dong vi nguyen tu khoi va nguyen tu khoi trung binh

bài 3:Dồng vị,Nguyên tử khối nguyên tử khối trung bình

bài 3:Dồng vị,Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình
... NGUYÊN TỬ KHỐI VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH Nguyên tử khối: Là khối lượng tương đối nguyên tử Nó cho biết khối lượng nguyên tử nặng gấp lần đơn vị khối lượng nguyên tử  Chứng minh nguyên tử ... khối lượng nguyên tử  Chứng minh nguyên tử khối số khối hạt nhân ? Nguyên tử khối trung bình: M = aA=bB 100 a,b: phần trăm mổi đồng vị A,B: nguyên tử khối đông vị CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý LẮNG ... I ĐỒNG VỊ •Các đồng vị nguyên tố hóa học nguyên tử có số proton khác số nơtron, số khối A chúng khác Ví dụ: •Nhiều đồng vị, đặc biệt đồng vị phóng xạ,...
 • 5
 • 1,565
 • 10

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 3 (tiết 5) ĐỒNG VỊ . NGUYÊN TỬ KHỐI NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH pptx

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 3 (tiết 5) ĐỒNG VỊ . NGUYÊN TỬ KHỐI VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH pptx
.. . khối - HS làm tập vào vở, sau trả lời theo y/c GV nguyên tử Các nguyên tử đồng vị nhau? II NGUYÊN TỬ KHỐI VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH Hoạt động 2: Nguyên tử khối GV; Nguyên tử X có khối - Nguyên .. . X - Có thể coi nguyên tử khối xấp xỉ số khối hạt nhân Nguyên tử khối trung bình Nguyên tử khối trung bình nguyên tố hoá học nguyên tử khối trung bình hỗn hợp Hoạt động 3: đồng vị, có tính đến .. . % số nguyên tử đồng vị nguyên tử khối trung bình ? Công thức tính : Trong đó: GV cho VD: - Nguyên tố Cl có đồng vị 35 A A = aA  bB ab nguyên tử khối trung bình A, B nguyên tử khối đồng 37 Cl...
 • 6
 • 2,657
 • 4

Giáo án Hóa học lớp 10 - Tiết 5 - Bài 3 ĐỒNG VỊ NGUYÊN TỬ KHỐI NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH

Giáo án Hóa học lớp 10 - Tiết 5 - Bài 3 ĐỒNG VỊ NGUYÊN TỬ KHỐI VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH
... Long.10NC II Nguyên tử khối nguyên tử khối trung bình: Nguyên tử khối: Nguyên tử khối nguyên tử cho biết khối lượng nguyên tử nặng gấp lần đơn vị khối lượng nguyên tử Có thể coi NTK =A VD: Nguyên ... số nguyên tử (tỉ lệ số nguyên tử) đồng vị A1 X , A2 X A1, A2 : số khối đồng vị A1 X , A2 X VD: Clo có đồng vị: 35 17 Cl : 75, 77% 37 17 Cl : 24, 23% Nguyên tử khối trung bình clo là: A = 35 . 75, 77 ... nguyên tử khối trung bình với nguyên tố X có đồng vị - Mở rộng công thức - Chú ý với trường hợp nguyên tố có n đồng vị ? Tính NTKTB - Tích cực phát biểu Clo, biết Clo có đồng vị 35 17 Cl : 75, 53% 37 ...
 • 4
 • 550
 • 1

Bài 3: Đồng vị - nguyên tử khối trung bình

Bài 3: Đồng vị - nguyên tử khối trung bình
... khối trung bình nguyên tố Khái niệm Nguyên tử khối nguyên tố nguyên tử khối trung bình hỗn hợp đồng vị có tính đến tỉ lệ phần trăm số nguyên tử đồng vị II Nguyên tử khối trung bình nguyên tố ... : nguyên tử khối trung bình A, B, : nguyên tử khối đồng vị a, b, : tỉ lệ % đồng vị II Nguyên tử khối trung bình nguyên tố VD: Clo có đồng vị: 35 17Cl : 75,53% 37 Cl : 24,47% Hãy tính nguyên tử ... nguyên tử hiđro tự nhiên Chiếm 1 0-7 % số nguyên tử hiđro tự nhiên I Đồng vị -Hầu hết nguyên tố hóa học thực tế hỗn hợp đồng vị - Tất đồng vị nguyên tố có tính chất hóa học II Nguyên tử khối trung...
 • 14
 • 3,649
 • 21

