ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY TỔNG THỂ CỦA HỆ THỐNG NEO GIỮ BỂ CHỨA NỔ I FPSO THEO PHƯƠNG PHÁP XÁC SUẤT, ÁP DỤNG CHO ĐIỀU KIỆN BIỂN VIỆT NAM

ánh giá an toàn về bền của kết cấu công trình biển cố định bằng thép chịu tải trọng sóng ngẫu nhiên ở vùng nước sâu, áp dụng vào điều kiện biển việt nam

ánh giá an toàn về bền của kết cấu công trình biển cố định bằng thép chịu tải trọng sóng ngẫu nhiên ở vùng nước sâu, áp dụng vào điều kiện biển việt nam
... (M2) Ứng dụng vào điều kiện biển sâu bể Nam Côn Sơn, TLĐ Nam VN: Dưới phần ứng dụng phương pháp luận biểu diễn điều kiện bền nêu báo cho kết cấu KCĐ cụ thể vùng nước sâu biển VN Kết cấu có thông ... tin khoa học Công nghệ QG – Bộ KHCN, (2011) Mai Hồng Quân, Vũ an Chỉnh, “Cơ sở lựa chọn giải pháp kết cấu cho công trình biển cố định thép độ sâu 200m nước điều kiện biển Việt Nam Tạp chí Dầu ... thác tối đa hệ số sử dụng cho phép) Kết luận: Trên trình bày tóm tắt kết nghiên cứu nhóm tác giả phương pháp luận ánh giá an toàn theo điều kiện bền kết cấu KCĐ điều kiện nước sâu tới 400 m dựa...
 • 7
 • 247
 • 0

đánh giá độ tin cậy của bài thi trắc nghiệm THứ NHấT TRÊN MáY TíNH cuối kỳ 4 dành cho sinh viên năm thứ hai không chuyên ngành tiếng anh trờng đại học kinh doanh và công nghệ hà nội -A STUDY ON THE RELIABILITY OF THE FINAL ACHIEVEMENT COMPUTER-BASED M

đánh giá độ tin cậy của bài thi trắc nghiệm THứ NHấT TRÊN MáY TíNH cuối kỳ 4 dành cho sinh viên năm thứ hai không chuyên ngành tiếng anh trờng đại học kinh doanh và công nghệ hà nội -A STUDY ON THE RELIABILITY OF THE FINAL ACHIEVEMENT COMPUTER-BASED M
... THE 4TH SEMESTER NON - ENGLISH MAJORS AT HANOI UNIVERSITY OF BUSINESS AND TECHNOLOGY (đánh giá độ tin cậy thi trắc nghi m THứ NHấT TrÊN M Y TíNH cuối kỳ dành cho sinh viên n m thứ hai không chuyên ... towards the final achievement Computer-based MCQs test 1? 1.3 Scope of the study The existing final achievement Computer-based MCQs test in the th semester for the second-year non-English majors ... reduce the reliability of the test scores On the basis of these results, the author provides some suggestions towards the improvement of the test quality The reliability of the final achievement MCQs...
 • 71
 • 326
 • 0

Đánh giá độ tin cậy của hệ thống kĩ thuật có các phần tử nối song song

Đánh giá độ tin cậy của hệ thống kĩ thuật có các phần tử nối song song
... phần tử nối song song với độ tin cậy phần tử cho tr ớc biến ngẫu nhiên giá trị đánh giá hỏng hóc toàn hệ thống Phân tích thuật giải Nh ta biết với hệ thống phần tử nối song song độ tin cậy ... cậy toàn hệ thống phụ thuộc vào độ tin cậy phần tử đợc xác định theo biểu thức sau: n Phtlt = (1 p i ) Trong đó: i =1 n số phần tử mắc song song pi độ tin cậy phần tử thứ i Nh với toán thuật ... thờng gặp nhiều thực tế hệ thống mà gồm phần tử nối song song với với điều kiện phần tử hoạt động độc lập làm việc bình thờng hệ thống phụ thuộc vào làm việc an toàn phần tử Ví dụ nh để thắp sáng...
 • 19
 • 524
 • 6

Tài liệu Cở sở phân tích hóa học-đánh giá độ tin cậy của các số liệu phân tích pptx

Tài liệu Cở sở phân tích hóa học-đánh giá độ tin cậy của các số liệu phân tích pptx
... hỡnh 2.3d (b) Tần số y -10U -8U -6U -4U -2U 2U 4U 6U 8U 10U Sai số ngẫu nhiên Tần số y Số lần đo pH 20 (d) (c) 10 -0,03 -0,02 -0,01 0,01 0,02 0,03 Sai số ngẫu nhiên độ lệch khỏi giá trị trung bình ... 1,96 tng ng vi hai xỏc sut tin cy 50 v 95 Do ú theo phng trỡnh (2.8): Gii hn tin cy vi xỏc sut tin cy 50%: = 1,80 0,67.0,10 = (0,80 0,07).104% Gii hn tin cy vi xỏc sut tin cy 95%: = 1,80 1,96.0,10 ... l hai bc t do, t = 4,30 vi xỏc sut tin cy 95% Khong tin cy xỏc sut 95% = 0,084 4,3 ì 0,0050 = 0,084 0,012 Vỡ cú giỏ tr tin cy vi xỏc sut 95% Khong tin cy xỏc sut 95% = 0,084 1,96 ì 0,0050...
 • 47
 • 530
 • 4

