luu huynh

Tài liệu Hóa học chương Oxi - Lưu Huỳnh.doc

Tài liệu Hóa học chương Oxi - Lưu Huỳnh.doc
... phản ứng hoá học để chứng minh lưu huỳnh đioxit vừa thể tính oxi hoá, vừa thể tính khử? Vì nhóm oxi, nguyên tố oxi có số oxi hoá -2 , nguyên tố lưu huỳnh, selen, telu số oxi hoá -2 có số oxi hoá +2, ... tính chất hoá học lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh? a Lưu huỳnh vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử b Hydrosunfua vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử c Lưu huỳnh đioxit vừa có tính oxi hoá, vừa ... diễn tả là: a Hidro peoxit có tính oxi hoá b Hidro peoxit có tính khử c Hidro peoxit tính oxi hoá, tính khử d Hidro peoxit vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử Cho phản ứng hoá học: H2S + 4Cl2 +...
 • 12
 • 6,866
 • 54

Oxi - lưu huỳnh.doc

Oxi - lưu huỳnh.doc
... Fe3O4 b FeO c FeS d Cu Bài 33 :Trong hợp chất Oxi số oxihoá +4,+6 A oxi plơp d trống b .oxi có độ âm điện lớn plơp d trống c .oxi có tính oxihoa mạnh c .oxi phi kim Bài 34 : SO2 không tác dụng với ... , ddFeCl3 , SO2 , nước Cl2 Số chất( dd) oxi hoá H2S : a b c d Bài 23 : Trong số chất : H2S , Ca(OH)2 , O2 nước Br2 , dd KMnO4 , nước Cl2 , Mg Số chất oxi hoá SO2 số chất khử SO2 : a b c d Bài ... khẳng định sau không a H2S có tính khử mạnh có tính axit yếu b SO2 có tính chất oxit axit đồng thời vừa có tính oxi hoá có tính khử c H2SO4 đăc, nguội không tác dụng với Al , Fe d Để pha loãng...
 • 2
 • 2,033
 • 61

Đánh giá tác dụng giảm nồng độ các hợp chất lưu huỳnh bay hơi của thuốc súc miện Listerine và thuốc súc miệng Proginvex

Đánh giá tác dụng giảm nồng độ các hợp chất lưu huỳnh bay hơi của thuốc súc miện Listerine và thuốc súc miệng Proginvex
... nồng độ VSCs sau tuần súc miệng đặn với hai loại thuốc Tác dụng giảm nồng độ VSCs Listerine Proginvex khác biệt ý nghĩa Từ khóa: hợp chất lưu huỳnh bay – VSCs, chứng hôi miệng, Listerine, Proginvex, ... đợt đánh giá nồng độ VSCs, đợt đợt hai thời kỳ rửa tuần Sau đợt sử dụng thuốc súc miệng thứ nhất, hai nhóm bắt chéo (nhóm súc miệng Proginvex chuyển sang súc miệng Listerine nhóm súc miệng Listerine ... Proginvex) : trước súc miệng (T0); sau súc miệng (T1); hai sau súc miệng (T2); ba sau súc miệng (T3) Đánh giá sau tuần (Tt): kết thúc đợt súc miệng tuần Listerine Proginvex, đối tượng đo VSCs vào ngày...
 • 21
 • 459
 • 0

Rèn luyện năng lực sáng tạo cho học sinh trong dạy học hóa học chương oxi - lưu huỳnh

Rèn luyện năng lực sáng tạo cho học sinh trong dạy học hóa học chương oxi - lưu huỳnh
... : Rèn luyện lực sáng tạo cho học sinh dạy học hoá học - chương oxi lưu huỳnh (lớp 10 - Ban nâng cao) Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu đề xuất số biện pháp nhằm rèn luyện lực sáng tạo cho học sinh ... tài Rèn luyện lực sáng tạo cho học sinh dạy chương oxi lưu huỳnh - lớp 10 - Ban nâng cao Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Năng lực sáng tạo học sinh, biểu lực sáng tạo cách ... đó, vấn đề Rèn luyện lực sáng tạo cho học sinh dạy học hóa học thật đáng coi trọng Những quan niệm lực sáng tạo học sinh: Từ sở có quan niệm lực sáng tạo học sinh sau : - Năng lực tự chuyển...
 • 153
 • 2,279
 • 27

