thanh phan nguyen tu

Bài 1: Thành phần nguyên Tử

Bài 1: Thành phần nguyên Tử
... coi khối lượng nguyên tử: mnguyên tử mhạt nhân II Hạt nhân nguyên tử ? Có nhận xét số p số e nguyên tử ? Vì nguyên tử luôn trung hòa điện, nên: Số p = số e II Hạt nhân nguyên tử Khối lượng điện ... hình nguyên tử số nguyên tố: + Hiđro 7+ 8+ 17+ Nitơ Oxy Clo Nguyên tử nguyên tố khác có kích thước khối lượng khác 1 Kích thước Đơn vị: = 10-10 m ; nm = 10-9 m - Nguyên tử Hiđro nguyên tử nhỏ ... Nguyên tử ? Mô hình nguyên tử Oxy Bo (Bohr) Mô hình nguyên tử Oxy theo quan điểm đại Nguyên tử gồm: - Hạt nhân mang điện tích dương - Vỏ tạo hay nhiều electron (mang điện âm) I Vỏ electron nguyên...
 • 13
 • 3,399
 • 17

Bài 1: Thành phần nguyên tử

Bài 1: Thành phần nguyên tử
... Kích thước nguyên tử (xem mô phỏng) Đường kính nguyên tử 10-8cm Đường kính hạt nhân nguyên tử 10-12 cm Vhạt nhân Vnguyên tử Nguyên tử có cấu tạo rỗng Bài tập củng cố nguyên tử R có tổng ... toàn giống - Nguyên tử trung hòa điện nên nguyên tử số electron số proton II Khối lượng nguyên tử Đơn vị khối lượng kích thước nguyên tử Khối lượng nguyên tử VD:Tính khối lượng nguyên tử oxi, biết ... lượng nguyên tử VD: Tính khối lượng nguyên tử hiđro theo đvC, biết khối lượng nguyên tử tuyệt đối 1,6725.10-27kg 1,6725.10-27 kg MH = 1,66055.10-27 kg = 1,08 đvC KLNT tính đvC gọi nguyên tử khối...
 • 14
 • 1,353
 • 0

Giáo án: thành phần nguyên tử (ban nâng cao)

Giáo án: thành phần nguyên tử (ban nâng cao)
... Đờng kính hạt nhân nguyên tử 1014 m Cho HS quan sát phần mô cấu tạo nguyên tử Đờng kính nguyên tử khoảng 1010 m đờng kính hạt nhân nguyên tử khoảng 1014 m Nh đờng kính nguyên tử lớn đờng kính ... lần, tức nguyên tử có cấu tạo rỗng, hạt nhân nguyên tử xung quanh electron chuyển động Hoạt động Chơng Nguyên tử Lớp 10 - Ban nâng cao Khối lợng nguyên tử VD: Tính khối lợng nguyên tử oxi, biết ... Kết luận: Thành phần cấu tạo nguyên tử gồm: - Hạt nhân nằm tâm nguyên tử gồm hạt proton nơtron - Vỏ nguyên tử gồm electron chuyển động xung quanh hạt nhân Đặc tính hạt cấu tạo nên nguyên tử Đặc...
 • 5
 • 1,668
 • 25

Bài 1: Thành phần nguyên tử (ban nâng cao)

Bài 1: Thành phần nguyên tử (ban nâng cao)
... I Thành phần cấu tạo nguyên tử Kết luận: Thành phần cấu tạo nguyên tử gồm: - Hạt nhân nằm tâm nguyên tử gồm hạt proton nơtron - Vỏ nguyên tử gồm electron chuyển động xung quanh hạt nhân I Thành ... nằm tâm nguyên tử có kích thước nhỏ so với kích thước nguyên tử - Vỏ electron nguyên tử gồm electron chuyển động xung quanh hạt nhân I Thành phần cấu tạo nguyên tử Cấu tạo hạt nhân nguyên tử a) ... 1) Mô thí nghiệm tia âm cực I Thành phần cấu tạo nguyên tử Sự tìm hạt nhân nguyên tử Năm 1911, Rơ-dơ-pho khám phá hạt nhân nguyên tử Thí nghiệm Rơ-dơ-pho Nguyên tử có cấu tạo rỗng, gồm: - Hạt...
 • 15
 • 4,385
 • 15

bài 1: Thành phần nguyên tử

bài 1: Thành phần nguyên tử
... lượng nguyên tử H: ,6725.10−27 =1 ,08 ≈ 1đvC ≈ 1u ,6605.10−27 1u = • Củng cố : Nguyên tử cấu tạo loại hạt ? Đặc tính hạt ? Thí nghiệm chứng minh tồn hạt nhân nguyên tử nguyên tử có cấu tạo rỗng Bài ... ,6748.10−27 kg Kết luận: Cấu tạo nguyên tử gồm: – Hạt nhân nằm tâm nguyên tử gồm proton nơtron – Vỏ nguyên tử gồm electron chuyển động xung quanh hạt nhân – Khối lượng nguyên tử tập trung nhân, khối lượng ... kết luận thành phần cấu tạo nguyên tử Từ bảng 1.1 nhận xét Khối lượng, điện tích loại hạt HS đọc SGK Nhận xét: – Đường kính nguyên tử > đường kính hạt nhân 104 lần – Đường kính nguyên tử lớn đường...
 • 4
 • 987
 • 2

