silic va hop chat cua silic

silic va hop chất của silic

silic va hop chất của silic
... Giang Silicagen Tiết 31 Silic 28 14 Si hợp chất silic silic hợp chất silic I Silic Trạng thái tự nhiên, ứng dụng a Trạng thái tự nhiên Hợp chất: cát, khoáng vật silicat, đất sét So sánh (aluminosilicat) ... nhiên Silic với Cacbon ! Silic không tồn dạng đơn chất tự nhiên Đất sét Cát trắng silic hợp chất silic I Silic Trạng thái tự nhiên, ứng dụng a Trạng thái tự nhiên b ứng dụng silic hợp chất silic ... nào? silic hợp chất silic I Silic 1.Trạng thái tự nhiên ứng dụng Tính chất vật lý Phiếu học tập số Trên sở cấu tạo nguyên tử số oxi hoá Si, dự đoán tính chất Si ? silic hợp chất silic I Silic...
 • 22
 • 795
 • 6

SILIC HỢP CHẤT CỦA SILIC NC

SILIC VÀ HỢP CHẤT CỦA SILIC NC
... hiểu thực tế ứng dụng Si hợp chất Si Làm tập SGK, SBT Chuẩn bị sau: Bài 24: Luyện tập Tính chất Cacbon, Silic hợp chất chúng - Ôn lại kiến thức chất Cacbon, Silic hợp chất chúng - Chuẩn bị tập ... học Silic: - Tính chất hóa học: có tính oxi hóa tính khử - Ứng dụng điều chế Hợp chất Silic: - Tính chất SiO2, H2SiO3, muối silicat - Một số ứng dụng quan trọng Bài tập Bài Silic pư với tất chất ... Tiết 31 Bài 22 SILIC VÀ HỢP CHẤT CỦA SILIC I SILIC Tính chất vật lí Si có dạng tồn tại: Si tinh thể Si vô định hình + Si tinh thể có...
 • 19
 • 516
 • 11

Silic va hop chat cua Silic

Silic va hop chat cua Silic
... khuờch TiờtTiờt SILIC VA HP CHT CUA SILIC 25 25 SILIC VA HP CHT CUA SILIC A Silic IV ng dng I Tinh chõt võt ly - Silic siờu tinh khit l cht bỏn dn II.Tinh chõt hoa hoc 1.Tinh kh Silic c dựng k ... Si + 2CO B HP CHT CA SILIC PHIU HC TP S Hóy in cỏc thụng tin vo bng sau ? SiO2 Tớnh cht vt lớ Tớnh cht hoỏ hc ng dng H2SiO3 Mui silicat Tiờt 25 SILIC VA HP CHT CUA SILIC A Silic I Tinh chõt võt ... (Natri silicat) thch anh, dựng sn c bit: Silic ioxit tan axit flohiric xut thu tinh, gm SiO2 + 4HF SiF4 + 2H2O Dung dch HF dung khc ch v hỡnh lờn thu tinh Tiờt 25 SILIC VA HP CHT CUA SILIC A Silic...
 • 21
 • 325
 • 3

Tiết 25: Silic hợp chất của silic

Tiết 25: Silic và hợp chất của silic
... khuờch TiờtTiờt SILIC VA HP CHT CUA SILIC 25 25 SILIC VA HP CHT CUA SILIC A Silic I Tinh chõt võt ly II.Tinh chõt hoa hoc 1.Tinh kh IV ng dng - Silic siờu tinh khit l cht bỏn dn Silic c dựng k ... Si + 2CO Tiờt 25 SILIC VA HP CHT CUA SILIC A Silic I Tinh chõt võt ly II.Tinh chõt hoa hoc 1.Tinh kh B Hp chõt cua Silic I Silic ioxit (SiO2) 1.Tớnh cht vt lớ tinh th thch anh Silic ioxit l cht ... pin mt tri - Trong luyn kim, silic c dựng tỏch oxi kim loi núng chy Ferosilic (Fe-Si) l hp kim c dựng ch to thộp chu axit Tiờt 25 SILIC VA HP CHT CUA SILIC A Silic V iu ch I Tinh chõt võt...
 • 23
 • 604
 • 5

