FILE kèm VIDEO bài GIẢNG số 11

Kinh tế lượng nâng cao - Bài giảng số 11

Kinh tế lượng nâng cao - Bài giảng số 11
... ρ2(β2(t-1) + β2(t-2) + + β2 + 1) Cov(Xt, Xt-k) = βkVar(Xt) Do đó, AR(1) trình dừng -1 < β < Trường hợp chung, trình tự hồi quy bậc p - AR(p) có dạng: Xt = β0 + β1Xt-1 + β2Xt-2 + + βpXt-p + ... phương trình hồi quy cổ điển -1 -2 60 65 70 75 80 85 Y Residuals 3.2: Quá trình tự hồi quy ( Autoregressiv process-AR) Xét mô hình tự hồi quy bậc sau : Xt = βXt-1 + εt Trong -1 ...
 • 10
 • 614
 • 12

Bài giảng Số 11/QĐ- PGDĐT ngày 17/1/1011 V/v thành lập ban tổ chức hội thi GVDG huyện...

Bài giảng Số 11/QĐ- PGDĐT ngày 17/1/1011 V/v thành lập ban tổ chức hội thi GVDG huyện...
... GD-ĐT; Hiệu trưởng trường có liên quan ông (bà) có tên điều chịu trách nhiệm thi hành định Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Nơi nhận: - Như điều 1; - Lưu : VP, CMTHCS KT TRƯỞNG PHÒNG PHÓ TRƯỞNG...
 • 2
 • 261
 • 0

Bài giảng 10-11 - HD nhiem vu CNTT cua So GD-DT

Bài giảng 10-11 - HD nhiem vu CNTT cua So GD-DT
... CNTT Sở GD-ĐT./ GIÁM ĐỐC Nơi nhận: - Như (để thực hiện); - Giám đốc Sở (để b/c); - Các phó giám đốc (để phối hợp đạo); - Các phòng, ban thuộc Sở (để thực hiện); - Website Sở; - Lưu: VT, tổ CNTT ... Huy động giáo viên tham gia đóng góp trình chiếu, giảng e-Learning Sở GD-ĐT khai thác giảng điện tử từ thư viện giảng website Bộ Sở - Ứng dụng CNTT phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, ... GD-ĐT phối hợp với Cục CNTT hướng dẫn đơn vị công nghệ để hệ thống website tập trung sử dụng tên miền Sở phòng GD-ĐT - Đẩy mạnh ứng dụng CNTT công tác điều hành quản lý hành sở GD-ĐT, phòng GD-ĐT...
 • 7
 • 163
 • 0

Bài giảng kết hoạt động Công đoàn học kì I (10-11)

Bài giảng Sơ kết hoạt động Công đoàn học kì I (10-11)
... để đánh giá hoạt động công đoàn nhà trờng định phơng hớng hoạt động, triển khai nghị công đoàn cấp 2, Sự ph i kết hợp quyền công đoàn: - Công đoàn ph i hợp chặt chẽ v i quyền để đa hoạt động chuyên ... Cùng ph i hợp giám sát, phát sai phạm để động viên, uốn nắn kịp th i - Hàng tháng tổ chức họp để kiểm i m đánh giá triển khai hoạt động nhà trờng 3, Đánh giá hoạt động Uỷ ban kiểm tra công đoàn: ... khai đầy đủ thị, văn Đảng Nhà nớc có liên quan đến ngành Tham gia viết dự thi: Tìm hiểu biến đ i khí hậu 100% nữ công tham gia Chọn 01 có chất lợng g i dự thi 4, Kết kết nạp Đảng viên học I...
 • 6
 • 223
 • 0

bài giảng toán 11 bài tập hàm số liên tục

bài giảng toán 11 bài tập hàm số liên tục
... nghĩa hàm số liên tục khoảng Hàm số f(x) xác định khoảng (a,b) đợc gọi liên tục khoảng liên tục điểm khoảng Định nghĩa hàm số liên tục đoạn Hàm số f(x) xác định đoạn [a,b] đợc gọi liên tục đoạn liên ... với x xét liên tục hàm số R Giải: với x f(x) hàm đa thức nên liên tục với x= lim f(x) = lim (2x2-3x+1) = x x f(0) = Vậy lim f(x) = f(0) hàm số liên tục x = Do f(x) liên tục toàn trục số x Giải: ... liên tục đoạn liên tục khoảng (a,b) lim f(x) = f(a) ; lim f(x) = f(b) x a+ x b- Một số hàm số thờng gặp liên tục tập xác định + Hàm đa thức + Hàm số hữu tỉ + Hàm số lợng giác tập 2x2-3x+1 với x...
 • 17
 • 304
 • 0

