Capacitor voltage transformers for outdoor installation may bien dong dien trench

MÁY BIẾN DÒNG ĐIỆN

MÁY BIẾN DÒNG ĐIỆN
... bị Bởi biến dòng điện không phép làm việc với mạch thứ cấp hở E,B E B O T T Các đường cong cảm ứng từ B S.đ.đ Thứ cấp It biến dòng điện hở mạch Tại cuộn dây nhị thứ (tự ngẫu) biến dòng điện nhiều ... thông Φ Cảm ứng cuộn dây thứ cấp dòng điện I chạy từ 1S1- 1S2, dòng điện I2 chạy từ 1S3- 1S4 Dòng điện I2 sinh từ thông tản Φσ2 chống lại từ thông sinh nó, Dòng điện I3 sinh từ thông tản Φσ3 chống ... tỉ số biến cấp tỉ số biến khác (cùng cuộn dây) không dùng lại phép không đấu tắt: Giả sử ta có biến dòng điện sử dụng đầu 1S 1- 1S2 , đầu 1S3- 1S4 không dùng nối tắt lại (hình vẽ) Dòng điện sơ...
 • 3
 • 7,966
 • 103

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế máy biến dòng điện ppt

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế máy biến dòng điện ppt
... v kt cu bin dũn 400KV,2 tng g u ng Cu to 1-Vũng i dung in M kim loi 3-ng ch mc du 4-Bin dũng th nh t 5-Cỏch in ngoi 6-Du bin ỏp 7-Bin dũng th hai 8- im chớnh ca bin d h dũng hai Nhc tng l in ... in thit k mỏy bin dũng Mức Điện cao Cáp quang Mức điện thấp Nguyên lý máy biến dòng từquang Faraday Hỡnh Theo yờu cu thit k -mỏy bin dũng hot ng tn s cụng nghip 50Hz -Vt liu cỏch in l giy gõm ... Lờ Vn Doanh hỡnh 1 4-3 ta tra khong cỏch cỏch in gia dõy qun cao ỏp v h ỏp c d=7cm mm Hình 1 4-3 Khoảng cách cách điện Giữa dây quấn cạch : 2.Giữa vn-nn; Giữa trụ-nn Theo hỡnh 1 4-2 trang 97 sỏch...
 • 68
 • 1,339
 • 5

thiết kế máy biến dòng điện ngâm dầu tiêu chuẩn iec

thiết kế máy biến dòng điện ngâm dầu tiêu chuẩn iec
... tốt nghiệp thiết kế máy biến dòng điện Đồ án tốt nghiệp thiết kế máy biến dòng điện 2.2 Máy biến dòng điện ngâm dầu 35KV: Đối với loại Máy Biến Dòng cách điện khô dùng cho cấp điện áp thấp dới 35KV ... thuỷ Máy biến dòng tần số 499-800Hz vv Đồ án tốt nghiệp thiết kế máy biến dòng điện 2) Giới thiệu số máy Biến dòng: 2.1 Máy biến dòng khô: Máy Biến Dòng loại vòng dây sơ cấp ,có cách điện rắn, điện ... thiết kế máy biến dòng điện Chơng I: Phân tích chọn phơng án Tính cách điện I Giới thiệu chung máy biến dòng : Máy biến dòng thiết bị biến đổi dòng điện có trị số lớn điện áp cao xuống dòng điện...
 • 68
 • 812
 • 0

máy biến dòng điện

máy biến dòng điện
... KHÁI NIỆM CHUNG  Máy biến dòng điện (BI) hay biến dòng thiết điện dùng để biến đổi dòng điện có trị số lớn điện áp cao xuống dòng điện có trị số tiêu chuẩn 5A 1A, điện áp an toàn cung cấp ... THÔNG SỐ BI  Điện áp định mức trị số điện áp dây lưới điện biến dòng làm việc ,điện áp định cách điện phía sơ cấp thứ cấp biến dòng Dòng điện định mức phía sơ cấp thứ cấp dòng làm việc dài ... cấp để tránh điện áp cho SƠ ĐỒ ĐẤU NỐI BI  Sơ đồ đấu dây biến dòng mạch điện trình bày hình Tải biến dòng đấu vào cuộn thứ cấp w2 đầu nối đất, thứ tự đầu cuối cuộn dây máy biến dòng thường phân...
 • 22
 • 2,350
 • 26

