bttn tong hop nito photpho

Bài tập tổng hợp nitohợp chất

Bài tập tổng hợp nito và hợp chất
... Fe(NO3)3 Bài : Tách tinh chế: a/ Tinh chế N2 bị lẫn CO2, H2S b/ Tách chất khỏi hỗn hợp p khí: N2, NH3, CO2 c/ Tách chất khỏi hỗn hợp p rắn NH4Cl, NaCl, MgCl2 DẠNG 4: BÀI TOÁN CHẤT KHÍ VÀ HIỆU ... Tính m Bài 2: Hoà tan hoàn toàn m gam Cu vào dung dịch HNO3 thu 13,44 lít hỗn hợp khí NO NO2 (đktc) Khối lượng mol hỗn hợp khí 40,66 Tính m Bài 3: Hòa tan hoàn toàn 3,68g hỗn hợp gồm Zn Al vào 250ml ... dùng Bài 10: Một bình có V = 10 lít Cho vào bình 0,5 mol N2 1,5 mol H2 chất xúc tác thích hợp Nung bình nhiệt độ t1 không đổi hệ thống đạt trạng thái cân áp suất đạt P1 atm Nếu thêm vào vào bình...
 • 7
 • 305
 • 4

bttn tong hop polime

bttn tong hop polime
... 18 Điều sau không nói polime: 3 A.Các polime không tan dung môi hữu B Các polime nhiệt độ nóng chảy xác định, polime hỗn hợp nhiều phân tử có khối lượng phân tử khác C.Các polime không bay hơi, ... 24, 25 Có số polime: PVC, PE, PP, PS, PVE, PVA, cao su buna, cao su buna-S, cao su buna-N, tơ enang, novolac, poliisopren, polimetyl metacrilat, nilon-6,6, bakelit Câu 22 Tổng số polime điều chế ... là: A B C D 10 Câu 23 Tổng số polime điều chế từ phản ứng đồng trùng hợp là: A B C D Câu 24 Tổng số polime điều chế từ phản ứng trùng ngưng là: A B C D Câu 25 Tổng số polime điều chế từ phản ứng...
 • 6
 • 371
 • 0

Nitơ-Photpho Tổng hợp

Nitơ-Photpho Tổng hợp
... trực thoi E C grafit, kim cơng B P trắng, P đỏ D Fe3O4, FeO Đáp án: D to to to to Câu 22: Cho hỗn hợp chất rắn sau : P, Na, Cu, C, Fe H 2SO4 đặc nóng, chất phản ứng là: A P B Cu C P, Fe D Fe E Tất ... +5, +1, +3, +5, 3, +3 E Tất sai B +5, +1, +3, +5, C +1, 5, +3, +5, +3, Đáp án: D Câu 24: Trong hợp chất sau, chất không tan nớc: A AgF, AgCl, Ag3PO4 D Mg3(PO4)2, Ag3PO4, BaSO4 B BaSO4, BaCl2, ... Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O D Cu + 4HCl +2KNO3 = CuCl2 + 2NO2 + 2KCl + 2H2O E Cả B, C Đáp án: E Câu 26: Hỗn hợp khí tồn điều kiện: A NH3, HCl C O3, HCl E Cả A, B, C B NH3, Cl2 D H2S, HCl Đáp án: D Câu 27:...
 • 8
 • 130
 • 3

Tổng hợp lý thuyết hóa chương Nitơ, photpho

Tổng hợp lý thuyết hóa chương Nitơ, photpho
... 2010 Trang 23 Tóm tăt thuyết hoá học 11 - Dung dịch đặc sánh , có nồng độ 85% III Tính chất hóa học : a Tính oxihóa – khử : Axít H3PO4 tính oxihóa axít nitric photpho mức oxihóa +5 bền b Tác dụng ... P thoát ngưng tụ làm lạnh , thu P dạng rắn G AXIT PHOTPHORIC : I Cấu tạo phân tử : Photpho hóa trị V số oxihóa +5 II Tính chất vật : - Là chất rắn , suốt không màu , háo nước tan nhiều ... muối , kim loại Tính oxi hóa : Vì HNO3 , N có số oxihóa cao +5 , phản ứng có thay đổi số oxihóa , số oxihóa nitơ giảm xuống giá trị thấp a Với kim loại : - HNO3 oxihóa hầu hết kim loại (trừ...
 • 12
 • 205
 • 0

