ozon va hidro peoxit

Bài 40: Ozon Hiđro peoxit

Bài 40: Ozon và Hiđro peoxit
... Gốc clo tự dã phá huỷ tầng ozon + Giải pháp? II Hiđro II Hiđro Peoxit Hoạt động - GV nêu công thức cấu tạo Cấu tạo phân tử : phân tử ( H2O2 (còn gọi H nớc oxi già) O O Peoxit H 2 + Làm không khí ... SGK nêu hình thành ozon b)Tính chất - Hớng dẫn HS đọc SGK nêu câu hóa học hỏi: Ozon đợc hình thành nh nào? - GV kết luận: + Trên mặt đất: sấm sét oxi hoá - HS ghi kết luận GV vào số hợp chất hữu ... không xảy O3 + KI- + H2O > ? O2 + KI- >? Kết luận: Tính oxi hóa ozon mạnh mạnh oxi 3.ứng dụng Hoạt động - Yêu cầu HS đọc SGK nêu rõ ozon ứng dụng O3? o O3 + K I + H O I + K O H + O2 - HS : Ghi...
 • 5
 • 722
 • 10

Bài 40: Ozon Hiđro peoxit

Bài 40: Ozon và Hiđro peoxit
... công nghiệp hoá chất Khử trùng hạt giống NN Chất sát trùng Máy điều chế ozon Chữa bệnh ozon Ozon diệt chất gây ô nhiễm Ozon b¶o qu¶n thùc phÈm Chọn đáp án Câu 1: Tính oxi hoá chất biến đổi sau ... O2 -2 2KI + O3 + H2O  I2 + 2KOH + O2 Ứng dụng ozon Ngăn cản tia tử ngoại, bảo vệ trái đất Làm không khí, khử trùng Tẩy trắng Chữa sâu II HIĐRO PEOXIT Cấu tạo phân tử Tính chất vật lí Tính chất ... ôzôn •Nguyên nhân phá hủy tầng Ozon phần Nguyên nhân phá hủy tầng Ozon phần khí freon ( cloroflorocacbon) như: CFCl CF2Cl2 thường dùng để làm lạnh •Cơ chế phá hủy tầng Ozon sau: CF2Cl2 -> CF2Cl+...
 • 22
 • 387
 • 4

bài 42. ozon hidro peoxit

bài 42. ozon và hidro peoxit
... tạo phân tử hidro peoxit Hidro peoxit có cơng thức phân tử H2O2 • Liên kết ngun tử H ngun tử O liên kết cộng hóa trị có cực (cặp electron chung lệch phía ngun tử O) Tính chất hidro peoxit A- ... phí điện tiêu thụ thấp Hạn chế thay nước, giúp tránh dủi do mầm bệnh từ ngồi đưa vào Hidro peoxit (H2O2) • Hidro peoxit (H2O2) gọi nước oxi già chất lỏng suốt, nhớt chút so với nước, có thuộc tính ... ứng: 2O3 → 3O2 Ii - tính chất ozon A- tính chất vật lý • • • Ozon chất khí, mùi đặc trưng, màu xanh nhạt Ở nhiệt độ -112 độ C, khí ozon hóa lỏng có màu xanh đậm Ozon tan nước nhiều oxi gần 16...
 • 22
 • 656
 • 3

Tài liệu Oxi ozôn Hiđrô peoxit pptx

Tài liệu Oxi ozôn và Hiđrô peoxit pptx
... Hidro peoxit 3.Tớnh cht hoỏ hc 3.2/ Tớnh oxi hoỏ kh S oxi hoỏ ca O H2O2 l -1, l s oxi hoỏ trung gian gia s oxi hoỏ -2 v s oxi hoỏ ca nguyờn t oxi H2O2 va cú tớnh oxi hoỏ va cú tớnh kh : 16 Hidro peoxit ... Oxi Tớnh -Oxi không oxi hoỏ cht c ion I-: hoỏ O +KI không xảy hc * PbS + O2 = - Oxi hoỏ in I- thành I2 c mụi trng kim: -1 0 -2 2KI + O3 + H2O = I2 + KOH + O2 * Oxi hoỏ c nhiu cht m O2 khụng oxi ... O3) O3 tan tt hn O2 15 ln Ozon Oxi Ozon Tớnh u cú tớnh oxi hoỏ mnh O3 cú tớnh oxi hoỏ mnh hn cht -Oxi hoỏ c hu ht cỏc kim húa -khụng oxi hoỏ c loi (tr Au, Pt), oxi hoỏ c Ag iu kin thng hc Ag...
 • 29
 • 178
 • 0

giáo án 10 nâng cao ozon và hidro peoxit

giáo án 10 nâng cao ozon và hidro peoxit
... - Nhắc lại số oxi hoá có oxi? Hoạt động 3: Tìm hiểu hidropeoxit (20’) IV HIDRO PEOXIT: Cấu tạo phân tử hidro peoxit: - Nước oxi già - Hidropeoxit (nước oxi già) có công thức phân tử H2O2 - H2O2 ... Giáo án hoá học 10 Nâng cao - Nhắc lại tính chất oxi? - Là chất oxi hoá mạnh - Tính chất hoá học - Ozon oxi hoá hầu hết ozon tính oxi hoá mạnh kim loại trừ vàng bạch kim Nó Ozon oxi hoá bạc ... Giáo viên: Trần Đình Luận - Hidro peoxit có tên gọi khác gì? - Viết CTPT CTCT? - Xác định loại liên kết phân tử H2O2? - Tính chất vật lý H2O2? Giáo án hoá học 10 Nâng cao Chương 6: Nhóm Oxi - Dựa...
 • 3
 • 2,555
 • 9