Bài 3. Đồng vị - Nguyên tử khối...( Thi GV giỏi)

Bài 3. Đồng vị - Nguyên tử khối...( Thi GV giỏi)
... • Có 340 đồng vị tự nhiên, 2400 đồng vị nhân tạo IV Ngun tử khối ngun tử khối trung bình Ngun tử khối - Ngun tử khối khối lượng tương đối ngun tử Cho biết số đơn vị khối lượng ngun tử : M ≈ ... 31(u) IV Ngun tử khối ngun tử khối trung bình Ngun tử khối trung bình a A + b.B A= a+b Trong A,B ngun tử khối (hay số khối) đồng vị; a,b số ngun tử % số ngun tử đồng vị VD : clo có đồng vị 35Cl chiếm ... cũ: Bài Kí hiệu ngun tử biểu thị đặc trưng cho ngun tố hố học cho biết: A Số khối A B.Số hiệu ngun tử Z C.Ngun tử khối D.Số khối A số hiệu ngun tử Z Chọn đáp án Bài 2( tiếp) ĐỒNG VỊ, NGUN TỬ KHỐI,...
 • 17
 • 1,105
 • 4

Giáo trình hướng dẫn thăm dò chức năng nguyên tử ghi hình đồng vị nguyên tử bằng phóng xạ p1 pot

Giáo trình hướng dẫn thăm dò chức năng nguyên tử và ghi hình đồng vị nguyên tử bằng phóng xạ p1 pot
... phơng pháp thăm tiết niệu khác (ghi hình thận, chụp UIV ) v phải đối chiếu với lâm s ng Hiện ngời ta thờng tiến h nh đồng thời ghi hình thận với thận đồ đồng vị việc đánh giá chức v hình thái ... lic c Hình 4.14: - Thận đồ đồng vị ngời bình thờng gồm pha: pha mạch, pha tiết, pha b i xuất Ghi hình máy Gamma Camera (bên trái) - Thận đồ đồng vị ngời bình thờng: đợc ghi đồng thời hoạt độ phóng ... hớng trờng phẳng đặt vị trí tơng ứng với thận để ghi lại HĐPX thận Từ đánh giá đợc chức thận Trong thực tế nay, ngời ta thờng tiến h nh đồng thời ghi thận đồ đồng vị v ghi hình thận máy Gamma...
 • 5
 • 161
 • 0

Giáo án Hóa Học lớp 10: ĐỒNG VỊNGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH pdf

Giáo án Hóa Học lớp 10: ĐỒNG VỊ – NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH pdf
... Vd: đồng vị Clo - Nguyên tố Clo có đồng vị: 35 17 Cl Viết đồng vị củ C H 1H giống - Đồng vị có số nơtron 1H ; ; 1H - Oxi có đồng vị: chất hóa học nên đồng vị có tính chất hóa học 37 17 Cl - Nguyên ... Trong NTK trung bình đồng vị Nêu dạng toán đồng vị: Tính M A, B nguyên tử khối a, b … số nguyên tử hay % : a+b+ … = 100% Tính % Tìm đồng vị thứ hai C-Cũng cố : Cho: Biết đồng đồng vị : 65Cu ... có đồng vị: G lưu ý : - Do Z định tính 16 8O ; 17 8O ; 18 8O II-NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH: Trong tự nhiên Clo có đồng vị: 35 17 Cl ( chiếm 75% ) 37 17 Cl ( chiếm 25% khác  tính chất lý ) học...
 • 4
 • 3,093
 • 1

xử lý nước thải từ nhà máy của công ty cổ phẩn thuốc sát trùng cần thơ bằng 2 dòng vi tảo chlorella sp. scenedesmus sp.

