Nghiên cứu bệnh do phytoplasma hại sắn (manihot esculenta crantz) tại một số tỉnh đông nam bộ (TT)

nghiên cứu bệnh do phytoplasma hại tre luồng và biện pháp phòng trừ

nghiên cứu bệnh do phytoplasma hại tre luồng và biện pháp phòng trừ
... Phytoplasma palmae, Ca Phytoplasma castaneae, Ca Phytoplasma cocosnigeriae 16SrV Elm yellows Ca Phytoplasma ziziphi, Ca Phytoplasma vitis, Ca Phytoplasma ulmi 16SrVI Clover proliferation Ca Phytoplasma ... cu Phytoplasma 2.2 Hỡnh thỏi Phytoplasma 2.3 Tm quan trng ca Phytoplasma 2.4 Phõn loi Phytoplasma 2.5 Hỡnh thỏi ca Phytoplasma 2.6 Triu chng bnh phytoplasma ... nhim Phytoplasma - ó phỏt hin c bnh ging b nhim phytoplasma trờn cỏc cõy h tre na Bc Cỏc bnh ny bao gm: chi s (tre, lung, bng), sc tớm lung, lỏ nh lung, lỏ nh tre, ca g (lung), chi phự thy tre...
 • 154
 • 558
 • 2

Nghiên cứu bệnh đạo ôn hại lúa vùng hà nội và biện pháp phòng trừ năm 2010

Nghiên cứu bệnh đạo ôn hại lúa vùng hà nội và biện pháp phòng trừ năm 2010
... gây bệnh đạo ôn Thí nghiệm năm gần nh khoa học đ v cố gắng nghiên cứu tính chống chịu bền vững bệnh đạo ôn giống lúa Những giống lúa n y có ý nghĩa lớn nghiên cứu chọn tạo giống kháng bệnh đạo ôn ... nhiễm bệnh đạo ôn nặng [40] 2.1.7 Cỏc bi n phỏp phũng tr b nh ủ o ụn h i lỳa Pyricularia oryzae Cav Đ có hệ thống biện pháp để phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa đợc nhiều nh khoa học nghiên cứu v ... lớn đến tính mẫn cảm lúa với bệnh đạo ôn Cây lúa thể phản ứng mẫn cảm với bệnh đạo ôn đợc gieo trồng đất khô, chống chịu bệnh đạo ôn trung bình đất ẩm v chống chịu bệnh đạo ôn tốt điều kiện ẩm...
 • 141
 • 925
 • 9

Luận văn nghiên cứu bệnh héo xanh vi khuẩn (ralstonia solanacearum smith) trên một số giống cà chua chế biến vụ đông xuân và xuân hè 2008 2009 tại hải phòng

Luận văn nghiên cứu bệnh héo xanh vi khuẩn (ralstonia solanacearum smith) trên một số giống cà chua chế biến vụ đông xuân và xuân hè 2008 2009 tại hải phòng
... Thu ủụng s m 2008 0,0 2,8 8,9 14,4 23,2 ụng xuõn 2008 - 2009 0,0 0,0 1,2 2,1 3,6 Xuõn hố 2009 0,0 1,1 4,1 7,2 13,5 16 Thu ủụng s m 2008 14 ụng xuõn 2008 - 2009 Xuõn hố 2009 12 Tỷ lệ bệnh (%) 10 ... nhõn gõy b nh B nh hộo xanh vi khu n h i m t s cõy tr ng ph bi n nh c chua, khoai tõy, thu c lỏ, l c B nh vi khu n Ralstonia solanacearum gõy Vi khu n R solanacearum l vi khu n ký sinh th c cú ... ủụng s m 2008 B nh hộo xanh vi khu n (HXVK) h i c chua vi khu n R solanacearum gõy B nh xu t hi n gõy h i t cõy ủ n thu ho ch B nh HXVK cú ph m vi ký ch r ng, phõn b r ng rói trờn th gi i Vi sinh...
 • 107
 • 809
 • 3

Luận văn nghiên cứu bệnh thán thư hại đậu tương và biện pháp phòng trừ vụ đông 2010 tại hà nội

