BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP, NGÂN HÀNG BIDV, HUTECH 2016, CÓ KÈM NHẬT KÝ THỰC TẬP

BÁO CÁO THỰC tập TỔNG hợp TẠI NGÂN HÀNG BIDV HÀ tây

BÁO CÁO THỰC tập TỔNG hợp TẠI NGÂN HÀNG BIDV HÀ tây
... doanh ngân hàng nghiệp vụ tạo tiền hay gọi công tác nguồn vốn chiếm vị trí then chốt định hoạt động khác ngân hàng Vì vậy, trình hoạt động ngân hàng nói chung ngân hàng Đầu T & Phát Triển Hà Tây ... kỳ năm 2006 112.098% Nh Chi nhánh BIDV Tây ngân hàng huy động VND ngoại tệ, VND chiếm tỷ trọng lớn có xu hớng ngày tăng với tiềm lực dồi BIDV ngày vững mạnh ngân hàng đáp ứng với nhu cầu khách ... doanh ngân hàng nói riêng khách hàng đóng vai trò định đến đầu ngân hàng Việc tuyên truyền quảng cáo sản phẩm ngân hàng hạn chế nên nhiều ảnh hởng tới kết kinh doanh ngân hàng Vì vậy, ngân hàng...
 • 56
 • 741
 • 8

Hoàn thiện công tác thẩm định giá tài sản bảo đảm trong hoạt động cho vay tại các chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam trên địa bàn thành phố đà nẵng

Hoàn thiện công tác thẩm định giá tài sản bảo đảm trong hoạt động cho vay tại các chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam trên địa bàn thành phố đà nẵng
... TSBĐ TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI CÁC CHI NHÁNH EXIMBANK TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.2.1 Quy định Eximbank cho vay bảo đảm tài sản 14 2.2.2 Thực trạng công tác TĐG TSBĐ hoạt động cho vay chi ... thể cho thấy chất lượng công tác TĐG TSBĐ dần cải thiện, góp phần nâng cao hiệu công tác cho vay chi nhánh 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH GIÁ TSBĐ TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI CÁC CHI NHÁNH ... thiện công tác TĐG TSBĐ hoạt động cho vay Eximbank Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: vấn đề lý luận công tác TĐG TSBĐ cho vay NHTM thực trạng công tác TĐG TSBĐ cho vay chi nhánh...
 • 26
 • 109
 • 0

Tạo dựng các giá trị văn hóa doanh nghiệp trong hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam

Tạo dựng các giá trị văn hóa doanh nghiệp trong hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam
... tr văn hóa doanh CHƯƠNG - T O D NG CÁC GIÁ TR VĂN HÓA DOANH nghi p h th ng Ngân hàng thương m i c ph n Ngo i NGHI P TRONG H TH NG NGÂN HÀNG THƯƠNG M I Thương Vi t Nam C PH N NGO I THƯƠNG VI T NAM ... TH NG NGÂN HÀNG NGHI P TRONG H THƯƠNG M I C PH N NGO I THƯƠNG VI T NAM C VĂN HÓA DOANH TH NG NGÂN HÀNG THƯƠNG M I PH N NGO I THƯƠNG VI T NAM Cơ s t o d ng giá tr văn hóa doanh nghi p thông qua ... ng Ngân hàng thương m i c ph n Ngo i Thương Vi t Nam Chương T o d ng giá tr văn hóa doanh nghi p h th ng Ngân hàng thương m i c ph n Ngo i Thương Vi t Nam 5 CHƯƠNG - CƠ S LÝ LU N V VĂN HÓA DOANH...
 • 13
 • 282
 • 0

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XĂNG DẦU PETROLIMEX NĂM 2012