Tổng hợp và ứng dụng xúc tác quang hóa trên cơ sở Titan Dioxit và cacbon nano dạng ống để khử lưu hùynh sâu trong Diesel

Tổng hợp và ứng dụng xúc tác quang hóa trên cơ sở Titan Dioxit và cacbon nano dạng ống để khử lưu hùynh sâu trong Diesel
... composit sở CNT-TiO2 làm tăng tốc độ oxi hóa quang hóa DBT dẫn xuất diesel Thực nghiệm 2.1 Tổng hợp xúc tác CNT mô tả hình tổng hợp phương pháp CVD xúc tác Fe/ Al2O3 [14] phòng thí nghiệm lọc hóa ... tính quang hóa trình khử lưu huỳnh dầu diesel Quan hệ hàm lượng lưu huỳnh dầu diesel thời gian phản ứng thể hình kết cho thấy tốc độ quang hóa TiO2 TM thấp nhiều so với tốc độ quang hóa xúc tác ... cột silicagel để loại bỏ hợp chất gây màu hợp chất chứa lưu huỳnh có hàm lượng nhỏ (Sulfoxide sulfone) Diesel sau xử lý xúc tác quang hoá (1 g xúc tác cho 100 ml dầu diesel) tác dụng xạ từ đèn...
 • 8
 • 989
 • 8

Rèn luyện năng lực sáng tạo cho học sinh trong dạy học hóa học chương oxi- lưu huỳnh

Rèn luyện năng lực sáng tạo cho học sinh trong dạy học hóa học chương oxi- lưu huỳnh
... đó, vấn đề Rèn luyện lực sáng tạo cho học sinh dạy học hóa học thật đáng coi trọng Những quan niệm lực sáng tạo học sinh: Từ sở có quan niệm lực sáng tạo học sinh sau : - Năng lực tự chuyển ... sâu) dạy học hóa học Tỉnh Tiền Giang để lấy ý kiến việc rèn luyện lực sáng tạo cho HS việc dạy học hóa học với nội dung sau: a Những biểu lực sáng tạo học sinh học tập hóa học b Tình hình rèn luyện ... cứu số biện pháp rèn luyện lực sáng tạo cho HS dạy học hóa học trường THPT Tỉnh Tiền Giang Chương : BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN CHO HỌC SINH NĂNG LỰC SÁNG TẠO THÔNG QUA DẠY VÀ HỌC HÓA HỌC 10 Ở TRƯỜNG...
 • 153
 • 1,408
 • 7

ACID AMIN CÓ CHỨA LƯU HUỲNH

ACID AMIN CÓ CHỨA LƯU HUỲNH
... gốc acid amin chứa lưu huỳnh : Các acid amin chứa lưu huỳnh tìm thấy nhiều loại thức ăn biển, tỏi, nấm, hạt dầu, thịt, cá, trứng ( lòng đỏ ), sữa bò, … Các acid amin chứa lưu huỳnh acid ... béo… Trong thể lưu huỳnh không tồn dạng đơn mà tồn phân tử đặc biệt dạng acid amin. Các acid amin chứa lưu huỳnh methionine,cystine, cysteine, Acid amin chứa lưu huỳnh nhiều tóc,da,móng,niêm ... tổn thương gan Biệt dược lobamine với hoạt chất methionine ưa chuộng để giải độc gan Acid amin chứa lưu huỳnh -8- 27/11/2008 Methionine acid amin chứa lưu huỳnh tác dụng bảo vệ đặc hiệu...
 • 21
 • 527
 • 0

tiến hành nghiên cứu đề tài : “ Rèn luyện năng lực sáng tạo cho học sinh trong dạy học hoá học - khi dạy chương oxi - lưu hùynh (lớp 10- Ban nâng cao)