Luận văn nghiên cứu bệnh thán thư hại đậu tương và biện pháp phòng trừ vụ đông 2010 tại hà nội
... ti n hành th c hi n ñ tài: Nghiên c u b nh thán thư h i ñ u tương bi n pháp phòng tr v ñông 2010 t i N i ” 1.2 M c ñích, yêu c u c a ñ tài * M c ñích Nghiên c u b nh thán thư h i ñ u tương ... gây h i ñ u tương nói chung b nh thán thư h i ñ u tương nói riêng ñi u h t s c c n thi t Cho ñ n ñã có nhi u nghiên c u b nh h i ñ u tương nh ng nghiên c u v b nh thán thư h i ñ u tương chưa có ... nghiên c u b nh h i ñ u tương ñi sâu vào b nh thán thư ñ u tương, qua ñó ñ xu t bi n pháp phòng tr có hi u qu s n xu t, ñư c s ñ ng ý c a B môn b nh Trư ng ð i h c Nông Nghi p N i – Lu n văn...
 • 95
 • 1,407
 • 3

BÁO CÁO "NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH SẢNBỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN ĐÀN LỢN RỪNG NUÔI TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC VIỆT NAM" pdf

BÁO CÁO
... tài: "Nghiên cứu xác định số tiêu sinh sản bệnh thường gặp đàn lợn rừng nuôi số tỉnh miền Bắc Việt Nam" II ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu - Lợn rừng nhập ... thường tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa đạt 100%, trừ vài trường hợp nái mẹ đẻ lần đầu cắn ăn con, không nuôi 3.5 Kết theo dõi số bệnh thường gặp đàn lợn Trong trình theo dõi bệnh thường gặp đàn lợn ... gặp đàn lợn rừng ( 360 con) nuôi số trang trại , thấy kết sau (bảng 5): Bảng5 Một số bệnh thường gặp đàn lợn Tên bệnh Số lợn theo dõi Tiêu chảy Viêm đường hô hấp Bệnh khác 360 360 360 Số mắc (con)...
 • 6
 • 391
 • 2

ĐỀ TÀI: Nghiên cứu mức độ sự hài lòng của nhân viên tại Công ty Điện Lực Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

ĐỀ TÀI: Nghiên cứu mức độ sự hài lòng của nhân viên tại Công ty Điện Lực Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
... University Tháng 9, năm 2013 Thesis Mghiên cứu mức độ hài lòng nhân viên Công ty Điện Lực Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam Phạm Tuấn Ngọc Tháng 9, năm 2013 Nghiên cứu mức độ hài lòng nhân viên Công ... Chưa có nghiên cứu đánh giá hài lòng công việc nhân viên Công ty Điện lực Hải Dương Ngoài ra, phát triển chương trình nghiên cứu hài lòng nhân viên công ty điện lực Việt Nam giai đoạn quan trọng ... việc nghiên cứu mô tả 3.1 Tổng thể mẫu nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đánh giá mức độ hài lòng công việc người lao động Công ty Điện lực Hải Dương Vì tổng thể nghiên cứu xác định toàn nhân viên...
 • 72
 • 706
 • 6

Tài liệu BÁO CÁO " NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ TỒN DƢ MỘT SỐ HÓA CHẤT ĐỘC HẠI VÀ KHÁNG SINH TRONG MẬT ONG TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA NAM " pot

Tài liệu BÁO CÁO
... phỏp nhm ngn nga d lng húa cht c hi, khỏng sinh sn phm ang l mt nhng yờu cu cp thit nht hin ca ngnh ong mt Cỏc tnh phớa Nam vùng nuôi ong tạo sản phẩm mật ong đ-ợc -a chuộng cho tiờu dựng nc v c ... hỡnh sn xut mt ong 3.1.1 Kt qu iu tra v quy mụ tri nuụi ong mt s tnh phớa Nam iu tra v quy mụ tri nuụi ong mt s tnh phớa Nam phõn chia theo mc khỏc nhau, gm quy mụ nh hn 100 n/tri ong; t 100 n ... ong; t 100 n 300 n/tri ong; t 300 n 600 n/tri ong) v trờn 600 n/tri ong Kt qu trỡnh by trong biu 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 600 Quy mụ (n ong) Biờu ụ Biu din t...
 • 10
 • 334
 • 1

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất và đánh giá một số tác dụng dược lý thuốc tiêm đông khô methylprednisolon natri succinat

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất và đánh giá một số tác dụng dược lý thuốc tiêm đông khô methylprednisolon natri succinat
... sở đánh giá số tác dụng dợc thuốc cứu triển khai công nghệ đông khô sản xuất thuốc quy mô lớn, động vật thí nghiệm trừ vài công trình ứng dụng công nghệ đông khô sản xuất Nội dung nghiên cứu ... đợc quy trình sản xuất thuốc tiêm đông khô MPN dụng dợc thuốc tiêm đông khô Methylprednisolon natri succinat quy mô công nghiệp thông qua tối u hóa, làm sở cho việc áp dụng triển khai sản ... tài đánh giá chất lợng thuốc sau 36 tháng sản xuất so với số thuốc nớc cho kết tơng đơng Đề tài lần nớc đánh giá tác dụng thuốc tiêm đông khô MPN lĩnh vực an toàn so sánh với thuốc nớc tác dụng...
 • 14
 • 749
 • 3

