hop chat cua cacbon

Bai 16 Cac hop chat cua Cacbon

Bai 16 Cac hop chat cua Cacbon
... CO32-(Na2CO3 , CaCO3 ) + Muối hiđrocacbonat chứa ion HCO3- ( NaHCO3 , Ca(HCO3)2 ) II MUỐI CACBONAT Tính chất a) Tính tan - Muối cacbonat kim loại kiềm (trừ Li2CO3), amoni muối hiđrocacbonat dễ ... CACBONIC VÀ MUỐI CACBONAT I AXIT CACBONIC - Axít H2CO3 axít yếu bền, tồn dung dòch loãng, dễ bò phân huỷ thành CO2 H2O : H2CO3 H+ + HCO3HCO3H+ + CO32-Axit cacbonic tạo loại muối: + Muối cacbonat chứa ... thí nghiệm CaCO3 +2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O Trong công nghiệp - Khi nung CaCO3 (Ở nhiệt độ 900 – 10000C): CaCO3(r) → CaO(r) + CO2(k) - Khi đốt cháy hoàn toàn than C + O2 → CO2 (k) C AXIT CACBONIC...
 • 17
 • 640
 • 14

Bài 16. Hợp chất của cacbon

Bài 16. Hợp chất của cacbon
... ra,…hậu thải vào môi trường lượng lớn hợp chất cacbon gây hiệu ứng nhà kính hợp chất cacbon gì? Ngoài có hợp chất khác cacbon sang hôm Hoạt động 2: Tính chất vật lí (2phút) ? Nghiên cứu SGK điền ... muối, sang phần ? Thế oxit trung tính? Hoạt động Học Sinh - HS nghe giảng Bài 16: HỢP CHẤT CỦA CACBON A Cacbon monooxit I Tính chất vật lí CTPT: CO Trạng thái: Khí, không màu, không mùi, không vị ... vôi, lên men, nguồn tự nhiên - Và nghiên cứu tiếp hợp chất cuối cacbon C Axit cacbonic muối cacbon t Hoạt động 8: Axit cacbonic (3phút) I Axit cacbonic - Axit H2CO3 bền, dễ phân huỷ thành CO2...
 • 6
 • 5,802
 • 36

Bài 21: HỢP CHẤT CỦA CACBON

Bài 21: HỢP CHẤT CỦA CACBON
... Bài 21: HỢP CHẤT CỦA CACBON Cacbon monooxit: tính chất, ứng dụng điều chế Cacbon đioxit: tính chất, ứng dụng điều chế Axit cac bonic muối cacbonat: tính chất, ứng dụng Bài 21: HỢP CHẤT CỦA CACBON ... khô) 3.Tính chất hóa học: a.CO2 chất oxi hóa tác dụng với chất khử mạnh Bài 21: HỢP CHẤT CỦA CACBON +4 +2 CO2 + Mg  MgO + C b CO2 oxit axit: Tác dụng oxit bazơ, bazơ tạo thành muối cacbonat Khi ... H2SO4đ HCOOH  CO II .Cacbon đioxit (CO2) Một góc lò nung than + H2O 1.Cấu tạo phân tử CO2: O=C=O CO2 phân tử không phân cực Bài 21: HỢP CHẤT CỦA CACBON 2.Tính chất vật lý: • CO2 chất khí không màu,...
 • 19
 • 749
 • 15

bài giảng điện tử" Hợp chất của cacbon"

bài giảng điện tử
... TÍNH CHẤT VẬT LÍ II TÍNH CHẤT HÓA HỌC III ĐIỀU CHẾ B CACBON ĐIOXIT I TÍNH CHẤT VẬT LÍ II TÍNH CHẤT HÓA HỌC III ĐIỀU CHẾ C AXIT CACBONIC VÀ MUỐI CACBONAT I AXIT CACBONIC II MUỐI CACBONAT I TÍNH CHẤT ... tính chất hoá học gì? TÍNH KHỬ a Tác dụng với oxi +2 CO + O2 t0 +4 CO2 CO đóng vai trò chất khử * CO sử dung làm nhiên liệu b Tác dụng với nhiều oxit kim loại: Fe2O3 + 3CO t0 2Fe + CO2  Tính chất ... Để làm CO có lẫn tạp chất CO2 dùng hoá chất sau đây? A Dung dịch KMnO4 B Dung dịch Br2 C Dung dịch Ca(HCO3)2 D Dung dịch Ca(OH)2 Câu 3: Khí CO2 dùng để dập tắt đám cháy chất sau đây? A Magiê...
 • 24
 • 2,103
 • 24

