BAI GIANG 8 BAO TOAN e

bài tập về bảo toàn e

bài tập về bảo toàn e
... gồm Fe oxit FeO, Fe3O4, Fe2O3 Cho B tác dụng hoàn toàn với axit nitric dư thấy giải phóng 2,24 lít khí NO Khối lượng m có giá trị là: A 4,8g B 10,08g C 5,6g D 5,9g Câu 29: 5/67 Hòa tan hoàn toàn ... 13/73 Nung mg sắt không khí, sau thời gian người ta thu 104,8g hỗn hợp rắn A gồm Fe, FeO, Fe3O4 Fe2O3 Hòa tan hoàn toàn A HNO3 dư, thu dung dịch B 12,096 lít hỗn hợp khí NO NO2 (đktc) có tỉ khối ... lít khí NO(đktc) X có giá trị là: A 4M B 2M C 1M D 3M Câu 32: 4/68 Khử hoàn toàn 4,64g hỗn hợp oxit sắt(FeO, Fe2O3, Fe3O4) nhiệt độ cao Khí sinh sau phản ứng dẫn vào bình đựng nước vôi dư 8g kết...
 • 3
 • 308
 • 2

Bài tập lai hóa - Nhiệt phản ứng - Bảo toàn e.doc

Bài tập lai hóa - Nhiệt phản ứng - Bảo toàn e.doc
... +6, +4, -2 , -1 C -2 , 0, +4, +6, +6, -2 , -1 D -2 , 0, +6, +4, +4, -2 , -1 Câu 27 Hãy ghép mệnh đề cột với cột cho phù hợp Cột Cột Chất khử (chất bị ơxi hố) a) Sự chuyển electron chất p .ứng Chất ... A - 3, +5, +3, +2, +1 B -3 , +3, +5, +1, +2 C - 3; +5, +2, +1, +3 D + 5, -3 , +2, +1, +3 Câu 26 Số oxi hố lưu huỳnh chất: H2S, S, SO3, SO2, Na2SO4, FeS, FeS2 là: A -2 , 0, +6, +4, +6, -2 , -1 B -2 , ... lượng nhiệt 90,29 KJ , PT nhiệt hố học phản ứng N K + O 2K → 2NOK , ∆ H1 (KJ) 1 NOK → N2 + O2 , ∆ H2 (KJ) 2 Trị số ∆ H1 , ∆ H2 : a + 90,19 - 45,095 b + 180,38 - 90,19 c + 180,38 + 90,19 d - 180,38...
 • 2
 • 2,070
 • 36

Bài tập định luật bảo toàn e (hay)

Bài tập định luật bảo toàn e (hay)
... hơ ̣p rắ n A gồ m Fe,FeO,Fe2O3 và Fe3O4 Hòa tan hoàn toàn A HNO3 dư thu đươ ̣c dung dich ̣ B và 12,096 lit hỗn hơ ̣p khí NO và NO2 (đktc) có tỷ khố i so với He là 10,167 Giá tri ... Tính tỗng khối lượng muối Bài 19: Hoà tan hoàn toàn 19,2 gam dung dịch , toàn lượng khí sinh đem oxi hoá hết thành chuyển hết thành Tính thể tích oxi tham gia vào trình Bài 20: Cho 12 gam hỗn hợp ... gam muối khan Bài 22: Để đốt cháy hoàn toàn chất hữu A có chứa C, O, H cần 1,904 lit dktc thu dc khí nước theo thể tích 4:3 Hãy XĐ công thức PT A biết tỉ khối A so với không khí nhỏ Bài 23: Hỗn...
 • 4
 • 481
 • 18

Áp dụng định luật bảo toàn e để giải bài tập

Áp dụng định luật bảo toàn e để giải bài tập
... chất sắt tác dụng hết với đặc nóng dư thấy thoát 0,112 lít khí đktc sản phẩm khí nhât Công thức hợp chất là: A: FeS B: C: FeO D: PHƯƠNG PHÁP TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG - ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN Cho 0,52 ... (đktc).Khối lượng tính theo gam m là: A 11,8 B 10,08 C 9,8 D 8,8 17 Hoà tan hoàn toàn m gam vào dung dịch loãng dư, tất lượng khí NO thu đem oxi hoá thành NO2 sục vào nước dòng khí để chuyển hết thành ... B: Cr C: Al D: Mn 16 Để m gam phoi bào sắt (A) không khí, sau thời gian biến thành hỗn hợp (B) có khối lượng 12 gam gồm sắt oxit cho B tác dụng hoàn toàn với dung dịch thấy giải phóng 2,24 lít...
 • 7
 • 774
 • 8