giáo án điện tử công nghệ: máy biến dòng điện potx

giáo án điện tử công nghệ: máy biến dòng điện potx
... Trong nhà ngồi trời  Cấp xác: Tùy theo mục đích sử dụng (cơng tơ cấp xác 0,5)  Điện áp: UđmBI≥ U HT  Dòng điện: I đmBI ≥ Icb/1,2, Vì BI cho phép q tải lâu dài 20%  Phụ tải BI : CHN BI Sau ... ca v mäüt âáưu âỉåüc näúi âáút, thỉï tỉû âáưu v cúi ca cạc cün dáy mạy biãún dng thỉåìng âỉåüc phán biãût , âáưu cün dáy âạnh dáúu “sao” I1 I2 ZT1 W1 W1,r2, x2 ZT2 SÅ ÂÄƯ NÄÚI C E RADSB Transformer ... âiãûn ạp âënh mỉïc ca BU U K âm = 1âm  Hãû säú biãún âiãûn ạp âënh mỉïc : U âm  Sai số : Sai số điện áp tương đối Sai số góc BU  Cơng suất định mức BU  CÁÚU TẢO SÅ ÂÄƯ NÄÚI A B C SÅ ÂÄƯ NÄÚI...
 • 22
 • 506
 • 2

KHÍ CỤ ĐIỆN - MÁY BIẾN DÒNG ĐIỆN ppt

KHÍ CỤ ĐIỆN - MÁY BIẾN DÒNG ĐIỆN ppt
... xác 0,5)  Điện áp: UđmBI U HT  Dòng điện: IđmBI  Icb/1,2, Vì BI cho phép q tải lâu dài 20%  Phụ tải BI : CHN BI Sau chọn BI theo điều kiện trên, dựa vào sơ đồ nối dây BI dụng cụ nối vào BI ... phép Trong Z2 phụ tải tính tốn Z2 = Zdc + Zdd Zdc tổng trở tồn dụng cụ nối vào mạch thứ cấp xác định theo sơ đồ nối dây dụng cụ nối vào BI Zdd tổng trở dây dẫn mạch thứ cấp MẠY BIÃÚN DNG ÂIÃÛN ... âiãûn ạp âënh mỉïc ca BU U K âmmỉïc :  1âm  Hãû säú biãún âiãûn ạp âënh U âm  Sai số : Sai số điện áp tương đối Sai số góc BU  Cơng suất định mức BU CÁÚU TẢO SÅ ÂÄƯ NÄÚI SÅ ÂÄƯ NÄÚI A B C A...
 • 22
 • 295
 • 1

QUY TRÌNH THÍ NGHIỆM MÁY BIẾN DÒNG ĐIỆN

QUY TRÌNH THÍ NGHIỆM MÁY BIẾN DÒNG ĐIỆN
... điều, mục quy trình Thử nghiệm đo lường - Thử nghiệm cực tính - Thử nghiệm độ xác Thử nghiệm đại lượng ảnh hưởng - Thử nghiệm phóng điện cục - Thử nghiệm điện áp vòng dây - Thử nghiệm dòng điện ngắn ... Thử nghiệm đo lường - Thử nghiệm cực tính - Thử nghiệm độ xác Thử nghiệm đại lượng ảnh hưởng - Thử nghiệm phóng điện cục - Thử nghiệm điện áp vòng dây - Thử nghiệm dòng điện ngắn hạn - Thử nghiệm ... trị quy định Xử lý kết 8.1 Kết thử nghiệm phép thử nghiệm ghi vào biên thử nghiệm theo mẫu quy định nội dung phần phụ lục quy trình 8.2 Biến dòng đo lường sau thử nghiệm đạt tất yêu cầu quy định...
 • 21
 • 708
 • 2

