Các thuật toán gom cụm (clustering) và ứng dụng

Thuật toán phân cụm Mountain ứng dụng phân đoạn ảnh màu

Thuật toán phân cụm Mountain và ứng dụng phân đoạn ảnh màu
... dụ khác Chương Các thuật toán sử dụng Velthuizen et al tiền thu sau Cho X ứng cho điểm ảnh tính vector có nguồn gốc từ hình ảnh MR, biểu thị nguyên mẫu tìm thấy M3 VM3 để phân biệt chúng từ ... hệ SCM, PCM thuật toán phân nhóm khác, bao gồm chức tiềm theo phương pháp tiếp cận (Tou Gonzalez, 1974) Velthuizen et al.(1997) thảo luận khác sửa đổi MCM, gọi thuật toán modified mountain method ... lạc hướng người sử dụng Bên cạnh đó, MCM sử dụng cho ứng dụng quan trọng, cách đơn giản để khởi tạo thành công phân nhóm khác hệ nguyên mẫu thuật toán Thật vậy, Barone et al (1995) chủ trương...
 • 11
 • 607
 • 0

Nghiên cứu các thuật toán về cây khung ứng dụng

Nghiên cứu các thuật toán về cây khung và ứng dụng
... MỘT SỐ THUẬT TOÁN VỀ CÂY KHUNG 25 2.1 GIỚI THIỆU KỸ THUẬT FIND UNION 25 2.2 THUẬT TOÁN TÌM CÂY KHUNG, CÂY KHUNG CỰC TIỂU .31 2.2.1 Thuật toán tìm khung 31 2.2.2 Thuật toán tìm khung ... 33 2.3 THUẬT TOÁN LIỆT KÊ CÁC CÂY KHUNG THÀNH PHẦN CỦA RỪNG KHUNG 40 2.4 THUẬT TOÁN LIỆT KÊ CÁC CÂY KHUNG THÀNH PHẦN CỦA RỪNG KHUNG CỰC TIỂU .44 2.5 THUẬT TOÁN LIỆT KÊ CÁC CẦU ... chuyên gia Hƣớng nghiên cứu đề tài - Tổng quan lý thuyết đồ thị khung - Nghiên cứu thuật toán khung - Ứng dụng toán khung thực tế - Cài đặt thử nghiệm chƣơng trình Những nội dung nghiên cứu Nội dung...
 • 72
 • 133
 • 0

Nghiên cứu các thuật toán về cây khung ứng dụng

Nghiên cứu các thuật toán về cây khung và ứng dụng
... MỘT SỐ THUẬT TOÁN VỀ CÂY KHUNG 25 2.1 GIỚI THIỆU KỸ THUẬT FIND UNION 25 2.2 THUẬT TOÁN TÌM CÂY KHUNG, CÂY KHUNG CỰC TIỂU .31 2.2.1 Thuật toán tìm khung 31 2.2.2 Thuật toán tìm khung ... 33 2.3 THUẬT TOÁN LIỆT KÊ CÁC CÂY KHUNG THÀNH PHẦN CỦA RỪNG KHUNG 40 2.4 THUẬT TOÁN LIỆT KÊ CÁC CÂY KHUNG THÀNH PHẦN CỦA RỪNG KHUNG CỰC TIỂU .44 2.5 THUẬT TOÁN LIỆT KÊ CÁC CẦU ... khớp… Các ứng dụng việc giải toán khung vào thực tế b Phạm vi nghiên cứu: Khảo sát, đánh giá tổng quan lý thuyết toán biến thể khung lớp đồ thị hữu hạn Phương pháp nghiên cứu Sử dụng phương pháp nghiên...
 • 72
 • 66
 • 0