SILIC va hop chat cua Silic

SILIC va hop chat cua Silic
... khuờch TiờtTiờt SILIC VA HP CHT CUA SILIC 25 25 SILIC VA HP CHT CUA SILIC A Silic IV ng dng I Tinh chõt võt ly - Silic siờu tinh khit l cht bỏn dn II.Tinh chõt hoa hoc 1.Tinh kh Silic c dựng k ... Si + 2CO B HP CHT CA SILIC PHIU HC TP S Hóy in cỏc thụng tin vo bng sau ? SiO2 Tớnh cht vt lớ Tớnh cht hoỏ hc ng dng H2SiO3 Mui silicat Tiờt 25 SILIC VA HP CHT CUA SILIC A Silic I Tinh chõt võt ... (Natri silicat) thch anh, dựng sn c bit: Silic ioxit tan axit flohiric xut thu tinh, gm SiO2 + 4HF SiF4 + 2H2O Dung dch HF dung khc ch v hỡnh lờn thu tinh Tiờt 25 SILIC VA HP CHT CUA SILIC A Silic...
 • 20
 • 373
 • 3

Silic hợp chất của Silic - Hội giảng

Silic và hợp chất của Silic - Hội giảng
... điện thấp, t0 tăng độ dẫn điện tăng - chất bột màu nâu Tiết 25 SILIC VÀ HỢP CHẤT CỦA SILIC II Tính chất hóa học Xác định số oxi hoá Si chất sau: -4 -4 +2 +4 +4 SiH4, Ca2Si, Si, SiO, SiO2, ... IV.Ứng dụng - Trong luyện kim, silic dùng để tách oxi khỏi kim loại nóng chảy Ferosilic (Fe-Si) hợp kim dùng để chế tạo thép chịu axit Tiết 25 SILIC VÀ HỢP CHẤT CỦA SILIC A Silic V Điều ... CHẤT CỦA SILIC 25 25 SILIC VÀ HỢP CHẤT CỦA SILIC A Silic IV Ứng dụng I Tính chất vật lý - Silic siêu tinh khiết chất bán dẫn II.Tính chất hóa học 1.Tính khử Silic dùng kĩ thuật vô...
 • 20
 • 335
 • 5

Bai 17- SILIC VA HOP CHAT CUA SILIC

Bai 17- SILIC VA HOP CHAT CUA SILIC
... Bài 17 silic hợp chất silic A -silic i-tính chất vật lí ii-tính chất hoá học -4 Tính Oxi hoá +2 Silic có số oxi hoá ? +4 Tính Khử Dự đoàn TCHH silic ? Tiết 25 Bài 17 silic hợp chất silic A -silic ... tâm lớn cho hôm mai sau !!! Tiết 25 Bài 17 silic hợp chất silic A -silic i-tính chất vật lí Silic cú cỏc dng thự hỡnh: silic tinh th v silic vụ nh hỡnh Silic cú my dng thự hỡnh ? - Si tinh th: ... ? - Silic va th hin tớnh kh va th hin tớnh oxi húa, cỏc s oxi húa ca Si l: -4, 0, +4 (s oxi húa +2 ớt c trng) - Dng vụ nh hỡnh hot ng hn dng tinh th Tiết 25 Bài 17 silic hợp chất silic A-silic...
 • 20
 • 406
 • 0

CACBON - SILIC CACBON HỢP CHẤT CỦA CACBON doc

CACBON - SILIC CACBON VÀ HỢP CHẤT CỦA CACBON doc
... sai Cacbonmonooxit A.Cacbonmonooxit chất khí không màu, không mùi, không vò B Cacbonmonooxit không tác dụng với nước, axit, kiềm điều kiện thường C Cacbonmonooxit nhẹ nước , không độc D Cacbonmonooxit ... 18: Xét muối cacbonat, nhận định đúng? A Tất muối cacbonat tan tốt nước B Tất muối cacbonat bị nhiệt phân tạo oxit kim loại cacbon đioxit C Tất muối cacbonat bị nhiệt phân, trừ muối cacbonat kim ... thụ hết vào dung dòch chứa 0,18 mol NaOH thu dung dòch chứa: A 0,15 mol Na2CO3 B.0,09 mol Na2CO3 C.0,03 mol NaHCO3 0,12 mol Na2CO3 D 0,03 mol Na2CO3 0,12 mol NaHCO3 SILIC- HP CHẤT CỦA SILIC Câu...
 • 5
 • 555
 • 15