tìm hiểu máy biến dòng điện

tìm hiểu máy biến dòng điện
... bị Bởi biến dòng điện không phép làm việc với mạch thứ cấp hở E,B E B O T T Các đường cong cảm ứng từ B S.đ.đ Thứ cấp It biến dòng điện hở mạch Tại cuộn dây nhị thứ (tự ngẫu) biến dòng điện nhiều ... thông Φ Cảm ứng cuộn dây thứ cấp dòng điện I2 chạy từ 1S1- 1S2, dòng điện I2 chạy từ 1S3- 1S4 Dòng điện I2 sinh từ thông tản Φσ2 chống lại từ thông sinh nó, Dòng điện I3 sinh từ thông tản Φσ3 chống ... tỉ số biến cấp tỉ số biến khác (cùng cuộn dây) không dùng lại phép không đấu tắt: Giả sử ta có biến dòng điện sử dụng đầu 1S1- 1S2 , đầu 1S3- 1S4 không dùng nối tắt lại (hình vẽ) Dòng điện sơ...
 • 3
 • 183
 • 0

Bài giảng máy biến dòng điện (BI)

Bài giảng máy biến dòng điện (BI)
... Trong nhà ngồi trời  Cấp xác: Tùy theo mục đích sử dụng (cơng tơ cấp xác 0,5)  Điện áp: UđmBI U HT  Dòng điện: IđmBI  Icb/1,2, Vì BI cho phép q tải lâu dài 20%  Phụ tải BI : CHN BI Sau chọn ... KHẠI NIÃÛM CHUNG  Mạy biãún dng âiãûn (BI) hay biãún dng l thiãút âiãûn dng âãø biãún âäøi dng âiãûn cọ trë säú låïn v âiãûn ạp cao xúng ... cáúp, chênh l âiãûn ạp âënh mỉïc ca BU  Hãû säú biãún âiãûn ạp âënh mỉïc :  Sai số :  Sai số điện áp tương đối Sai số góc BU Cơng suất định mức BU CÁÚU TẢO SÅ ÂÄƯ NÄÚI SÅ ÂÄƯ NÄÚI A B C A a...
 • 22
 • 212
 • 0

đồ án môn học rơ le Chọn Máy Biến Dòng Điện

đồ án môn học rơ le Chọn Máy Biến Dòng Điện
... DÀI BẢO VỆ R LE TÍNH TOÁN CHỌN CÁC BI PHỤC VỤ CHO BV1 VÀ BV2: Để chọn BI cho D1 D2, ta chọn tỉ số biến đổi nBI BI Dòng điện sơ cấp danh định BI chọn theo quy chuẩn lấy theo giá trị lớn Dòng thứ ... làm việc bảo vệ: Đặc tính thời gian r le: 120 t= Tp I* −1 I I* = Trong đó: Với: I dòng qua r le; Ikđ> dòng khởi động qua r le I kd > Tp thời gian đặt lên r le Với bảo vệ 2: Tại điểm ngắn mạch ... 0,017+0,125/2 = 0,0795 Điện kháng thứ tự nghịch là: X2∑N1=X1∑N1=0,0795 Điện kháng thứ tự không là: X0∑N1 = X0H+ X0B/2 = 0,0153+0,125/2=0,0778 Tính điện kháng phụ cho dạng ngắn mạch: Điện kháng phụ ngắn...
 • 40
 • 279
 • 0

Quá trình xuống cấp cách điện máy biến áp điện lực và ứng dụng phương pháp phổ điện môi

Quá trình xuống cấp cách điện máy biến áp điện lực và ứng dụng phương pháp phổ điện môi
... dụng phương pháp phổ điện môi chẩn đoán xuống cấp cách điện máy biến áp lực Phương pháp phổ điện môi (Dielectric Spectroscopy) phương pháp phân tích áp ứng điện môi theo tần số điện áp đặt vào ... thống cách điện giấy – dầu 34 CHƯƠNG 3: SỰ XUỐNG CẤP CÁCH ĐIỆN MÁY BIẾN ÁP VÀ MỐI LIÊN QUAN TỚI CÁC PHÉP ĐO SỰ HỒI PHỤC ĐIỆN MÔI CÁCH ĐIỆN MÁY BIẾN ÁP 36 3.1 Đánh giá mức cách điện máy biến ... Chính yếu tố môi trường góp phần làm tăng nhiệt độ dầu nhiệt độ cuộn dây MBA Do đó, việc “nghiên cứu trình xuống cấp cách điện máy biến áp điện lực ứng dụng phương pháp phổ điện môi để chẩn đoán...
 • 110
 • 955
 • 3