xử lý nước thải từ nhà máy của công ty cổ phẩn thuốc sát trùng cần thơ bằng 2 dòng vi tảo chlorella sp. và scenedesmus sp.
... trưởng vi tảo .5 2. 2 Sơ lược Scenedesmus sp .6 2. 3 Sơ lược Chlorella sp 2. 4 Khả xử nước thải độc hại tảo 2. 4.1 Khả xử kim loại nặng tảo 2. 4 .2 Khả xử ... - 20 13 Trường ĐHCT CHƯƠNG IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Khảo sát phát triển hai dòng vi tảo hai loại nước thải từ nhà máy sản xuất thuốc sát trùng Cần Thơ Hai dòng vi tảo nuôi hai loại nước thải ... 0.06 92 0.0539 0.0708 0.06 02 0 0 0 Zn mg/l 0. 625 5 0.7171 0.6676 0 .26 53 0 .24 05 0 .23 91 0.33 32 0.3441 0.3187 0. 021 7 0. 022 4 0. 025 1 0 .28 96 0 .27 08 0.3 129 0. 026 5 0. 024 9 0. 021 8 0. 021 3 0. 026 3 0. 029 1 0.1042...
 • 65
 • 345
 • 0

khảo sát ảnh hưởng của hai dòng vi khuẩn bacillus megateriumtv2b7 stenotrophomonas maltophiliaam3 phân lập từ đất vùng rễ lúa đối với giống lúa om 9921 trồng ở điều kiện ngoài đồng

khảo sát ảnh hưởng của hai dòng vi khuẩn bacillus megateriumtv2b7 và stenotrophomonas maltophiliaam3 phân lập từ đất vùng rễ lúa đối với giống lúa om 9921 trồng ở điều kiện ngoài đồng
... thay phân đạm hai dòng vi khuẩn Bacillus megaterium - TV2B7 Stenotrophomonas maltophilia - AM3 ảnh hưởng đến giống lúa OM 9921  So sánh hiệu tương tác của hai dòng vi khuẩn giống lúa OM 9921 điều ... megaterium-TV2B7 VÀ Stenotrophomonas maltophilia-AM3 PHÂN LẬP TỪ ĐẤT VÙNG RỄ LÚA ĐỐI VỚI GIỐNG LÚA OM 9921 TRỒNG ĐIỀU KIỆN NGOÀI ĐỒNG CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ThS NGUYỄN THỊ PHA SINH VI N THỰC HIỆN NGUYỄN TẤN LẬP ... TV2B7 Stenotrophomonas maltophilia - AM3 phân lập từ đất vùng rễ lúa giống lúa OM 9921 trồng điều kiện đồng nhằm mục đích đánh giá khả cung cấp đạm vi khuẩn vùng rễ điều kiện thực tế đồng ruộng,...
 • 71
 • 174
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Nghiên cứu biến động tài nguyên nước ở tỉnh Bình Định đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng" docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... ml Nguyên nhân gi ng nư c g n nhà v sinh hay chu ng tr i gia súc [3, 4] D báo bi n ñ ng tài nguyên nư c t nh Bình ð nh ñ n năm 2015 ñ xu t gi i pháp qu n lý, s d ng 4.1 M t s d báo bi n ñ ng tài ... c v tài nguyên nư c vào gi ng d y h th ng giáo d c qu c dân… 20 K t lu n Qua nghiên c u hi n tr ng bi n ñ ng tài nguyên nư c c a t nh Bình ð nh, bư c ñ u có th rút m t s k t lu n sau: - Bình ... ý th c b o v ngu n nư c TÀI LI U THAM KH O [1] Nguy n T n Hương, ð c ñi m Khí h u - Th y văn t nh Bình ð nh, Báo cáo t ng k t ñ tài nghiên c u Khoa h c Công ngh t nh Bình ð nh, 2004 [2] Nguy...
 • 10
 • 286
 • 1

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO ĐỒNG VỊ 99mTc TỪ BIA MoO3 NHỜ NGUỒN NEUTRON ĐỒNG VỊ Am-Be

