Luật phá sản, luật sáp nhập doanh nghiệp

Tài liệu PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN VÀ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP pptx

Tài liệu PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN VÀ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP pptx
... định luật phá sản thể nguyên tắc: tất chủ nợ có bảo đảm hay bảo đảm phải chịu phấn nợ để được, cứu doanh nghiệp khỏi tình trạng phá sản - Vai trò pháp luật phá sản Vai trò pháp luật phá sản thể ... thủ tục giải yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp như: phạm vi áp dụng, điều kiện mở thủ tục phá sản doanh nghiệp, thứ tự ưu tiên toán phân chia tài sản phá sản, … - Nội dung pháp luật phá sản không ... đoạt tài sản chủ nợ - Sự phân biệt phá sản tự nguyện phá sản bắt buộc dựa sở làm phát sinh quan hệ pháp lý, cụ thể vào chủ thể đệ đơn yêu cầu tuyên bố phá sản + Phá sản tự nguyện chủ doanh nghiệp...
 • 11
 • 1,595
 • 10

Sự điều chỉnh pháp luật về thị trường mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam)

Sự điều chỉnh pháp luật về thị trường mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam)
... QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT * NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH SỰ ĐIỀU CHỈNH PHÁP LUẬT VỀ THỊ TRƯỜNG MUA BÁN, SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ THỰC TIỄN VIỆT NAM Chuyên ngành: Luật Quốc tế ... luận thị trƣờng mua bán, sáp nhập doanh nghiệp  Chƣơng II: Sự điều chỉnh pháp luật thị trƣờng mua bán, sáp nhập doanh nghiệp Việt Nam  Chƣơng III: Kinh nghiệm thị trƣờng mua bán, sáp nhập doanh ... chọn đề tài: Sự điều chỉnh pháp luật thị trường mua bán, sáp nhập doanh nghiệp: Kinh nghiệm quốc tế thực tiễn Việt Nam” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp với hy vọng đóng góp phần nhỏ vào công tác...
 • 124
 • 690
 • 1

Tiểu luận mua bán sáp nhập doanh nghiệp nhìn từ góc độ luật cạnh tranh và thực tiễn tại việt nam

Tiểu luận mua bán sáp nhập doanh nghiệp nhìn từ góc độ luật cạnh tranh và thực tiễn tại việt nam
... độ luật cạnh tranh thực tiễn Việt Nam CHƯƠNG QUY ĐỊNH CỦA LUẬT CẠNH TRANH VỀ MUA BÁN, SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP, THỰC TIỄN TẠI VIỆT NAM 2.1 Quy định Luật cạnh trạnh mua bán, sáp nhập doanh nghiệp ... hành vi sáp nhập Khoản Điều 17 Luật cạnh tranh 13 Mua bán sáp nhập doanh nghiệp nhìn từ góc độ luật cạnh tranh thực tiễn Việt Nam doanh nghiệp hành vi hợp doanh nghiệp nêu lên Luật cạnh tranh, chủ ... Chương Quy định Luật cạnh tranh mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, thực tiễn Việt Nam Mua bán sáp nhập doanh nghiệp nhìn từ góc độ luật cạnh tranh thực tiễn Việt Nam CHƯƠNG KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TẬP...
 • 30
 • 418
 • 2

CHƯƠNG 6 PHÁP LUẬT về PHÁ sản và GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG 6 PHÁP LUẬT về PHÁ sản và GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP
... trò pháp luật phá sản Vai trò pháp luật phá sản thể điểm sau: - + Pháp luật phá sản công cụ bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp doanh nghiệp mắc nợ Pháp luật phá sản đóng vai trò "chiếc chắn" cho doanh ... tục giải thể doanh nghiệp: Pháp luật phá sản, giải thể doanh nghiệp 139 + Thông qua định giải thể doanh nghiệp Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có nội dung chủ yếu sau: tên, trụ sở, lý giải ... thiệp vào định giải thể doanh nghiệp Việc - giải thể nguyên nhân khách quan chủ quan thuộc quyền tự chủ doanh nghiệp - Đặc điểm Pháp luật phá sản, giải thể doanh nghiệp 138 + Thủ tục giải thể thủ...
 • 13
 • 190
 • 0

