bttn tong hop su dien li

tổng hợp bài tập hóa học phần dung dịch sự điện li

tổng hợp bài tập hóa học phần dung dịch sự điện li
... 21 Dung d A Dung d ch CH3COONa Hocmai.vn ng chung c a h c trò Vi t ng 2010) B Dung d ch Al2(SO4)3 T n: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa h c KIT-1: Môn Hóa h c (Th y C Dung d ch NH4Cl c Ng c) Dung ... Khóa h c KIT-1: Môn Hóa h c (Th y c Ng c) Dung d ch, s n li 10 Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 bình kín không ch a không khí, sau m t th c 4,96 gam ch t r n h n h p khí X H p th c 300 ml dung d ch Y Dung ... OH Dung d ch Y có ch a ClO , NO3 y mol H+; t ng s mol ClO NO3 0,04 Tr (b qua s n li c c) A B 12 C 13 c 100 ml dung d ch Z Dung d ch Z có pH D thi i A 2010) 18 Nh t t t ng gi n h t 30 ml dung...
 • 3
 • 198
 • 0

TỔNG hợp các DẠNG bài tập CHƯƠNG sự điện LI LUYỆN THI đại học y dược

TỔNG hợp các DẠNG bài tập CHƯƠNG sự điện LI  LUYỆN THI đại học y dược
... hỗn hợp X gồm x mol Fe, y mol Cu, z mol Fe 2O3, t mol Fe3O4 dung dịch HCl khí bay Dung dịch thu chứa hai muối Quan hệ x, y, z, t là? A x + y = z + t B x + y = 2z+ 3t C x + y = 2z + 2t D x + y = ... 2y) D 78(4z - x - y) Câu 24: X dung dịch AlCl3, Y dd NaOH 2M Thêm 150ml dd Y vào cốc chứa 100ml dung dịch X, khu y đến phản ứng hoàn toàn th y cốc có 7,8g kết tủa Thêm tiếp vào cốc 100ml dd Y, ... 48 Cho dung dịch chứa 8,04 gam hỗn hợp gồm hai muối NaX NaY (X, Y hai nguyên tố có tự nhiên, hai chu kì li n tiếp thuộc nhóm VIIA, số hiệu nguyên tử ZX < ZY) vào dung dịch AgNO3 (dư), thu 11,48...
 • 12
 • 1,176
 • 2

31 thi online tổng ôn dung dịch – sự điện li p5

31 thi online  tổng ôn dung dịch – sự điện li p5
... thêm dung dịch HCl B Khi pha loãng dung dịch độ điện li axit fomic tăng C Khi pha loãng 10 lần dung dịch thu dung dịch có pH = D Độ điện li axit fomic dung dịch 14,29% Câu 30 [150444]Một dung dịch ... ml dung dịch Z Dung dịch Z có pH (bỏ qua điện li H2O) 13 12 A B C D Câu 42 [150456]Trộn 100 ml dung dịch có pH = gồm HCl HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a (mol/l) thu 200 ml dung dịch ... với dung dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH là: A 12 B 13 C 14 D 15 Câu [150422 ]Dung dịch chất X không làm đổi màu quỳ tím; dung dịch chất Y làm quỳ tím hóa xanh Trộn lẫn hai dung dịch...
 • 8
 • 176
 • 0

Tài liệu ôn tập 8: dung dịch - sự điện li

Tài liệu ôn tập 8: dung dịch - sự điện li
... 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | - Khóa học LTĐH đảm bảo môn Hóa –Thầy Sơn Bài 25 Dung dịch điện li A 13,0 B 1,2 C 1,0 D 12,8 Câu 39: Trộn 200 ml dung dịch gồm HCl 0,1M H2SO4 0,05M với 300 ml dung dịch ... H2SO4 Câu 26: Dung dịch X có chứa Mg2+, Ca2+, Ba2+, K+, H+ Cl- Để thu dung dịch có KCl từ dung dịch X, cần thêm vào dung dịch X hoá chất A Na2CO3 B K2CO3 C NaOH D AgNO3 Câu 27: Cho dung dịch có nồng ... 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | - Khóa học LTĐH đảm bảo môn Hóa –Thầy Sơn Bài 25 Dung dịch điện li C có kết tủa màu lục nhạt D có kết tủa màu nâu đỏ đồng thời bọt khí sủi lên Câu 23: Cho dung dịch chứa...
 • 4
 • 1,428
 • 45