Bài giảng điện tử: Hợp chất của cacbon lớp 11 nâng cao

Bài giảng điện tử: Hợp chất của cacbon lớp 11 nâng cao
... LÍ III TÍNH CHẤT HÓA HỌC IV ĐIỀU CHẾ B CACBON ĐIOXIT * CẤU TẠO PHÂN TỬ II TÍNH CHẤT VẬT LÍ III TÍNH CHẤT HÓA HỌC IV ĐIỀU CHẾ C AXIT CACBONIC VÀ MUỐI CACBONAT I AXIT CACBONIC II MUỐI CACBONAT * ... hóa có cacbon, cho thí dụ chất chứa C Đáp án câu 1: 4Al + 3C CO2 + C t Al4C3 t 2CO C + HNO3đặc nóng→ → NO2 + CO2 + H2O NỘI DUNG TRỌNG TÂM A CACBON MONOOXIT * CẤU TẠO PHÂN TỬ II TÍNH CHẤT VẬT ... có lẫn tạp chất CO2 dùng hoá chất sau đây? A Dung dịch KMnO4 B Dung dịch Br2 C Dung dịch Ca(HCO3)2 D Dung dịch Ca(OH)2 Câu 3: Khí CO2 dùng để dập tắt đám cháy chất sau đây? A Magiê B Cacbon C Photpho...
 • 26
 • 3,196
 • 54

HỢP CHẤT CỦA CACBON

HỢP CHẤT CỦA CACBON
... 275 ml Câu 19 Hòa tan khí CO2 vào dd KOH dư thu hổn hợp chất A KHCO3, K2CO3,KOH B.K2CO3, KOH C KHCO3, K2CO3 D.KHCO3 Câu 20 .Cacbon mono oxit chất khí A Có màu xanh B.Nhẹ khơng khí 1,5 lần C.Làm ... CO2 SiO2 A.tan nước B.tác dụng với axit C.tác dụng với kiềm D.tác dụng với oxit bazơ Câu 22 Cặp chất tồn dung dịch A NaHCO3 NaOH B Na2CO3 Ba(NO3)2 C NaNO3 Ca(OH)2 D.Ba(HCO3)2 Ba(OH)2 Câu 23 Khí ... tủa Gía trị a là? A 0,032 B 0,048 C 0,06 D 0,04 Câu 29 (Đại học khối B-2007) Nung 13,4 gam muối cacbonat kim loại hóa trị II, 6,8 gam rắn khí X khí X sinh cho hấp thụ vào 75 ml dung dịch NaOH...
 • 2
 • 195
 • 1

Trắc Nghiệm CacBonHợp Chất Của CacBon

Trắc Nghiệm CacBon và Hợp Chất Của CacBon
... , dùng 0,08 mol CO2 thu bmol kết tủa Giá trị a b là: A 0,0 5và 0,02 B 0,0 8và0 ,04 C 0,0 8và 0,05 D 0,06 0.02 Câu 35:Cho7g hỗn hợp muối cacbonat kim loại hoá trị II tác dụng với dung dịch HCl thấy ... toàn Z V(l) HCl 0,4M vừa đủ thu dung dịch T Giá trị m V là: A 26 và1 ,5 B 21,6 1,5 C 26 0,75 D 21,6 0,6 Câu32: Sục V(ml) CO2(dktc) vào 2(l) Ca(OH) 0,001M thấy xuất 0,1(g) kết tủa Lọc tách ... thêm 4,6 (g) Na vào 200ml dung dịch (NaOH aM; BaCl 2) thu dung dịch X Dẫn 5,6(l) CO2 vào dung dịch X thu 19,7(g) kết tủa Giá trị a là: A 0,75M B 1M C 0,8M D 0,6M Câu27: Dẫn V(l) CO2vào bình đựng...
 • 3
 • 751
 • 28