giải bài toán bằng phương pháp bảo toàn e

giải bài toán bằng phương pháp bảo toàn e
... Chuyên đề : Giải toán hóa phương pháp bảo toàn electron PHẦN I CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN BẰNG BẢO TOÀN ELECTRON VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG ... m ? Giải Cách Phương pháp bảo toàn electron : PTHH xảy : 2Fe + O2 FeO (1) y/2 y 3Fe + 2O2 Fe3O4 ( ) 2z z 4Fe + 3O2 2Fe2O3 (3) 3t/2 t Fe + 4HNO3 Fe ( NO3 )3 + NO + 2H2O (4) 3FeO + 10 HNO3 Fe ( ... Theo bảo toàn electron : Giáo viên thực : Nguyễn Thành Xuân Chuyên đề : Giải toán hóa phương pháp bảo toàn electron ( 0,03 x ) + ( 0,05 x ) = a + 2b + ( 0,03 x ) => a + 2b = 0,13 Ta có hệ phương...
 • 10
 • 892
 • 23

bai tap bao toan e

bai tap bao toan e
... Công thức oxit sắt khối lượng m A Fe3O4; 9,66 B Fe2O3; 9,90 C Fe2O3; 10,50 D FeO; 9,90 Câu 18: Oxi hóa hàn toàn 0,728 gam bột Fe thu 1,016 gam hỗn hợp hai oxit Fe (hỗn hợp A) a Hòa tan hỗn hợp A ... 1,12 Câu 14: Hỗn hợp X gồm FeCO3 FeS2 m gam X tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HNO3 63% (D = 1,44 g/ml) theo phản ứng sau: FeCO3 + HNO3 → muối Y + CO2 + NO2 +H2O Fe2S + HNO3 → muối Y + H2SO4 ... X, X A SO2 B S C H2S D SO3 Câu 30: Để a gam bột Fe không khí, sau thời gian chuyển thành hỗn hợp A có khối lượng 75,2 gam gồm Fe, FeO,Fe2O3 Fe3O4 Cho hỗn hợp A phản ứng hết với dung dịch H2SO4...
 • 7
 • 745
 • 21

dung bao toan e ...giai bai tap kho boi

dung bao toan e ...giai bai tap kho boi
... số mol Fe là: 0,12 → mFe = 6,72g → mO = 0,46g 5,6 → n Fe 2O = 0,0096 → nFe = 0,12 – 0,0096.2 = 0,1 → %Fe = 7,18 = 0,78 = 78% Nếu thay FeO mFeO = 7,18 – 5,6 = 1,58 → nFeO = 0,022 → n Fe = 0,122 ... suốt, có pH =2 Tính thể tích dd Y Hướng dẫn giải: FeS2 → Fe3+ + S4+ + 1 1e → ne = 11.0,02 = 0,22 FeS → Fe3+ + S4+ + 7e → ne = 7.0,03 = 0,21 → tổng ne = 0,43 Khi đốt: 2a = 0,43 → a = 0,215 → n SO = ... X dung dòch HNO3 dư thu 0,56 lit (đktc) khí NO Tính giá trò m là?  Hướng dẫn giải: Fe  +O → hỗn hợp Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4  +HNO → Fe+3 + NO m gam 3g 0,56 lit Quy đổi thành Fe (x mol) Fe2O3...
 • 6
 • 399
 • 3

Bài giảng gian an toan 8 HKI (hinh)

Bài giảng gian an toan 8 HKI (hinh)
... bảng Bài tập 18/ 75 SGK Bài tập 18/ 75 SGK Cho HS đọc nội dung vẽ hình ghi GT/KL 18 ? Chứng minh tứ giác ABEC hình thang a C/M : ∆BDE cân ? Có nhận xét AC BE? Vì sao? Ta có: ABEC hình thang ? ... II Đường trung bình hình thang: Định lí 3: (SGK/ 78) ABCD hình thang GT (AB//CD) EA = ED; EF//AB//CD F ∈ BC KL FB = FC Chứng minh (SGK/ 78) Định nghĩa: (SGK/ 78) Hình thang ABCD ⇔ EA=ED; FB=FC ABCD ... tam giác, hình thang ? Phát biểu nội dung đònh lí1, đònh lí , đònh lí đònh lí - Làm 20 trang 79 23 trang 80 SGK 5/ Dặn dò: - Học thuộc định nghĩa tính chất - BTVN 25, 26 trang 80 / SGK - Xem trước...
 • 12
 • 509
 • 0