Thành phần nguyên tử

Thành phần nguyên tử
... từ phần tử nhỏ bé phân chia Đó nguyên tử Vậy nguyên tử có thật không? Chúng có cấu tạo nào?   Nguyên tử coi hạt rắn, giống viên bi cực nhỏ, cấu trúc phân chia Theo tiếng Hi Lạp, nguyên tử atomos ... từ nguyên tử vàng • Đến cuối kỷ XIX, đầu kỷ XX, công trình thực nghiệm chứng tỏ rằng: nguyên tử có thật chúng có cấu tạo phức tạp • Người ta chụp hình nguyên tử, mà làm thí nghiệm với nguyên tử ... chứng tỏ nguyên tử có cấu tạo rỗng, chứa phần mang điện dương gọi hạt nhân nguyên tử • Xung quanh hạt nhân electron, tạo nên vỏ nguyên tử Hạt α bị bật ngược trở lại bị chệch hướng → phần mang...
 • 18
 • 769
 • 6

Bai 1. Thanh phan nguyen tu

Bai 1. Thanh phan nguyen tu
... cầu có đờng kính 25 cm nguyên tử cầu có đờng kính ? Khối lợng - Hãy chứng minh biểu thức sau: mnguyentu mhatnhan * Bổ sung: Cho biết cacbon có hai đồng vị bền: 12 C (98,89%) 13 C (1,11%) - Đơn...
 • 4
 • 474
 • 0

Bài 1.Thành phần nguyên tử

Bài 1.Thành phần nguyên tử
... Thành phần cấu tạo nguyên tử gồm:  Hạt nhân nằm tâm nguyên tử gồm hạt proton nơtron  Vỏ nguyên tử gồm electron chuyển động xung quanh hạt nhân  Nguyên tử nguyên tố có kích thước vô nhỏ, nguyên ... tạo nên vỏ nguyên tử - Nguyên tử trung hòa điện(p=e) - Khối lượng nguyên tử tập trung hạt nhân a Sự tìm proton (Năm 1918, Rutherford) Hạt proton thành phần cấu tạo hạt nhân nguyên tử, mang điện ... ĐƯỜNG KÍNH NGUYÊN TỬ: 10-10 m hay ĂNGTRON ĐƯỜNG KÍNH HẠT NHÂN: 10-5 nm Khối lượng nguyên tử nhỏ bé, để biểu thò khối lượng nguyên tử, phân tử, p, n, e dùng đơn vò khối lượng nguyên tử, kí hiệu...
 • 21
 • 866
 • 2

bai 1.thanh phan nguyen tử

bai 1.thanh phan nguyen tử
... vấn đề: Nguyên tử chứa hạt electron mang điện tích âm mà nguyên tử trung hòa điện Vậy chắn nguyên tử phải chứa phần tử mang điện tích dương Phần mang điện dương phân tán nguyên tử hay tập trung ... Phan Ngọc Tòng nguyên tử có cấu tạo rỗng + Xung quanh hạt nhân có electron tạo nên vỏ nguyên tử + Số đơn vị điện tích dương hạt nhân số electron quay xung quanh hạt nhân + Khối lượng nguyên tử ... hạt nhân + Khối lượng nguyên tử tập trung hạt nhân 3.Cấu tạo hạt nhân nguyên tử: a/ Sự tìm proton: Khi bắn phá hạt nhân nguyên tử nitơ hạt α thấy xuất hạt nhân nguyên tử oxi hạt có khối lượng 1,6726.10-27kg,...
 • 6
 • 369
 • 3

