flo brom iot

flo brom iot

flo brom iot
...
 • 6
 • 205
 • 0

flo-brom-iot

flo-brom-iot
...
 • 26
 • 224
 • 0

Flo - Brom - Iot.doc

Flo - Brom - Iot.doc
... kiện thường, brom chất lỏng màu đỏ nâu, dễ bay hơi, brom độc Brom rơi vào da gây bỏng nặng Brom tan nước tan nhiều dung môi hữu như: etanol, benzen, xăng, Dung dịch brom nước gọi nước brom Trong ... nhiên, brom tồn chủ yếu dạng hợp chất, so với hợp chất flo, clo Trong nước biển có chứa lượng nhỏ muối bromua Tính chất hóa học Brom có tính oxi hóa flo, clo nhiên chất có tính oxi hóa mạnh Brom ... loại như: Brom oxi hóa hiđro nhiệt độ cao, tạo khí hiđro bromua: Khí hiđro bromua tan nước tạo thành dung dịch axit bromhiđric Đây axit mạnh, mạnh Brom tác dụng với nước chậm tạo axit bromhiđric...
 • 6
 • 492
 • 1

TIẾT 44: BÀI 25: FLOBROM - IOT (Tiết 2)

TIẾT 44: BÀI 25: FLO – BROM - IOT (Tiết 2)
... TIẾT 44: BÀI 25: FLO BROM - IOT (Tiết 2) A Mục tiêu học: Về kiến thức: Học sinh biết sơ lược tính chất vật lí, ứng dụng điều chế Flo, Brôm, Iốt số hợp chất chúng Học sinh hiểu: - Sự giống ... thiệu: • Brom - Ký hiệu : Br - CTPT : Br2 • Iot - Ký hiệu : I - CTPT : I2 - NTK : 80 - Số thứ tự : 35 - NTK : 127 - Số thứ tự : 53 I Tính chất vật lí trạng thái tự nhiên: GV: Ở điều kiện thường brom, ... hiểu: - Sự giống khác tính chất hóa học flo, brôm, iot so với clo - Phương pháp điều chế đơn chất flo, brom, iot - Vì tính oxi hóa lại giảm dần từ flo đến iot - Vì tính axit tăng theo chiều: HF ...
 • 11
 • 828
 • 4

bai tap trac nghiem on tap nhom halogen clo flo brom iot axit HCl HF HI

bai tap trac nghiem on tap nhom halogen clo flo brom iot axit HCl HF HI
... A HCl, HClO, Cl2 B Cl2 H2O C HCl Cl2 D HCl, HClO, Cl2 H2O Câu 11: Kim loại sau tác dụng với dung dịch HCl loãng khí Cl2 cho loại muối clorua kim loại ? A Fe B Zn C Cu D Ag Câu 12: Trong phòng ... ứng: A halogen tác dụng với hi ro B halogen mạnh đẩy halogen yếu khỏi muối C halogen tác dụng với kim loại D Cả A B Câu 27: Axit dùng để khắv lên thủy tinh ? A H2SO4 B HNO3 C HF D HCl Câu 28: Axit ... lỏng Hi n tượng gọi là: A chuyển trạng thái B bay C thăng hoa D phân hủy Câu 24: Dùng bình thủy tinh chứa tất dung dịch axit dãy : A HCl, H2SO4, HF, HNO3 B HCl, H2SO4, HF C H2SO4, HF, HNO3 D HCl, ...
 • 6
 • 1,752
 • 49

Flo-Brom-Iot

Flo-Brom-Iot
...
 • 20
 • 250
 • 0

Tài liệu Flo-brom-iot

Tài liệu Flo-brom-iot
... chống mục + AlCl3 làm xúc tác tổng hợp hóa hữu + BaCl2 làm thuốc trừ sâu + NaCl làm muối ăn, nguyên liệu sx hóa chât … * Nhận biết ion clorua - Hiện tượng: Có kết tủa trắng - Pthh: AgNO3 + NaCl →...
 • 4
 • 524
 • 0

Gián án Flo-brom-iot

Gián án Flo-brom-iot
... TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN F2 Br2 Author: Tran Dat Khoa I2 I TÍNH CHẤT VẬT LÍ - TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN Khoáng vật criolit ( Na3AlF6 ) Author: Tran Dat Khoa II TÍNH CHẤT HÓA HỌC Bài tập 1: Hãy viết PTHH ... tác dụng với F2, Br2, I2 b Cho Fe tác dụng với F2, Br2, I2 c Cho H2 tác dụng với F2, Br2, I2 Khoáng vật criolit ( Na3AlF6 ) Author: Tran Dat Khoa II TÍNH CHẤT HÓA HỌC Bài tập 2: Hãy viết PTHH...
 • 13
 • 154
 • 0

Tài liệu Flo - Brom - Iot

Tài liệu Flo - Brom - Iot
... ứng iot so với flo, clo, brom để nhấn mạnh iot có tính oxi hoá yếu flo, clo, brom  Kết luận: so sánh với clo, flo brom iot có tính oxi hoá yếu hơn flo, clo, brôm nên iot có tính oxi hoá yếu flo, ... động 8: (4 -5 ’) - GV: cho hs quan sát bình đựng iot - HS: dựa vào sgk, cho biết tính chất vật lí trạng thái tự nhiên iot b Sản xuất brom công nghiệp Cl2 -1 -1 + 2NaBr  2NaCl + Br2 II IOT Tính ... tetraflorua 3.Tác dụng với nước: -Flo oxi hóa nước nhiệt độ thường GV: Hơi nước nóng bốc cháy tiếp xúc với khí flo HS: Viết ptpư -2 -1 -2 2F2 + 2H2O -1 4HF + O2 2F2 + 2H2O 4HF + O2 Hoạt động (5 -6 ’)...
 • 6
 • 460
 • 0

