ĐÁP án bài KIỂM TRA lý THUYẾT số 2

Tổng hợp một số câu hỏi và đáp án bài kiểm tra trắc nghiệm môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Tổng hợp một số câu hỏi và đáp án bài kiểm tra trắc nghiệm môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh
... rãi tập hợp đông đảo lực lượng phấn đấu hoà bình,vì mục tiêu Dtộc tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc 1 Cơ sở hình thành tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc tưởng Hồ Chí Minh đại ... tộc dân chủ, kinh nghiệm thắng lợi Cách mạng Tháng Mười Nga sở thực tiễn cần thiết cho việc hình thành tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc 1.2 Những quan điểm Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân ... thành tưởng Người đại đoàn kết dân tộc c) Tổng kết kinh nghiệm thành công thất bại phong trào cách mạng Việt Nam giới Trong trình tìm đường cứu nước sau này, Hồ Chí Minh ý nghiên cứu, tổng...
 • 8
 • 6,815
 • 89

Đáp án bài kiểm tra 1 tiết học kì II ( 9)

Đáp án bài kiểm tra 1 tiết học kì II ( lý 9)
... câu 1 = + để tính giáo viên trừ 1/ 3 f d d' Mã đề : VL02-K2 ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ KIỂM TRA TIẾT (HK2) Phần 1: (4 ,0 điểm) Trắc nghiệm khách quan A -(2 ,5 điểm) Chọn câu trả lời Chọn câu 0,25 điểm 01 - ... 08.-A 09.-C 10 .-B B- (1 , 5 điểm) Ghép câu: (a-4) : 0,5 điểm ; (b-2) :0,5 điểm ; ( c -1) :0,5 điểm Phần 2: (6 ,0 điểm) Tự luận: Câu 1) (3 ,0 điểm) Vì khoảng cách từ nguồn điện đến công trường 1km nên tổng ... Từ (1 ) và (2 ) (3 ) ta có: OA' OA '−OF AO.OF' = => OA ' = AO OF' AO - OF' Thay số ta có 45 .15 = 22,5(cm) 45 15 1. 22,5 = = 0,5 cm Thế OA’ vào (1 ) ta có: A’B’= 45 OA ' = 0,5...
 • 4
 • 232
 • 0

Đáp án bài kiểm tra chung lần I (Đại số)

Đáp án bài kiểm tra chung lần I (Đại số)
... 0,25 i m Vẽ tia cho 0,5 i m Cậu: lập hệ phương trình − Gi i tìm a= 4a + 2b − = −1   b − a =  b=2 Kết luận (P): y= cho 0,5 i m − x2 + 2x − cho 0,5 i m Lập bảng biến thiên cho 0,5 i m Chỉ ... Cho 0.25 i m cho 0,25 i m cho 0,5 i m 2x + ( x − 2)( x + 1) b/ TXĐ: 2 x + ≥  ( x − 2)( x + 1) >  x ≥ −  ⇔ x − ≠ x + ≠    x≥−   ⇔ x ≠  x ≠ −1   cho 0,25 i m cho 0,25 i m cho ... 2x − cho 0,5 i m Lập bảng biến thiên cho 0,5 i m Chỉ đỉnh, trục đ i xứng, i m đặc biệt cho 0.5 i m Vẽ đồ thị cho 0,5 i m ...
 • 3
 • 79
 • 0

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO MỘT SỐ BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM HỌC 2014 – 2015 VÀ ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA LỚP 4 THEO MÔ HÌNH VINEN THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG.

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO MỘT SỐ BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM HỌC 2014 – 2015 VÀ ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA LỚP 4 THEO MÔ HÌNH VINEN THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG.
... phát triển tài liệu: CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO MỘT SỐ BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM HỌC 20 14 2015 VÀ ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA LỚP THEO MÔ HÌNH VINEN THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG Chân trọng cảm ... https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO MỘT SỐ BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM HỌC 20 14 2015 VÀ ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA LỚP THEO MÔ HÌNH VINEN THEO CHUẨN KIẾN THỨC ... THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG PHIẾU KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC 20 14 2015 Môn Toán - Lớp (VNEN) Thời gian làm bài: 40 phút (không kể thời gian phát đề) Họ tên : ……………………………………………; Lớp : …………………… Điểm...
 • 21
 • 600
 • 0