Thiết kế sách giáo khoa điện tử chương "dung dịch - sự điện li" lớp 10 chuyên hóa học

Thiết kế sách giáo khoa điện tử chương "dung dịch - sự điện li" lớp 10 chuyên hóa học
... tài: THIẾT KẾ SÁCH GIÁO KHOA ĐIỆN TỬ (E - BOOK) CHƯƠNG “DUNG DỊCH - SỰ ĐIỆN LI” LỚP 10 CHUYÊN HÓA HỌC nhằm hỗ trợ hoạt động tự học môn hóa học HS góp phần vào việc đổi PPDH Mục đích nghiên cứu Thiết ... nghiên cứu Chương “Dung dịch - Sự điện li” chương trình chuyên hóa học lớp 10 THPT Giả thuyết khoa học Nếu thiết kế e – book chương “Dung dịch điện li” cách khoa học tăng cường lực tự học, tự ... luận đề tài - Tìm hiểu thực trạng sử dụng CNTT dạy học hóa học trường phổ thông - Thiết kế sách giáo khoa điện tử chương “Dung dịch - Sự điện li” - Thực nghiệm sư phạm để đánh giá kết nghiên cứu...
 • 105
 • 647
 • 3

Vận dụng dạy học theo góc vào phần sự điện li chương trình hóa học 11 nâng cao với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin

Vận dụng dạy học theo góc vào phần sự điện li chương trình hóa học 11 nâng cao với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin
... Nghiên cứu áp dụng dạy học theo góc vào phần điện li chương trình Hóa học lớp 11 nâng cao Sử dụng CNTT nhằm hỗ trợ dạy học theo góc, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Hóa học lớp 11 trường ... nghị áp dụng vào trình dạy học phần Kết thực nghiệm sư phạm chứng tỏ đề tài Vận dụng dạy học theo góc vào phần điện li chương trình hóa học lớp 11 nâng cao với hỗ trợ công nghệ thông tin cần ... SỰ ĐIỆN LI CHƢƠNG TRÌNH HÓA HỌC LỚP 11 NÂNG CAO THPT VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2.1 Phân tích chƣơng trình hóa học lớp 11 nâng cao 2.1.1 Mục tiêu chương trình hóa học 11 nâng cao * Về...
 • 19
 • 1,547
 • 17

Báo cáo thực tập tổng hợp tại Điện lực Nghệ An”.

Báo cáo thực tập tổng hợp tại Điện lực Nghệ An”.
... vị, Điện lực Nghệ An đạt thành định – Chức nhiệm vụ Điện lực Nghệ An: Điện lực Nghệ An nhận nguồn điện từ điện lưới quốc gia phân phối qua trạm 220KV Hưng Đông Từ qua trạm phân phối bán điện ... cho tổng công ty theo quy định nhà nước Tổng công ty - Về kinh doanh bán điện: công ty điện lực Nghệ An mua điện lực tổng công ty điện lực Việt Nam với giá nội bộ, tổ chức linh doanh bán điện ... doanh điện năng, + Phó giám đốc: Là người Giám đốc Công ty Điện lực I bổ nhiệm để giúp việc cho Giám đốc Điện lực Nghệ An, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty Điện lực I Giám đốc Điện lực Nghệ...
 • 22
 • 987
 • 18