Tìm hiểu thuật toán gom cụm ISODATA cài đặt chương trình minh họa

Tìm hiểu thuật toán gom cụm ISODATA và cài đặt chương trình minh họa
... không tìm INTERNET Nguyễn Văn Tuyển Lê Nho Lộc Tìm hiểu thuật toán ISODATA 5/04/2011 Lê Nho Lộc Nguyễn Văn Tuyển Nguyễn Hữu Quỳ Nguyễn Trung Kiên TÌm hiểu chương trình chạy thuật toán ISODATA ... hiệu để xác định cụm quang phổ liệu 6.Mô hình thuật toán ISODATA 7.Ví dụ minh họa Hình minh họa trình ISODATA phân nhóm Có 14 điểm thể hình sử dụng lần Trong ví dụ này, số lượng cụm định nghĩa ... kỹ thuật phân cụm phân loại sau (xem hình) II GIỚI THIỆU VỀ THUẬT TOÁN ISODATA ISODATA viết tắt từ Iteractive Self Organizing Data Analysis ISODATA thuật toán quan trọng sử dụng phổ biến kỹ thuật...
 • 13
 • 2,252
 • 5

Tìm hiểu các thuât toán nén dữ liệu xây dựng chương trình ứng dụng

Tìm hiểu các thuât toán nén dữ liệu và xây dựng chương trình ứng dụng
... đoan: Đề tài Tìm hiểu thuật toán nén liệu xây dựng chương trình ứng dụng kết tìm hiểu nghiên cứu riêng em hướng dẫn Th.s Trần Tuấn Vinh Khóa luận hoàn toàn không chép từ tài liệu có sẵn công ... Tổng quan nén liệu 1.2 Tổng quan loại mã nén 1.2.1 .Các chương trình nén hoạt động nào? 1.3 Phân loại ứng dụng 13 CHƯƠNG 16 CÁC PHƯƠNG PHÁP NÉN DỮ LIỆU ... loại liệu khác - Hình ảnh minh họa chương trình sử dụng thuật toán Huffman Run-length CHƯƠNG SƠ LƯỢC NÉN DỮ LIỆU 1.1 Tổng quan nén liệu Trong khoa học máy tính lí thuyết thông tin, nén liệu trình...
 • 55
 • 401
 • 0

NGHIÊN cứu THUẬT TOÁN PHÂN LỚPNHỊ PHÂN ỨNG DỤNG CHOBÀI TOÁN PROTEIN FOLDING”

NGHIÊN cứu THUẬT TOÁN PHÂN LỚPNHỊ PHÂN và ỨNG DỤNG CHOBÀI TOÁN PROTEIN FOLDING”
... toỏn protein folding, õy l mt bi toỏn khỏm phỏ cu trỳc 3D ca protein Cu trỳc 3D ca protein c hỡnh thnh t cu to cỏc chui amino axit, nú cung cp nhng manh mi quan trng v cỏc chc nng ca tng protein ... Bng 4-6: Kt qu phõn lp protein vo lp all- 81 Bng 4-7: Kt qu phõn lp protein vo lp all- .81 Bng 4-8: Kt qu phõn lp protein vo lp / 82 Bng 4-9: Kt qu phõn lp protein vo lp + ... nh, Support Vector Machine 1.3 PROTEIN FOLDING Protein folding l bi toỏn tỡm kim cu trỳc 3D cho mt protein, cng c gi l trng thỏi t nhiờn ca nú Mt cu trỳc 3D ca mt protein c to thnh t cỏc chui axit...
 • 99
 • 202
 • 0

TÌM HIỂU các THUẬT TOÁN tìm LUẬT kết hợp ỨNG DỤNG TRONG DATA MINING & hệ hỗ TRỢ CHẨN đoán một số BỆNH THÔNG THƯỜNG ở TRẺ EM

