gam bạc Công thức phân tử X A C6H12O6 B C3H6O3 C C2H4O2 D C5H10O5 Cõu 25: un núng dung dch cha 27 gam glucoz vi dung dch AgNO3/NH3...
 • 3
 • 529
 • 8

Quy định chi tiết thực hiện Quyết định số 81/2010/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia

Quy định chi tiết thực hiện Quyết định số 81/2010/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia
... thám quốc gia Điều 12 Quy t định số 81 /2010/ QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ quy định thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác sử dụng liệu viễn thám quốc gia (sau gọi tắt Quy t định ... THÁM QUỐC GIA Căn Bộ luật Dân sự; Căn Quy t định số 81 /2010/ QĐ-TTG ngày 13 tháng 12 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ quy định thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác sử dụng liệu viễn thám quốc gia; ... tháng năm 2 012 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Hướng dẫn chi tiết thực Quy t định số 81 /2010/ QĐ-TTG ngày 13 tháng 12 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ quy định thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác sử...
 • 19
 • 572
 • 0

giao an hoa 12 hk 2 nam hoc 08-09

giao an hoa 12 hk 2 nam hoc 08-09
... Ba(OH )2 dư ↓ trắng CO2 + Ba(OH )2 BaCO3 + H2O Nước brơm Mất màu nước brom SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr KI + hồ tinh bột Chuyển màu xanh tím Cl2 + 2KI → 2KCl + I2 Cu2+, Pb2+ ↓ đen H2S + Cu2+ → ... màu xanh chuyển sang xanh lục Ni2+ + 2OH– → Ni(OH )2 ↓ Xanh xanh lục Ni(OH )2 khơng tan NaOH dư tan NH3 tạo ion phức màu xanh Ni(OH )2 + 6NH3 → [Ni(NH3)6 ]2+ + 2OH– xanh 2+ 3+ 2+ 2+ • Các ion Fe , ... 3p6 4s2 3d9 2 6 10 c 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d d 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s2 Câu 22 / Nước svayde có cơng thức hố học là: a Cu(NH3)4 b [Cu(NH3 )2] (OH) c [Cu(NH3)4 ] (OH )2 d Cu(NH3 )2 2H2O Câu 23 / Cho kim...
 • 51
 • 486
 • 4

138 Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hoá Cửa hàng bách hóa 12 Bờ Hồ, Hà Nội

138 Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hoá Cửa hàng bách hóa 12 Bờ Hồ, Hà Nội
... Ghi hàng ngày Quan hệ đối chiếu II Quá trình hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá cửa hàng : Đặc điểm nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá cửa hàng : Cửa hàng Bách hoá 12 Bờ hồ có chức lu thông hàng hoá ... chức kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá Cửa hàng Bách hoá 12 Bờ Hồ - Nội I- Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh đặc điểm công tác kế toán cửa hàng Quá trình hình thành phát triển: Công ty Bách ... vốn hàng tiêu thụ Trị giá vốn hàng hoá tiêu thụ kỳ Hệ số giá hàng hoá = = Hệ số giá hàng hoá Trị giá vốn thực tế hàng tồn đầu kỳ Trị giá hạch toán Của hàng tồn đầu kỳ ì + + Trị giá hạch toán hàng...
 • 98
 • 189
 • 0

16 Tổ chức công tác Kế toán và hạch toán tiêu thụ hàng hoá tại Cửa hàng Bách hoá 12-Bờ hồ -Hà Nội

16 Tổ chức công tác Kế toán và hạch toán tiêu thụ hàng hoá tại Cửa hàng Bách hoá 12-Bờ hồ -Hà Nội
... hình tổ chức kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá Cửa hàng Bách hoá 12 Bờ Hồ - Hà Nội I- Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh đặc điểm công tác kế toán cửa hàng Quá trình hình thành phát triển: Công ... Ghi hàng ngày Quan hệ đối chiếu II Quá trình hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá cửa hàng : Đặc điểm nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá cửa hàng : Cửa hàng Bách hoá 12 Bờ hồ chức lu thông hàng hoá ... vụ tiêu thụ hàng hoá doanh nghiệp thơng mại 2.1 Vai trò tiêu thụ hàng hoá Để thấy đợc vai trò tiêu thụ hàng hoá trớc hết ta phải hiểu đợc hàng hoá tiêu thụ hàng hoá Vậy hàng hoá gì? Hàng hoá...
 • 98
 • 123
 • 0

23 phương hướng và biện pháp nhằm hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá tại cửa hàng bách hoá 12 bờ hồ hà nội

