FILE KEM BAI GIANG 15

giáo án đi kèm bài giảng vị trí tương đối của hai đường tròn

giáo án đi kèm bài giảng vị trí tương đối của hai đường tròn
... đoán xem hai đ .tròn vị trí tơng đối? Vì sao? - KL: Số đi m chung hai đ .tròn có khả xảy tơng ứng với ta có vị trí tơng đối hai đ .tròn -Chiếu Trang 6 (Bài1 phiếu học tập) O' O' O A -TL: Có vị trí ... thêm Ba vị trí tơng đối - Quan sát hai đ .tròn: - TL: Hai đ .tròn phân a Hai đ .tròn cắt nhau: biệt có nhiều (có đi m chung) đi m chung A O O' B - Hai đi m chung A,B gọi hai giao đi m -TL: Vì đ .tròn ... Để phân chia vị trí tơng đối hai đ .tròn, ngời ta dựa vào số đi m chung hai đ Tròn Tiết 30 Đ7 vị trí tơng đối hai đờng tròn Hoạt động 2: Dạy ba vị trí tơng đối hai đờng tròn( 10) - Chiếu trang +...
 • 13
 • 1,386
 • 22

Lưu font chữ đi kèm bài giảng Powerpoint

Lưu font chữ đi kèm bài giảng Powerpoint
... cho phép người dùng soạn thảo, thay đổi chữ có sử dụng font chữ Ngược lại làm kích cỡ file PowerPoint lớn lên nhiều Vậy OK Bạn lo lắng font chữ mang giảng Powerpoint trình chiếu máy tính khác Chúc ... soạn thảo, thay đổi chữ có sử dụng font đặc biệt Ngược lại giúp kích cỡ file PowerPoint nhỏ gọn - Embeb all characters (best for editing by others): Lựa chọn giúp PowerPoint lưu font cần để hiển ... chọn Embed Truetype fonts Sau lựa chọn ô này, bạn tiếp tục chọn hai lựa chọn phía dưới: - Embeb characters in use only (best for reducing file size): Lựa chọn giúp PowerPoint lưu font cần để hiển...
 • 3
 • 466
 • 2

Lưu font đi kèm bai giảng power point

Lưu font đi kèm bai giảng power point
... thay đổi chữ có sử dụng font đặc biệt Ngược lại giúp kích cỡ file PowerPoint nhỏ gọn - Embeb all characters (best for editing by others): Lựa chọn giúp PowerPoint lưu font cần để hiển thị Slide ... người dùng soạn thảo, thay đổi chữ có sử dụng font chữ Ngược lại làm kích cỡ file PowerPoint lớn lên nhiều Vậy OK Bạn lo lắng font chữ mang giảng Powerpoint trình chiếu máy tính khác Chúc bạn thành ... chọn Embed Truetype fonts Sau lựa chọn ô này, bạn tiếp tục chọn hai lựa chọn phía dưới: - Embeb characters in use only (best for reducing file size): Lựa chọn giúp PowerPoint lưu font cần để hiển...
 • 3
 • 206
 • 0

Luu font chu di kem bai giang Powerpoint

Luu font chu di kem bai giang Powerpoint
... thay đổi chữ có sử dụng font đặc biệt Ngược lại giúp kích cỡ file PowerPoint nhỏ gọn - Embeb all characters (best for editing by others): Lựa chọn giúp PowerPoint lưu font cần để hiển thị Slide ... người dùng soạn thảo, thay đổi chữ có sử dụng font chữ Ngược lại làm kích cỡ file PowerPoint lớn lên nhiều Vậy OK Bạn lo lắng font chữ mang giảng Powerpoint trình chiếu máy tính khác Chúc bạn ... chọn Embed Truetype fonts Sau lựa chọn ô này, bạn tiếp tục chọn hai lựa chọn phía dưới: - Embeb characters in use only (best for reducing file size): Lựa chọn giúp PowerPoint lưu font cần để hiển...
 • 3
 • 238
 • 0