tiến hành nghiên cứu đề tài : “ Rèn luyện năng lực sáng tạo cho học sinh trong  dạy học hoá học - khi dạy chương oxi - lưu hùynh (lớp 10- Ban nâng cao)
... hành nghiên cứu đề tài : Rèn luyện lực sáng tạo cho học sinh dạy học hoá học - dạy chương oxi - lưu hùynh (lớp 1 0- Ban nâng cao) ” Khách thể đối tượng nghiên cứu 2.1 Khách thể nghiên cứu : ... trình dạy học hoá học trường THPT Việt Nam 2.2 Đối tượng nghiên cứu : Rèn luyện lực sáng tạo cho học sinh dạy học hoá học - chương oxi lưu huỳnh (lớp 10 - Ban nâng cao) Mục đích nghiên cứu Nghiên ... Do đó, vấn đề Rèn luyện lực sáng tạo cho học sinh dạy học hóa học thật đáng coi trọng Những quan niệm lực sáng tạo học sinh: Từ sở có quan niệm lực sáng tạo học sinh sau : - Năng lực tự chuyển...
 • 153
 • 972
 • 22

lò đốt chất thải rắn y tế - phương pháp xác định nồng độ Lưu huỳnh Dioxit (SO2) trong khí thải

lò đốt chất thải rắn y tế - phương pháp xác định nồng độ Lưu huỳnh Dioxit (SO2) trong khí thải
... phòng thí nghiệm Y u cầu kỹ thuật phơng pháp thử TCVN 7242: 2003 đốt chất thải rắn y tế - Phơng pháp xác định nồng độ cacbon monoxit (CO) khí thải Nguyên tắc Lu huỳnh dioxit khí ống khói đợc ... kPa Phơng pháp sử dụng hydro peroxyt/bari perclorat/thorin để xác định nồng độ khối lợng lu huỳnh dioxyt khí ống khói đốt chất thải rắn y tế với lợng không đáng kể lu huỳnh trioxyt axit sunfuaric ... Phơng pháp áp dụng cho nồng độ lu huỳnh dioxyt tối thiểu 30 mg/m3 Chất cản trở - Lu huỳnh trioxyt (SO3): nồng độ khối lợng SO3 khí thải lớn lần nồng độ khối lợng SO2 cản trở đến phép xác định - Các...
 • 15
 • 773
 • 8

Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc và tính chất TiO2 kích thước nano mét được biến tính bằng lưu huỳnh

Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc và tính chất TiO2 kích thước nano mét được biến tính bằng lưu huỳnh
... nghiệm điều chế bột titan đioxit kích thước nano mét biến tính lưu huỳnh phương pháp thủy phân TiCl dung dịch Na2SO4 Chất đầu sử dụng điều chế bột TiO2 kích thước nano mét biến tính lưu huỳnh ... nghiệm điều chế bột titan đioxit kích thước nano mét biến tính lưu huỳnh phương pháp thủy phân TiCl dung dịch H2SO4 Chất đầu sử dụng điều chế bột TiO2 kích thước nano mét biến tính lưu huỳnh tác ... thể nano Từ nghiên cứu tảng đó, với mong muốn đóng góp phần nhỏ cho phát triển ngành vật liệu mới, tác giả nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc tính chất TiO2 kích thước nano...
 • 80
 • 626
 • 4

Đánh giá hàm lượng lưu huỳnh còn tồn dư, hàm lượng saponin toàn phần, hàm lượng đường và độc tính cấp của dược liệu được sơ chế với các phương pháp xông sinh khác nhau”

