BAI GIANG 14 ANCOL PHAN 2 14(2)

HD thiết kế bài giảng điện tử (phần 2)

HD thiết kế bài giảng điện tử (phần 2)
... trỏ nơi muốn chèn ký tự Lệnh Insert - Symbol Chọn Font Chọn ký tư Định dạng a) Thay đổi mẫu thiết kế • Lệnh Format – Slide Design Nhấn vào Định dạng Chú ý Chú ý •• Bấm chuột phải vào mẫu cần ... Chỉ thay đổi Slide chọn Apply to Selected Slide 3 Định dạng b) Thay đổi màu (giữ nguyên mẫu thiết kế)  Lệnh Format – Slide Design  Chọn Color Schemes Nhấn vào Định dạng c) Tuỳ chỉnh màu slide...
 • 10
 • 260
 • 0

Bài giảng Điện học - Phần 2: Điện tích, điện tính và từ tính pptx

Bài giảng Điện học - Phần 2: Điện tích, điện tính và từ tính pptx
... vật tích điện, B chắn đẩy xa, ngược lại Đơn vị coulomb Mặc dù có hai loại điện tích, loại biểu lượng điện khác Đơn vị hệ mét điện tích coulomb, định nghĩa sau: Một coulomb (C) lượng điện tích ... mang điện Thí nghiệm cho thấy phương pháp cọ xát phương pháp khác làm tích điện cho vật gồm hai vật, hai cuối tích điện Nếu vật cần lượng định loại điện tích, vật có lượng tương đương loại điện ... hai vị, vị ứng với loại điện tích Việc cọ xát vật lên làm di chuyển số hạt từ vật sang vật Theo mô hình này, vật chưa bị làm cho nhiễm điện thật có lượng lớn hai loại điện tích, số lượng chúng chúng...
 • 3
 • 126
 • 0

Bài giảng tiếng Anh - Phần 2 potx

Bài giảng tiếng Anh - Phần 2 potx
... grade ANSWER (37) task1 A Language focus: I Choose the best answer (2m) Tổng số điểm gồm câu Mỗi câu 0 ,25 điểm 1- b 2- c 3-a 4-b 5-c 6-b II Supply the correct form of the verb in the bracket: (3m) ... 2, 0 II Reading 14 5,0 2, 0 III Writing 3,0 12 Tổng 3,0 1,0 Total Vận dụng KQ TL 3,0 10 5,0 4 2, 0 2, 0 2, 0 26 10 Content: Task A LANGUAGE FOCUS: I) Choose the best answer: (2 m) How many………… are ... movie theater What‘s this? -> It’s the police station Yes, that‘s right -> It‘s the toystore -> It’s the movie theater -> It’s the photocopy store -> It’s a photocopy store -> It’s a drugstore T notes...
 • 11
 • 164
 • 0

Bài giảng Điện học - Phần 2: Điện tích, điện tính và từ tính pps

Bài giảng Điện học - Phần 2: Điện tích, điện tính và từ tính pps
... chất có lượng định loại điện tích, chất cần lượng tương đương điện tích Bảo toàn điện tích trông tự nhiên mô hình vật chất cấu thành từ hạt dương âm Nếu điện tích hạt tính chất cố định loại hạt ... âm, nói điện tích toàn phần vật Việc gọi điện tích dương, điện tích âm, hoàn toàn độc đoán Benjamin Franklin định mô tả loại thứ mà gọi “A” âm, thật vấn đề ai gọi Một vật có điện tích toàn phần ... Chẳng hạn, có tương đương điện định lí lớp vỏ: lực điện tác dụng bên vỏ cầu tích điện có độ lớn thể toàn điện tích tập trung tâm nó, lực tác dụng vào bên không Bảo toàn điện tích Một lí cho việc...
 • 7
 • 147
 • 0