Bài 40: Ozon va Hidro peoxit

Bài 40: Ozon va Hidro peoxit
... Ứng dụng ozon Ngăn cản tia tử ngoại, bảo vệ trái đất Làm xạch không khí, khử trùng Tẩy trắng II HIĐRO PEOXIT Cấu tạo phân tử Tính chất vật lý Tính chất hoá học Ứng dụng Tính chất vật lý peoxit ... I OZON Cấu tạo phân tử Tính chất vật lý Tính chất hoá học Ứng dụng Cấu tạo phân tử ozon 2 Tính chất vật lý - Khí màu xanh nhạt, mùi đặc trưng ... màu - Nặng nước 1,5 lần (D = 1,45 g/cm3) - Hoá rắn -0,48oC - Tan tốt nước 3 Tính chất hoá học peoxit a Tính oxi hoá: VD -1 +3 -1 -1 -2 H2O2 + KNO2 H2O2 + 2KI +5 H2O + KNO3 -2 I2 + KOH b Tính...
 • 18
 • 124
 • 0

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 42 OZON HIĐRO PEOXIT potx

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 42 OZON VÀ HIĐRO PEOXIT potx
... kiểu cho - nhận So với phân tử O2, phân tử O3 bền Hoạt động : Tính chất ozon - Tìm hiểu SGK rút t/c vật lí a) Tính chất vật lí : (SGK) ozon ? - Dự đoán khả phân huỷ b) Tính chất hoá học : ozon t/c ... TRÒ GV giới thiệu cho HS I OZON dạng thù hình Cấu tạo phân tử nguyên tố HH ? ozon Hoạt động : Cấu tạo phân tử - Viết CTCT SGK ozon ? - HS nghiên cứu SGK, rút CTPT ozon ? - Trong phân tử O3 có liên ... nghiệp) + Bảo vệ trái đất, ngăn tia tử ngoại (tự nhiên) II HIĐRO PEOXIT Hoạt động 6: Tính chất vật lí Cấu tạo phân tử hiđro peoxit Hiđro peoxit ? - HS quan sát lọ đựng dung dịch H2O2, tìm hiểu SGK để...
 • 10
 • 1,643
 • 12

Giáo án Hóa học lớp 10 - Tiết 67 – Bài 42 OZON HIĐRO PEOXIT

Giáo án Hóa học lớp 10 - Tiết 67 – Bài 42 OZON VÀ HIĐRO PEOXIT
... Thạnh Hóa - Ozon cã tÝnh oxi ho¸ m¹nh Gi¸o viªn ®a vÝ dơ ®Ĩ Hs viết ptp/ư so s¸nh víi oxi ,tõ ®ã,chøng minh tÝnh oxi ho¸ m¹nh(kh¶ n¨ng ho¹t ®éng)h¬n h¼n so víi oxi - Gi¸o viªn gi¶i thÝch t¹i ozon ... H - Trong ph©n tư: cã O O liªn kÕt céng ho¸ trÞ cã H cùc,lµ liªn kÕt O-H lƯch vỊ phÝa O, liªn kÕt céng ho¸ trÞ kh«ng cùc O-O Sè oxi ho¸ cđa O lµ -1 ,cđa H lµ +1 2.TÝnh chÊt vËt lý: Chất lỏng - ... tcvl Hs phát biểu không màu tan nước tỷ hiđro peoxit lệ 3.TÝnh chÊt ho¸ häc Hoạt động - Hái häc sinh:sè oxi ho¸ cđa - Ýt bỊn,dƠ ph©n hủ,ph¶n øng to¶ oxi lµ -1 cã bỊn kh«ng?Nã Hs phát biểu viết ptp/ư...
 • 3
 • 188
 • 1

