bai tap xac dinh cong thuc cua andehit

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI CÁC BÀI TẬP XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC HÓA HỌC CỦA MỘT CHẤT

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI CÁC BÀI TẬP XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC HÓA HỌC CỦA MỘT CHẤT
... đợc tính chất chất Vì chọn đề tài II - Nội dung Các dạng xác định công thức hoá học chất: Dạng 1: Xác định công thức hoá học chất biết hoá trị * Công thức có dạng Ax By A, B ký hiệu hoá học nguyên ... khối hợp chất Ta lập phơng trình, giải phơng trình xác định đợc công thức hoá học hợp chất Dạng 3: Xác định công thức hoá học chất dựa theo phơng trình hoá học: Hớng giải: - Đặt công thức cho, ... Giải tập hoá học phơng tiện chủ yếu để rèn luyện phát triển t học sinh công cụ để kiểm tra, đánh giá kỹ học sinh Trong đó, giải tập lập công thức hoá học có vai trò quan trọng, hớng dẫn học sinh...
 • 20
 • 464
 • 0

Bài tập xác định Công thức oxit kim loại

Bài tập xác định Công thức oxit kim loại
... chứa 27,36 gam muối Sunfat kim loại A Sau phản ứng lọc bỏ kết tủa thu 800 ml dung dòch muối Clorua kim loại A có nồng độ 0,2M Công thức phân tử muối sunfat kim loại A công thức sau : A Fe2(SO4)3 ... 22,8 lÝt D Kq kh¸c 22 Cho 12,4 gam hỗn hợp gồm kim loại kiềm thổ vµ oxit tác dụng với dung dòch HCl dư thu 27,75 gam muối khan Kim loại kiềm thổ kim loại sau ? A Ba B Mg C Sr D Ca v.c.h.0811@gmail.com ... hçn hỵp kim lo¹i thu ®ỵc m gam hçn hỵp oxit §Ĩ hoµ tan hoµn toµn m gam oxit nµy cÇn 500 ml dd H2SO4 M TÝnh m A 18,4 g B 21,6 g C 23,45 g D KÕt qu¶ kh¸c Lo¹i : Mét kim lo¹i + axit & Hai kim lo¹i...
 • 11
 • 7,185
 • 24

BAI TAP XAC DINH CONG THUC HC HUU CO

BAI TAP XAC DINH CONG THUC HC HUU CO
... 19: Nicotine hợp chất hữu có thuốc Hợp chất đợc tạo nên nguyên tố C, H, N Đem đốt cháy hết 2,349 gam Nicotine thu đợc nitơ nguyên chất, 1,827 gam H 2O, 6,38 gam CO2 Công thức đơn giản Nicotine ... đợc 3a mol hỗn hợp CO2 H2O Tìm công thức phân tử A? a CH4 b C2H2 c C2H6 d Cả a b Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu A ( chứa C, H, O) lợng Oxi vừa đủ nhận thấy số mol CO = số mol H2O = số ... C8H12O5 c C8H12O4 d kết khác Câu 15: Đốt cháy mol hợp chất hữu A ( C, H,O, N) thu đợc thu đợc mol CO2 ; nớc 0,5 mol N2 Tỉ khối A so với H2 44,5 Tìm CTPT A? a C3H5O2N b C4H7O2N c C3H7O2N d C2H5O2N...
 • 2
 • 1,122
 • 17

Bài tập xác định công thức hóa học- HSG

Bài tập xác định công thức hóa học- HSG
... kim loại vừa thu đợc tác dụng hết với dung dịch HCl, thu đợc 2,352 lít khí H2 (đktc) Xác định kim loại M công thức oxit kim loại Giả sử oxit dùng MxOy Các phơng trình phản ứng: to MxOy + yCO xM ... Nếu lấy lợng kim loại sinh hoà tan hết vào dung dịch HCl d thu đợc 1,176 lít khí H2 (đktc) Xác định công thức oxit kim loại Giả sử gọi a số mol oxit MxOy Các phơng trình phản ứng xảy ra: to MxOy ... lại 1,76g chất rắn Hoà tan toàn chất rắn dung dịch HCl thấy thoát 0,448 lít khí H (đktc) Xác định công thức oxit sắt Biết số mol oxit hỗn hợp Đáp số: Fe2O3 Có hỗn hợp A có khối lợng 12,9g gồm...
 • 7
 • 2,962
 • 82