ĐỀ TÀI " NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN, NHÂN GIỐNG VÀ KỸ THUẬT THÂM CANH ỔI KHÔNG HẠT PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT TẠI MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG " pot

ĐỀ TÀI
... xuất Người dân sản xuất chủ yếu dựa theo kinh nghiệm Chính vậy, việc Nghiên cứu tuyển chọn, nhân giống kỹ thuật thâm canh ổi không hạt phục vụ phát triển sản xuất số tỉnh Đồng sông Hồng cần thiết ... phương pháp ghép ổi - Hoạt động Nghiên cứu xác định thời vụ ghép ổi Nội dung Nghiên cứu số kỹ thuật thâm canh giống ổi không hạt - Hoạt động Nghiên cứu kỹ thuật bón phân + Nghiên cứu xác định chế ... - Tuyển chọn - giống ổi không hạt chất lượng - Xác định biện pháp kỹ thuật nhân giống; xây dựng quy trình kỹ thuật trồng chăm sóc giống ổi không hạt phục vụ mở rộng diện tích cho vùng sản xuất, ...
 • 28
 • 308
 • 2

NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ TRƯỢT LỞ ĐẤT Ở VÙNG NÚI MỘT SỐ TỈNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ pps

NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ TRƯỢT LỞ ĐẤT Ở VÙNG NÚI MỘT SỐ TỈNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ pps
... dựng III ĐÁNH GIÁ TRƯỢT LỞ, MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ Đánh giá trượt lở Đánh giá độ ổn định trượt phải đánh giá tổng hợp thường định tính cuối định lượng [5] Để đánh giá định lượng ổn định trượt ... trượt lở lớn vùng núi tỉnh duyên hải miền Trung nước ta liên quan tới trận mưa lớn nhiều khu vực trượt lở thường trùng với vùng có lượng mưa lớn (bảng 2) Bảng Các trận mưa trượt lở lớn tỉnh duyên ... trung gây trượt lở đất mạnh mẽ phổ biến vùng núi khu vực Hiện tượng trượt lở hiểu tượng chuyển dịch khối đất đá sườn dốc từ xuống theo vài mặt (trượt) rơi tự (lở, đất, đá đổ/lăn) Trượt lở xảy sườn...
 • 18
 • 202
 • 1

Nghiên cứu giải pháp kinh tế và kỹ thuật giảm thiểu rủi ro thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất rau tại một số tỉnh đồng bằng Sông Hồng

Nghiên cứu giải pháp kinh tế và kỹ thuật giảm thiểu rủi ro thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất rau tại một số tỉnh đồng bằng Sông Hồng
... Kinh t ……………………… CƠ S LÝ LU N VÀ TH C TI N V GI I PHÁP GI M THI U R I RO THU C B O V TH C V T TRONG S N XU T RAU 2.1 Cơ s lý lu n v gi i pháp gi m thi u r i ro thu c b o v th c v t s n xu t rau ... tài: Nghiên c u gi i pháp kinh t - k thu t gi m thi u r i ro thu c BVTV s n xu t rau t i m t s t nh ñ ng b ng sông H ng” Gi i pháp c a v n ñ nghiên c u không ch góp ph n gi m thi u nh ng r i ro ... 1.3 ð i tư ng ph m vi nghiên c u 1.3.1 ð i tư ng nghiên c u - Gi i pháp kinh t - k thu t nh m gi m thi u r i ro thu c BVTV s n xu t rau - Ch th nghiên c u ngư i s n xu t rau, ñ c bi t nh ng ngư...
 • 107
 • 293
 • 3

Quản lý chất lượng có nghĩa là nghiên cứu triển khai, thiết kế sản xuất và bảo dưỡng một số sản phẩm có chất lượng, kinh tế nhất, có ích nhất cho người tiêu dùng và bao giờ cũng thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng

Quản lý chất lượng có nghĩa là nghiên cứu triển khai, thiết kế sản xuất và bảo dưỡng một số sản phẩm có chất lượng, kinh tế nhất, có ích nhất cho người tiêu dùng và bao giờ cũng thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng
... khai, thiết kế sản xuất bảo dưỡng số sản phẩm chất lượng, kinh tế nhất, ích cho người tiêu dùng thỏa mãn nhu cầu người tiêu dùng Theo TCVN 5814-94 (ISO 8402-94) thì: Quản chất lượng ... yêu cầu người tiêu dùng Giáo sư, tiến sĩ Kaoru Ishikawa, chuyên gia tiếng lĩnh vực quản chất lượng Nhật Bản đưa định nghĩa quản chất lượng: Quản chất lượng nghĩa nghiên cứu triển khai, ... điều kiện sản xuấy tiết kiệm hành hóa chất lượng cao đưa dịch vụ chất lượng thỏa mãn yêu cầu người tiêu dùng A.G Robertson, chuyên gia người Anh chất lượng cho rằng: Quản chất lượng xác...
 • 34
 • 231
 • 0

Nghiên cứu tuyển chọn, nhân giống và kỹ thuật thâm canh ổi không hạt phục vụ phát triển sản xuất tại một số tỉnh đồng bằng sông hồng

Nghiên cứu tuyển chọn, nhân giống và kỹ thuật thâm canh ổi không hạt phục vụ phát triển sản xuất tại một số tỉnh đồng bằng sông hồng
... kỹ thuật thức để khuyến cáo cho sản xuất Người dân sản xuất chủ yếu dựa theo kinh nghiệm Chính vậy, việc Nghiên cứu tuyển chọn, nhân giống kỹ thuật thâm canh ổi không hạt phục vụ phát triển sản ... cứu số kỹ thuật thâm canh giống ổi không hạt - Hoạt động Nghiên cứu kỹ thuật bón phân + Nghiên cứu xác định chế độ bón phân cho ổi năm tuổi + Nghiên cứu xác định chế độ bón phân cho ổi năm tuổi ... biệt giống ăn có triển vọng giống ổi hạt hạt du nhập IV NỘI DUNG, VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nội dung nghiên cứu Nội dung Điều tra thực trạng sản xuất giống ổi số tỉnh vùng Đồng Bằng sông...
 • 57
 • 246
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu bệnh thán thư hại đậu tươngnghiên cứu bệnh sán dây ở chó tại một số huyện thành của tỉnh phú thọ và biện pháp phòng trịnghiên cứu đặc điểm lâm sàng và bước đầu đánh giá một số chỉ số apri và fibroscan ở bệnh nhân viêm gan mạn do vi rút viêm gan cnghiên cứu nấm phytophthora infestans gây bệnh mốc sương hại cà chua khoai tây vụ đông xuân năm 20082009 tại một số tỉnh phía bắc việt namluận văn nghiên cứu bệnh thán thư hại ớt tại vùng hà nội và phụ cậnnghiên cứu tình trạng hiv kháng thuốc trên bệnh nhân đang được quản lý điều trị arv phác đồ bậc 1 tại một số tỉnh thành phốnghiên cứu bệnh sán dây ở chó tại một số huyện thành của tỉnh phú thọ và biện pháp phòng trịluận văn nghiên cứu bệnh héo xanh vi khuẩn ralstonia solanacearum smith hại cà chua ở một số tỉnh đồng bằng sông hồng và biện phnghiên cứu bệnh do trực khuẩn escherichia coli và clostridium perfringens gây ra ở đà điểu giai đoạn 1 18 tháng tuổi biện pháp phòng trịnghiên cứu tình trạng hiv kháng thuốc trên bệnh nhân đang được quản lý điều trị arv phác đồ bậc 1 tại một số tỉnh thành phố thông tin đưa lên websitenghiên cứu và phòng trị các bệnh ký sinh trùng phổ biến gây thiệt hại ở bê nuôi tại một số tỉnh nam trung bộ và tây nguyêntính kháng thuốc của rầy nâukết quả xác định tính kháng thuốc của rầy nâu hại lúa của một số tỉnh đồng bằng sông hồng tuyển tập công trình nghiên cứu bvtv 2000 2002 nxb nông nghiệpnghiên cứu thử nghiệm quy trình sản xuất cá cơm stolephorus commersonii kho cay đóng hộpnghiên cứu thực trạng công tác điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất không do người sử dụng đất mang lại tại một số dự án ở thành phố việt trìthời gian nghiên cứu và hoàn thành khóa luận chúng tôi đã có một số kết quả nhất định song do thời gian có hạn chúng tôi có một số đề xuất như sauPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