Bài 4: Sự điện li

Bài 4: Sự điện li
... ICT dy h 10 Hiện tượng điện li Cơ chế trình điện li Bài tập Định nghĩa Sự điện li: trình phân li chất nước thành ion Sự điện li biểu diễn phương trình điện li Sự điện li ion dương + ion âm cation ... tượng điện li Cơ chế trình điện li Bài tập Định nghĩa Chất điện li: chất tan nước phân li ion Dung dịch chất điện li dẫn điện Dung dịch chất không điện li không dẫn điện (rượu etylic, đường saccarozơ) ... tượng điện li Cơ chế trình điện li Bài tập Sự điện li 05/29/13 ng dng ICT dy h Hiện tượng điện li Cơ chế trình điện li Bài tập thí nghiệm Quan sát thí nghiệm điền vào bảng sau: Chất Dẫn điện Dung...
 • 19
 • 438
 • 0

phuong phap giai chuong su su dien li

phuong phap giai chuong su su dien li
... li thực chất trình oxi hoá - khử B Sự điện li phân li chất tác dụng dòng điện C Sự điện li hoà tan chất vào nước tạo thành dung dịch D Sự điện li phân li chất thành ion dương ion âm chất tan nước ... điện li mạnh Câu 28 : Theo thuyết Bronstet, câu A Axit tác dụng với bazơ B Axit chất có khả cho proton C Axit chất điện li mạnh D Axit chất hoà tan kim loại Câu 29: Câu nói điện li? A Sự điện li ... đây, chất chất điện li ? A H2O B HCl C NaOH D NaCl Câu 42 Nước đóng vai trò trình điện li chất nước ? A Môi trường diện li B Dung môi không phân cực C Dung môi phân cực D Tạo li n kết hiđro với...
 • 5
 • 706
 • 11

Kiem Tra 11 . Su Dien Li

Kiem Tra 11 . Su Dien Li
.. . CH3COOH chứa 1, 2.1 020 phân tử CH3COOH và 8.1 018 ion H+ có độ điện li là A 6,25% B 15% C 5,65% D 6,67% -5 Câu 16: Dung dịch HClO có Ka = 1,6 7.1 0 và dung dịch HF có Ka = 1,2 5.1 0-4 Nhận .. . Cho 1,8 lit H2O vào 200 ml dung dịch NaOH nồng độ a mol/lit thu được dung dịch có pH = 13 Giá trị của a là A B 1,2 C 1,6 D 0,5 20 Câu 5: Một dung dịch CH3COOH chứa 1, 2.1 0 phân .. . điện li mạnh A NaOH , CH3COOH , Fe2(SO4)3 B Na2SO4 , CH3COONa , Fe(OH)3 C HCl , CH3COONH4 , HgCl2 D CaCO3 , FeCl3 , H2SO4 20 Câu 6: Một dung dịch CH3COOH chứa 1, 2.1 0 phân tử CH3COOH và 8.1 018...
 • 9
 • 1,084
 • 79

Tổng hợp môn vật

Tổng hợp môn vật lí
... Ảnh vật tạo gương phẳng: A Lớn vật B Bằng vật C Nhỏ vật D Gấp đôi vật 6) Ảnh vật tạo gương cầu lồi: A Nhỏ vật B Lớn vật C Bằng vật D Gấp đôi vật 7) Ảnh vật tạo gương cầu lõm: A Nhỏ vật B Bằng vật ... nhìn thấy vật ?” A Khi vật chiếu sáng B Khi vật phát ánh sáng C Khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta D Khi có ánh sáng từ mắt ta chiếu sáng vật C2: Chọn câu phát biểu câu nói ảnh vật tạo gương ... nói ảnh vật tạo gương phẳng A Ảnh ảo bé vật gần gương vật B Ảnh ảo vật cách gương khoảng khoảng cách từ vật đến gương C Ảnh hứng lớn vật D Ảnh không hứng bé vật C3: Định luật truyền thẳng ánh sáng:...
 • 34
 • 366
 • 0