bài giảng về UML phần 2 ppt

bài giảng về UML phần 2 ppt
... ng sau: 1.1 ði u ki n b t ñ u 1 .2 Lu ng chính: 1 .2. 1 Ngư i dùng ñưa th vào máy 1 .2. 2 Máy hi n thông báo chào m ng yêu c u nh p mã s 1 .2. 3 Ngư i dùng nh p mã s 1 .2. 4 Máy xác nh n mã s ñúng N u ... tán, cài ñ t ph n mà t o nên ki n trúcv t lý c a h th ng Bi u ñ ñư c s d ng bi u ñ Deployment UML Bài 2: Tìm Use Case ng x c a h th ng, t c nh ng ch c mà h th ng cung c p s ñư c mô t mô hình Use ... s , lu ng r nhánh E-1 ñư c th c hi n 1 .2. 5 Máy hi n ba l a ch n: • • • Rút ti n: lu ng A-1 Chuy n ti n: lu ng A -2 Thêm ti n vào tài kho n: lu ng A-3 1 .2. 6 Ngư i dùng ch n rút ti n 1.3 Lu ng con:...
 • 12
 • 203
 • 0

bài giảng vẽ cán phần 2 pdf

bài giảng vẽ cán phần 2 pdf
... Fall ’05 Dr S Haran 24 12 Shape Rolling A Shape Rolling ME 4563 Fall ’05 Dr S Haran 25 Shape Rolling A Shape Rolling Rolling out an angular section ME 4563 Fall ’05 Dr S Haran 26 13 Shape Rolling ... care, as material failure is fairly frequent in case of poor designs ME 4563 Fall ’05 Dr S Haran 23 Shape Rolling Stages in the shape rolling of an H-section Hpart Various other structural sections, ... S Haran 26 13 Shape Rolling A Shape Rolling Rolling out a V-Section ME 4563 Fall ’05 Dr S Haran 27 Rolling B Ring Rolling Smaller diameter thick ring is expanded into a larger diameter thinner...
 • 10
 • 161
 • 0

bài giảng Nano composite phần 2

bài giảng Nano composite  phần 2
... fraction wt.-%)a clay PCL compositeb (-) 12. 1 12. 3 HOOC-C11H22NH3+ (11 .2) 13.8 13.7 microcomposite Mont-C18 C18H37NH3+ (14.1) 18.7 25 .6 Mont-Alk (CH3)2N+(C18H37 )2 (28 .9) ca 29 .0 (broad) 36.0 18.4 ... e-Polymer, (20 01) T.E.M of melt intercalated nanocomposites 20 0 nm ~50nm Mont-C18 C18H37NH3+ (Nanofil 848) Mont-Alk (C18H37)2N+(CH3 )2 (Nanofil 15) Mont-(OH )2 (C18H35)(CH3)N+(CH2CH2OH )2 (Cloisite ... cations (ca 21 ~wt-% organic modifier) CH3 3000 25 00 CH3 CH3 Na+ 1 .21 nm I- 1500 1000 500 0 10 15 2- theta 20 25 30 Lepoittevin et al., J Mater Chem., 12 (20 02) PCL-« grafted » clay nanohybrids...
 • 27
 • 99
 • 0

Bài giảng điện học phần 2 benjamin crowell

Bài giảng điện học phần 2  benjamin crowell
...  / 2 2b b Eq,y  kq kq sin135o  / 2 2b b Trường tổng hợp © hiepkhachquay | Bài giảng Điện học 98 Ex  1  2 3 /  Ey  kq b2 kq b2 3/ Lưỡng cực điện Tập hợp đơn giản nguồn xảy với điện học ... mạch điện rõ hình d/3, cho gồm hai điện trở Điện trở tương đương toàn mạch điện cho R 123  1      R 12 R3  1 Thay R 12 đơn giản hóa, thu kết © hiepkhachquay | Bài giảng Điện học 80 R 123 1 ... © hiepkhachquay | Bài giảng Điện học 100 Liên hệ hiệu điện cường độ điện trường Hiệu điện thế đơn vị điện tích, cường độ điện trường lực đơn vị điện tích Do đó, liên hệ hiệu điện trường mối quan...
 • 69
 • 38
 • 0