Đánh giá hàm lượng lưu huỳnh còn tồn dư, hàm lượng saponin toàn phần, hàm lượng đường và độc tính cấp của dược liệu được sơ chế với các phương pháp xông sinh khác nhau”
... xét: - Hàm lượng lưu huỳnh dược liệu sau xơng với lượng lưu huỳnh đem xơng từ 0.5 kg/tạ tới kg/tạ hàm lượng lưu huỳnh dược liệu sau xơng tỉ lệ thuận với lượng diêm sinh đem xơng (Hình ) Hàm lượng ... chuột chết mẫu tăng theo hàm lượng lưu huỳnh dược liệu, biêu chuột chết giống với bị độc lưu hùnh chứng tỏ dư lượng lưu huỳnh dược liệu có ảnh hưởng đến độc tính cấp ngưu tất 2.5- Định lượng hàm ... hàm lượng saponin mẫu khác khơng đáng kể Như lượng lưu huỳnh dùng để sấy thời gian sấy khơng ảnh hưởng đến hàm lượng saponin dược liệu 2.4-Thử độc tính cấp lưu huỳnh mẫu xơng sinh 2.4.1 Thử độc...
 • 36
 • 558
 • 1

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thiêu khử lưu huỳnh quặng niken Bản Phúc trong lò bằng và lò quay

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thiêu khử lưu huỳnh quặng niken Bản Phúc trong lò bằng và lò quay
... lượng quặng sau thiêu %Me1: Phần trăm nguyên tố quặng %Me2: Phần trăm nguyên tố quặng sau thiêu Trong trình thiêu số yếu tố công nghệ ảnh hưởng lớn đến trình thiêu tốc độ gió, nhiệt độ thời gian thiêu, ... 4,43 (1) Chế độ thiêu (2) Chế độ thiêu quay Nhìn vào đồ thị hình thấy thiêu quay có hiệu suất thiêu lưu huỳnh tốt nhiều so với Điều giải thích sau: quay theo phương nghiêng so với ... nhiệt độ thời gian thiêu, Dưới nghiên cứu ảnh hưởng ba nhân tố đến hiệu suất thu hồi niken hiệu suất đuổi lưu huỳnh: 4.1 Ảnh hưởng tốc độ gió đến trình thiêu Tốc độ gió thay đổi mức khác 0,3...
 • 5
 • 529
 • 1

Bài 30: Lưu huỳnh

Bài 30: Lưu huỳnh
... TIẾT 50 : LƯU HUỲNH Nội dung I -Tính chất vật lí cấu tạo Lưu huỳnh II - Tính chất hoá học III - Lưu huỳnh tự nhiên ứng dụng LƯU HUỲNH - Kí hiệu hoá học: S - Khối lượng ... cấu tạo Lưu huỳnh - Chất rắn, màu vàng - Không tan H2O, tan số dung môi hữu cơ: dầu hoả, benzen, cacbonsunfua T0nc: 112,80c T0s: 444,60c LƯU HUỲNH I TÍNH CHẤT VẬT LÍ VÀ CẤU TẠO CỦA LƯU HUỲNH ... ứng em rút kết luận tính chất hoá học S? S (giống oxi) +4 +6 S,S III LƯU HUỲNH TRONG TỰ NHIÊN - ỨNG DỤNG CỦA LƯU HUỲNH 1, Lưu huỳnh tự nhiên Thuộc loại nguyên tố phổ biến - phần dạng tự - Đa số...
 • 10
 • 814
 • 5

BÀI TẬP VỀ OXI- LƯU HUỲNH

BÀI TẬP VỀ OXI- LƯU HUỲNH
... qua dung dịch nước Br dư sau thêm tiếp dung dịch BaCl dư thu 4,66 kết tủa Thành phần phần trăm lưu huỳnh muối sunfat bao nhiêu? A 36,33% B 46,67% C 53,33% D 26,66% Câu 44: Nung 11,2 gam Fe 26 gam...
 • 4
 • 5,414
 • 225

chuyên đề Cacbondioxit (Lưu huỳnh đioxit)

chuyên đề Cacbondioxit (Lưu huỳnh đioxit)
... nên: m = mH O + m CO : PTPƯ sảy CO2 + Ca(OH)2 (Ba(OH)2) CaCO3 + H2O 2.các trờng hợp tạo muối: Đề toán ghi nCO2 a).Có tợng hoà tan kết tủa: trờng hơp ta có: < n < số mol Ca(OH)2< số mol CO2 Ca...
 • 3
 • 600
 • 18

Xem thêm