DE VA DAP AN BAI KIEM TRA VAN T129

DE VA DAP AN BAI KIEM TRA VAN T129
... 8-Ta-go nhà thơ nước nào? A-Nhật B-n Độ C-Pháp D-Tây Ban Nha 9-Giọt long lanh “Mùa xuân nho nhỏ” giọt gì? A-Mưa xuân B-Sương sớm C-m tiếng chim chiền chiện D-Tưởng ... v« cung m·nh liƯt +BÊt chÊp ti t¸c,thêi gian,kh¸t väng ®ỵc cèng hiÕn lµm cho cc ®êi ngêi trë nªn cã ý nghÜa h¬n =>§©y lµ mét vÊn ®Ị cđa nh©n sinh quan nhng ®· ®ỵc chun t¶I b»ng nh÷ng h×nh ¶nh ... d©ng hiÕn cho cc ®êi chung: Tõ c¶m xóc vỊ mïa xu©n,t¸c gi¶ ®· chun m¹ch th¬ mét c¸ch tù nhiªn sang bµy tá nh÷ng suy ngÉm vµ t©m niƯm cđa m×nh vỊ lÏ s«ng,vỊ ý nghÜa gi¸ trÞ cđa cc ®êi mçi ngêi...
 • 2
 • 283
 • 0

de va dap an bai kiem tra cn9 ki I 2010-2011 soan ngay 10-12-2010. kiem tra ngay 23-12-2010

de va dap an bai kiem tra cn9 ki I 2010-2011 soan ngay 10-12-2010. kiem tra ngay 23-12-2010
... 10 i m ) Câu 1: * Vai trò đ i sống kinh tế: - Cung cấp cho ngư i tiêu dùng - Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến đồ hộp, nước gi i khát … - Xuất * Tác dụng m i trường: - Ngo i giá trị ... - Ngo i giá trị kinh tế ăn có tác dụng lớn đến việc bảo vệ m i trường sinh th i : Làm không khí, giảm tiếng ồn, làm rừng phòng hộ, hàng rào chắn gió, làm đẹp cảnh quan, chống s i mòn, bảo vệ đất ... cắt ch i cắt cuống d i làm ảnh hưởng đến mầm ngủ * Bảo quản: Quả h i xuống để n i râm mát, cho vào sọt, hộp giấy ( 0,5 i m ) cát tông để đưa đến n i tiêu thụ cho vào kho lạnh bảo quản nhiệt độ...
 • 3
 • 257
 • 0

Đáp án bài kiểm tra

Đáp án bài kiểm tra
... Tháng - 1782 B Tháng - 1783 C Tháng – 1784 D Tháng - 1787 [] Nước Mỹ thông qua hiến pháp vào thời gian nào? A Tháng - 1776 B Tháng - 1777 C Tháng – 1786 D Tháng – 1787 [] Những nhân tố ... công nghiệp C Bị phủ Anh đánh thuế cao D Tất (1),(2) (3) [] Thời gian họp Đại hội lục địa Bắc Mỹ lần thứ nhất? A Tháng - 1775 B Tháng – 1774 C Tháng – 1775 D Tháng – 1776 [] Nội dung ... D Tất (1), (2) (3) [] Thời gian bùng nổ chiến tranh giành độc lập thuộc địa Anh Bắc Mỹ? A Tháng - 1775 B Tháng – 1774 C Tháng – 1775 D Tháng – 1776 [] Nguồn gốc mâu thuẫn thuộc địa Bắc...
 • 4
 • 258
 • 0

De va dap an bai kiem tra anh KHII- 11NC

De va dap an bai kiem tra anh KHII- 11NC
... of energy can both help and, unfortunately, harm mankind 36 Which of the following is the main ideas of paragraph 1? A Man’s greatest sources of power B Man’s own physical strength C Man’s ealier ... filling up with air and water The end ENGLISH TEST - TERM II -Advanced Answers: I (2,5 points) celebrate breakfast occasion in gifts traditional mother and leisure 10 restaurant II (1,25 points) ... strength C Man’s ealier sources of energy D Man’s most recent source of power 37 The word wiser in paraghaph probably means………… A older and weaker B richer and more powerful C having ability to invent...
 • 3
 • 788
 • 4

de va dap an bai kiem tra

de va dap an bai kiem tra
... cảm cho hoàn cảnh tội nghiệp bé Vania - Khóc thương cho cảnh ngộ Xôcôlốp - Cảm phục, ngưỡng mộ trước lòng tốt Xôcôlôp,một người vượt lên nỗi đau để yêu thương, cưu mang người bất hạnh khác - Tiếng ... nhân có giới hạn; thời gian học nhà trường chưa đủ; giới hôm giới phẳng,toàn cầu hoá, thông tin mau lẹ… + Tự học ? Tự đọc sách, nghiên cứu, tìm kiếm thông tin; Có thể trao đổi với bạn bè, người ... biệt thạch trận + Gan dạ, dũng cảm, thông minh, đoán + nghệ sĩ sông nước ( Phân tích cụ thể dẫn chứng để làm rõ tính cách trên) - Nghệ thuật miêu tả :(1,5đ) + Đặt nhân vật mối quan hệ với sông Đà...
 • 3
 • 98
 • 0