Bài giảng điện học phần 2 điện tích, điện tính và từ tính

Bài giảng điện học  phần 2 điện tích, điện tính và từ tính
... phép nói hạt mang đỉện tự bên tay bạn dương hay âm, hai, hay không ? Bài giảng Điện học - Phần 1: Điện nguyên tử Chương ĐIỆN VÀ NGUYÊN TỬ Nơi kết thúc kính thiên văn nơi bắt đầu kính hiển vi Trong ... phản ứng với nhiễm điện mạnh chất khác, vật chất tham gia vào lực điện mức độ Không có chất chất “phi điện Vật chất vốn có tính hấp dẫn lẫn tính điện Thí nghiệm cho thấy lực điện, giống lực hấp ... chất có lượng định loại điện tích, chất cần lượng tương đương điện tích Bảo toàn điện tích trông tự nhiên mô hình vật chất cấu thành từ hạt dương âm Nếu điện tích hạt tính chất cố định loại hạt...
 • 12
 • 152
 • 0

Bài giảng chương 02 phần 2 biểu diễn thông tin trong máy tính

Bài giảng chương 02 phần 2  biểu diễn thông tin trong máy tính
... Cách biểu diễn thông tin B Biểu diễn số nguyên C Biểu diễn số thực D Biểu diễn ký tự Trường Cao Đẳng Nghề Sài Gòn Bộ môn: Kiến Trúc Máy Tính A Cách biểu diễn thông tin Thông tin máy tính biểu diễn ... môn: Kiến Trúc Máy Tính Ví dụ Biểu diễn số nguyên không dấu sau 8-bit: A = 41 ; B = 150 Giải: A = 41 = 32 + + = 25 + 23 + 20 41 = 0010 1001 B = 150 = 128 + 16 + + = 27 + 24 +22 + 21 150 = 1001 ... bit biểu diễn 32 trạng thái bit dùng để biểu diễn 26 chữ A Z Trường Cao Đẳng Nghề Sài Gòn Bộ môn: Kiến Trúc Máy Tính Đơn vị thông tin BIT Chỉ nhận giá trị 1Byte = BIT 1KB = 21 0 Bytes = 1 024 Bytes...
 • 37
 • 190
 • 0

Bài giảng đất nước phần 2 thầy phạm hữu cường

Bài giảng đất nước phần 2 thầy phạm hữu cường
... gia PEN - C: Môn Ngữ văn (Thầy Phạm Hữu Cường) Đất Nước – N.K Điềm Đất Nước nơi dân đoàn tụ Đất nơi chim Nước nơi Rồng Lạc Long Quân Âu đẻ đồng bào ta bọc trứng” Như đất nước nhà thơ cảm nhận qua ... quốc gia PEN - C: Môn Ngữ văn (Thầy Phạm Hữu Cường) Đất Nước – N.K Điềm Đến tháng ngày mơ mộng… Đất nước ngày hôm qua hôm Đất nước ngày mai Từng hệ làm cho đất nước trường tồn mãi nhờ bàn tay, ... Phạm Hữu Cường) Đất Nước – N.K Điềm Đó sở vững để tác giả tiếp tục triển khai tư tưởng Đất Nước đất Nước Nhân dân khổ thơ sau Khổ thơ thứ hai (33 dòng): Một định nghĩa mới, quan niệm đất nước Đất...
 • 9
 • 214
 • 1

Bài giảng tây tiến phần 2 thầy phạm hữu cường

Bài giảng tây tiến phần 2 thầy phạm hữu cường
... n: Nhà th Vân Long - Quang D ng, bóng mây qua đ nh Vi t) Tây Ti n – Quang D ng ng… Ki u vi t hoa hay G N I CHÌM BÀI TH TÂY TI N: Bài th Tây Ti n không ch th tiêu bi u s nghi p th Quang D ng, ni ... T NG , L I TH VÀ A DANH TRONG TÂY TI N: a danh Tây Ti n hình nh “hoa v đêm h i”, “hoa đong đ a”: Th i m 1947 thu c “ i v trang tuyên truy n Tây Ti n (trung đoàn 52 BCH i g m đ/c oàn H i làm ch ... thành phiên hi u n i ti ng c a m t trung đoàn b đ i Bài th Tây Ti n đ c kh c vào bia đá, bia t ng ni m li t s ghi chi n tích trung đoàn 52 Tây Ti n d ng Mai Châu, ch kh c m i câu th : t Anh b...
 • 13
 • 274
 • 1

Xem thêm