BTRL KEM BAI GIANG SO 12 14

Kinh tế lượng nâng cao - Bài giảng số 12

Kinh tế lượng nâng cao - Bài giảng số 12
... Dickey - Fuller bổ sung (ADF): ∆Xt = µ + βt + α Xt -1 + δ1∆Xt -1 + δ2∆Xt -2 + + δm∆Xt -m +v1 ∆Xt = µ + α Xt -1 + δ1∆Xt -1 + δ2∆Xt -2 + + δm∆Xt -m + v1 Trên thực tế, giá trị m = hoặc 12 thường ... Xt - a0 - γt Nhân vế với ρ trễ thêm kỳ, ta có: ρut-1 = ρXt -1 - ρa0 - ργ(t-1) (3) Bước 2: Thay phương trình (2) vào (1) thay phương trình (3) vào kết quả, ta có: Xt = a0 + γ t + ρXt - - ρa0 - ... ρXt - - ρa0 - ργ(t-1) + v1 Biến đổi rút gọn, ta có: Xt = a0 ( 1- ) + ργ + γ ( 1- ) t + ρ Xt - + v1 (4) Bước 3: Trừ vế cho Xt - , ta có: ∆Xt = a0 ( 1- ) + ργ + γ ( 1- ) t + (ρ -1 ) Xt - + v1 Hay: Trong...
 • 19
 • 375
 • 13

Bài giảng Số 12/QĐ-PGDĐT ngày 17/1/2011 V/v thành lập Ban giám khảo hội thi GVDG huyện..

Bài giảng Số 12/QĐ-PGDĐT ngày 17/1/2011 V/v thành lập Ban giám khảo hội thi GVDG huyện..
... Giám khảo Giám khảo Giám khảo Giám khảo Giám khảo Giám khảo Giám khảo Giám khảo Giám khảo Giám khảo Giám khảo Giám khảo Giám khảo Giám khảo Giám khảo Giám khảo Giám khảo Giám khảo Giám khảo 30 ... Tân Lập GV THCS Tân Phú Phó HT THCS Tân Phước CV Phòng GD-ĐT Trưởng ban Phó Ban Thư ký Tổ trưởng Giám khảo Giám khảo Giám khảo Giám khảo Giám khảo Giám khảo Giám khảo Giám khảo Giám khảo Giám khảo ... HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đồng Phú, ngày tháng 01 năm 2011 DANH SÁCH BAN GIÁM KHẢO HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI HUYỆN (Kèm theo QĐ số : 12...
 • 4
 • 185
 • 0

Bài giảng số 12- Tài chính quốc tế

Bài giảng số 12- Tài chính quốc tế
... Truong Quang Hung Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế vĩ mơ - Bài giảng THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI 11/7/2007 Truong Quang Hung THỊ TRƯỜNG NGỌAI HỐI • Một số nghiệp vụ thò trường ngoại ... GIÁ HỐI ĐÓAI CỐ ĐỊNH VÀ NỀN KINH TẾ 11/7/2007 Trương Quang Hùng Truong Quang Hung 24 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế vĩ mơ - Bài giảng CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ HỐI ĐÓAI CỐ ĐỊNH ... Truong Quang Hung 26 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế vĩ mơ - Bài giảng CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ HỐI ĐÓAI CỐ ĐỊNH Khi BOP>0, ngân hàng trung ương mua số dư ng ngọai tệ thò trường ngọai...
 • 22
 • 58
 • 0

Kinh tế lượng nâng cao - Bài giảng số 14

Kinh tế lượng nâng cao - Bài giảng số 14
... giả thuyết ta ước lượng mô hình sau: et = θ + θ0ut + θ1ut-1 + + θqut-q + ϕ1Yt-1* + ϕ2Yt-2* + + ϕpYt-p* + ϕ1Yt-p-1* + ϕ2Yt-p-2* + + ϕrYt-p-r* + εt kết thu R2, ( n-p-r)R2 >χ2α(r) H0 ... chuỗi thời gian quan tâm Yt Sai phân cấp là: ∆Yt = Yt - Yt-1 Sai phân cấp là: ∆2Yt = ∆Yt - ∆Yt-1 = Yt - Yt-1 – (Yt-1 - Yt-2) = Yt - 2Yt-1 + Yt-2 Như trình bày trước, chuỗi biến trở thành dừng sau ... ARMA(p,q+s) Thì hồi quy mô hình: et = θ + θ0ut + θ1ut-1 + + θqut-q + θq+1ut-q-1 + + θq+sut-q-s + ϕ1Yt-1* + ϕ2Yt-2* + + ϕpYt-p* + εt kết thu R2, (n-q-s)R2 >χ2α(s) H0 bị bác bỏ Ngoài tiêu chuẩn...
 • 15
 • 326
 • 7