Luật Thu nhập doanh nghiệp

Luật Thu nhập doanh nghiệp
... 01 tháng 01 năm 2009 Luật thay Luật thu thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 Doanh nghiệp hưởng ưu đãi thu thu nhập doanh nghiệp theo quy định Luật thu thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 ... thu thu nhập tính thu thu suất 3 Điều Xác định thu nhập tính thu Thu nhập tính thu kỳ tính thu xác định thu nhập chịu thu trừ thu nhập miễn thu khoản lỗ kết chuyển từ năm trước Thu nhập ... suất; trường hợp doanh nghiệp nộp thu thu nhập Việt Nam trừ số thu thu nhập nộp tối đa không số thu thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định Luật Phương pháp tính thu doanh nghiệp quy định...
 • 7
 • 171
 • 0

Thông tư 18 sửa đổi, bổ sung một số điều trong thông tư 130 "hướng dẫn Luật thu nhập doanh nghiệp" ppt

Thông tư 18 sửa đổi, bổ sung một số điều trong thông tư 130
... thu nhập xác định khoản thu nhập khác kê khai vào thu nhập chịu thu tính thu thu nhập doanh nghiệp 11 d) Sửa đổi, bổ sung điểm 3.2 Phần E sau: Đối với tổ chức nước kinh doanh Việt Nam có thu nhập ... lại) doanh nghiệp bù trừ vào thu nhập chịu thu hoạt động có thu nhập doanh nghiệp lựa chọn Phần thu nhập lại sau bù trừ áp dụng mức thu suất thu TNDN theo mức thu suất hoạt động thu nhập c) Bổ ... dung hướng dẫn Thông thực theo quy định Thông số 130/ 2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 Bộ Tài thu TNDN Bãi bỏ Thông số 177/2009/TT-BTC ngày 10/9/2009 hướng dẫn xác định thu nhập chịu thu chênh...
 • 16
 • 108
 • 0

Bìnhluận về các quy định về đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo luật thuếthu nhập doanh nghiệp; ý kiến pháp lý nhằm thực thi tốt pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Bìnhluận về các quy định về đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo luật thuếthu nhập doanh nghiệp; ý kiến pháp lý nhằm thực thi tốt pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp
... QUY ĐỊNH VỀ ĐỐI TƯỢNG NỘP THU THU NHẬP DOANH NGHIỆP THEO LUẬT THU THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH Đối tượng nộp thu thu nhập doanh nghiệp theo Luật thu thu nhập doanh nghiệp hành Đối tượng nộp ... luận quy định đối tượng nộp thu thu nhập doanh nghiệp theo Luật thu thu nhập doanh nghiệp 2.1 Những ưu điểm quy định đối tượng nộp thu thu nhập doanh nghiệp theo Luật thu thu nhập doanh nghiệp ... định đối tượng nộp thu thu nhập doanh nghiệp theo Luật thu thu nhập doanh nghiệp ………………………………………………… III Ý KIẾN PHÁP LÝ NHẰM THỰC THI TỐT PHÁP LUẬT THU THU NHẬP DOANH NGHIỆP Về mức thu suất……………………………………………………………….10...
 • 17
 • 139
 • 0

Giải pháp để phát triển hoạt động mua lại, sáp nhập doanh nghiệp Việt Nam.doc

Giải pháp để phát triển hoạt động mua lại, sáp nhập doanh nghiệp Việt Nam.doc
... TRẠNG CỦA HOẠT ĐỘNG MUA LẠI, SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP” TẠI VIỆT NAM 3.1 Thực trạng hoạt động mua lại, sáp nhập doanh nghiệp Việt Nam 3.1.1 Diễn biến thị trường mua lại, sáp nhập doanh nghiệp Việt Nam ... mua lại, sáp nhập doanh nghiệp Nghiên cứu tác động cần thiết hoạt động mua lại, sáp nhập doanh nghiệp kinh tế Rút học kinh nghiệm từ vụ mua lại, sáp nhập doanh nghiệp giới cho doanh nghiệp Việt ... để tổ chức lại doanh nghiệp “hợp sáp nhập mở đầu cho xuất hoạt động mua lại, sáp nhập doanh nghiệp thị trường Việt Nam Như vậy, hoạt động sáp nhập mua lại doanh nghiệp thức xuất thị trường Việt...
 • 100
 • 347
 • 3

Đánh giá thực trạng và đưa ra giải pháp để phát triển hoạt động mua lại, sáp nhập doanh nghiệp Việt Nam (101trang).doc