Bài tập xác định công thức phân tử

Bài tập xác định công thức phân tử
... số H Như để phân tử chúng lập thành cấp số cộng chúng khác số oxi phân tử ≥ n 2n+2 x Đặt A, B, C: C H O ( x 0) nCO2 n = = → ⇒ nH 2O n + ⇒ n = n 2n+2 x 2 CH O nCO + (n + 1)H O ⇒ Công thức có dạng ... nCO2 so C a 11 = = 44 = * = * = 0, 75 So H 2* nH 2O 2* b b 44 44 18 Áp dụng công thức:  Chọn D NHẬN XÉT: Áp dụng công thức giải nhanh không dùng kiện đề cho 13 Đốt cháy 1,08g hợp chất hữu X cho ... hoàn toàn hỗn hợp hai hidrocacbon( phân tử 14u), thu 5m(g)CO2 3m(g) H2 CTPT hai hidrocacbon A C3H8, C3H6 B C2H6, C3H8 C C2H2; C3H4 D C3H6; C4H6 y Đặt công thức trung bình: CxHy → xCO2 + H2O nCO2...
 • 20
 • 10,072
 • 18

Bài tập xác định công thức kim loại

Bài tập xác định công thức kim loại
... hp A nng 7,2g gm N2 v NO Kim loi ó cho l: A Fe B Zn C Al D Cu Cõu 26: in phõn mui clorua kim loi kim núng chy, ngi ta thu c 0,896 lit khớ (ktc) mt in cc v 3,12g kim loi kim in cc cũn li Cụng ... trung hũa ca kim loi kim chu kỡ liờn tip tan hon ton dung dch HCl d thu c 2,24 lit CO2 (ktc) Hai kim loi ú l: A Li v Na B Kv Cs C Ba v K D kt qu khỏc Cõu 28: Hn hp X gm kim loi kim A, B thuc ... haiquynh.pgdvx@gmail.com Cõu 15: Nhỳng mt ming kim loi X vo 200 ml dung dch AgNO3 1M, sau kt thỳc phn ng, lng ming kim loi cú lng tng 15,2 gam Cho bit tt c kim loi bc to u bỏm vo ming loi X Kim loi X l: A ng B St C...
 • 4
 • 753
 • 18

sáng kiến kinh nghiệm phương pháp giải bài tập xác định công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ

sáng kiến kinh nghiệm phương pháp giải bài tập xác định công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ
... - Học sinh có kĩ giải tập định tính, định l ợng xác định công thức cấu tạo hợp chất hữu - Vận tốt ôn tập, kiểm tra đầu giờ,15 phút 45 phút II Nội dung sở lý thuyết -Công thức chung hiđrô cácbon: ... n kinh nghi m gv H Th Thỳy- tr ng THPT Chuyờn t nh Lo Cai - Giáo viên nghiên cứu hệ thống dạng tập xác định công thức cấu tạo chất hữu cơ, tìm ph ơng pháp giải thích hợp, gây hứng thú học tập ... Công thức xác định số liên kết n >0, m > hay CxH2xO2 x>2 vòng hợp chất hữu cơ: Giả sử hợp chất công thức tổng quát là: CxHyOzNtXu ( X halôgen) 2x - (y+ u) + t +2 - Tính chất hoá học chất hữu...
 • 10
 • 432
 • 1

Các phương pháp giải bài tập xác định công thức hóa học

Các phương pháp giải bài tập xác định công thức hóa học
... Dạng 3: Xác định công thức chất dựa vào kết phân tích định lượng (biết thành phần % nguyên tố): Cách giải sau: Dạng 4: Tìm công thức hóa học chất dựa vào phương trình phản ứng hóa học: Cách giải: ... Đặt công thức chất cho Gọi a số mol chất nói dùng, viết phương trình phản ứng, đặt số mol a vào phương trình tính số mol chất có liên quan Cuối cùng, lập hệ phương trình, giải hệ Dạng 5: Lập công ... Cuối cùng, lập hệ phương trình, giải hệ Dạng 5: Lập công thức phân tử hợp chất hữu gồm nguyên tố: C, H, O: Để giải dạng toán này, dùng cách: ...
 • 3
 • 568
 • 5

BÀI TẬP XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC PHÂN TỬ CHẤT HỮU CƠ