hop chat cua cacbon

hop chat cua cacbon
... CO t 0C CaCO3 → CaO + CO HỢP CHẤT CỦA CACBON Muối cacbonat Cacbon monooxit (CO) I Cacbon đioxit(CO2) a Tính tan III Axitcacbonic & muối cacbonat Muối cacbonat Điền vào khoảng trống chữ tan, ... Ít tan Còn lại ko tan Còn lại tan HỢP CHẤT CỦA CACBON Muối cacbonat Cacbon monooxit (CO) I Cacbon đioxit(CO2) III Axitcacbonic & muối cacbonat Muối cacbonat Viết ptpu dạng phân tử ion thu gọn? ... HCO3 + OH Na2CO3 + H2O CO3 − + H2O HỢP CHẤT CỦA CACBON Muối cacbonat Cacbon monooxit (CO) I Cacbon đioxit(CO2) III Axitcacbonic & muối cacbonat Muối cacbonat Viết ptpu nhiệt phân chất sau: c Phản...
 • 24
 • 307
 • 2

CACBON - SILIC CACBONHỢP CHẤT CỦA CACBON doc

CACBON - SILIC CACBON VÀ HỢP CHẤT CỦA CACBON doc
... sai Cacbonmonooxit A.Cacbonmonooxit chất khí không màu, không mùi, không vò B Cacbonmonooxit không tác dụng với nước, axit, kiềm điều kiện thường C Cacbonmonooxit nhẹ nước , không độc D Cacbonmonooxit ... 18: Xét muối cacbonat, nhận định đúng? A Tất muối cacbonat tan tốt nước B Tất muối cacbonat bị nhiệt phân tạo oxit kim loại cacbon đioxit C Tất muối cacbonat bị nhiệt phân, trừ muối cacbonat kim ... thụ hết vào dung dòch chứa 0,18 mol NaOH thu dung dòch chứa: A 0,15 mol Na2CO3 B.0,09 mol Na2CO3 C.0,03 mol NaHCO3 0,12 mol Na2CO3 D 0,03 mol Na2CO3 0,12 mol NaHCO3 SILIC- HP CHẤT CỦA SILIC Câu...
 • 5
 • 555
 • 15

Hop chat cua cacbon

Hop chat cua cacbon
... Tao hai loai muụi: * Muụi CO32* Muụi HCO3- II/ Muụi cacbonat Tinh cht a Tinh tan: * Muicacbonat ca KL kim, amoni v hirocacbonat d tan nc; Mui cacbonat ca KL khỏc khụng tan nc b/ Tỏc dng vi axit: ... Thu: 500kg CO2 - Hao: 210L diesel 159kwh iờn Khi CO2 gõy hiờu ng nh kinh C/ AXIT CACBONIC V MUễI CACBONAT I/ Axit cacbonic H2CO3 - Rõt yờu va kem bờn, chi tụn tai dd loang - Phõn li theo hai nc: ... Trong phũng thớ nghim un núng axit fomic, cú H2SO4 t Bot CO HCOOH HCOOH H2SO4 H2SO4c t0 CO + H2O B CACBON IOXIT (CO2) I Tinh cht vt lý + CO2 l cht khớ khụng mu, nng gp 1,5 ln khụng khớ, tan khụng...
 • 17
 • 154
 • 0