Bài giảng lớp 12-kiểm tra 45'''' số 3

Bài giảng lớp 12-kiểm tra 45'''' số 3
... D in each sentence: (1m) Câu 37 : I have finished my homework, however Mary hasn’t A B C D Câu 38 : I think she should be tell the truth about her father A B C D Câu 39 : It rains so much So, we ... TRƯỜNG THCS-THPT KPĂ KLƠNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM SỐ MÔN: ANH VĂN KHỐI 12 (2009 – 2010) Thời gian làm bài: 45 phút; (40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 Name: Class: I Pronunciation: (1m) ... C, or D in each sentence: (1m) Câu 37 : Can motorbikes produce in Vietnam? A B C D Câu 38 : I think she should be tell the truth about her father A B C D Câu 39 : I have finished my homework, however...
 • 7
 • 123
 • 1

Bài giảng toán 12 - Hệ phương trình đại số ppsx

Bài giảng toán 12 - Hệ phương trình đại số ppsx
... trình hệ b Cách giải: • • Trừ vế với vế hai phương trình biến đổi dạng phương trình tích số Kết hợp phương trình tích số với phương trình hệ để suy nghiệm hệ Áp dụng: Ví dụ: Giải hệ phương trình ... hai ẩn: Hệ gồm phương trình bậc phương trình bậc hai hai ẩn: ⎧x + y = Ví dụ : Giải hệ: ⎨ 2 ⎩ x + y − xy = ( m = −1 ∨ m = −3 ) Cách giải: Giải phép Hệ phương trình đối xứng : Hệ phương trình đối ... trò m hệ phương trình sau có nghiệm: ⎨ ⎪ x x + y y = − 3m ⎩ 10 Hệ phương trình đối xứng loại II: a.Đònh nghóa: Đó hệ chứa hai ẩn x,y mà ta thay đổi vai trò x,y cho phương trình nầy trở thành phương...
 • 4
 • 192
 • 0

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12-Cấu trúc di truyền của quần thể(Bài giảng số 2) docx

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12-Cấu trúc di truyền của quần thể(Bài giảng số 2) docx
... loài + Cùng sinh sống khoảng không gian xác định + Tồn qua thời gian định + Có khả sinh sản tạo hệ -Về mặt di truyền, gồm: Quần thể truyền, quần thể giao Về mặt di tự phối phối quần thể gồm ... Quần thể tự phối: Quần thể đậu Hà Lan… + Quần thể giao phối: Quần thể vịt cỏ… Về mặt di truyền quần thể đặc trưng yếu tố nào? - Vốn gen toàn alen tất gen Vốn gen gì? quần thể Giả sử: Trong quần ... Toàn quần thể có 1000 chứa 1000 x = 2000 alen khác (A + a) - Tần số tương đối gen (tần số alen) tính tỉ lệ số alen xétsố tương tổng Tần đến đối số alen thuộc lôcut quần thể hay tỉlà gì? trăm số...
 • 18
 • 214
 • 3

bài giảng gdcd 12 bài 4 quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống

bài giảng gdcd 12 bài 4 quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống
... Một số lĩnh vực: - Trong hôn nhân gia đình - Trong lao động - Trong kinh doanh Bình đẳng hôn nhân gia đình: Theo em, bình đẳng hôn nhân gia đình thể đối tượng nào? a Bình đẳng vợ chồng: ... vững 3 Bình đẳng lao động: Theo em “lao động” gì? Lao động: hoạt động có mục đích người nhằm tạo cải vật chất Vậy bình đẳng lao động gì? Bình đẳng lao động là: Bình đẳng công dân thực quyền lao ... động quyền nghĩa vụ bên Nội dung hợp đồng lao động sở pháp lí để pháp luật bảo vệ quyền bình đẳng lao động công dân Tự nguyện Bình đẳng Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động Hợp tác Tôn trọng quyền...
 • 52
 • 3,231
 • 7

bài giảng số học 6 chương 1 bài 12 dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

bài giảng số học 6 chương 1 bài 12 dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
... hết cho 9) Dấu hiệu chia hết cho 9: Các số có tổng chữ số chia hết cho chia hết cho số chia hết cho Dấu hiệu chia hết cho 3: = ⇒ 2 013 Các số có tổng chữ số chia hết cho chia hết cho số chia hết ... số cộng với số chia hết cho Dấu hiệu chia hết cho 9: Các số có tổng chữ số chia hết cho chia hết cho số chia hết cho Dấu hiệu chia hết cho 3: Các số có tổng chữ số chia hết cho chia hết cho số ... số cộng với số chia hết cho Dấu hiệu chia hết cho 9: Các số có tổng chữ số chia hết cho chia hết cho số chia hết cho Dấu hiệu chia hết cho 3: Các số có tổng chữ số chia hết cho chia hết cho số...
 • 19
 • 536
 • 0