Chuyên đề 5: Nitơ-Photpho và hợp chất

Chuyên đề 5: Nitơ-Photpho và hợp chất
... Áp dụng công thức: h = Chun đề: Nitơ – Photpho hợp chất n sp (thực tế) n sp (lí thuyết) = n Lưu hành nội chất thgia (đã phản ứn g) n chất thgia (tối đa) Chú ý: dùng chất tham gia phản ứng để tính ... ĐH-CĐ 2009-2010 Chun đề: Nitơ – Photpho hợp chất Lưu hành nội A 8,60 gam B 20,50 gam C 11,28 gam D 9,40 gam Câu 3: Cho dãy chất: FeO, Fe(OH)2, FeSO4, Fe3O4, Fe2(SO4)3, Fe2O3 Số chất dãy bị oxi hóa ... lên lần ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Câu 2: Nhiệt phân hồn tồn 34,65 gam hỗn hợp gồm KNO3 Cu(NO3)2, thu hỗn hợp khí X (tỉ khối X so với khí hiđro 18,8) Khối lượng Cu(NO3)2 hỗn hợp ban...
 • 7
 • 576
 • 61

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 18 : THỰC HÀNH. TÍNH CHẤT CỦA CÁC HỢP CHẤT NITƠ , PHOTPHO pdf

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 18 : THỰC HÀNH. TÍNH CHẤT CỦA CÁC HỢP CHẤT NITƠ , PHOTPHO pdf
... Lý Bôn - Giáo viên : Nguy n văn Th - huy n V thư tnh thái bình Các thầy cô cng chia s ngân hàng câu hi , giáo án , kinh nghi m Hoỏ cht : NH4Cl , NaOH , giy ch th mu , dd Phenolphtalờin , HNO3 ... Bôn - Giáo viên : Nguy n văn Th - huy n V thư tnh thái bình Các thầy cô cng chia s ngân hàng câu hi , giáo án , kinh nghi m nỳt cht ming ng nghim bng nỳt cao su , lc mnh cho khớ NH3 tan ht - ... m c , Cu , phõn kali nitrat , phõn amonisunfat , phõn superphotphat kộp , H2SO4 , dd BCl2 , AgNO3 , AlClụ1 IV THIT K CC HOT NG : Kim tra : * Lý thut thc hnh * S chun b ca hc sinh Bi mi : Thớ...
 • 6
 • 2,146
 • 6

§ 13 LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT CỦA NITƠ - PHOTPHO VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA CHÚNG docx

§ 13 LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT CỦA NITƠ - PHOTPHO VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA CHÚNG docx
... thành NO2 nâu Có kết tủa màu vàng đỏ II Bài tập Hoạt động Làm tập áp dụng Bài tập 3,4 ,7 Bài tập bổ sung: Bài tập 1: Bài tập 1: (2.35 SBT) Ca3(PO4)2PP2O5H3PO4 Cho chất sau: Ca3(PO4)2, P2O5, ... NO 3- PO4 3- o t  Chỉ có muối kim o AgNO3 t  Tính tất tan loai kiềm, amoni tan tan Hoạt động Muối nitrat, Nhiệt Kém bền nhiệt Khơng xét muối photphat phân Tính tan muối nitrat, Tính tính ... tính oxi hố Khơng có tính oxi photphat ? oxi mạnh mơi hố mơi độ bền nhiệt ? Tính chất hố trường axit trường hố học loại Nhận cột Cu H2SO4 Dung dịch AgNO3 muối ? biết Nhận biết cách ? lỗng Có khí...
 • 7
 • 1,024
 • 11

§ 13 LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT CỦA NITƠ - PHOTPHO VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA CHÚNG doc

§ 13 LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT CỦA NITƠ - PHOTPHO VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA CHÚNG doc
... lớn photpho hoạt phân tử đỏ động hố học -3 , 0, +1, Các mức photpho ? - Điều ảnh hưởng đến tồn +2, +3, oxi hố -3 , 0, +3, +5 +4, +5 Nitơ photpho có hố học chúng tự nhiên ? Tính chất tính oxi hố tính ... khử - photpho trắng độc photpho đỏ? - Nitơ photpho thể Amoniac muối amoni tính khử, tính oxi hố Amoniac tan nhiều nước tạo thành dung ? dịch có tính bazơ yếu ngồi amoniac có tính - Điều chế nitơ, ... chế nitơ, photpho ? khử Hoạt động Tính chất amoniac muối amoni Tính tan amoniac nước ? Giải thích ? Amoniac có tính chất hố học ? Giải thích Axit nitric axit photphoric amoniac có tính khử ?...
 • 7
 • 3,252
 • 4