Đánh giá thực trạng và đưa ra giải pháp để phát triển hoạt động mua lại, sáp nhập doanh nghiệp Việt Nam (101trang).doc
... CỦA HOẠT ĐỘNG MUA LẠI, SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP” TẠI VIỆT NAM 3.1 Thực trạng hoạt động mua lại, sáp nhập doanh nghiệp Việt Nam 3.1.1 Diễn biến thị trường mua lại, sáp nhập doanh nghiệp Việt Nam ... Việt Nam để thực thành công vụ mua lại hay sáp nhập doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu tái cấu trúc tài doanh nghiệp Đánh giá thực trạng hoạt động mua lại, sáp nhập doanh nghiệp Việt Nam Nghiên cứu giải ... đề mua lại, sáp nhập doanh nghiệp Nghiên cứu tác động cần thiết hoạt động mua lại, sáp nhập doanh nghiệp kinh tế Rút học kinh nghiệm từ vụ mua lại, sáp nhập doanh nghiệp giới cho doanh nghiệp Việt...
 • 100
 • 608
 • 13

Bằng kiến thức lý luận và thực tiến, hãy trình bày hiểu biết cuả em về sáp nhập doanh nghiệp

Bằng kiến thức lý luận và thực tiến, hãy trình bày hiểu biết cuả em về sáp nhập doanh nghiệp
... ta đưa khái niệm sáp nhập doanh nghiệp sau: Sáp nhập doanh nghiệp theo nghĩa hẹp giao dịch doanh nghiệp từ bỏ pháp nhân để gia nhập vào doanh nghiệp khác Doanh nghiệp nhận sáp nhập tiếp nhận toàn ... hay doanh nghiệp B sau hợp diễn ra, mà tồn doanh nghiệp C cổ phiếu hai doanh nghiệp A B chuyển sang cổ phiếu doanh nghiệp C Sáp nhập doanh nghiệp cần phân biệt với liên doanh Liên doanh doanh nghiệp ... Doanh nghiệp 2005 định nghĩa hợp doanh nghiệp Theo đó, hợp doanh nghiệp dạng đặc biệt sáp nhập doanh nghiệp Ví dụ: hai doanh nghiệp A B hợp lại tạo nên doanh nghiệp C, nghĩa không tên doanh nghiệp...
 • 11
 • 1,593
 • 0

Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam

Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam
... Cùng tiêu chí mua bán sáp nhập doanh nghiệp M&A thực đa dạng nhiều hình thức như: góp vốn trực tiếp vào doanh nghiệp mua lại phần vốn góp cổ phần • sáp nhập doanh nghiệp • hợp doanh nghiệp • • ... kiểm soát doanh nghiệp thông qua việc doanh nghiệp làm giảm quy mô doanh nghiệp Chủ thể hoạt động chia tách doanh nghiệp thành viên cổ đông công ty Hoạt động mua bán - sáp nhập Việt Nam STT Hoạt ... hiệu cho hoạt động MA doanh nghiệp Quy trình M& A hiệu cho doanh nghiệp mua/ sáp nhập bao gồm bước: tiếp cận doanh nghiệp cần mua/ sáp nhập, thẩm định pháp lý, định giá doanh nghiệp, đàm phán điểu...
 • 13
 • 701
 • 4

Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam

Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam
... tiêu chí mua bán sáp nhập doanh nghiệp M&A thực đa dạng nhiều hình thức như: • • • • • góp vốn trực tiếp vào doanh nghiệp mua lại phần vốn góp cổ phần sáp nhập doanh nghiệp hợp doanh nghiệp chia ... doanh nghiệp thông qua việc doanh nghiệp làm giảm quy mô doanh nghiệp Chủ thể hoạt động chia tách doanh nghiệp thành viên cổ đông công ty Hoạt động mua bán - sáp nhập Việt Nam Hoạt động M&A Việt ... hiệu cho hoạt động MA doanh nghiệp Quy trình M& A hiệu cho doanh nghiệp mua/ sáp nhập bao gồm bước: tiếp cận doanh nghiệp cần mua/ sáp nhập, thẩm định pháp lý, định giá doanh nghiệp, đàm phán điểu...
 • 12
 • 543
 • 5

Các giải pháp nhằm phát triển thị trường mua lại, sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam

Các giải pháp nhằm phát triển thị trường mua lại, sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam
... thành thị trường Như thị trường mua lại, sáp nhập doanh nghiệp hình thành Việt Nam từ năm 2000 dần phát triển đến nói hoạt động mua lại, sáp nhập doanh nghiệp Việt Nam nóng dần nhiều tiềm phát triển ... động mua lại, sáp nhập doanh nghiệp Việt Nam Sự xuất hoạt động mua lại, sáp nhập doanh nghiệp xu tất yếu phát triển kinh tế thị trường chứng khoán Hoạt động xu hướng phát triển nhanh giới Việt Nam ... tế thị trường chứng khoán lại tiền đề cho đời phát triển thị trường mua lại sáp nhập doanh nghiệp Như có mặt thị trường mua lại sáp nhập doanh nghiệp (M&A) phát triển tất yếu, từ chối có mặt thị...
 • 101
 • 284
 • 0

Tìm hiểu dưới giác độ tài chính quy trình mua bán – sáp nhập doanh nghiệp.doc

Tìm hiểu dưới giác độ tài chính quy trình mua bán – sáp nhập doanh nghiệp.doc
... có phần sau: Chương I Những vấn đề chung mua bán- sáp nhập doanh nghiệp Chương II Quy trình mua bán- sáp nhập doanh nghiệp Chương III Tổng quan mua bán- sáp nhập doanh nghiệp Việt Nam CHƯƠNG ... mua bán sáp nhập sau: • Mua lại doanh nghiệp - Giao dịch mua tài sản - Giao dịch mua cổ phần • Sáp nhập - Sáp nhập thuận chiều - Sáp nhập ngược chiều - Sáp nhập tam giác thuận Page 33 - Sáp nhập ... CHUNG VỀ MUA BÁN- SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP I Khái niệm mua bán- sáp nhập doanh nghiệp Mua bán- sáp nhập doanh nghiệp ề cập đến chiến lược hợp tác hợp tác tài quản trị, liên quan đến việc mua bán liên...
 • 69
 • 275
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: quy định pháp luật về sáp nhập doanh nghiệppháp luật về phá sản và giải thể doanh nghiệppháp luật về mua bán và sáp nhập doanh nghiệppháp luật về mua bán sáp nhập doanh nghiệpsự điều chỉnh pháp luật về thị trường mua bán sáp nhập doanh nghiệp m amp a ở việt namhợp đồng phân chia sản phẩm bot bto bt mua lại và sáp nhập doanh nghiệp buôn bán đối ứngsáp nhập doanh nghiệpmua bán sáp nhập doanh nghiệphoạt động sáp nhập doanh nghiệpthị trường mua bán và sáp nhập doanh nghiệphồ sơ đăng ký sáp nhập doanh nghiệptài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lạitư vấn sáp nhập doanh nghiệpchia tách sáp nhập doanh nghiệptư vấn mua bán và sáp nhập doanh nghiệpTÌM HIỂU VỀ CÁC TIÊU CHUẨN CHƯNG CẤT: ASTM D86, D5307, D1160, D2892ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA: THIẾT KẾ BỂ CHỨACông nghệ tổng hợp PVAc PVAXÚC TÁC TRONG NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸĐo lường hiệu quả quảng cáo trực tuyến qua 6 chỉ sốTính toán cốt thép đai dầm trường hợp không sử dụng cốt xiênCấu hình DHCP trên windowsVăn khấn gia tiên mùng 1 và ngày rằm hàng thángTác động của sự phát triển thị trường vốn đối với quá trình tăng trưởng kinh tế ở việt nam trong những năm gần đây và đưa ra những khuyến nghị cần thiếtThuyết trình tìm hiều kinh nghiệm điều hành chính sách tiền tệ có hiệu quả của ngân hàng trung ương một số quốc gia trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho việt namTác động của sự phát triển thị trường vốn đối với quá trình tăng trưởng kinh tế ở việt nam trong những năm gần đây và đưa ra những khuyến nghị cần thiếtTiểu luận xác định những yêu cầu cơ bản đảm bảo thực thi chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa có hiệu quảCấu hình FTP trên windowsCấu hình DNS trên linuxCấu hình DNS trên windowsArcInfo vien nghien cuu dia chinh 2003kế hoạch EMarketing cho ý tưởng kinh doanh bánh online GreenCakeQUY TRÌNH SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNGLẬP CHƯƠNG TRÌNH GIA CÔNG CHO MÁY CNCQuản trị tiền lương, tiền thưởng tại Công ty TNHH sản xuất thương mại Hương Linh