Ô Zon Hidro peoxit

Ô Zon và Hidro peoxit
... chất hidro peoxit diễn tả là: A Hidro peoxit có tính oxi hóa B Hidro peoxit có tính oxi khử C Hidro peoxit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử D Hidro peoxit tính oxi hóa, tính khử Bài Hidro peoxit ... NỘI DUNG: I OZON Cấu tạo phân tử ozon Tính chất ozon Ứng dụng ozon II HIĐRO PEOXIT: Cấu tạo phân tử hiđro peoxit Tính chất hiđro peoxit Ứng dụng hiđro peoxit I OZON Cấu tạo phân tử ozon: CTPT: ... OZON Tính chất ozon b.Tính chất hoá học: Trên tầng bình lưu ozon hình thành từ oxi nhờ tia cực tím phóng điện dông 3O2 UV 2O3 Lk cho nhận bền Ozon có tính chất hoá học nào? I OZON Tính chất ozon...
 • 23
 • 185
 • 0

ozon hidro peoxit

ozon hidro peoxit
... Khử trùng nước ăn, khử mùi, bảo quản hoa + Trong y khoa, ozon dùng chữa sâu II – HIDRO PEOXIT: Cấu tạo phân tử hidro peoxit Hidro peoxit (nước oxi già) có công thức phân tử H2O2 Công thức ... 2 Tính chất hidro peoxit a/ Tính chất vật lí:  o Hidro peoxit chất lỏng không màu, nặng nước (D = 11,45 g/cm ), hóa rắn -0,48 C, tan nước theo tỷ lệ b/ Tính chất hóa học:  Hidro peoxit hợp chất ... I- OZON:   Oxi (O2) ozon (O3) hai dạng thù hình nguyên tố oxi Cấu tạo phân tử ozon: Phân tử ozon có nguyên tử oxi liên kết với Nguyên tử oxi trung...
 • 11
 • 194
 • 0

Ozon thủng tầng ozon

Ozon và thủng tầng ozon
... lỗ thủng Ozone Nhóm DH06MT Trường ĐH Nông Lâm TP HCM 20 Ozon vấn đề liên quan đến thủng tầng ozon CHƯƠNG4 HẬU QUẢ& BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU CÁC YẾU TỐ GÂY THỦNG TẦNG OZONE IV.1 Hậu Thủng tầng ozone, ... về: Ozon tầng bình lưu đối lưu Tác nhân chế làm “ thủng tầng ozon “ khí CFCs Nhóm DH06MT Trường ĐH Nông Lâm TP HCM Ozon vấn đề liên quan đến thủng tầng ozon CHƯƠNG II TỔNG QUAN VỀ TẦNG OZON ... phá huỷ Ozone tầng bình lưu hậu lớp Ozone bị loãng Những chỗ loang lổ Ozone bị loãng hiểu “lỗ thủng ozone”.Lổ thủng tầng ozone theo định nghĩa Cục Môi Trường (EPA) Mỹ khu vực có hàm lượng ozone...
 • 26
 • 3,886
 • 18

tiết 64. Ozon hidropeoxit

tiết 64. Ozon và hidropeoxit
... Bài 2: Ozon hidropeoxit giống tính chất hoá học là: A Đều có tính khử B Đều có tính oxi hoá C Đều có tính oxi hoá tính khử D Là hợp chất bền Bài 3: Điền (Đ),sai (S) vào mệnh đề sau: A Ozon có ... II Tính chất ozon 1.Tính chất vật lý - Là chất: khí, mùi đặc trưng, màu xanh nhạt - tohl : = -112oC, ozon lỏng có màu xanh đậm - Độ tan : 100ml nước 0oC hoà tan 49 ml khí ozon (gấp 16 lần ... vào mệnh đề sau: A Ozon có tính oxi hoá mạnh oxi Đ B Ozon có tính khử trùng có tính khử mạnh s C Với lượng lớn(>10-6 %theo thể tíchkhông khí) ozon gây độc hại người Đ ...
 • 13
 • 261
 • 0

ozon va moi truong

ozon va moi truong
... VAI TRò CủA MÔI TRƯờng với đời sống người Là không gian sống người Cung cấp nguồn tài nguyên cần thiết Chứa đựng phế thải HOá HọC Và MÔI TRƯờNG Nội dung ôzôn môi trường Vai trò ôzôn ... lại có tác dụng bảo vệ sinh ? Tầng ôzôn có khả hấp thụ tia tử ngoại có hại HOá HọC Và MÔI TRƯờNG Vai trò ôzôn đời sống sản xuất -Có lợi cho sức khoẻ người -Diệt trùng nước uống -Tẩy trắng vải sợi...
 • 13
 • 210
 • 0

Chuyện tình Nitơ hiđro

Chuyện tình Nitơ và hiđro
... ngữ (Nhà Mạc Đình Tư xuất năm 1917) gồm 1.910 câu thơ lục bát Đây hậu Truyện Kiều viết vào kỷ thứ 19, câu chuyện giấc mộng hoa đào nội dung lại khác 3) Kiều Tân thời (Hài văn) gồm 304 câu lục ... Quế thực (NXB Thanh Niên 2002) Kỷ lục giới thứ 4: Cuốn sách giới đọc ngược từ cuối đến đầu để câu chuyện nàng Kiều diễn theo chiều thời gian ngược lại, xem phim tua ngược chiều (đúng với nội dung ... Kim Vân Kiều, hậu Truyện Kiều, giai thoại Truyện Kiều… Kiều điện ảnh, sân khấu, âm nhạc, hội họa… kỷ lục Việt Nam: 1) Truyện Kiều tác phẩm văn học đưa nhà thơ Nguyễn Du lên hàng danh nhân văn...
 • 3
 • 212
 • 0

Xem thêm