BÀI TẬP XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC PHÂN TỬ CHẤT HỮU CƠ
... hợp chất hữu X (chứa C, H, O) có tỷ khối so với H2 30 A B C D Câu 12: Một hợp chất hữu Y đốt cháy hoàn toàn thu CO2 H2O có số mol Đồng thời số mol oxi tối thiểu cần dùng lần số mol Y Công thức phân ... toàn 10 ml chất hữu X cần tối thiểu 25 ml O2, tạo 20 ml CO2 20 ml nước (các thể tích đo điều kiện) CTPT X là: A C2H4 B C2H6O C C2H4O D C2H4O2 Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol chất hữu X mạch ... cháy hoàn toàn chất hữu X thu sản phẩm cháy gồm CO2 H2O với tỷ lệ khối lượng tương ứng 44 : 22,5 Biết tỷ khối X H2 37 CTPT X là: A C4H10O B C4H10 C C3H6O2 D C2H2O3 Câu 20: Hợp chất hữu X (chứa C,...
 • 2
 • 143
 • 1

Phương pháp giải các bài toán xác định công thức hợp chất hữu cơ chương trình hóa học trung học phổ thông

Phương pháp giải các bài toán xác định công thức hợp chất hữu cơ chương trình hóa học trung học phổ thông
... 1.3.1 Phương pháp chung giải toán xác định công thức hợp chất hữu Các toán Hoá học, toán xác định công thức hợp chất hữu giải theo phương pháp chung nêu Cụ thể, để xác định công thức chất hữu ... PHƢƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC HỢP CHẤT HỮU CƠ 1.1 Bài tập hóa học toán xác định công thức hợp chất hữu 1.1.1 Tầm quan trọng tập hoá học Bài tập hoá học giúp học sinh hiểu cách xác ... … giải toán nêu 1.3.2 Các ý giải toán xác định công thức hợp chất hữu 1.3.2.1 Vấn đề lựa chọn công thức tổng quát chất hữu Đối với toán xác định công thức hợp chất hữu việc lựa chọn hợp lí công...
 • 19
 • 2,122
 • 3

= Bài tập: XÁC ĐỊNH, LƯỚI THỨC ĂN, TÍNH HIỆU SUẤT SINH THÁI, THÁP SINH pdf

= Bài tập: XÁC ĐỊNH, LƯỚI THỨC ĂN, TÍNH HIỆU SUẤT SINH THÁI, THÁP SINH pdf
... : 28 = 13 hệ II Cơng thức xác định hiệu xuất sinh thái: Hiệu xuất sinh thái ( HSST) tỉ lệ phần trăm chuyển hĩa lượng bậc dinh dưỡg chuỗi thức ăn HSST Cách tính hiệu xuất sinh thái: HSST sinh ... Kcalo Xác định hiệu xuất sinh thái sinh vật tiêu thụ bậc 2,3 chuỗi thức ăn Nếu hiệu xuất sinh thái sinh vật s ản xuất l 2,5 % Hãy tính lượng ánh s mặt trời cần cho chuỗi thức ăn Giải Xác định hiệu ... nhiệt hữu hiệu lồi đĩ Áp dụng cơng thức tính tổng nhiệt hữu hiệu: S = (T-C).D - Ở 26 0C: S=( 26 – C) 20 - Ở 29,5 0C : S=( 29,5 – C) 42 Tổng nhiệt hữu hiệu lồi luơn nên: ( 26 – C ) 20 = ( 19,5...
 • 7
 • 3,705
 • 50

Phương pháp giải các bài toán xác định công thức hợp chất hữu cơ chương trình hóa học trung học phổ thông

Phương pháp giải các bài toán xác định công thức hợp chất hữu cơ chương trình hóa học trung học phổ thông
... phƣơng pháp chung giải toán hóa học để giải toán xác định công thức hợp chất hữu 1.3.1 Phương pháp chung giải toán xác định công thức hợp chất hữu Các toán Hoá học, toán xác định công thức hợp chất ... chung giải toán hóa học  Áp dụng phương pháp chung giải toán hóa học để giải toán xác định công thức hợp chất hữu - 32 - Chƣơng : PHƢƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TOÁN ĐIỂN HÌNH XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC HỢP CHẤT ... 20 1.3.2 Các ý giải toán xác định công thức hợp chất hữu 23 Chƣơng : PHƢƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TOÁN ĐIỂN HÌNH XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC HỢP CHẤT HỮU CƠ 33 2.1 Các toán xác định công thức hiđrocacbon...
 • 160
 • 629
 • 0