Bài giảng đề thi toán 8 HKII

Bài giảng đề thi toán 8 HKII
... bt phng trỡnh: 2x x2 + Đáp án Kiểm tra học kì II năm học 20 08- 2009 ôn: toan - lớp Thi gian: 90' ( khụng kờ thi gian phat ờ) Đề số 01 I Trắc nghiệm:( điểm) Chọn chữ câu 0, điểm Câu Câu C A ... trung điểm BC=> Câu C K n: Kiểm tra học kì II năm học 20 08- 2009 môn: toan - lớp Thi gian: 90' ( khụng kờ thi gian phat ờ) Đề số 02 I Trắc nghiệm:( điểm) Chọn chữ đứng trớc câu trả lời ... p án Kiểm tra học kì II năm học 20 08- 2009 ôn: toan - lớp Thi gian: 90' ( khụng kờ thi gian phat ờ) Đề số 02 I Trắc nghiệm:( điểm) Chọn chữ câu 0, điểm Câu Câu C A...
 • 9
 • 263
 • 1

Bài giảng Tu chon toan 8

Bài giảng Tu chon toan 8
... GV: Bài tập điển hình - HS: Bài cũ + sách tham khảo III Tiến trình dạy A) Tổ chức Lớp 8A: Lớp 8B: B) Kiểm tra Lồng vào giảng C) Bài mới: Hoạt động giáo viên HS * GV hớng dẫn HS làm tập sau: Bài ... thực - GV: Bài tập chọn - HS: Tính chất phân thức phép biến đổi III Tiến trình dạy A) Tổ chức Lớp 8A: Lớp 8B: B) Kiểm tra: Lồng vào giảng C) Bài mới: Hoạt động giáo viên HS Bài 1: Bài tập 1) ... GV: Bài tập chọn, Sách tập - HS: Bài tập nhà III Tiến trình dạy A) Tổ chức Lớp 8A: Lớp 8B: B) Kiểm tra: Lồng vào giảng C) Bài mới: Hoạt động giáo viên HS Giải phơng trình sau: a) 1,2 ( x 0,8...
 • 64
 • 244
 • 0

Bài giảng Giáo án Toán 8 chuẩn mới 2010-2011

Bài giảng Giáo án Toán 8 chuẩn mới 2010-2011
... nêu tính toán Thái độ : Giáo dục tính cẩn thận, tích cực nhóm II CHUẨN BỊ: Giáo án, SGK, thước thẳng, phấn màu III CÁC HOẠT ĐỘNG Kiểm tra Tạo tình học tập cho học sinh Có thể viết (0,25 )8 (0,125)4 ... giỏi làm tập 31 → 38 SBT trang - Đọc trước 5: Lũy thữa số hữu tỉ a )(−2,5.0, 38. 0, 4) − [0,125.3,15.( − = [(−2,5.0, 4).0, 38] − [0,125.( 8) .3 = [(−1).0, 38] − [(−1).3,15] = 2, 77 4 .Bài tập 25 trang ... lũy thừa tích lũy thừa thương Kỹ : Có kỹ vận dụng quy tắc tính toán Thái độ : Giáo dục tính cẩn thận, tích cực II CHUẨN BỊ: Giáo án, SGK, thước thẳng, phấn màu III CÁC HOẠT ĐỘNG Kiểm tra Khái...
 • 21
 • 243
 • 0

Bài soạn Sự bảo toàn năng lượng trong quá trình cơ và nhiệt vật li 8

Bài soạn Sự bảo toàn năng lượng trong quá trình cơ và nhiệt vật li 8
... ………………… SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT Bài 27: I HIỆN TƯỢNG TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC:  năng, nhiệt truyền từ vật sang vật khác II SỰ CHUYỂN ... TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT Bài 27: I HIỆN TƯỢNG TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC  năng, nhiệt truyền từ vật sang vật khác II SỰ CHUYỂN HÓA GIỮA CÁC DẠNG CƠ NĂNG, GIỮA CƠ NĂNG VÀ NHIỆT ... tuyền năng, nhiệt từ vật sang vật khác; chuyển hóa dạng nhiệt SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT Bài 27: I HIỆN TƯỢNG TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC  Cơ...
 • 11
 • 327
 • 0

Bài giảng Giáo án Toán 8 (mới)

Bài giảng Giáo án Toán 8 (mới)
... động Giáo viên toán dựng hình để giải toán dựng hình khác Cụ thể xét toán dựng hình thang Gíao án hình học Hoạt động Học sinh GV: Đặng Thanh Tuấn Kiến thức Trường THCS Cát Thắng TL Hoạt động Giáo ... Gíao án hình học GV: Đặng Thanh Tuấn 4.Hướng dẫn nhà (2ph): − Ôn lại đònh nghóa đònh lý đường trung bình ∆ hình thang − Ôn lại toán dựng hình biết ( tr 81 , tr .82 - SGK) − Bài tập nhà : 28 tr 80 SGK ... HĐ : Giới thiệu toán dựng hình : GV: Chúng ta biết vẽ HS nghe GV trình bày hình nhiều dụng cụ : Kiến thức Bài toán dựng hình : Trường THCS Cát Thắng TL Hoạt động Giáo viên Gíao án hình học Hoạt...
 • 29
 • 258
 • 0

Xem thêm