Đánh giá độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện truyền tải 220kv do công ty truyền tải điện 3 quản lý vận hành bằng phương pháp không gian trạng thái

Đánh giá độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện truyền tải 220kv do công ty truyền tải điện 3 quản lý vận hành bằng phương pháp không gian trạng thái
... tiêu độ tin cậy cung cấp điện lưới điện truyền tải 220kV Cơng ty Truyền tải điện quản vận hành cách xác Kết tính tốn cho thấy lưới điện truyền tải 220kV Cơng ty Truyền tải điện quản vận hành ... 2: Đánh giá độ tin cậy lưới điện truyền tải phương pháp khơng gian trạng thái Chương 3: Thuật tốn xây dựng chương trình đánh giá độ tin cậy lưới điện truyền tải Chương 4: Đánh giá độ tin cậy cung ... Truyền tải điện (giai đoạn 2011 – 2020) 4.2 Đánh giá độ tin cậy lưới điện truyền tải 220kV Cơng ty Truyền tải điện quản vận hành 4.2.1 Sơ đồ lưới điện Truyền tải 220kV PTC3 quản vận hành Để...
 • 13
 • 603
 • 0

Luận văn Đánh giá độ tin cậy phát tuyến hình tia của mạng điện phân phối

Luận văn Đánh giá độ tin cậy phát tuyến hình tia của mạng điện phân phối
... THÔNG S TH 18 19 21 2.3.3 TínhS 23 2.4 MÔ HÌNH TIN C 2.4.1 MôHìnhNgu 2.4.2 M Hình 24 25 28 2.5 MÔ HÌNH TIN C 2.5.1 N 29 29 2.5.2 Song song 31 TIN C PHÂN PH 33 2.6.1 SAIFI (T 2.6.2 SAIDI ... Nguy HVTH: Ph TÓM T GI Hi i kinh t s ’h ‘th m ’ c S H U TE phát tri C H ính c th nhanh chóng c hình tia c th minh v s m – ph l us tin c phân m chia m m t -2- – r feeder feeder GVHD: PGS.TS Nguy ... s phía sau tu n H U TE C H t 1.1, 1.2, 2,1, vv Hình 2.1 -3- GVHD: PGS.TS Nguy HVTH: Ph Thành ph m n c a phát n ( ph i hình tia bao g h ng hóc phát n (r feeder ) m c t ng h p (Component) ng dây...
 • 175
 • 389
 • 2

ĐÁNH GIÁ độ TIN cậyđộ GIÁ TRỊ của một bài KIỂM TRA TIẾNG ANH CUỐI kỳ DÀNH CHO SINH VIÊN năm THỨ BA KHÔNG CHUYÊN TRƯỜNG đại học CÔNG NGHỆ đại học QUỐC GIA hồ CHÍ MINH và đề XUẤT một số THAY đổi

ĐÁNH GIÁ độ TIN cậy và độ GIÁ TRỊ của một bài KIỂM TRA TIẾNG ANH CUỐI kỳ DÀNH CHO SINH VIÊN năm THỨ BA KHÔNG CHUYÊN TRƯỜNG đại học CÔNG NGHỆ  đại học QUỐC GIA hồ CHÍ MINH và đề XUẤT một số THAY đổi
... Pre-Intermidiate Basic English for and vocabulary Computing Reading and grammar Basic English for and vocabulary Computing Reading and grammar Basic English for and vocabulary Computing The two course ... University Press American Psychological Association (1985) Standards for educational and psychological testing Washington, DC: Author Anastasi, A., (1982).Psychological testing London: Macmillan ... Urbina, (1997) Psychological testing 7th ed Prentice Hall International (UK) Ltd Bachman, L.F (1990) Fundermental Considerations in Language Testing Oxford: Oxford University Press Bachman, L.F.,...
 • 41
 • 666
 • 5

Nghiên cứu và đánh giá độ tin cậy của bài thi viết cuối học kỳ i dành cho sinh viên chuyên anh năm thứ hai tại trường cao đẳng sư phạm nghệ an và một số gợi ý thay đổi