Bài giảng 15 de thi HSG toan 5

Bài giảng 15 de thi HSG toan 5
... 8,67 75 cm2 và BC = 15, 6 cm ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI – M«n to¸n –Líp Bài a) Tìm x, biế t ĐỀ 5 x = 49 × 0 ,5 − × 0 ,5 + 0, 25 x −13 b) Tìm số lớn số sau A= 202 6363 ;B = ;C = 303 8181 Bài Nế ... và EN Bài ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI – M«n to¸n –Líp ĐỀ a) Tìm y, biế t (14,17 − y ) × = b) Tính nhanh T= 2, 85 156 ,23 − 2, 85 × 56 ,23 1 ,5 +1,8 + 2,1 + 2,4 + 2,7 + + 3,3 + 3,6 + 3,9 + 4,2 Bài a) ... 17,2 ×9 ,55 +12, 45 ×17,2 −17,2 Bài Tìm số có chữ số , biết chữ số hàng đơn vị tổng hai chữ số kia, chữ số hàng trăm gấp lần tổng chữ số hàng chục đơn vị Bài Có tổ ô tô vận tải vận chuyển 150 gạo,...
 • 15
 • 195
 • 1

Bài giảng 15` lần 2 HKI

Bài giảng 15` lần 2 HKI
... thiết người D Cuộc sống vật chất dù đầy đủ tiêu tan, có đời sống tinh thần bất diệt [] Câu 12: Câu thơ chứa từ tượng thanh? A Nhìn mặt lấm cười ha B Đêm thở: lùa nước Hạ Long C Lưng đưa nôi ... thích đánh trống dùi C Phải bỏ dùi trước đánh trống D Làm thành khoảng trống bỏ dùi vào [] Câu 20 : Từ "Đồng chí!" tách thành câu thơ riêng nhằm thể hiện: A Nâng cao ý thơ đoạn trước mở ý thơ...
 • 3
 • 156
 • 0

Bài giảng 15'''' TEST 1(unit 9+10)- 2nd semester

Bài giảng 15'''' TEST 1(unit 9+10)- 2nd semester
... Full name :…………………………………… Class :…………………… ENGLISH 11 - 15’ TEST I Combines these sentences, using Relative clause : My sister wants to speak to you You met...
 • 2
 • 236
 • 1

Bài giảng 15'''' TEST (unit 9,10) + key

Bài giảng 15'''' TEST (unit 9,10) + key
... Full name :…………………………………… Class :…………………… ENGLISH 11 - 15’ TEST I Combines these sentences, using Relative clause : My sister wants to speak to you You met ... danger d dangerous d polite d destroy d pollutants d to Full name :…………………………………… Class :…………………… KEY A I Multiple Choice Questions: I wish you a speedy recovery from your illness to return to work...
 • 4
 • 337
 • 1

Bài giảng 15 đề thi thử ĐH môn Toán có đáp án

Bài giảng 15 đề thi thử ĐH môn Toán có đáp án
... THI TH TUYN SINH I HC- S 15 Thi gian lm bi: 180 phỳt I PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (7,0 im) Cõu I (2,0 im) Cho hm s y = x4 - mx2 + m - (1) cú th l ( C m ) Kho sỏt s bin thi n v v ... Ht P N THI S Cõu I í Ni dung + MX: D = Ă + S bin thi n Gii hn: xlim y = +; xlim y = + + x = y ' = x x = x ( x 1) ; y ' = x = im 2,00 1,00 0,25 Bng bin thi n 0,25 0,25 yCT ... suy a+b b+c c+a a +7 b +7 c +7 ng thc xy v ch a = b = c = Tng t: THI TH I HC - CAO NG- S Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian giao PHN CHUNG CHO TT C CC TH SINH (7 im) 0,50 0,50 Cõu...
 • 53
 • 859
 • 5