CHUYÊN đề bài tập xác ĐỊNH TRỌNG âm của từ

CHUYÊN đề bài tập xác ĐỊNH TRỌNG âm của từ
... đọc âm tiết lực phát âm mạnh phát âm âm tiết khác âm tiết khác * Chúng ta xác định trọng âm từ với từ từ hai âm tiết trở lên * Số lượng âm tiết từ xác định dựa vào số lượng nguyên âm từ * ... XÁC ĐỊNH TRỌNG ÂM CHÍNH CỦA TỪ TRONG TIẾNG ANH Trước vào tìm hiểu số qui tắc giúp xác định trọng âm từ tiếng Anh cần phải ý vài điểm sau đây: * Trọng âm từ lực phát âm nhấn vào âm tiết định từ ... loại trọng âm: trọng âm (thể kí hiệu /'/), trọng âm phụ hay gọi trọng âm thứ cấp (thể kí hiệu / ' / ) Một từ trọng âm chính, có nhiều trọng âm thứ cấp Tuy nhiên gặp trọng âm thứ cấp từ dài,...
 • 11
 • 488
 • 0

Giải thuật di truyền và ứng dụng đối với bài toán xác định công thức hồi quy trong thí nghiệm hóa sinh

Giải thuật di truyền và ứng dụng đối với bài toán xác định công thức hồi quy trong thí nghiệm hóa sinh
... hi quy tuyn tớnh 16 1.2.3 Hm hi quy bc 17 1.2.4 Cỏc phng phỏp a v dng tuyn tớnh 17 1.2.5 Hi quy nhiu chiu (hi quy bi) 18 Chng MT S KIN THC C BN V GII THUT DI ... i ự ỳ ỷ, chỳng ta xột cỏc a thc bc c biu din di dng S i (x ) = + bi (x - x i - ) + ci (x - x i - )2 + di (x - x i - ) (1.7) Trong ú cỏc h s ai, bi, ci, di cn phi tha cỏc iu kin sau õy: + iu kin ... a1, , a m , chỳng ta s thu c cỏc dng hm hi quy khỏc Sau õy chỳng ta s nghiờn cu mt s dng hm hi quy c th 1.2.2 Hm hi quy tuyn tớnh Chỳng ta tỡm hm hi quy di dng tuyn tớnh bc nht F (x ) = ax + b Khi...
 • 61
 • 75
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập xác định công thức của oxit sắtbai tap xac dinh cong thuc phan tu cua hchcbai tap xac dinh cong thuc phan tu cua ankanbai tap xac dinh cong thuc phan tu cua estebai tap xac dinh cong thuc phan tu cua ancolbai tap xac dinh cong thuc cau tao cua hop chat huu co lop 9bai tap xác dinh cong thuc phan tudang bai tap xac dinh cong thuc phan tubai tap xac dinh cong thuc phan tu ankenbai tap xac dinh cong thuc phan tu hchcbai tap xac dinh cong thuc phan tu ankanbài tập xác định công thức oxit sắtbai toan xac dinh cong thuc cua oxit satbài tập xác định công thức hợp chất hữu cơbài tập xác định công thức hóa học lớp 8Giáo trình “Các hệ quản trị cơ sở dữ liệuThiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sản xuất công nghiệp 5lập trình plc s7 300 voi hệ thống mps10 phương pháp giúp mẹ trẻ thoát khỏi chứng trầm cảm sau sinhDeterminants of nonfinancial firm capital structurehe dieu hanh windows 7Tổng hợp ý kiến riêng tôi về nghiên cứu khoa họcHoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần bánh kẹo hải hàgiáo án hình học 11 chương 213 điều cần biết về chứng trầm cảm theo mùaBài 4. Tiết kiệm tiền củaVốn lưu động và các giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần xây dựng SUDICOPHIEU ON TAP TIENG ANH 4 HOC KY IIKế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại DNTN khánh vinhStrategic management 2nd edition rothaermel test bankHoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH kiểm toán kreston ACA việt nam thực hiệnStrategic management a dynamic perspective concepts first canadian edition 1st edition carpenter test bankThực trạng công tác kế toán của công ty TNHH tân HOAStrategic management and competitive advantage 4th edition barney test bankStrategic management an integrated approach 10th edition hill test bank