GIÁO ÁNLỚP 10-thành phần nguyên tử.doc

GIÁO ÁNLỚP 10-thành phần nguyên tử.doc
... Tôm-xơn nghĩ, mà tập trung tâm nguyên tử, gọi hạt nhân nguyên tử Vậy hạt nhân nguyên tử phần nhỏ nguyên tử chưa ? Hoạt động : Tìm hiểu cấu tạo hạt nhân HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN GV chia HS thành nhóm ... đường kính nguyên tử với hạt nhân, nủa nguyên tử với hạt e-p, hạt nhân với hạt e-p ? Phiếu số : Tính khối lượng nguyên tử H theo u biết khối lượng nguyên tử 1,67.10-27 kg Tính số nguyên tử C ... nơtron (SGK) Thành phần cấu tạo nguyên tử gồm: - Hạt nhân nằm tâm nguyên tử gồm hạt p, n - Vỏ nguyên tử gồm hạt electron chuyển động xung quanh hạt nhân GV : Các thí nghiệm xác nhận nguyên tử có thật,...
 • 5
 • 303
 • 1

thành phần nguyên tử

thành phần nguyên tử
... nhân nguyên tử mang điện tích dương nằm tâm nguyên tử Nguyên tử có cấu tạo rỗng Lớp vỏ nguyên tử( mang điện tích âm) gồm e chuyển động xung quanh hạt nhân I: THÀNH PHẦN CẤU TẠO NGUYÊN TỬ 3) ... 1- I: THÀNH PHẦN CẤU TẠO NGUYÊN TỬ 2) Sự tìm hạt nhân nguyên tử g Thí nghiệm: ỏn m vàn Lá Màn h g Khe hở Tia uỳn h q ua ng I: THÀNH PHẦN CẤU TẠO NGUYÊN TỬ 2) Sự tìm hạt nhân nguyên tử Kết luận: ... nhân nguyên tử a) Sự tìm proton mp = 1,6726.10-27kg qp = eo = 1+  proton thành phần hạt nhân nguyên tử b) tìm nơtron mn =1,6748.10-27 kg ≈ mp qn =  notron thành phần hạt nhân nguyên tử I: THÀNH...
 • 17
 • 198
 • 0

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ BÀI 1 THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ BÀI 1 THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ
... -1, 602 .10 -19 C qp = +1, 602 .10 -19 C qn = 1+ me = 9 ,10 95 .10 - 31 kg 0,549 .10 -3 u mp= 1, 6726 .10 -27 kg 1u mn = 1, 6748 .10 -27 kg 1u 15 I Thành phần cấu tạo nguyên tử Chỳ ý: - Khối lợng nguyên tử tập trung hầu ... t 10 I Thành phần cấu tạo nguyên tử Sự tìm hạt nhân nguyên tử Năm 19 11, Rơ-dơ-pho khám phá hạtư nhânư nguyên tử Nguyên tử có cấu tạo rỗng, gồm: - Hạt nhân mang điện tích dơng nằm tâm nguyên tử ... điện tích (kí hiệu n) mn = 1, 678 10 -27 kg mp qn = 13 I Thành phần cấu tạo nguyên tử Kt lun: Thành phần cấu tạo nguyên tử gồm: - Hạt nhân nằm tâm nguyên tử gồm hạt proton nơtron - Vỏ nguyên tử...
 • 23
 • 1,116
 • 0

Giảng dạy bài “ Thành phần nguyên tử”

Giảng dạy bài “ Thành phần nguyên tử”
... pháp : I/ Các slide trình chiếu Slide THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ I/ Thành phần cấu tạo nguyên tử : Phiếu học tập số : Nguyên tử ? Nguyên tử cấu tạo từ hạt ? Cấu tạo nguyên tử : lớp vỏ electron hạt nhân ... ppct: Ngày soạn : 1/8/2011 Ngày dạy: 10/8/2012 Chương : Nguyên tử Bài : THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ   I/ Mục tiêu : 1/ Kiến thức : Học sinh biết thành phần cấu tạo nguyên tử, điện tích, khối lượng, ... thuộc lòng truyện cổ tích cả, nhớ nội dung câu chuyện nghe Do giảng dạy Thành phần nguyên tử” theo cách kể câu chuyện trình nghiên cứu nguyên tử nhà bác học, điều tạo nên không khí nhẹ nhàng, vui...
 • 23
 • 882
 • 2

bài 1: thanh phan nguyen tu

bài 1: thanh phan nguyen tu
... Người phát - Cách phát BÀI TẬP: Bài 1: Các hạt cấu tạo nên hạt nhân hầu hết nguyên tử là: A electron proton B proton nơtron C notron electron D electron, proton notron Đáp án: B Bài 2: Điền từ thích ... mang điện Do đó, nguyên tử…………… Giá trị Cùng dấu Không mang điện giá trị tuyệt đối trung hòa điện điện tích Đáp án: giá trị tuyệt đối, ngược dấu, trung hòa điện PHIẾU LÀM VIỆC NHÓM Đội chơi:………………… ... gia đình nguyên tử) 15phút - GV chia lớp thành đội, đội thành phần cấu tạo nên nguyên tử + Đội 1: electron + Đội 2: proton + Đội 3: nơtron - GV giao nhiệm vụ cho đội: đội nhận Thuyết dụng cụ...
 • 7
 • 407
 • 0

Xem thêm