bttn tong hop cacbon silic

Tối ưu hóa quá trình tổng hợp cacbon nano ống từ LGP

Tối ưu hóa quá trình tổng hợp cacbon nano ống từ LGP
... đồ tổng hợp CNT trình bày hình bao gồm lò phản ứng dạng ống, ống phản ứng Quartz với hệ thống điều khiển nhiệt độ lưu lượng Hình Sơ đồ tổng hợp cacbon nano ống LPG- Fe/γ-Al2O3 - Mô tả trình tổng ... độ khác cho thấy cacbon nano hình thành cacbon nano dạng ống, có tính ổn định cao, cacbon vô định hình vùng nhiệt độ từ 650-710 oC, với đường kính cacbon nano ống từ 10-13 nm trình bày hình 57 ... tối ưu thông số tổng hợp - Qui hoạch thực nghiệm: nêu trình tổng hợp cacbon nano phụ thuộc nhiều yếu tố, yếu tố nồng độ LPG (%) pha khí, vận tốc dòng khí (cm/phút) nhiệt độ tổng hợp (oC) ảnh hưởng...
 • 8
 • 425
 • 1

bttn tong hop polime

bttn tong hop polime
... 18 Điều sau không nói polime: 3 A.Các polime không tan dung môi hữu B Các polime nhiệt độ nóng chảy xác định, polime hỗn hợp nhiều phân tử có khối lượng phân tử khác C.Các polime không bay hơi, ... 24, 25 Có số polime: PVC, PE, PP, PS, PVE, PVA, cao su buna, cao su buna-S, cao su buna-N, tơ enang, novolac, poliisopren, polimetyl metacrilat, nilon-6,6, bakelit Câu 22 Tổng số polime điều chế ... là: A B C D 10 Câu 23 Tổng số polime điều chế từ phản ứng đồng trùng hợp là: A B C D Câu 24 Tổng số polime điều chế từ phản ứng trùng ngưng là: A B C D Câu 25 Tổng số polime điều chế từ phản ứng...
 • 6
 • 391
 • 0

Sử dụng nguồn phế thải nông nghiệp để tổng hợp vật liệu nano silic và nano cacbon làm xúc tác cho quá trình chuyển hóa cặn dầu thực vật thành nhiên liệu sinh học và làm chất hấp phụ để sản xuất etanol tuyệt đối

Sử dụng nguồn phế thải nông nghiệp để tổng hợp vật liệu nano silic và nano cacbon làm xúc tác cho quá trình chuyển hóa cặn dầu thực vật thành nhiên liệu sinh học và làm chất hấp phụ để sản xuất etanol tuyệt đối
... sử dụng nguồn phế thải nông nghiệp để tổng hợp vật liệu nano silic nanocacbon làm xúc tác cho trình chuyển hoá cặn dầu thực vật thành nhiên liệu sinh học làm chất hấp phụ để sản xuất etanol tuyệt ... TÀI Sử dụng nguồn phế thải nông nghiệp để tổng hợp vật liệu nano silic nano cacbon làm xúc tác cho trình chuyển hoá cặn dầu thực vật thành nhiên liệu sinh học làm chất hấp phụ để sản xuất etanol ... sắn để sản xuất etanol Ngoài ra, chất phế thải nông nghiệp bã mía, rơm rạ nguồn nguyên liệu để sản xuất etanol Tuy nhiên để sử dụng để thay xăng dầu, cần phải tinh chế dạng etanol tuyệt đối...
 • 221
 • 393
 • 0

SỬ DỤNG NGUỒN PHẾ THẢI NÔNG NGHIỆP ĐỂ TỔNG HỢP VẬT LIỆU NANO SILIC VÀ NANO CACBON LÀM XÚC TÁC CHO QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ CẶN DẦU THỰC VẬT THÀNH NHIÊN LIỆU SINH HỌC