Dạy thêm Dạy kèm Bài giảng phép dời hình

Dạy thêm Dạy kèm Bài giảng phép dời hình
... Quang – 01674718379 LTĐH – TP Đơng Hà, Quảng Trị BÀI TẬP PHÉP BIẾN HÌNH VÀ ĐỒNG DẠNG DẠNG 4: ÁP DỤNG PHÉP DỜI HÌNH VÀ ĐỒNG DẠNG ĐỂ CHỨNG MINH Bài Cho ∆ABC có A1, B1, C1 trung điểm BC, CA, AB ... Quảng Trị BÀI TẬP PHÉP BIẾN HÌNH VÀ ĐỒNG DẠNG Bài 11 Cho ABC Dựng phía tam giác hình vuông ABEF ACIK Gọi M trung điểm BC Chứng minh AM vuông góc vơi FK AM = FK Hd: Gọi D = Đ(A)(B) Xét phép quay ... định Bài Cho hình bình hành ABCD có hai đỉnh A,B cố định , đỉnh C chạy đường tròn (O;R) Tìm quỹ tích đỉnh D C thay đổi Trần Quang – 01674718379 LTĐH – TP Đơng Hà, Quảng Trị BÀI TẬP PHÉP BIẾN HÌNH...
 • 8
 • 107
 • 0

bài giảng tích hợp vật lý 7 bài 15 chống ô nhiễm tiếng ồn (có đầy đủ hồ sơ giáo án, video trong file nén đi kèm)

bài giảng tích hợp vật lý 7 bài 15 chống ô nhiễm tiếng ồn (có đầy đủ hồ sơ giáo án, video trong file nén đi kèm)
... chế bớt tiếng ồn Cần phải làm nào? Tiết 16 Bài1 5.CHỐNG Ơ NHIỄM TIẾNG ỒN I Nhận biết nhiễm tiếng ồn: C1 Hình hình 15. 1, 15. 2, 15. 3 thể tiếng ồn tới mức nhiễm tiếng ồn? Vì em biết ? H .15. 1 Tiếng ... 16 Bài 15 CHỐNG Ơ NHIỄM TIẾNG ỒN I Nhận biết nhiễm tiếng ồn: II Tìm hiểu biện pháp chống nhiễm tiếng ồn: III Vận dụng: C5 Hãy đề biện pháp chống nhiễm tiếng ồn thực hình vẽ 15. 2 ;15. 3 ? H .15. 2 ... H .15. 3 Họp chợ ồn gần lớp học Tiết 16 Bài 15 CHỐNG Ơ NHIỄM TIẾNG ỒN I Nhận biết nhiễm tiếng ồn: II Tìm hiểu biện pháp chống nhiễm tiếng ồn: III Vận dụng: C6: Hãy trường hợp gây nhiễm tiếng ồn...
 • 26
 • 604
 • 1

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu. File đính kèm gồm slide bài giảng + Source Thực hành

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu. File đính kèm gồm slide bài giảng + Source Thực hành
... dùng hệ điều hành bên 7 Chủ sở hữu quyền Chủ sở hữu (ownership) đối tượng CSDL người tạo đối tượng Các đối tượng có sẵn HQTCSDL thuộc thân HQTCSDL mà đại diện nhà quản trị CSDL (DBA) Chủ sở hữu ... lý Cấu trúc luận lý Data Files Data Blocks Control Files Extents Redo Log Files Segments Archived Redo Log Files Tablespaces Parameter Files Alert Trace Log Files Backup Files 33 Data blocks, Extents ... bảo hệ thống phục hồi có cố 24 Các Thủ Tục Đi Kèm (tt.) Kiểm định (Audit): bao gồm thủ tục quản lý để: Bảo đảm tính xác liệu vào Bảo đảm tính xác trình xử lý liệu Ngăn ngừa phát lỗi suốt trình thực...
 • 66
 • 217
 • 0

Xem thêm