SILIC VA HOP CHAT CUA SILIC 11NC

SILIC VA HOP CHAT CUA SILIC 11NC
... nhiên, Si có dạng hợp chất, chủ yếu cát, khoáng vật silicat, aluminosilicat Si có thể động vật với lượng nhỏ I SILIC Ứng dụng điều chế a Ứng dụng I SILIC Ứng dụng điều chế a Ứng dụng b Điều chế t ... cacbonic: Na2SiO3 + CO2 + H2O → H2SiO3 + Na2CO3 b Muối silicat - Axit silixic tan dd kiềm tạo muối silicat Chỉ muối silicat KLK tan nước - Trong dd, silicat KLK thủy phân mạnh tạo môi trường kiềm: Na2SiO3 ... Nội dung học Silic: - Tính chất hóa học: có tính oxi hóa tính khử - Ứng dụng điều chế Hợp chất Silic: - Tính chất SiO2, H2SiO3, muối silicat - Một số ứng dụng quan trọng Bài tập Bài Silic pư với...
 • 19
 • 352
 • 0

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 24: Luyện tập tính chất của cacbon, silic hợp chất của chúng doc

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 24: Luyện tập tính chất của cacbon, silic và hợp chất của chúng doc
... Bôn - Giáo viên : Nguyễn văn Thế - huyện Vũ th tỉnh thái bình Các thầy cô chia sẻ ngân hàng câu hỏi , giáo án , kinh nghiệm Cacbon Silic n cht Dng thự - Tinh th Than chỡ hỡnh Kim cng - Vụ ... +H2O - Tớnh c cht bit SiO2 + 4HF SiF4 + 2H2O - L cht oxi hoỏ; CO2 + 2Mg C + 2MgO Axit H2CO3 H2SiO3 - Axit yu nc - Axit rt yu H2CO3 H+ + HCO 3- Na2SiO3+ HCO 3- H+ + CO3 2- H2O H2SiO3 + - Kộm ... THPT Lý Bôn - Giáo viên : Nguyễn văn Thế - huyện Vũ th tỉnh thái bình Các thầy cô chia sẻ ngân hàng câu hỏi , giáo án , kinh nghiệm CO2 SiO2 + 2NaOHNa2 SiO3 +H2O CO2: - L cht oxi hoỏ; - L oxit...
 • 5
 • 928
 • 3

bài giảng hóa học 11 bài 17 silic hợp chất của silic

bài giảng hóa học 11 bài 17 silic và hợp chất của silic
... Silic I Silic đioxit (SiO2) 1.Tính chất vật lí tinh thể thạch anh Silic đioxit chất dạng tinh thể, nóng chảy 2.Tính oxi hóa 171 3oC, không tan nước III.Trạng thái tự nhiên Tính chất hoá học ... điện Pin mặt trời Bộ chỉnh lưu 11/ 07/14 Chất bán dẫn Bộ khuếch đại TiếtTiết SILIC VÀ VÀ HỢP CHẤT A SILIC 25 25 SILIC HỢP CHẤT CỦ CỦA SILIC A Silic I Tính chất vật lý II.Tính ... trời - Trong luyện kim, silic dùng để tách oxi khỏi kim loại nóng chảy Ferosilic (Fe-Si) hợp kim dùng để chế tạo thép chịu axit Tiết 25 SILIC VÀ HỢP CHẤT CỦA SILIC A Silic V Điều chế I Tính...
 • 15
 • 2,523
 • 2