Su dien li

Su dien li
... điện li Định nghĩa - Chất điện li: chất tan nước phân li ion dung dịch chất điện li dẫn điện Dung dịch chất không điện li không dẫn điện ( rượu êtylic, đường saccarozơ) I Hiện tượng điện li Sự ... Sự điện li I II Hiện tượng điện li Cơ chế trình điện li Cấu tạo phân tử H2O Quá trình điện li NaCl nước Quá trình điện li HCl nước I Hiện tượng điện li Thí nghiệm Kết luận: dung ... li Sự điện li: trình phân li chất nước thành ion Sự điện li ion âm + ion dương - Axit Bazơ Muối gốc axit OHgốc axit + + + H+ ion kim loại ion kim loại I Hiện tượng điện li Sự điện li biểu diễn...
 • 9
 • 201
 • 0

Tổng hợp sự kiện LSTG Lớp 12 mới

Tổng hợp sự kiện LSTG Lớp 12 mới
... 21 -12- 1991 Thành lập cộng đồng quốc gia độc lập (SNG) Ngày 25 -12- 1991 Goocbachốp từ chức tổng thống Chấm dứt chế độ XHCN LX Hiến pháp Liên bang Nga ban hành Putin lên làm tổng thống Tháng 12- 1993 ... 20-5-2002 Đông Timo b./ Lào Ngày 23-8-1945 Ngày 12- 10-1945 Tháng 3-1946 Tháng 7-1954 Ngày 22-3-1955 Ngày 21-2-1973 Từ tháng 5tháng 12- 1975 Ngày 1 -12- 1975 Ghi Nhân dân Lào dậy giành quyền Khởi ... 4-1996 … 1955-1993 Bài QUAN HỆ QUỐC TẾ Thời gian I./ Mâu thuẫn Đông-Tây… 12- 3-1947 Tháng 6-1947 4-4-1949 Tóm tắt kiện Tổng thống Mĩ đọc thông điệp trước Quốc hội, khởi đầu chiến tranh lạnh Kế...
 • 11
 • 328
 • 3

Trắc nghiệm Hóa 11-SỰ ĐIỆN LI

Trắc nghiệm Hóa 11-SỰ ĐIỆN LI
... điện li hòa tan nước B Độ điện li α phụ thuộc vào chất chất điện li C Độ điện li chất điện li yếu D Với chất điện li yếu, độ điện li α giảm nồng độ tăng 1.44 Kết luận đúng: + + 2A Na , K , SO ... tím hóa xanh B Dung dịch axit làm quỳ tím hóa đỏ C Dung dịch muối trung hòa có pH = D Nước cất có pH = 1.43 Chọn câu mệnh đề sau: A Chỉ có hợp chất ion bị điện li hòa tan nước B Độ điện li α ... Al2S3 1.76 Phản ứng trao đổi dung dịch chất điện li xảy có điều kiện sau đây? A Tạo thành chất khí B Tạo thành chất kết tủa C Tạo thành chất điện li yếu D Một ba đáp án 1.77 Các tập hợp ion sau...
 • 9
 • 2,041
 • 79

CHƯƠNG 1 SU ĐIEN LI

CHƯƠNG 1 SU ĐIEN LI
... CO2 (1) NaOH + HCl > NaCl + H2O (2) nHCl = 0,02 x 0,08 = 0,0 016 mol nNaOH =0,00 564 x 0 ,1 = 0,000564 nHCl p (1) = 0,0 016 0,000564 = 0,0 010 36 mol nMCO3 = 1/ 2 nHCl = 0,000 518 mol MMCO3 = 0 ,10 22 ... dịch Na2CO3 0,1M? Na2CO3 2Na+ + CO32 Theo phơng trình điện li : n + = 2n Na 2CO3 = 2ì0 ,1 = 0,2 (mol) Na n CO32 = n Na2CO3 Chất điện li yếu = 0 ,1 (mol) GV : Sự điện li chất điện li yếu có đầy ... H++ OH- (1) [ H + ][OH ] K = [ H O] K H2O = K [H2O] = [H+] [OH-] Tích số ion nớc KH2O =10 -14 (to = 25oC) * [H+]= [OH-]= 10 14 =10 -7mol/l * Môi trờng trung tính môi trờng có [H+]=[OH-] =10 -7mol/l...
 • 14
 • 392
 • 5

Xem thêm