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO ĐỒNG VỊ 99mTc TỪ BIA MoO3 NHỜ NGUỒN NEUTRON ĐỒNG VỊ Am-Be
... việc nghiên cứu Chúng thực đề tài ba chương: Chương 1: Tổng quan Chương giới thiệu tổng quát tình hình sử dụng 99mTc phương pháp chế tạo đồng vị 99mTc giới Chương 2: Chế tạo 99Mo theo phương pháp ... kích hoạt nguồn neutron đồng vị lò phản ứng 2.2.1 Nguồn neutron đồng vị [1] Nguồn neutron đồng vị thường sử dụng loại chất phóng xạ phát tia α kết hợp với Be phản ứng ( α , n) sinh neutron Nguồn ... hoạt neutron, phương pháp phân hạch hạt nhân,…Các nguồn tạo đồng vị 99Mo chủ yếu từ nghiên cứu Bằng cách sử dụng phản ứng (n, γ) với bia molybden có chứa đồng vị 98 Mo Chế tạo không đắt hoạt...
 • 66
 • 401
 • 1

skkn bài tập về HIĐROCACBON dựa vào số NGUYÊN tử CACBON TRUNG BÌNH

skkn bài tập về HIĐROCACBON dựa vào số NGUYÊN tử CACBON TRUNG BÌNH
... loại tập Đây số nhiều phương pháp, cho Bài tập hiđrocacbon dựa vào số nguyên tử cacbon trung bình phương pháp chủ đạo Qua đó, hiểu vai trò số nguyên tử cacbon trung bình ( n ) việc giải tập ... tra 10 phút với tập trắc nghiệm có sử dụng phương pháp dựa vào số nguyên tử cacbon trung bình Số lượng học sinh giải tập có sử dụng phương pháp dựa vào số nguyên tử cacbon trung bình cho kết qủa ... loại tập lớn xuyên suốt phần Hóa học hữu Có nhiều phương pháp xác định công thức phân tử, Bài tập hiđrocacbon dựa vào số nguyên tử cacbon trung bình phương pháp quan trọng, chủ đạo Nhiều tập...
 • 19
 • 379
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu 65 ở trạng thái tự nhiên cacbon chứa 2 đồng vị và trong đó có nguyên tử khối bằng 13 0034 biết rằng cacbon tự nhiên có nguyên tử khối trung bình m 12 011đồng vị nguyên tử khốicâu 36 nguyên tử khối trung bình của sb là 121 76 sb có hai đồng vị biết 121sb chiếm 62 tìm số khối của đồng vị thứ haicâu 23 cho 2 hiện diện của các đồng vị thuộc nguyên tố argon 99 63 0 31 0 06 nguyên tử khối trung bình của ar lànguyên tử khối và nguyên tử khối trung bìnhbài tập nguyên tử khối trung bìnhbài tập về nguyên tử khối trung bìnhcác dạng bài tập về nguyên tử khối trung bìnhbài tập tính nguyên tử khối trung bìnhgiải gọi là số nguyên tử c trung bình và x là tổng số mol của hai rượugọi là số nguyên tử h trung bình trong phân tử hai rượu b và ctự nhiên hiđro có 3 đồng vị 11h 21h 31h và oxi có 3 đồng vị 168o 178o 188o số loại phân tử h2o có thể được tạo thành làvà hi tu theo trung bình i vi mang kép các phn t ngu nhiên nhn giá tri trong không gian banachcách tính phân tử khối trung bìnhphân tử khối trung bình là gìPhòng ngừa cúm A H7N9 2 slide | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnSucrose for analgesia in newborn infants undergoing painfulhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anUWJPTDJIR29MUFkhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anWGYyckhSOTEtRmMPHS CV CBTT HopDHDCDbatthuong2017 signedvn 11-10-2017 CV 115.2017 10.10.17 CBTT nội dung liên quan ĐHĐCĐ bất thường 2017.pdfupload files KimLien KT%20hut%20dam%20kin.pdf() contract margin vnhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anTHJmd2ozLVJsbnchttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anQlVWTnI2dm13aDghttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3aneXU3Y2NPQmwtWDg() Risk Statement VN6. Quyet dinh 87 2007 QD BTC17. Thong tu 131 2010 TT BTC21. Thong tu 74 2011 TT BTCQuy che huong dan giao dich ky quyMedical expulsive treatment in pediatric urolithiasisPediatric Turbinate HypertrophySpeech therapy in treatment children language disorders | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnIVIG, PACEMAKER AND ECMO IN ACUTE MYOCARDITIS-official.pdf