THỰC HÀNH 2 TÍNH CHẤT CỦA MỘT SỐ HỢP CHẤT NITƠ - PHOTPHO pdf

THỰC HÀNH 2 TÍNH CHẤT CỦA MỘT SỐ HỢP CHẤT NITƠ - PHOTPHO pdf
...  KNO3 tinh thể - Ca(HPO4 )2  Dung dịch AgNO3 - Quỳ tím Học sinh - Cần chuẩn bị trước nội dung học nhà IV Tiến trình lên lớp Ổn định lớp Nội dung thực hành Hoạt động giáo viên Nội ... cách tiến hành mục đích yêu cầu thí nghiệm Hương dẫn cách tiến hành thí nghiệm Chú ý yêu cầu an toàn, xác Hoá chất lấy với lượng nhỏ, đủ dùng Thận trọng thí nghiệm với HNO3 đặc Thí nghiệm Tính oxi ... Hoạt động Vệ sinh phòng thí nghiệm Giáo viên nhận xét buổi thực hành Dặn dò - Xem lại nội dung kiến thức tập chương II để làm kiểm tra tiết số ...
 • 4
 • 5,483
 • 13

tiết 18 tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

tiết 18 tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng
... H3PO4 HNO3 Tính chất hoá học Điều chế H3PO4 * Tính axit mạnh: Làm đổi màu chất thị, td với bazơ, với oxit bazơ, với muối * Tính oxi hoá mạnh: Td với kim loại, với phi kim, với nhiều hợp chất * Là ... tủa màu vàng không màu hoá nâu Ag+ + PO 3Ag3PO4 + KK: Cu + H + NO3 3Cu2++ NO +H2O II Bµi tËp Bài Câu nói tính chất hoá học N2 P là: A N2 có tính oxi hoá P có tính khử B Cả có tính oxi hoá tính ...  Fe(NO3)3 + NO2 + H2O Hướng dẫn nhà: • Ôn tập lí thuyết: Cấu tạo, tính chất, điều chế, ứng dụng Nitơ, Photpho, hợp chất chúng • Làm tập phần II trang 61, 62 SGK ...
 • 11
 • 231
 • 0

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ TẠP HÓA NITƠ LÊN TiO2 ĐẾN KHẢ NĂNG XÚC TÁC QUANG HÓA CỦA TiO2 TỔNG HỢP BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐUN HỒI LƯU

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ TẠP HÓA NITƠ LÊN TiO2 ĐẾN KHẢ NĂNG XÚC TÁC QUANG HÓA CỦA TiO2 TỔNG HỢP BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐUN HỒI LƯU
... quang vùng khả kiến đầy hứa hẹn Chính thế, đề tài này, tác giả khảo sát ảnh hưởng tạp hóa N lên TiO2 đến khả xúc tác quang hóa TiO2 với mong muốn tạo mẫu TiO2- N có hoạt tính xúc tác quang cao, ... tính xúc tác quang tốt, đặc biệt mẫu đun hồi lưu 6h cho hoạt tính tốt 1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính xúc tác quang hóa TiO2 Hoạt tính quang xúc tác TiO2 chịu ảnh hưởng yếu tố chất xúc tác, ... Ti-400 TiO2 –N nung 4000C 2h TiN-400 TiO2 đun hồi lưu 10h Ti-10 TiO2 –N đun hồi lưu 2h TiN-2 TiO2 –N đun hồi lưu 6h TiN-6 TiO2 –N đun hồi lưu 10h TiN-10 TiO2 –N đun hồi lưu 2h, có H2O2 TiN-H-2 TiO2...
 • 121
 • 460
 • 0

tổng kết nhóm nito photpho

tổng kết nhóm nito photpho
... hidrocacbon no phân tử có chứa A liên kết bội bền liên kép bền liên kết đơn B liên kết π liên kết bội bền liên kết σ nối đơn C liên kết σ liên kết bội bền liên kết σ nối đơn D số nguyên tử H chưa ... chứa liên kết b)  H3C C C CH3 C C Trắc nghiệm Câu Chọn định nghĩa đầy đủ: Ankin A hợp chất hữu mạch hở có liên kết C C B hidrocacbon mạch hở có liên kết C hidrocacbon mạch hở chứa liên kết C ... Nêu công thức phân tử tổng quát anken, ankađien, ankin Công thức phân tử tổng quát anken là: CnH2n Công thức phân tử tổng quát ankađien là: CnH2n-2 (n≥3) Công thức phân tử tổng quát ankađien là:...
 • 64
 • 124
 • 1