Nghiên cứu và đánh giá độ tin cậy của bài thi viết cuối học kỳ i dành cho sinh viên chuyên anh năm thứ hai tại trường cao đẳng sư phạm nghệ an và một số gợi ý thay đổi
... testing), testing writing (types of writing, criteria of testing writing and problems in testing writing) and the criteria of a good test with a focus on reliability in which factors affecting ... (definitions, approaches, roles, purposes and relationships between testing and teaching- learning); testing writing (types of writing, criteria of testing writing and problems in testing writing); ... has practicality if it does not involve much time or money in constructing, implementing and scoring it 1.3.3 Discrimination It is said to be incomplete without considering the discrimination of...
 • 42
 • 384
 • 0

Báo cáo khoa học " ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY VÀ TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT CỦA KẾT CẤU XÂY DỰNG THEO NHỮNG DẤU HIỆU MẶT NGOÀI KẾT CẤU " pdf

Báo cáo khoa học
... г Đánh giá độ tin cậy tình trạng kỹ thuật kết cấu xây dựng theo dấu hiệu mặt công trình Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, số 1/2012 TCXDVN 373 - 2006 Chỉ dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm kết cấu ... tình trạng kỹ thuật công trình tác động động đất cháy Bảng Đánh giá tình trạng kỹ thuật nhà lớn sau động đất theo dấu hiệu mặt Phân loại tình trạng công trình Dấu hiệu tác động động đất lên kết cấu ... dấu hiệu mặt kết cấu Đánh giá tình trạng kỹ thuật công trình xây dựng dựa theo dấu hiệu hư hỏng nêu mục đến đánh giá tổng hợp mức độ hư hỏng theo công thức (4) [2] Các bảng dùng để đánh giá tình...
 • 5
 • 314
 • 1

Các phương pháp đánh giá độ tin cậy của các sơ đồ cung cấp điện

Các phương pháp đánh giá độ tin cậy của các sơ đồ cung cấp điện
... âäü tin cáûy trng våïi så âäư âiãûn (Hçnh 5-1a) b/ Kh nàng ti ca êt nháút âỉåìng dáy måiï â cäng sút cung cáúp cho phủ ti, âọ hãû thäúng s hng cọ âỉåìng dáy tråí lãn bë hng, ta cọ så âäư âäü tin ... A 0,9977 0.0023 Hm tin cáûy : R (t ) A.e t 0,9977.e Tải t=1 nàm : R (t ) 0,9977.e 1, 06 0,9977 1, 06 t 0,346 5.2.3 Âäü tin cáûy ca så âäư cạc pháưn tỉí song song Så âäư âäü tin cáûy trãn hçnh ... 774 M Âäü tin cáûy ca hãû l : R (t ) A.e t 0,9991.e , 774 0,774 0.9991 0,4607 Âãø toạn cạc chè tiãu âäü tin cáûy ca så âäư häøn håüp ta xẹt vê dủ sau: Vê dủ 5-3: Mäüt häü dng âiãûn âỉåüc cung cáúp...
 • 24
 • 521
 • 0

Nghiên cứu, đánh giá độ tin cậy của trạm trộn và xác định một số thông số kỹ thuật hợp lý của buồng trộn thuộc trạm trộn BTNN do Việt Nam chế tạo

Nghiên cứu, đánh giá độ tin cậy của trạm trộn và xác định một số thông số kỹ thuật hợp lý của buồng trộn thuộc trạm trộn BTNN do Việt Nam chế tạo
... b v s dng 41 trm trn BTNN Vit Nam Bng 2.2- Kh nng cung cp BTNN ca cỏc trm trn 41 Bảng 2.3 Thông số kỹ thuật chủ yếu trạm BTNN loại trộn c-ỡng chu kỳ Việt Nam thiết kế chế tạo 43 Bn Bng 2.4 Thụng ... ST, NH GI TIN CY CA TRM TRN V CC KHI MY CHNH TRấN TRM TRN BTNN DO VIT NAM CH TO 40 iv 2.1 Tỡnh hỡnh trang b v s dng trm trn BTNN Vit Nam 40 2.1.1 S lng trm trn BTNN c trang b Vit Nam 40 2.1.2 ... trn BTNN Vit Nam ch to 42 2.2 Kho sỏt, ỏnh giỏ tin cy ca trm trn BTNN Vit Nam ch to 46 2.2.1 C s thuyt v cỏc gi thit cho quỏ trỡnh kho sỏt 46 2.2.2 Kho sỏt quỏ trỡnh lm vic v ỏnh giỏ tin...
 • 159
 • 298
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sản phẩm hiện cósản phẩm hiện hữuđếm sản phẩm hiển thị led 7 thanhvệ sinh an toàn thực phẩm hiện naysản phẩm hiện vật cận biênquy trình nền công nghiệp thực phẩm hiện đạimạch đếm sản phẩm hiển thị lcdthị trường văn phòng phẩm hiện nayan toàn thực phẩm hiện nayphương pháp sư phạm hiện đạicác loại tội phạm hiện naytình hình tội phạm hiện naycông tác đấu tranh phòng chống tội phạm hiện naybình luận về vệ sinh an toàn thực phẩm hiện naytình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nayPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học