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XĂNG DẦU PETROLIMEX NĂM 2012
... tổng nguồn vốn ngân hàng Nếu năm 2011vốn huy động 14282,75 tỷ đồng chiếm 81,48% tổng nguồn vốn sang đến năm 2012 số gim 1949,71 tỷ, tơng đơng gim 13,65% để đạt tổng nguồn vốn năm 2012 19250,897 ... bảng nhà phân tích nhận thấy, vốn vay PGbank năm 2011 tỷ đồng chiếm 0% tổng nguồn vốn NH nhng tính đến cuối năm 2012 số tng lợng 3425,952tỷ, làm cho tổng nguồn vốn vay PG bank cuối năm 2012 l 3425,952 ... thời gian năm, tính đến cuối năm 2012 số tăng thêm 167,876 tỷ đồng (tơng đơng tốc độ tăng Page 5,2%), đa tổng vốn quỹ PGbank năm 2012 đạt 3456,519 tỷ đồng chiếm 17,95% tổng nguồn vốn ngân hàng...
 • 13
 • 170
 • 0

Hoàn thiện công tác đảm bảo tiền vay tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương chi nhánh Quy Nhơn

Hoàn thiện công tác đảm bảo tiền vay tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương chi nhánh Quy Nhơn
... quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam việc chuyển đổi Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Quy Nhơn thành Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn 2.1.2 Cơ cấu tổ chức chi nhánh ... dụng ngân hàng CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUY NHƠN 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG ... BẢO ĐẢM TIỀN VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUY NHƠN 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA VIETCOMBANK QUY NHƠN Thực hoạt động cho vay theo nguyên...
 • 26
 • 114
 • 0

Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà thành phố hồ chí minh (HDBANK)

Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà thành phố hồ chí minh (HDBANK)
... KQ Kế toán giao dịch kho quỹ NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần TCTD Tổ chức tín dụng TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Trang ... nhiệm bồi hoàn trực tiếp cho ngân hàng trung gian (3) Ngân hàng trung gian đề nghị ngân hàng phát hành phát hành bảo lãnh, thông thường hai ngân hàng có mối quan hệ đại lý Ngân hàng trung gian văn ... bảo lãnh đối ứng cam kết bồi hoàn cho ngân hàng phát hành ngân hàng toán bảo lãnh Bảo lãnh đối ứng cam kết ngân hàng trung gian toán cho ngân hàng phát hành ngân hàng thực điều khoản quy định bảo...
 • 113
 • 265
 • 1

Hoàn thiện hoạt động cho vay có đảm bảo bằng tài sản thế chấp tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh đà nẵng

Hoàn thiện hoạt động cho vay có đảm bảo bằng tài sản thế chấp tại ngân hàng TMCP công thương việt nam  chi nhánh đà nẵng
... CHƢƠNG HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÓ ĐẢM BẢO BẰNG TÀI SẢN THẾ CHẤP TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1 ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH ... trạng hoạt động cho vay có đảm bảo tài sản chấp Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng 2 - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay có đảm bảo tài sản chấp thời gian đến Ngân ... văn chia làm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận hoạt động cho vay có đảm bảo tài sản chấp ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay có đảm bảo tài sản chấp ngân hàng Công thương Việt...
 • 26
 • 134
 • 0

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo thường niên của các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo thường niên của các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam
... iểm số công bố thông tin di = m c thông tin di ngân hàng có công bố; di = m c thông tin di ngân hàng không công bố m: Tổng số m c thông tin thông tin b t buộc v: Tổng số m c thông tin thông tin ... thường niên Giả thuyết 3: Các ngân hàng có lợi nhuận cao công bố nhiều thông tin cao ngân hàng có lợi nhuận thấp Giả thuyết 4: Các ngân hàng có nhiều công ty công bố nhiều thông tin ngân hàng công ... g g Ph g h ự g số g h ợ hự : (1) Lựa ch n m c thông tin công bố báo cáo thường niên; (2) Tính toán điểm số công bố thông tin ch số công bố thông tin ầu tiên, dự iể số h g h g ố h g i MDS = ∑ VDS...
 • 26
 • 75
 • 0