TÌM HIỂU các THUẬT TOÁN tìm LUẬT kết hợp ỨNG DỤNG TRONG DATA MINING & hệ hỗ TRỢ CHẨN đoán một số BỆNH THÔNG THƯỜNG ở TRẺ EM
... Dưới nhóm luật bệnh liên quan đến bệnh Sốt trẻ em (ứng với phác đồ bệnh liên quan đến bệnh sốt trẻ em Hình 4) Luật 1: Luật 2: Luật 3: Luật 4: Luật 5: Luật 6: Luật 7: Luật 8: Luật ... xác định hướng cho phần [2] Các thuật toán tìm luật kết hợp Tìm hiểu thuật toán tìm luật kết hợp, ưu điểm hạn chế chúng Các thuật toán trình bày hầu hết lớp thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng BFS ... tìm luật kết hợp thuật toán sau (thuật toán trình bày [Agrawal1994]) Thuật toán Tìm luật kết hợp dựa vào tập phổ biến cho Input I, D, s, α, L Output Các luật kết hợp thoả s α Thuật toán  Tìm...
 • 35
 • 693
 • 5

Nghiên cứu thuật toán học máy SVM ứng dụng trong bài toán khai phá ý kiến phản hồi của khách hàng trên website

Nghiên cứu thuật toán học máy SVM và ứng dụng trong bài toán khai phá ý kiến phản hồi của khách hàng trên website
... nhóm nghiên cứu sử dụng SVM có kết tốt 16 Chương – ỨNG DỤNG SVM VÀO BÀI TOÁN KHAI PHÁ Ý KIẾN PHẢN HỒI KHÁCH HÀNG TRÊN WEBSITE 3.1Xây dựng mô hình ứng dụng khai phá ý kiến phản hồi khách hàng website ... dạng SVM ứng dụng SVM Chương - Ứng dụng SVM vào toán khai phá ý kiến phản hồi khách hàng website – xây dựng mô hình ứng dụng SVM vào việc giải toán khai phá ý kiến phản hồi khách hàng website, cài ... VỀ HỌC MÁY VÀ BÀI TOÁN KHAI PHÁ Ý KIẾN PHẢN HỒI KHÁCH HÀNG 1.1 Tổng quan học máy 1.1.1 Giới thiệu học máy Học máy (Machine Learning) ngành khoa học nghiên cứu thuật toán cho phép máy tính học...
 • 26
 • 582
 • 2

Tài liệu Một thuật toán phát hiện vùng ứng dụng của nó trong quá trình véc tơ hóa tự động pdf

Tài liệu Một thuật toán phát hiện vùng và ứng dụng của nó trong quá trình véc tơ hóa tự động pdf
... tin e~y ciia TOI UlJ MA.NG MAY TiNH THEO DC? TIN C~ Y vA CHI PHi 37 2.1.3 Mang yang (Ring) nut Trong mang vong kep (full-duplex)' m6i lien kgt dtng thOi cho hai chieu thOng tin, m6i nut rnang ... (Sink) ciia thOng tin Do Ill cac nut t~p trung chu yeu hru hrong thong tin cua mang va nlm tren dtrong lien ket true (toc de? va de? tin c~y cao) a Phuong philp xac suat co cHeu ki~n Phtrcmg phap ... phan yeu cho den nao mach ket qua bien d5i chi can Ii mach song song - noi tiep cac th anh phan Trong mang yang nut, chi can trign khai theo me;.t phan yeu du d~ tao mach song song - n5i tiep...
 • 10
 • 400
 • 0

Giáo án - Bài giảng học tập công nghệ thông tin lập trình bằng thuật toán chia để trị ứng dụng của thuật toán

Giáo án - Bài giảng học tập công nghệ thông tin lập trình bằng thuật toán chia để trị và ứng dụng của thuật toán
... C1 THUẬT TOÁN VÀ ĐỘ PHỨC TẠP C2 CHIA ĐỂ TRỊ C3 QUY HOẠCH ĐỘNG C4 THUẬT TOÁN THAM LAM C5 THUẬT TOÁN QUAY LUI CHIA ĐỂ TRỊ 2.1 Thuật toán chia để trị tổng quát 2.2 Một số thí dụ minh họa 2.1 Thuật ... Bài toán tìm kiếm nhị phân 2.2.2 Bài toán phép nhân số nguyên lớn 2.2.3 Bài toán nhân ma trận 2.2.4 Bài toán dãy lớn 2.2.5 Bài toán xếp 2.2.6 Bài toán lũy thừa 2.2.3 Bài toán nhân ma trận  Bài ... họa 2.2.1 Bài toán tìm kiếm nhị phân 2.2.2 Bài toán phép nhân số nguyên lớn 2.2.3 Bài toán nhân ma trận 2.2.4 Bài toán dãy lớn 2.2.5 Bài toán xếp 2.2.6 Bài toán lũy thừa 2.2.2 Bài toán phép nhân...
 • 66
 • 676
 • 2

