hoa hoc huu co va cac hop chat

Hoa hoc huu co va cac hop chat huu co

Hoa hoc huu co va cac hop chat huu co
... VÀ HOÁ HỌC HỮU CƠ • Khái niệm hợp chất hữu hoá học hữu - Hợp chất hữu hợp chất cacbon C ( trừ CO, CO2,muối cacbonat,cacbua, xianua…) - Hoá học hữu ngành hoá học nghiên cứu hợp chất hữu - Trong tự...
 • 8
 • 641
 • 4

Phần 1: Hóa học hữu các hợp chất của chúng

Phần 1: Hóa học hữu cơ và các hợp chất của chúng
... Phần 1: Hóa học hữu hợp chất chúng Chất hữu gì? Thế hóa học hữu cơ? Đặc điểm Tính chất hóa học Carbon? Chất hữu chất chứa nguyên tử carbon (trừ CO, CO2, ... hóa học hợp chất hữu liên kết cộng hóa trị, liên kết ion - Các HCHC tương đối dễ nóng chảy dễ bay hơi, ít/không tan nước dễ tan dung môi hữu - Các HCHC dễ cháy phân hủy nhiệt - Các phản ứng hóa ... công thức hóa học tổng quát thông thường với loại liên kết hóa học nguyên tử, nguyên tử xếp khác hay có công thức cấu trúc khác Các chất đồng phân không thiết có tính chất hóa học trừ chúng có...
 • 17
 • 319
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HÓA HỌC CHƯƠNG: CROM CÁC HỢP CHẤT CỦA CROM ppsx

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HÓA HỌC CHƯƠNG: CROM VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA CROM ppsx
... 8: Phát biểu không là: A Các hợp chất Cr2O3 , Cr(OH)3, CrO, Cr(OH)2 có tính chất lưỡng tính B Hợp chất Cr(II) có tính khử đặc trưng hợp chất Cr(VI) có tính oxi hoá mạnh C Các hợp chất CrO, Cr(OH)2 ... dụng không hợp crom là? A Crom kim loại cứng dùng cắt thủy tinh B Crom làm hợp kim cứng chịu nhiệt hơn, nên dùng để tạo thép cứng, không gỉ, chịu nhiệt C Crom kim loại nhẹ, nên sử dụng tạo hợp ... dung dịch kiềm vào muối đicromat, muối chuyển thành muối cromat Câu 9: So sánh không là: A Fe(OH)2 Cr(OH)2 bazơ chất khử B Al(OH)3 Cr(OH)3 hợp chất lưỡng tính vừa có tính oxi hóa ; có tính khử...
 • 25
 • 8,200
 • 17

hoa hoc huu co va hop chat huu co

hoa hoc huu co va hop chat huu co
... HợP ChấT hữu hoá học hữu cơ: Khái niệm hợp chất hữu hoá hữu - Hợp chất hữu hợp chất cacbon (trừ CO, CO2 , muối cacbonat, Hợp chất cacbon xianua, cacbua) - Hoá học hữu ngành hoá học nghiên cứu hợp...
 • 8
 • 532
 • 3

ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU - HÓA HỌC HỮU HỢP CHẤT HỮU ppt

ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ - HÓA HỌC HỮU CƠ VÀ HỢP CHẤT HỮU CƠ ppt
... Tµi liÖu «n thi §H-C§ Chuyªn ®Ò: Copyright © Thuyhoathaiphien.wordpress.com Tµi liÖu «n thi §H-C§ Chuyªn ®Ò: Copyright © Thuyhoathaiphien.wordpress.com Tµi liÖu «n thi §H-C§ Chuyªn ®Ò: Copyright ... Thuyhoathaiphien.wordpress.com Tµi liÖu «n thi §H-C§ Chuyªn ®Ò: Copyright © Thuyhoathaiphien.wordpress.com Tµi liÖu «n thi §H-C§ Chuyªn ®Ò: Copyright © Thuyhoathaiphien.wordpress.com Tµi liÖu «n thi §H-C§ Chuyªn ®Ò: Copyright ... Thuyhoathaiphien.wordpress.com Tµi liÖu «n thi §H-C§ Chuyªn ®Ò: Copyright © Thuyhoathaiphien.wordpress.com Tµi liÖu «n thi §H-C§ Chuyªn ®Ò: Copyright © Thuyhoathaiphien.wordpress.com Tµi liÖu «n thi §H-C§ 10 Chuyªn ®Ò: Copyright...
 • 10
 • 256
 • 0