bài giảng toán 11 chương iii bài 3 cấp số cộng

bài giảng toán 11 chương iii bài 3 cấp số cộng
... số hạng thứ hai số hạng số hạng đứng trước cộng với số d không đổi Số d gọi công sai cấp số cộng Dãy (un) cấp số cộng  ∀ n ∈ N * , un + = un + d Ví dụ 1: Trong dãy số hữu hạn sau , dãy cấp số ... cấp số cộng kể từ số hạng thứ hai số hạng (trừ số hạng cuối cấp số cộng hữu hạn) trung bình cộng hai số hạng đứng kề với dãy , nghóa : uk −1 + uk +1 uk = ,k ≥2 * Ba số a; b; c lập thành cấp số ... tổng 57 số lẻ Giải Ta có : u1 = , d = u57 = u1 + 56d = 1 13 Tổng S57 = 57(u1 + u57 ) 57(1 +1 13 ) = = 3. 249 2 Ví dụ 7: Tính S = + + 11 + … + 2 03 Đáp số S = S51 = 52 53 TRẮC NGHIỆM Một cấp số cộng...
 • 15
 • 1,206
 • 0

bài giảng toán 11 giới hạn của dãy số

bài giảng toán 11 giới hạn của dãy số
... lùi vô hạn Cấp số nhân vô hạn có công bội q, với q < đgl cấp số nhân lùi vô hạn Tổng CSN lùi vô hạn là: u S= ( q < 1) 1- q Tiết 50: Giới hạn dãy số (t2) Công thức tính tổng n số hạng đầu CSN Sn ... vô hạn Cấp số nhân vô hạn có công bội q, với q < đgl cấp số nhân lùi vô hạn Tổng CSN lùi vô hạn là: u S= ( q < 1) 1- q Tiết 50: Giới hạn dãy số (t2) VD8: Tính tổng cấp số nhân vô hạn có u1 = ... Tổng cấp số nhân lùi vô hạn Cấp số nhân vô hạn có công bội q, với q < đgl cấp số nhân lùi vô hạn Tổng CSN lùi vô hạn là: u S= ( q < 1) 1- q IV Giới hận vô cực: Định nghĩa: (sgk) Giới hạn đặc...
 • 9
 • 512
 • 3

bài giảng toán 11 giới hạn của dãy số

bài giảng toán 11 giới hạn của dãy số
... STT Bài số NỘI DUNG CÂU HỎI ĐÁP ÁN ĐÚNG Ta nói dãy số ( Un) có giới hạn m số hạng dãy số có giá trò tuyệt đối nhỏ số dư ơng nhỏ tuỳ ý cho trước kể từ số hạng trở Dãy số (Un)có giới hạn dãy số ... lim C = C Giới hạn dãy số NỘI DUNG BÀI HỌC Phần 1:Đònh lý giới hạn hữu hạn Phần 2: Tổng cấp số nhân lùi vô hạn Phần 3: Củng cố học,Luyện tập Giới hạn dãy số II,ĐỊNH LÝ giới hạn hữu hạn Định lí ... (Un) có giới hạn lim = n Lim n Đ Đ Đ S =9 Dãy số (Un) với Un = m có giới hạn Lim Dãy số ( an) = {1, ,………… } có giới hạn S =0 n q S SAI n Dãy số q, q2, q3,…….qn… có giới hạn Đ q ...
 • 33
 • 285
 • 0

bài giảng gdcd 11 bài 11 chính sách dân số và giải quyết việc làm

bài giảng gdcd 11 bài 11 chính sách dân số và giải quyết việc làm
... Chính sách giải việc làm: a Tình hình việc làm nước ta nay: Với hiểu biết thân thông qua số liệu trên, em có nhận xét tình hình việc làm nước ta ? 1 .Chính sách dân số: 2 .Chính sách giải việc làm: ... tình hình dân số nước ta (quy mô dân số, tốc độ tăng dân số, mật độ phân bố dân số) Nhóm 2: Nguyên nhân hậu việc gia tăng dân số nước ta nay? Nhóm 3: Trình bày mục tiêu sách dân số nước ta ... số:  Mục tiêu: - Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số; - Ổn định quy mô, cấu dân số phân bố dân cư hợp lí; - Nâng cao chất lượng dân số nhằm phát triển nguồn nhân lực 1 Chính sách dân số: Chính...
 • 15
 • 4,941
 • 1

bài giảng số học 6 chương 3 bài 11 tính chất cơ bản của phép nhân phân số

bài giảng số học 6 chương 3 bài 11 tính chất cơ bản của phép nhân phân số
... dụng tính chất phép nhân phân số để giải tập dạng nào? Qua em cần nắm được: Các tính chất phép nhân phân số: a) Tính chất giao hoán b) Tính chất kết hợp: c) Tính chất nhân với 1: d) Tính chất phân ... biết tính chất phép nhân phân số : giao hoán, kết hợp, nhân với số 1, tính chất phân phối phép nhân phép cộng * Kỹ năng: - Có kĩ vận dụng tính chất để thực phép tính hợp lí, nhân nhiều phân số ... Qua em học kiến thức nào? Qua em cần nắm được: Các tính chất phép nhân phân số: a) Tính chất giao hoán b) Tính chất kết hợp: c) Tính chất nhân với 1: d) Tính chất phân phối phép nhân phép cộng...
 • 26
 • 524
 • 0

Xem thêm