bài giảng số học 6 chương 1 bài 14 số nguyên tố. hợp số. bảng số nguyên tố

bài giảng số học 6 chương 1 bài 14 số nguyên tố. hợp số. bảng số nguyên tố
... vượt 10 0 Giữ lại số nguyên tố dòng 11 21 31 41 51 61 71 81 91 12 22 32 42 52 62 72 82 13 92 83 14 24 34 44 54 64 74 84 15 25 35 45 55 65 75 85 16 26 36 46 56 66 76 86 93 94 95 96 23 33 43 53 63 ... Giữ số số loại loạibội của3 củamà lớn 5 lớn lớn Giữ lạilại 3, sốtựcácbội củacủamàlớnvượt 10 0 11 21 31 41 51 61 71 81 91 12 22 32 42 52 62 72 82 13 15 25 35 45 55 65 75 85 16 26 36 46 56 66 76 86 ... không vượt 10 0 11 13 17 23 31 41 29 37 43 47 53 61 71 19 59 67 73 79 83 89 97 Số nguyên tố Hợp số a số nguyên tố số a > 1, có hai ước a hợp số số a > 1, có nhiều hai ước Bảng số nguyên tố không...
 • 15
 • 434
 • 0

bài giảng số học 6 chương 3 bài 12 phép chia phân số

bài giảng số học 6 chương 3 bài 12 phép chia phân số
... tắc: Muốn chia phân số hay số nguyên cho phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo số chia * Nhận xét: Muốn chia phân số cho số nguyên (khác 0), ta giữ nguyên tử phân số nhân mẫu với số nguyên ... 2.4 = = 7 .3 21 Vậy : = ×4 7 3 × 4: Ta có: : = 4 .3 = 3 4 .3 4× = × = =6 2 1.2 Vậy : = × * Quy tắc: Muốn chia phân số hay số nguyên cho phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo số chia a c a ... giá trị tìm với số bị chia rút kết luận Kết luận: Nếu số chia thương số bị chia Nếu số chia nhỏ thương lớn số bị chia Nếu số chia lớn thương nhỏ số bị chia * Định nghĩa: Hai số gọi nghịch đảo...
 • 17
 • 300
 • 6

Bài giảng điện tử 14 trừ đi 1 số

Bài giảng điện tử 14 trừ đi 1 số
... 14 trừ số 14 14 – = ? 14 trừ số 14 14 – = ? 14 trừ số 14 14 – = ? 14 trừ số 14 14 – = ? 14 trừ số 14 14 – = ? 14 trừ số 14 14 – = ? 14 – = … 14 trừ số 14 14 – = ? 14 14 – = … 14 ... … 14 – = … 14 – = … 14 – = … 14 – = … 14 trừ số 14 14 – = ? 14 14 – = … 14 – = … 14 – = … 14 – = … 14 – = … 14 – = 14 trừ số 14 14 – = ? 14 14 – = … 14 – = … 14 – = … 14 – = … 14 – = … 14 ... – = 14 trừ số 14 – Luyện tập – thực hành Bài 1: Tính nhẩm + = 14 + = 14 14 – = 14 – = 14 – = b) + = 14 + = 14 a) 14 – = 14 – – = 14 – – = 14 14 – = = 14 trừ số 14 – Luyện tập – thực hành Bài...
 • 21
 • 113
 • 0

Bài giảng số phức toán lớp 12

Bài giảng số phức toán lớp 12
... vị trí điểm M M,N đối xứng qua Ox N ĐỊNH NGHĨA Số phức liên hợp số phức z=a+bi số phức z’=a-bi Kí hiệu Z Số phức liên hợp số phức z = - 3+5i số phức nào?  Z    5i TÍNH CHẤT 1)z  z 2) z ... Chú ý: • Mỗi số thực a • Số phức 0+b.i coi số phức gọi số ảo có phần ảo ta viết đơn giản hay b.i a=a+0.i Vậy Vậy R C b.i=0+b.i  Đặc biệt: i =0 + 1.i Nên số phức i gọi đơn vị ảo Số -i có phải ... diễn số phức nào? z=3+2i Điểm B biểu diễn số phức nào? z=-3-i Điểm C biểu diễn số phức nào? z=4-3i (Hình 2) y -3 C A O x -1 -3 Hình B 5.MÔĐUN CỦA SỐ PHỨC Định nghĩa: Độ dài   OM gọi môđun số...
 • 16
 • 174
 • 0

Xem thêm