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 25 HOÁ HỌC HỮU HỢP CHẤT HỮU ppsx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 25 HOÁ HỌC HỮU CƠ VÀ HỢP CHẤT HỮU CƠ ppsx
... hữu cơ, hoá hoá học hữu học hữu cơ, ý so Hợp chất hữu hợp chất sánh tỉ lệ số lượng cacbon (trừ CO, CO2, hợp chất hữu so muối cacbonat, xianua, với hợp chất cacbua ) cacbon (chiếm tỉ lệ lớn) Hoá ... Hoá chất : Nước, dầu ăn III -Tổ chức hoạt động dạy học Hoạt động GV Nội dung & HS Hoạt động I - HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ GV yêu cầu HS nhắc HOÁ HỌC HỮU CƠ lại khái niệm Khái niệm hợp chất hữu hợp chất ... lệ lớn) Hoá học hữu ngành Hoá học chuyên nghiên cứu hợp chất hữu Đặc điểm chung hợp chất hữu Hoạt động CH4 ; C2H4 ; C2H5OH ; - GV đưa số a) Về thành phần cấu tạo thí dụ hợp chất - Nhất thiết...
 • 7
 • 1,031
 • 1

khái niệm hóa học hữu hợp chất hữu

khái niệm hóa học hữu cơ và hợp chất hữu cơ
... Craft I KHÁI NIỆM HÓA HỌC HỮU CƠ VÀ HP CHẤT HỮU CƠ - Hóa học hữu cơ: ngành hóa học chun nghiên cứu hợp chất Cacbon (trừ CO, CO2, H2CO3, muối Cacbonat, hợp chất cianua…) - Hợp chất hữu cơ: hợp chất ... khống, nước cam, cơca cơla, cà phê - Thành phần hợp chất hữu cơ: bia, nước cam, cơca cơla, cà phê - Thành phần hợp chất cơ: nước khống 19/08/14 III PHÂN LOẠI HP CHẤT HỮU CƠ HCHC Hidrocacbon ... HP CHẤT HỮU CƠ - Hợp chất hữu thiết phải có C, thường có H, O, N, Halogen, S… - Liên kết hóa học: liên kết cộng hóa trị - Hợp chất hữu : thường dễ bay hơi, bền với nhiệt, dễ cháy - Phản ứng hóa...
 • 13
 • 271
 • 0

Bai 25 Hoa hoc huu co va hop chat huu co

Bai 25 Hoa hoc huu co va hop chat huu co
... chất hữu • Chỉ có số hợp chất cacbon hợp chất vô CO, CO2 , muối cacbonat, xianua, cacbua Vậy hợp chất hữu gì? - Là hợp chất cacbon ( trừ CO, CO2 , muối cacbonat, xianua, cacbua,… hợp chất vô cơ) ... thường cần đun nóng có xúc tác C6H12O6 + O2 Nhiệt độ CO2 + H2O - Phản ứng thường xảy chậm, không hoàn toàn Sản xuất giấm: C2H5OH + O2 Men giấm CH3COOH + H2O c) Về tính chất hóa học - Phản ứng xảy...
 • 21
 • 508
 • 0

tổng hợp hệ thống các công thức hóa học hữu

tổng hợp hệ thống các công thức hóa học hữu cơ và vô cơ
... ankan A ,công thức C2H2n+2 hỗn hợp X gồm H2 hiđrocacbon % ankan A phản ứng là: A% = – 34 Xác định công thức phân tử ankan A dựa vào phản ứng tách A: Tiến hành phản ứng tách V(l) ankan A ,công thức ... nhất: m = ( mx + 16nSO2) II.HÓA HỮU CƠ: 31 Tính hiệu suất phản ứng hiđro hoá nken: Tiến hành phản ứng hiđro hóa anken CnH2n từ hỗn hợp X gồm anken CnH2n H2 (tỉ lệ 1:1) hỗn hợp Y hiệu suất hiđro hoá ... ankan dựa vào phản ứng cháy: số C ancol no ankan = 43.Tìm công thức phân tử ancol no, mạch hở dựa vào tỉ lệ mol ancol O phản ứng cháy: Giả sử đốt cháy hoàn toàn mol ancol no, mạch hở A, công thức...
 • 5
 • 757
 • 12

Bài tập tổng hợp Hóa học hữu đáp án.