23 phương hướng và biện pháp nhằm hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá tại cửa hàng bách hoá 12 bờ hồ hà nội
... tiêu thụ hàng hoá cửa hàng : Đặc điểm nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá cửa hàng : Cửa hàng Bách hoá 12 Bờ hồ có chức lu thông hàng hoá phục vụ nhu cầu tiêu dùng nhân dân, nghiệp vụ tiêu thụ nghiệp vụ ... điểm nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá doanh nghiệp thơng mại 2.1 Vai trò tiêu thụ hàng hoá Để thấy đợc vai trò tiêu thụ hàng hoá trớc hết ta phải hiểu đợc hàng hoá tiêu thụ hàng hoá Vậy hàng hoá gì? Hàng ... hình thức lấy hàng Căn vào hợp đồng ký kết khách hàng đến nhận hàng kho cửa hàng Sau giao nhận hàng hoá thủ tục hành cần thiết hàng hoá cửa hàng đợc xác nhận tiêu thụ Ngoài ra, cửa hàng thực bán...
 • 83
 • 184
 • 0

59 Cửa hàng bách hóa 12 BỜ HỒ- HÀ NỘI

59 Cửa hàng bách hóa 12 BỜ HỒ- HÀ NỘI
... ty Bách hoá Nội quy định cho cửa hàng bán mặt hàng cố định làm cho cửa hàng tính linh hoạt vốn có Hàng hoá tạo nên khan giả tạo số lợng hàng hoá đợc cung cấp hạn chế Do quy mô bán hàng cửa hàng ... Ghi hàng ngày Quan hệ đối chiếu II Quá trình hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá cửa hàng : Đặc điểm nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá cửa hàng : Cửa hàng Bách hoá 12 Bờ hồ có chức lu thông hàng ... hàng đến nhận hàng kho cửa hàng Sau giao nhận hàng hoá thủ tục hành cần thiết hàng hoá cửa hàng đợc xác nhận tiêu thụ Ngoài ra, cửa hàng thực bán buôn vận chuyển thẳng theo hình thức chuyển hàng...
 • 98
 • 330
 • 0

128 Tình hình tổ chức kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá ở Cửa hàng bách hoá 12 Bờ Hồ- Hà Nội

128 Tình hình tổ chức kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá ở Cửa hàng bách hoá 12 Bờ Hồ- Hà Nội
... điểm nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá doanh nghiệp thơng mại 2.1 Vai trò tiêu thụ hàng hoá Để thấy đợc vai trò tiêu thụ hàng hoá trớc hết ta phải hiểu đợc hàng hoá tiêu thụ hàng hoá Vậy hàng hoá gì? Hàng ... hàng : Cửa hàng Bách hoá 12 Bờ hồ có chức lu thông hàng hoá phục vụ nhu cầu tiêu dùng nhân dân, nghiệp vụ tiêu thụ nghiệp vụ đem lại lợi nhuận cho cửa hàng, định đến tồn cửa hàng Do đó, cửa hàng ... nhận hàng kho cửa hàng Sau giao nhận hàng hoá thủ tục hành cần thiết hàng hoá cửa hàng đợc xác nhận tiêu thụ Ngoài ra, cửa hàng thực bán buôn vận chuyển thẳng theo hình thức chuyển hàng tức cửa hàng...
 • 98
 • 172
 • 0

313 Tình hình tổ chức kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá ở Cửa hàng bách hoá 12 Bờ Hồ- Hà Nội

313 Tình hình tổ chức kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá ở Cửa hàng bách hoá 12 Bờ Hồ- Hà Nội
... điểm nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá doanh nghiệp thơng mại 2.1 Vai trò tiêu thụ hàng hoá Để thấy đợc vai trò tiêu thụ hàng hoá trớc hết ta phải hiểu đợc hàng hoá tiêu thụ hàng hoá Vậy hàng hoá gì? Hàng ... hàng : Cửa hàng Bách hoá 12 Bờ hồ có chức lu thông hàng hoá phục vụ nhu cầu tiêu dùng nhân dân, nghiệp vụ tiêu thụ nghiệp vụ đem lại lợi nhuận cho cửa hàng, định đến tồn cửa hàng Do đó, cửa hàng ... nhận hàng kho cửa hàng Sau giao nhận hàng hoá thủ tục hành cần thiết hàng hoá cửa hàng đợc xác nhận tiêu thụ Ngoài ra, cửa hàng thực bán buôn vận chuyển thẳng theo hình thức chuyển hàng tức cửa hàng...
 • 98
 • 232
 • 0

Xem thêm