Bài giảng Flo-Brom-Iot (hay ne tai nhanh nge)

Bài giảng Flo-Brom-Iot (hay ne tai nhanh nge)
... Tiết 44: Bài 25: FLO – BROM – IOT (tt) _ _ A Mục đích yêu cầu Về kiến thức Biết được: Sơ lược tính chất...
 • 6
 • 3,295
 • 33

Tài liệu FLOBROM - IOT ppt

Tài liệu FLO – BROM - IOT ppt
... mạnh brom Cl2 + -1 NaBr (OXH) -1 NaCl + Br2 (K) Tính oxi hóa clo mạnh iot -1 Cl2 + NaI (OXH) -1 NaCl + (K) Tính oxi hóa brom mạnh iot -1 Br2 + NaI (OXH) I2 -1 NaBr + I2 (K) 12 Khí Flo Nước Brom ... từ F2 > Cl2 > Br2 > I2 III ỨNG DỤNG FLO (F2) BROM (Br2) IOT (I2) - Sản xuất floroten - Sản xuất: C2H5Br - Sản xuất dược (brometan) C2H4Br2 phẩm: thuốc sát (đibrometan) cơng trùng dùng để bảo vệ ... mòn - Sản xuất chất dẻo teflon - Sản xuất: AgBr để - Thành phần tráng phim ảnh chất tẩy rửa dùng để chế điclođiflometan - Hợp chất brom dùng - Sản xuất tạo vòng đệm, ) để chống dính (CF2Cl2 - CFC...
 • 42
 • 547
 • 0

Bài giảng điện tử môn hóa học: flo-brom-iot ppt

Bài giảng điện tử môn hóa học: flo-brom-iot ppt
... minh tính oxi hóa giảm dần từ F2 > Cl2 > Br2 > I2 Tính oxi hóa clo mạnh brom Cl2 + -1 NaBr (OXH) -1 NaCl + Br2 (K) Tính oxi hóa clo mạnh iot -1 Cl2 + NaI (OXH) -1 NaCl + (K) Tính oxi hóa brom mạnh ... TÍNH CHẤT HĨA HỌC FLO (F2) Tác dụng với kim loại BROM (Br2) - Oxi hóa tất kim loại tạo muối florua F2 + Al (K) +3 -1 (OXH) - Oxi hóa nhiều kim loại, tạo muối bromua Br2 + F2 (OXH) + Au (K) +3 -1 ... (freon) dùng cơng nghiệp dầu (xoong,chảo,…) làm chất sinh hàn tủ mỏ, hóa chất cho nơng lạnh máy điều hòa nhiệt nghiệp, phẩm nhuộm hóa chất trung độ - Làm giàu urani thuốc gian khác chống sâu - Sản...
 • 42
 • 1,244
 • 3

bai 25 flo-brom-iot

bai 25 flo-brom-iot
... BÀI 25 :(tiết 44) FLO – BROM – IOT II BROM -Tên gọi brom (Bromos) theo tiếng Hy lạp có nghĩa “hôi thối” ... HALOGEN PHÂN TÍCH PHẢN as ỨNG GIỮA CÁC a/s Cl2 + H2  HCl HALOGEN VỚI H2 ĐỂ THẤY RÕ ĐIỀU ĐÓ F2 + H2 -252 0C 2HF TÍNH OXI HÓA F2 > Cl2 > Br2 > I2 Rửa ảnh Sự sống xanh nhờ vào ánh sáng trình gọi quang...
 • 20
 • 398
 • 0

Tiết thứ 44: BÀI 25: FLO- BRÔM- IÔT (tiết 2) ppt

Tiết thứ 44: BÀI 25: FLO- BRÔM- IÔT (tiết 2) ppt
... đến lớp V TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục 2.Kiểm tra cũ: Không (kiểm tra bài) 3 .Bài mới: a Đặt vấn đề: Các em thảo luận, hoàn thành nội dung tiết trước, lên bảng ... Triển khai HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ NỘI DUNG KIẾN THỨC TRÒ Hoạt động 1: Trình bày nội dung Mục tiêu: Kiểm tra kết làm việc, tự nghiên cứu học sinh, củng cố kiến thức halogen Gv gọi học sinh lên bảng trình ... sau kết luận:  Kết luận: - Tính oxi hoá F2 > Cl2 > Br2 I2 -Từ kiến thức học, cho biến tính oxi hoá hal biến đổi từ flo đến iôt Vì sao? - Tính axit, tính khử HF < HCl HBr < HI - Gv biểu diễn thí...
 • 7
 • 323
 • 0

Tiết thứ 43: BÀI 25: FLO- BRÔM- IÔT (tiết 1) ppsx

Tiết thứ 43: BÀI 25: FLO- BRÔM- IÔT (tiết 1) ppsx
... đến lớp V TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục 2.Kiểm tra cũ: (10phút) Viết PTHH hoàn thành chuỗi biến hoá sau (ghi rõ điều kiện phản ứng- có): NaCl (1) (2) (3) (4) MnO2 ...  CaCO3  CaO     Br2 (6)   AgBr 3 .Bài mới: a Đặt vấn đề: Tính chất hoá học halogen gì?  Vào b Triển khai HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ NỘI DUNG KIẾN THỨC TRÒ Hoạt động 1: Nội dung hoạt động nhóm ... oxi hoá I– thành I2 : Cl2 + 2NaI  2NaCl + I2 Củng cố: Dặn dò: - Hoàn thành nội dung thảo luận, tiết sau trình bày - Học nội dung trình bày Rút kinh nghiệm: ...
 • 12
 • 210
 • 0

Xem thêm