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ SỐ 2 Môn : Vật – MÃ ĐỀ 002 ppt

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ SỐ 2 Môn : Vật lý – MÃ ĐỀ 002 ppt
... C) 1,5m/s D) 1,2m/s 12) Hai nguồn kết hợp A, B cách 10cm dao động với tần số 20 Hz Vận tốc truyền sóng mặt chất lỏng 1,5m/s Số gợn lồi số điểm đứng yên không dao động đoạn AB l : A) 13 gợn lồi ... chìm nước nguồn âm có tần số 725 Hz vận tốc truyền âm nước 1450m/s Khoảng cách hai điểm gần nước dao động ngược pha l : A) 1cm B) 0,5m C) 0 ,25 m D) 1m 14) Một lắc đơn có chu kỳ dao động T = 1,5s trái ... Tính lực đàn hồi cực đại cực tiểu lò xo BÀI LÀM Họ tên: Lớp: I PHẦN TRẮC NGHIỆM : Học sinh chọn phương án điền vào bảng sau Câu Đ.án 10 11 12 13 14 15 ...
 • 2
 • 216
 • 0

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ SỐ 2 Môn : Vật – MÃ ĐỀ 001 pdf

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ SỐ 2 Môn : Vật lý – MÃ ĐỀ 001 pdf
... Chiều dài dây treo vật l : A) 80cm B) 1 52, 1cm C) 100cm D) 160cm 11) Hai nguồn kết hợp A, B cách 10cm dao động với tần số 20 Hz Vận tốc truyền sóng mặt chất lỏng 1,5m/s Số gợn lồi số điểm đứng yên ... Tính lực đàn hồi cực đại cực tiểu lò xo BÀI LÀM Họ tên: Lớp: I PHẦN TRẮC NGHIỆM : Học sinh chọn phương án điền vào bảng sau Câu Đ.án 10 11 12 13 14 15 ... Người ta đặt chìm nước nguồn âm có tần số 725 Hz vận tốc truyền âm nước 1450m/s Khoảng cách hai điểm gần nước dao động ngược pha l : A) 1m B) 1cm C) 0,5m D) 0 ,25 m 14) Trong dao động điều hoà, li...
 • 2
 • 176
 • 0

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ SỐ 2 Môn : Vật – MÃ ĐỀ 003 pot

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ SỐ 2 Môn : Vật lý – MÃ ĐỀ 003 pot
... Xác định thời điểm cầu có ly độ 2, 5 cm Tính lực đàn hồi cực đại cực tiểu lò xo BÀI LÀM Họ tên: Lớp: I PHẦN TRẮC NGHIỆM : Học sinh chọn phương án điền vào bảng sau Câu Đ.án 10 11 12 ... chìm nước nguồn âm có tần số 725 Hz vận tốc truyền âm nước 1450m/s Khoảng cách hai điểm gần nước dao động ngược pha l : A) 0,5m B) 1m C) 0 ,25 m D) 1cm 12) Một lắc đơn có chu kỳ dao động T = 1,5s trái ... nguồn kết hợp A, B cách 10cm dao động với tần số 20 Hz Vận tốc truyền sóng mặt chất lỏng 1,5m/s Số gợn lồi số điểm đứng yên không dao động đoạn AB l : A) Có 13 gợn lồi 14 điểm đứng yên B) Có 14...
 • 2
 • 186
 • 0

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ SỐ 2 Môn : Vật – MÃ ĐỀ 004 docx

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ SỐ 2 Môn : Vật lý – MÃ ĐỀ 004 docx
... Chiều dài dây treo vật l : A) 100cm B) 1 52, 1cm C) 160cm D) 80cm 14) Hai nguồn kết hợp A, B cách 10cm dao động với tần số 20 Hz Vận tốc truyền sóng mặt chất lỏng 1,5m/s Số gợn lồi số điểm đứng yên ... tốc trọng trường nhỏ trái đất 5,9 lần chu kỳ dao động lắc xấp xỉ bằng: A) 3,64s B) 3,96s C) 3,47s D) 3,52s 12) Người ta đặt chìm nước nguồn âm có tần số 725 Hz vận tốc truyền âm nước 1450m/s Khoảng ... Tính lực đàn hồi cực đại cực tiểu lò xo BÀI LÀM Họ tên: Lớp: I PHẦN TRẮC NGHIỆM : Học sinh chọn phương án điền vào bảng sau Câu Đ.án 10 11 12 13 14 15 ...
 • 2
 • 186
 • 0

Xem thêm