Bài tập tổng hợp Hóa học hữu cơ và đáp án.
... ; (6) poli(vinyl axetat) Các polime tổng hợp phản ứng trùng hợp : A (1), (2) , (4), (6) B (2), (3), (4) C (1), (2), (3), (5) D (1), (2) ,(5), (6) Câu 41:Số hợp chất ứng với công thức phân tử ... không đúng? A Dung dịch natri phenolat làm quỳ tím hóa xanh B Lòng trắng trứng gặp HNO3 tạo thành hợp chất có màu vàng C Phản ứng cộng H2 (xt Ni, t0) vào hiđrocacbon không làm thay đổi mạch cacbon ... → CH3CHO → CH3COOH → CH3COOC2H5 → C2H5OH Số phản ứng oxi hoá khử là: A B C D Câu 19: Cho hợp chất hữu cơ: (1) ankan; (2) ancol no, đơn chức, mạch hở (3) xicloankan; (4) ete no, đơn chức, mạch...
 • 5
 • 483
 • 6

chế của các phản ứng hóa học hữu bài tập

Cơ chế của các phản ứng hóa học hữu cơ và bài tập
... mạch) - Để tính tỉ lệ % các sản phẩm ta dựa cơng thức: nr  r : khả phản ứng H bậc i %a = i i 100  i ∑ n i ri  n i : số H bậc i 3.3 chế phản ứng thế electronphin ở vòng benzen ...  → + 3.4 + H+ chế phản ứng ng electronphin vào anken 3.4.1 chế chung: phản ứng xảy qua giai đoạn  Giai đoạn 1: xảy chậm tác nhân electronphin tấn cơng vào C mang điện ... ngữ phía đó ion Br- sẽ tấn cơng vào phía còn lại nên gọi phản ứng ng brom ở xảy theo ng kiểu transBr C Br C Br C C Br -Với clo phản ứng cơng tương tự Brom clo cũng có...
 • 22
 • 624
 • 0

Đại cương về hoá học hữu Hidrocacbon_09

Đại cương về hoá học hữu cơ và Hidrocacbon_09
... phn ng sau: Convert by thuviendientu.org Thuviendientu.org CH 2Cl Cl + NaOH loãng, d- t0 sản phẩm hữu X X cú cụng thc cu to no di õy? CH 2OH CH 2ONa OH CH 2OH CH 2OH OH A.- B ONa Cl C D 46-Cú bao...
 • 8
 • 541
 • 25

BÀI TẬ TRẮC NGHIỆM ĐẠI CƯƠNG VỀ HOÁ HỌC HỮU HIĐROCACBON pot

BÀI TẬ TRẮC NGHIỆM ĐẠI CƯƠNG VỀ HOÁ HỌC HỮU CƠ VÀ HIĐROCACBON pot
... AgNO3/NH3 dư tạo kết tủa vàng ? A B C D Câu 39 Khi đốt cháy hiđrocacbon X ta thu CO2 H2O với tỉ lệ số mol X hiđrocacbon ? A C2H2 B C2H4 C C3H6 D C4H8 Câu 40 Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X cho CO2 ... tạo có thức phân tử C6H14? A B C D Câu 12 Ankan tương đối trơ mặt hoá học, nhiệt độ thường không phản ứng với axit, bazơ chất oxi hoá mạnh, vì: A ankan gồm liên kết bền vững B ankan có khối lượng ... 48 Đốt cháy hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp ta thu 6,43 gam H2O 9,8 gam CO2 Công thức phân tử hiđrocacbon là: A C2H4 C3H6 B CH4 C2H6 C C2H6 C3H8 D Đáp án khác Câu 49 Khi đốt cháy hiđrocacbon...
 • 16
 • 560
 • 4

TUYỂN CHỌN, XÂY DỰNG SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP PHẦN ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU HIĐROCACBON ĐỂ BỒI DƯỠNG HỌC SINH KHÁ GIỎI TỈNH SƠN LA

TUYỂN CHỌN, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP PHẦN ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ VÀ HIĐROCACBON ĐỂ BỒI DƯỠNG HỌC SINH KHÁ GIỎI TỈNH SƠN LA
... trạng việc sinh viên sử dụng mạng xã hội vào học tập môn Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin - Đề xuất số phương pháp dạy để góp phần vào trình giúp sinh viên sử dụng mạng xã hội vào học tập môn ... trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế điều chuyển sang trường Đại học Khoa học - Đại học Huế Ngày 03/02/1997, Bộ Giáo dục Đào tạo công văn số 764/KHT cho phép Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế ... trường cao đẳng, đại học 12 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI VÀO DẠY HỌC MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC 1.1 sở lý luận...
 • 97
 • 212
 • 0

Xem thêm