bài giảng hóa học 11 bài 13 luyện tập - tính chất của nito, photpho, và các hợp chất của chúng

bài giảng hóa học 11 bài 13 luyện tập - tính chất của nito, photpho, và các hợp chất của chúng
... 13: LUYỆN TẬP PHOTPHO VÀ HỢP CHẤT CỦA PHOTPHO PHIẾU HỌC TẬP SỐ Cho 14,2 gam P2O5 vào 100ml dung dịch Ca(OH)2 1,25 M thu dung dịch B a gam kết tủa Tìm a Bài 13: LUYỆN TẬP PHOTPHO VÀ HỢP CHẤT CỦA ... 13: LUYỆN TẬP PHOTPHO VÀ HỢP CHẤT CỦA PHOTPHO HÓA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG Thành phần thuốc chuột? Bài 13: LUYỆN TẬP PHOTPHO VÀ HỢP CHẤT CỦA PHOTPHO HÓA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG iải thích G “ Ma trơi”? tượng Lập ... 1:1 Bài 13: LUYỆN TẬP PHOTPHO VÀ HỢP CHẤT CỦA PHOTPHO PHIẾU HỌC TẬP SỐ Cho 200ml dung dịch H3PO4 1,5M vào dung dịch chứa 12g NaOH thu dung dịch A Cô cạn dung dịch A thu m gam muối Tìm m Bài 13: ...
 • 9
 • 1,222
 • 3

nghiên cứu tổng hợp và chuyển hóa một số xeton α, β-không no thành các hợp chất dị vòng chứa nitơ, lưu huỳnh đi từ 6-axetyl-5-hiđroxi-4-metylcumarin

nghiên cứu tổng hợp và chuyển hóa một số xeton α, β-không no thành các hợp chất dị vòng chứa nitơ, lưu huỳnh đi từ 6-axetyl-5-hiđroxi-4-metylcumarin
... chuyn húa ca xeton ,-khụng no- Tớnh cht húa hc Xeton ,-khụng no cú cụng thc tng quỏt: R1 C C C R2 R3 R4 O H liờn hp C=C v C=O lm cho cỏc xeton ,- khụng no bn vng hn cỏc xeton khụng no khụng liờn ... vi xeton , - khụng no u tiờn xy quỏ trỡnh cng vo liờn kt 3,4 ca xeton , - khụng no to dn xut ca - thiolpropenon, dn xut ny cha nhúm SH li tn cụng vo liờn kt 3,4 ca phõn t xeton , - khụng no th ... Tớnh cht ph ca xeton ,-khụng no, 1,3,5-triaryl-2-pirazolin, 2amino-4,6-iarylpirimiin v 2,3-ihiro-1H-1,5-benzoiazepin 1.2.3.1 Ph ca xeton ,- khụng no Nh ó núi trờn, xeton ,- khụng no cú th tn ti...
 • 149
 • 237
 • 0

Chuyên đề bài tập tổng hợp về Nitơ

Chuyên đề bài tập tổng hợp về Nitơ
... 78,4 gam Câu 9: Đem nung hỗn hợp A gồm: x mol Fe 0,15 mol Cu, không khí thời gian, thu 63,2 gam hỗn hợp B, gồm hai kim loại hỗn hợp oxit chúng Đem hòa tan hết lượng hỗn hợp B dung dịch HNO3 đậm đặc, ... khan? Câu 30: Hỗn hợp A gồm ba oxit sắt (FeO, Fe 3O4, Fe2O3) có số mol Hòa tan hết m gam hỗn hợp A dung dịch HNO thu hỗn hợp K gồm hai khí NO NO tích 1,12 lit (đktc) tỉ khối hỗn hợp K so với hiđro ... đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí N 2O N2 Tỉ khối hỗn hợp khí Y so với H 18 Cô cạn dung dịch X, thu m gam chất rắn khan Giá trị m là: A 97,98 B 106,38 C 38,34 D 34,08 Câu 50: Hợp chất nitơ không...
 • 11
 • 162
 • 0

Xem thêm