Nghiên cứu quá trình xuống cấp cách điện máy biến áp điện lực và ứng dụng phương pháp phổ điện môi để chẩn đoán chất lượng cách điện trong máy biến áp

Nghiên cứu quá trình xuống cấp cách điện máy biến áp điện lực và ứng dụng phương pháp phổ điện môi để chẩn đoán chất lượng cách điện trong máy biến áp
... điện môi thành phần độ ẩm cách điện Những nghiên cứu báo cáo thực nhằm làm sáng tỏ vấn đề sử dụng phương pháp phổ điện môi chẩn đoán xuống cấp cách điện máy biến áp lực Phương pháp phổ điện môi ... tố môi trường góp phần làm tăng nhiệt độ dầu nhiệt độ cuộn dây MBA Do đó, việc nghiên cứu trình xuống cấp cách điện máy biến áp điện lực ứng dụng phương pháp phổ điện môi để chẩn đoán chất lượng ... Spectroscopy) phương pháp phân tích áp ứng điện môi theo tần số điện áp đặt vào (từ 10-5 Hz đến 107Hz) Trong việc kiểm tra cách điện MBA so với phương pháp phục hồi điện áp (RVM) phương pháp dòng...
 • 110
 • 1,279
 • 7

Tính toán kích thước chủ yếu của máy biến áp Điện lực ngâm dầu có thông số.

Tính toán kích thước chủ yếu của máy biến áp Điện lực ngâm dầu có thông số.
... học máy điện ChơngI: mở đầu I giới thiệu chung máy biến áp ngâm dầu Máy biến áp điện lực đóng vai trì quan trọng hệ thống điện Đó phần thiếu việc truỳên tải điện Để tải điện xa từ nhà máy điện ... Đồ án môn học máy điện Mục lục Chơng I: Mở đầu Chơng II: Tính toán kích thớc chủ yếu Chơng III: Tính toán dây quấn Chơng IV: Tính toán tham số ngắn mạch.14 Chơng V: Tính toán cuối hệ thống ... hệ thống điện cần phải tối thiểu bốn đến năm lần tăng giảm điện áp Cùng với phát triển khoa học kĩ thuật, công nghiệp chế tạo máy biến áp phát triển đáng kể Càng ngày máy biến áp đợc nâng...
 • 26
 • 1,437
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: máy biến dòng điện áptìm hiểu máy biến dòng điệnthiết kế máy biến dòng điệnnghiên cứu máy biến dòng điệnsử dụng máy biến dòng điệnnguyên lý cấu tạo máy biến dòng điệnmáy biến dòng điện emicmáy biến dòng điện đo lườngmáy biến dòng điện là gìmáy biến dòng điện bimáy biến dòng điện 35kvchọn máy biến dòng điệncấu tạo máy biến dòng điệnmáy biến dòng điện 110kvmáy biến dòng điện hạ ápHệ thống sản xuất ,phân phối trứng gà, vịt, cút tại địa phươngQĐ BTC HỘI GIẢNG GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018BC KẾT QUẢ ATGTTuyến nước bọt tụy gantúi mậtquan điểm về hoàn thiện bộ máy nhà nước trong xây dựng nhà nước pháp quyềnquản lý nhân sự và tiền lươngKT 1 tiet anh 8 2017-2018Thiết bị media gatewayỨng dụng của vi sinh vật trong xử lý nước thảikiểm tra hóa chương 2 lớp 11đề kiểm tra hóa 45'''' chương 2 lớp 11 (03 đề)BỘ ĐỀ TNKQ LỊCH SỬ 9 (TỰ LÀM THEO 8773 VÀ HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT)Chương I. §10. Làm tròn sốChương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànNiên luận Stop And Waitcông nghệ xử lý nước hộ gia đìnhBài 19. Đường giao thôngTuần 10. Chữ hoa: HTuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kimlớp 3- bài 1 những chữ cái đáng yêu - Đan Mạch