SỬ DỤNG NGUỒN PHẾ THẢI NÔNG NGHIỆP ĐỂ TỔNG HỢP VẬT LIỆU NANO SILIC VÀ NANO CACBON LÀM XÚC TÁC CHO QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ CẶN DẦU THỰC VẬT THÀNH NHIÊN LIỆU SINH HỌC
... NGHỆ ĐỀ TÀI Sử dụng nguồn phế thải nông nghiệp để tổng hợp vật liệu nano silic nano cacbon làm xúc tác cho trình chuyển hoá cặn dầu thực vật thành nhiên liệu sinh học làm chất hấp phụ để sản xuất ... khả tách nước cao để tạo etanol nồng độ cao (lớn 99,5%) Mục tiêu đặt đề tài hướng tới sử dụng nguồn phế thải nông nghiệp để tổng hợp vật liệu nano silic nanocacbon làm xúc tác cho trình chuyển hoá ... 102 4.7 Tổng hợp đặc trưng vật liệu Nano Silic Cacbon 102 4.7.1 Tổng hợp vật liệu Nano Silic Cacbon 102 4.7.2 Đặc trưng vật liệu Nano Silic Cacbon tổng hợp từ vỏ trấu...
 • 221
 • 293
 • 3

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu xốp mao quản trung bình tiên tiến (cấu trúc khung cacbon hoặc silic), biến tính bề mặt bằng các kim loại hoặc oxit kim loại chuyển 162320

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu xốp mao quản trung bình tiên tiến (cấu trúc khung cacbon hoặc silic), biến tính bề mặt bằng các kim loại hoặc oxit kim loại chuyển 162320
... Chính vậy, chúna; tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu tône hợp vật liệu xốp mao quản truna bình tiên tiến (cấu trúc khunơ cacbon silic), hiến tính bề mặt bănơ kim loại oxit kim loại chuyên tièp ... mang oxit kim loại titan vanadi lên vật liệu mao quàn trung bình (MQTB), tổ hợp hai oxit kim loại vật liệu mao quàn trung bình tạo vật liệu mang ưu điểm loại vật liệu riêng rẽ, tạo nên nhiều tính ... nhẹ Chương Thực nghiệm Tổng hợp vật liệu MCM-41 Tổng hợp vật liệu SBA-15 Tổng hợp vật liệu cacbon mao quản trung bình Xác định đặc trưng cấu trúc vật liệu tổne; hợp Nghiên cứu phân hủy kháng sinh...
 • 96
 • 526
 • 1

Tổng hợp trên cơ sở oxyt cacbon

Tổng hợp trên cơ sở oxyt cacbon
... (MeOH) sản xuất chủ yếu từ khí tổng hợp Trong mục đích sản xuất MeOH, khí tổng hợp từ khí tự nhiên, naphta, dầu đốt nặng, than Tuy nhiên, người ta sản xuất khí tổng hợp chủ yếu từ khí tự nhiên ... chọn lọc tốt sử dụng Và trình tổng hợp MeOH áp suất cao ngừng hoạt động từ năm 1980 b Xúc tác cho trình tổng hợp MeOH áp suất thấp Trước sử dụng ch o việc tổng hợp MeOH áp suất thấp ICI vào thập ... động trình tổng hợp MeOH áp suất thấp ion đồng pha CuO chế phản ứng biểu diễn sau: K + CO K C=O + H2 K CHOH + H2 K + CH3OH Trong K: trung tâm hoạt động IV CÁC THIẾT BỊ PHẢN ỨNG TỔNG HỢP METHANOL...
 • 10
 • 345
 • 0

Tổng hợp và ứng dụng xúc tác quang hóa trên cơ sở Titan Dioxit và cacbon nano dạng ống để khử lưu hùynh sâu trong Diesel

Tổng hợp và ứng dụng xúc tác quang hóa trên cơ sở Titan Dioxit và cacbon nano dạng ống để khử lưu hùynh sâu trong Diesel
... composit sở CNT-TiO2 làm tăng tốc độ oxi hóa quang hóa DBT dẫn xuất diesel Thực nghiệm 2.1 Tổng hợp xúc tác CNT mô tả hình tổng hợp phương pháp CVD xúc tác Fe/ Al2O3 [14] phòng thí nghiệm lọc hóa ... tính quang hóa trình khử lưu huỳnh dầu diesel Quan hệ hàm lượng lưu huỳnh dầu diesel thời gian phản ứng thể hình kết cho thấy tốc độ quang hóa TiO2 TM thấp nhiều so với tốc độ quang hóa xúc tác ... cột silicagel để loại bỏ hợp chất gây màu hợp chất chứa lưu huỳnh có hàm lượng nhỏ (Sulfoxide sulfone) Diesel sau xử lý xúc tác quang hoá (1 g xúc tác cho 100 ml dầu diesel) tác dụng xạ từ đèn...
 • 8
 • 989
 • 8