chuyên đề cacbon silic hợp chất của chúng

chuyên đề cacbon silic và hợp chất của chúng
... tử silic B Silic vô định hình hoạt động silic 1s22s22p63s23p2 tinh thể C Silic có dạng thù hình: silic tinh thể silic D Silic hoạt động cacbon vô định hình C©u 205 : Để đề phòng bị nhiễm độc cacbon ... chất không nhãn, lọ chứa chất rắn Na2CO3, MgCO3,BaCO3? Cho chất vào nước thêm dung dịch B Cho chất vào dung dịch HCl, tiếp tục HCl dùng dung dịch NaOH Cho chất vào nước thêm dung dịch D Cho chất ... cùng, phổ biến động vật thực vật X tạo hai hợp chất với oxi, có hợp chất cháy được, hợp chất không cháy X nguyên tố ? S B C P D N Thổi 0,5 mol khí CO2 vào dung dịch chứa 0,4 mol Ba(OH)2 Sau phản...
 • 26
 • 221
 • 0

Slide hóa 11 bài 17 silic hợp chất của silic _B.T Anh

Slide hóa 11 bài 17 silic và hợp chất của silic _B.T Anh
... (Silicon hợp chất dẻo chứa liên kết silic- ôxy silic- cacbon) Bài 17 SILIC VÀ HỢP CHẤT CỦA SILIC BÀI TEST (5 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm 05’00”) Bài 17: SILIC VÀ HỢP CHẤT CỦA SILIC A Silic ... kì 3, nhóm IVA Bài 17: SILIC VÀ HỢP CHẤT CỦA SILIC A Silic Một số hình ảnh trạng thái tự nhiên Silic Cát Thạch anh Fenspat Mi ca Cao lanh Bài 17: SILIC VÀ HỢP CHẤT CỦA SILIC A Silic III Trạng ... silixua) 2Mg + Si → Bài 17: SILIC VÀ HỢP CHẤT CỦA SILIC A Silic III Trạng thái tự nhiên I Tính chất vật lí II Tính chất hoá học IV Ứng dụng Bài 17: SILIC VÀ HỢP CHẤT CỦA SILIC A Silic III Trạng thái...
 • 26
 • 215
 • 0

Slide hóa 11 CB bài 17 silic hợp chất của silic _Gv L.T.H Trang

Slide hóa 11 CB bài 17 silic và hợp chất của silic _Gv L.T.H Trang
... BÀI 17: SILIC VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA SILIC NỘI DUNG A SILIC B HỢP CHẤT CỦA SILIC A SILIC Silic ô thứ 14, nhóm IV A, chu kì Cấu hình electron Silic 1s22s22p63s23p2 Silic có electron lớp nên hợp chất ... kết cộng hóa trị với nguyên tử khác Tiết 25: BÀI 17: SILIC VÀ HỢP CHẤT CỦA SILIC A Silic A Silic I Tính chất vật lí I Tính chất vật lí Silic có dạng thù hình: silic tinh thể silic vô định ... Tiết 25: BÀI 17: SILIC VÀ HỢP CHẤT CỦA SILIC A Silic I Tính chất vật lí B Hợp chất Silic I .Silic đioxit (SiO2) II.Tính chất hóa học 1.Tính khử 1.Tính chất vật lí V Điều chế - Silic đioxit...
 • 20
 • 136
 • 0

Lý thuyết bài tập về silic hợp chất của silic - Tài liệu Hóa học 12

Lý thuyết và bài tập về silic và hợp chất của silic - Tài liệu Hóa học 12
... 2CO2 b - 2CO3 - 2CO3 chì - , 2O3 nh silicat có màu Thí cho cao lanh a ngói 10000 ngói b Hocmai.vn 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | - - 1300 p silic thép, lò -9 6% SiO2, 4-7 % CaO 17200C 14000C 14000 c - 13000 ... H O b Axit silixic Silicagen axit cacbonic nên H SiO3 + Na CO3 CO2 silicat 2SiO3 K2SiO3 silicat Na SiO3 + 2H O ฀ III Công nghi a 2NaOH + H SiO3 natri silicat, canxi silicat silic 2O.CaO.6SiO2 ... (AlO3 )2 6H2 O axit, xi Chinfon, Hoàng Mai, Hà Tiên Giáo viên: Hocmai.vn Hocmai.vn 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | - ...
 • 3
 • 419
 • 2

Xem thêm