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH BA ĐÌNH

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH BA ĐÌNH
... vốn chi nhánh: Chuyển sang kinh doanh đa tổng hợp, ban lãnh đạo chi nhánh tập trung đạo thực tốt công tác tín dụng, tổ chức nghiên cứu ban hành quy trình nghiệp vụ cho vay ngắn hạn, cho vay ... đạo, Ngân hàng TMCP Sài gòn Công Thương- Chi nhánh Ba Đình đạt thành công đáng kể Đến ngân hàng tạo thị phần đáng kể địa bàn, xây dựng mối quan hệ gắn bó với khách hàng, tạo sở vững cho ngân ... nợ Đây xu hướng tốt giúp ngân hàng đa dạng hoá cấu nguồn vốn cho vay nhằm thực mục tiêu mà ngân hàng đề Thẩm định dự án vay vốn ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) chi nhánh Ba Đình: 2.1 Sơ lược phòng...
 • 30
 • 213
 • 0

Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn của các DNVVN tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á- chi nhánh Kim Liên

Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn của các DNVVN tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á- chi nhánh Kim Liên
... công tác thẩm định dự án đầu vay vốn của các DNVVN tại Ngân hàng TMCP Bắc -chi nhánh Kim Liên Chương 2: Mụt số giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu ... 1.2 Thực trạng công tác thẩm định dự án vay vốn của các DNVVN tại ngân hàng TMCP Bắc -chi nhánh Kim Liên 1.2.1 Đặc điểm dự án vay vốn DNVVN có ảnh hưởng tới công tác thẩm định ... THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VAY VỐN CỦA CÁC DNVVN TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á CHI NHÁNH KIM LIÊN 1.1 Giới thiệu tổng quan ngân hàng TMCP Bắc Á – chi nhánh Kim Liên 1.1.1...
 • 73
 • 107
 • 0

Giải pháp mở rộng cho vay các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần VPBANK Đà Nẵng

Giải pháp mở rộng cho vay các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần VPBANK Đà Nẵng
... qui mô cho vay 2.2.1.1 Tăng trưởng dư nợ cho vay DNNVV a Tăng trưởng dư nợ cho vay tỉ trọng cho vay DNNVV Qua tiêu phân tích, xem qua bảng dư nợ cho vay DNNVV DNNVV đối tượng cho vay VPBank Đà ... giúp cho ngân hàng thu nhiều lợi nhuận từ hoạt động tín dụng 9 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘ NG CHO VAY ĐỐI VỚI DNNVV TẠI NHTM VPBANK ĐÀ NẴ NG 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TM VPBANK ĐÀ NẴNG ... hạn để tiện cho việc phục vụ mục đích kinh doanh * Hoạt động cho vay: Cho vay hoạt động mang lại lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng, ngân hàng VPBank Đà Nẵng trọng đến sản phẩm cho vay có thời hạn...
 • 24
 • 102
 • 0

Mở rộng dịch vụ bảo lãnh tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu Chi nhánh Đà Nẵng

Mở rộng dịch vụ bảo lãnh tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu Chi nhánh Đà Nẵng
... MỞ RỘNG DỊCH VỤ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG TRONG NƯỚC 1.1 TỔNG QUAN VỀ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG 1.1.1 Khái niệm vai trò bảo lãnh ngân hàng a Khái niệm bảo lãnh ngân hàng Bảo lãnh ngân hàng hình thức cấp tín ... dịch vụ ngân hàng KH lựa chọn ngân hàng có mức phí hấp dẫn Như vậy, ngân hàng xẽ phải xây dựng biểu phí cho vừa đảm bảo tính cạnh tranh, vừa đem lại lợi nhuận cho ngân hàng Bên cạnh đó, ngân hàng ... dịch vụ bảo lãnh ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Đà Nẵng” làm luận văn bảo vệ học vị thạc sỹ kinh tế Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận mở rộng dịch vụ bảo lãnh ngân hàng nước -...
 • 26
 • 130
 • 0

Mở rộng công tác huy động vốn đối với các doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Đà Nẵng