Tổng hợp bột mầu cacbon aliminat kích thuớc hạt siêu min ở nhiệt đọ thấp

Tổng hợp bột mầu cacbon aliminat kích thuớc hạt siêu min ở nhiệt đọ thấp
... định kích thước hạt bột mầu kính hiển vi điển tử qt (SEM): Kiểm tra cỡ hạt bột mầu thu được, sau nung 10000C kính hiển vi điện tử qt (SEM) Trên hình ảnh chùm hạt bột mầu với kích thước hạt riêng ... tương đối thấp, thấp nhiều so với việc tổng hợp bột mầu truyền thống Bột mầu thu có kích thước nhỏ, khoảng 30 – 40nm Sự phân hủy rezinát sản phẩm oxit trung gian khoảng nhiệt độ khảo sát tạo hạt mịn, ... Trên hình ảnh chùm hạt bột mầu với kích thước hạt riêng mức siêu mịn, cỡ hạt 30 – 40 nm Hình 4: Chùm hạt bột mầu CoAl2O4 với kích thước hạt riêng (30 – 40nm) Trang 16 TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH&CN, TẬP...
 • 6
 • 205
 • 0

Tổng hợp bột màu Cacbon Aluminat

Tổng hợp bột màu Cacbon Aluminat
... rezinát coban nhơm, bột mầu coban aluminát (CoAl2O4) xanh dương, với cấu trúc spinel bắt đầu hình thành nhiệt độ tương đối thấp, thấp nhiều so với việc tổng hợp bột mầu truyền thống Bột mầu thu có ... 3.3.Xác định kích thước hạt bột mầu kính hiển vi điển tử qt (SEM): Kiểm tra cỡ hạt bột mầu thu được, sau nung 10000C kính hiển vi điện tử qt (SEM) Trên hình ảnh chùm hạt bột mầu với kích thước hạt ... (DTA) tổn thất khối lượng (TG) phản ứng tổng hợp CoAl2O4 từ rezinát coban rezinát nhơm Kết phân tích nhiệt vi sai (DTA) cho thấy q trình phân hủy nhiệt hỗn hợp rezinát coban rezinát nhơm phức tạp...
 • 6
 • 246
 • 0

Tổng hợp và đặc trưng vật liệu cacbon có cấu trúc lớp bằng cách sử dụng khoáng sét di linh làm chất tạo khung

Tổng hợp và đặc trưng vật liệu cacbon có cấu trúc lớp bằng cách sử dụng khoáng sét di linh làm chất tạo khung
... mẫu sét xử lý sét hữu sử dụng làm chất tạo khung để điều chế vật liệu cacbon Đã tổng hợp thành công mẫu cacbon từ glucozơ cách sử dụng khoáng sét Di Linh làm chất tạo cấu trúc Kết thu mẫu sét ... đền ứng dụng sét chống làm khung tổng hợp cacbon Thành phần sét loại bỏ phương pháp hóa học để thu vật liệu cacbon xốp cấu trúc xác định Ứng dụng sét biến tính làm vật liệu chế tạo cacbon mao ... quản vật liệu porous cacbon [23] Yu cộng [32] tổng hợp vật liệu mesoporous cacbon sử dụng compoit MCM-48 silica /chất hoạt động bề mặt chất tạo cấu trúc Vật liệu mesoporous cacbon thu trường hợp tổng...
 • 21
 • 377
 • 0

Báo cáo " Nghiên cứu tổng hợp spinel niken nhôm trên nền oxit silic " pptx

Báo cáo
... the spinel Cac ket qua phan tfch XRD Nghien cicu su hinh thdnh spinel NiAl204 tren nen oxit silie Cic ke't qua nghien ciru trudc day ciia chiing tdi [5], cho tha'y nhiet thfeh hgp de hinh spinel ... han (hinh 2c), diiu dd chitng td pha spinel dugc ke't tinh td't han Tir cac ke't qua tren, cd thi ke't luan nhiet thich hgp de tdng hgp spinel NiAljOj tren nin oxit silie la 800°C a) S(700) Hinh ... hudng ldn de'n qui trinh tdng hgp spinel NiAl204, ham lugng Si cang cao thi qua trinh hinh spinel NLAI2O4 cang khd Diiu cd le do, vdi ham lugng Si cao, chic han pha spinel hinh da bi pha SiOz che...
 • 6
 • 149
 • 0