hop chat cua Cacbon

hop chat cua Cacbon
... 10-11 II MUI CACBONAT Tớnh tan EmMUI CACBONAT hóy quan sỏt thớ nghim, nờu hin tng thớ nghim v nhn xột tớnh tan ca cacbonat trung hũa (CO32-) Mui hidrocacbonat (HCO3-) Mui mui cacbonat? Hu ht ... vo CTCT, Axit cacbonic l axit yu,nhn xộtli yu theo nc, em hóy phõn kộm bn, d b phõnc im tớnh cht v H2O hy thnh CO Em hóy nhn xột kh nng to mui ca axit cacbonic ? H2CO3 ca axit cacbonic? CO2 + ... tớnh cht húa hc ca mui cacbonat? HCO3- + H+ CO2 + H2O c Phn ng nhit phõn ZnCO3 (r) 2NaHCO3 (r) t0ZnO (r) + CO (k) t0 Na2CO3 (r) + CO2 (k) + H2O (k) II MUI CACBONAT ng dng MUI CACBONAT Dựng lm cht...
 • 15
 • 164
 • 0

bài giảng hóa học 11 bài 16 hợp chất của cacbon

bài giảng hóa học 11 bài 16 hợp chất của cacbon
... B -4 BÀI 16: HỢP CHẤT CỦA CACBON A CACBON MONOOXIT (CO) B CACBON ĐIOXIT (CO2) C AXIT CACBONIC VÀ MUỐI CACBONAT A CACBON MONOOXIT (CO) I TÍNH CHẤT VẬT LÍ Điều sau cho tính chất vật lí khí cacbon ... Axit cacbonic muối cacbonat II.Muối cacbonat Bảng tính tan Củng cố: * Tính chất hóa học( CO) * Tính chất hóa học ( CO2 ) Là oxit trung tính Là chất khử mạnh - Không cháy không trì cháy nhiều chất ... chứa ion HCO3 hổn hợp muối C AXIT CACBONIC VÀ MUỐI CACBONAT II.MUỐI CACBONAT 1.Tính chất a.Tính tan: Muối cacbonat kim loại kiềm, amoni đa số muối hiđrocacbonat dễ tan nước Muối cacbonat kim loại...
 • 25
 • 360
 • 0

bài giảng hóa học 12 bàigiảng về hợp chất của cacbon

bài giảng hóa học 12 bàigiảng về hợp chất của cacbon
... HỢP CHẤT CỦA CACBON I CACBONMONOOXIT II CACBON DIOXIT Cấu tạo phân tử Tính chất vật lí Tính chất hóa học Tính chất hóa học: a Thí nghiệm Hãy viết phương trình hóa học xảy kết luận tính chất hóa ... tính oxi hóa HỢP CHẤT CỦA CACBON I CACBONMONOOXIT II CACBON DIOXIT Cấu tạo phân tử Tính chất vật lí Tính chất hóa học Tính chất hóa học: b Thí nghiệm 2: Hãy mô tả tượng rút kết luận tính chất CO2? ... thoáng khí HỢP CHẤT CỦA CACBON I CACBONMONOOXIT Cấu tạo phân tử Tính chất vật lí Tính chất hóa học +2 C O Dựa vào cấu tạo phân tử CO, em dự đoán khả hoạt động hóa học nó? Tính chất hóa học - CO...
 • 53
 • 458
 • 1

Slide hóa 11 Nc bài 21 hợp chất của cacbon _Gv H.H Trang

Slide hóa 11 Nc bài 21 hợp chất của cacbon _Gv H.H Trang
... muối hidrocacbonat thể tính chất chất lưỡng tính HỢP CHẤT CỦA CACBON I CACBONMONOOXIT II CACBON DIOXIT III AXIT CACBONIC VÀ MUỐI CACBONAT Axit cacbonic Muối cacbonat Muối cacbonat b Muối Cacbonat ... HỢP CHẤT CỦA CACBON I CACBONMONOOXIT II CACBON DIOXIT Cấu tạo phân tử Tính chất vật lí Tính chất hóa học Tính chất hóa học: a Thí nghiệm Hãy viết phương trình hóa học xảy kết luận tính chất hóa ... tính oxi hóa HỢP CHẤT CỦA CACBON I CACBONMONOOXIT II CACBON DIOXIT Cấu tạo phân tử Tính chất vật lí Tính chất hóa học Tính chất hóa học: b Thí nghiệm 2: Hãy mô tả tượng rút kết luận tính chất CO2?...
 • 53
 • 311
 • 1

Xem thêm