Mở rộng công tác huy động vốn đối với các doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Đà Nẵng
... rộng huy động vốn Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng mở rộng huy động vốn từ Doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp nhằm mở rộng huy động ... giấy tờ có giá, - Các nguồn khác b Tiêu chí đánh giá hoạt động huy động vốn - Về quy mô, Cơ cấu vốn huy động, Chi phí vốn huy động 1.2 MỞ RỘNG HUY ĐỘNG VỐN TỪ CÁC DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG ... đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng hoạt động huy động vốn ngân hàng giai đoạn từ 200 7- 2009 + Ba là, xây dựng hệ thống giải pháp để tăng cường hoạt động huy...
 • 26
 • 86
 • 0

Luận văn thạc sĩ Giải pháp huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á (full)

Luận văn thạc sĩ Giải pháp huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á (full)
... động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á Kết cấu luận văn Ngoài phần lời nói đầu kết luận, luận văn gồm chương: Chương 1: Ngân hàng thương mại huy động vốn hoạt động kinh doanh ngân hàng thương ... Khái niệm ngân hàng thương mại 1.1.2 Chức ngân hàng thương mại 1.1.3 Vai trò ngân hàng thương mại 1.2 NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG ... CHƯƠNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HUY ĐỘNG VỐN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN...
 • 89
 • 179
 • 0

Giải pháp huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á

Giải pháp huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á
... động huy động vốn ngân hàng thương mại Đánh giá ưu nhược điểm hoạt động huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cường hoạt động huy động vốn Ngân ... niệm ngân hàng thương mại nhân viên để nâng cao ý thức, vai trò họ cố gắng để đạt 1.1.2 Chức ngân hàng thương mại mục tiêu ngân hàng đề ra, từ có chế độ đãi ngộ phù 1.1.3 Vai trò ngân hàng thương ... ảnh hưởng đến hiệu huy động Ngân hàng Bắc Á huy động ít, chiếm khoảng 20% vốn ngân hàng Bắc Á tổng số vốn huy động Con số khiêm tốn sử 2.2.2.1 Phân tích quy mô cấu huy động vốn ngân hàng Bắc Á dụng...
 • 14
 • 145
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng công tác thẩm định các dự án vay vốn đầu tư xây dựng tại ngân hàng thương mại cổ phần xăng dầu petrolimex chi nhánh hà nộinâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam trong xu thế hội nhậpnâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng – chi nhánh thăng longcác nhân tố bên ngoài ngân hàngtình hình công tác quản lý hoạt động đầu tư phát triển tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á chi nhánh hà nộitình hình thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á chi nhánh hà nộibáo cáo thực tập tại ngân hàng agribank chi nhánh từ liêmbáo cáo thực tập tại ngân hàng agribank chi nhánh gia địnhkĩ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật trong quá trình sản xuất hợp chất thứ cấpcơ sở nuôi cấy mô tế bào thực vậtcấu trúc tế thành tế bào thực vậtcấu trúc thành tế bào thực vậtsự hợp nhất và biểu hiện của dna ngoại lai trong tế bào thực vậtthực trạng về khả năng hội nhập vào hệ thống tài chính tiền tệ quốc gia của hệ thống ngân hàng thương mại việt namdung hợp protoplast hay lai vô tính tế bào thực vậtChương trình của thiên chúabtvn logic va dk ung dungĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Nhân Chính – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết giải tích 12 chương 1 (hàm số) trường THPT Ba Tơ – Quãng NgãiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Việt Nam – Ba Lan – Hà NộiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn toán lớp 11 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiTuân thủ điều trị loãng xương ở bệnh nhân cao tuổi PGS.TS. Lê Anh ThưChemical engineering volume 1 fluid flow, heat transfer and mass transfer elsevier (1999)Tác động của việc sử dụng vốn đầu tư đến chất lượng tăng trưởng kinh tế việt nam thực trang va giải pháp650 cau trac nghiem sinh 10 VUONGsách giải phẫu dịch Grays anatomy for students chương 8 giải phẫu đầu mặt cổBồi dưỡng HSG Phương trình hàm P2Tai lieu cau hinh co ban sophos UTM v9 20150121Đề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn Anphương pháp làm bánh flan tại nhàKSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018Khảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020Ứng dụng Mũ Logarit vào giải bài toán Bài toán lãi kép