CACBON - SILIC CACBONHỢP CHẤT CỦA CACBON doc

CACBON - SILIC CACBON VÀ HỢP CHẤT CỦA CACBON doc
... sai Cacbonmonooxit A.Cacbonmonooxit chất khí không màu, không mùi, không vò B Cacbonmonooxit không tác dụng với nước, axit, kiềm điều kiện thường C Cacbonmonooxit nhẹ nước , không độc D Cacbonmonooxit ... 18: Xét muối cacbonat, nhận định đúng? A Tất muối cacbonat tan tốt nước B Tất muối cacbonat bị nhiệt phân tạo oxit kim loại cacbon đioxit C Tất muối cacbonat bị nhiệt phân, trừ muối cacbonat kim ... thụ hết vào dung dòch chứa 0,18 mol NaOH thu dung dòch chứa: A 0,15 mol Na2CO3 B.0,09 mol Na2CO3 C.0,03 mol NaHCO3 0,12 mol Na2CO3 D 0,03 mol Na2CO3 0,12 mol NaHCO3 SILIC- HP CHẤT CỦA SILIC Câu...
 • 5
 • 555
 • 15

Bài giảng chế biến khí : TỔNG HỢP TRÊN CƠ SỞ OXYT CACBON part 2 pps

Bài giảng chế biến khí : TỔNG HỢP TRÊN CƠ SỞ OXYT CACBON part 2 pps
... xảy ra) Sơ đồ công nghệ tổng hợp MeOH áp suất thấp hãng Lurgi: Hơi KTH Khí hồi lưu Khí nước 6 Khí nhẹ Hơi Hơi 5 nước MeOH tinh khiết Nước thải Hình 3: Sơ đồ công nghệ tổng hợp MeOH áp suất thấp ... hoàn Tháp tách MeOH Sơ đồ công nghệ tổng hợp MeOH áp suất thấp hãng ICI: Khí hồi lưu nước Khí Khí nhẹ MeOH tinh KTH phần nặng Hình 4: Sơ đồ công nghệ tổng hợp MeOH áp suất thấp hãng ICI Tháp ... hydrocacbon tạo hệ huyền phù Phản ứng xảy hệ huyền phù V CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT METHANOL Sơ đồ công nghệ tổng hợp MeOH áp suất thấp với TBPƯ nhiều bậc khí sản phẩm bay hơi CO + H2 12 H2O...
 • 5
 • 193
 • 0

Bài giảng chế biến khí : TỔNG HỢP TRÊN CƠ SỞ OXYT CACBON part 1 docx

Bài giảng chế biến khí : TỔNG HỢP TRÊN CƠ SỞ OXYT CACBON part 1 docx
... nhiên, người ta sản xuất khí tổng hợp chủ yếu từ khí tự nhiên Các phản ứng trình Các phản ứng hình thành MeOH từ khí tổng hợp bao gồm: CO + H2 ⇔ CH3OH ∆H300K = - 90,77 kJ/mol (1) CO2 + H2 ⇔ CH3OH ... dụng để bảo vệ đường ống dẫn khí tự nhiên III SẢN XUẤT METHANOL Hiện Methanol (MeOH) sản xuất chủ yếu từ khí tổng hợp Trong mục đích sản xuất MeOH, khí tổng hợp từ khí tự nhiên, naphta, dầu đốt ... + n CO + 2n H2 ⇔ CH3(CH2)nOH + n H2O Các yếu tố ảnh hưởng đến trình 2 .1 Nhiệt đ : Phản ứng (1) tổng hợp MeOH từ khí tổng hợp phản ứng toả nhiệt đồng thời kèm theo giảm thể tích nên theo nguyên...
 • 5
 • 162
 • 0

Xem thêm