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ THUẬT TOÁN TRONG MÁY HỌC ỨNG DỤNG

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ THUẬT TOÁN TRONG MÁY HỌC VÀ ỨNG DỤNG
... đề máy học PGS.TS Vũ Thanh Nguyên 18  Học nửa giám sát  Học nửa giám sát thuật toán học tích hợp từ học giám sát học không giám sát Việc học nửa giám sát tận dụng ưu điểm việc học giám sát học ... Chuyên đề máy học PGS.TS Vũ Thanh Nguyên 20  Thuật Toán Naïve Bayes ứng dụng nhiều thực tế Một ứng dụng cụ thể ứng dụng toán phân lớp  Đây thuật toán xem đơn giản phương pháp phân lớp Bộ phân ... kiểu học Chuyên đề máy học PGS.TS Vũ Thanh Nguyên 19  Thuật Toán Naïve Bayes  Đây thuật toán xem đơn giản đước sử dụng rộng rãi Thuật toán Naïve Bayes dựa định lý Bayes phát biểu sau:   Trong...
 • 146
 • 970
 • 1

nghiên cứu thuật toán mã hóa md5 ứng dụng của nó trong giao thức sip

nghiên cứu thuật toán mã hóa md5 và ứng dụng của nó trong giao thức sip
... Tổng quan giao thức SIP Đỗ Xuân Tân – D08XLTH1 Page 41 Đồ án tốt nghiệp Đại Học Chương 3: Ứng dụng MD5 giao thức SIP CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG CỦA MD5 TRONG GIAO THỨC SIP 3.1 Bảo mật SIP SIP sử dụng ... Tổng quan MD5 1.2 Các thuật toán hóa 1.2.1 hóa đối xứng Hình 1.1 Nguyên lý hệ thống hóa đối xứng Nguyên lý hệ thống hoá khoá đối xứng (hình 1.1) Có thể thấy chất hoá đối ... nghiệp Đại Học Chương 1: Tổng quan MD5 Hình 1.2 Kênh nguyên lý hệ thống hóa đối xứng 1.2.2 hóa bất đối xứng Ngược lại với hoá đối xứng, thuật toán bất đối xứng hoạt động theo hai...
 • 70
 • 360
 • 0

Các dạng toán về tích phân ứng dụng 12

Các dạng toán về tích phân và ứng dụng 12
... +1) ; + x 2 012 I10 = ũ x(1- x 2 012 ) dx ; x dx I12= ũ0 (1 + x )2 ; x - x1 dx = ln x1)(x - x2) a(x1 - x2) x - x2 ũ a(x Bi 7: Tớnh : I1 = ũ3 ( x I4 = dx 2) ( x +1) x( x 1) dx ; x2 12 ; 2x + I2 ... B2011 I = + x sin x dx x dx D 2 012 I = x + 3x + cos x 2x + C2011 I = x(x + 1) dx + ln( x + 1) dx A, A1 2 012 I = x2 x dx x +1 B 2 012 I = x(1 + s in2x)dx C 2 012 I = WWW.ToanCapBa.Net 29 x dx ... I7= ũ x( x10 +1)2 ; I8 I10= xdx ũ ( x + 2011)( x2 + 2 012) (7 x 15)dx x2 - x + dx ; ; I9 x dx = ũ x - x +12 ; ( x + 1)dx ; I11 = x 3x + ; I12 = x + x x ; x dx x - 14 xdx I14 = x x ; 1 I13...
 • 29
 • 280
 • 0

Tiểu luận môn Kỹ thuật mạch tích hợp IC khuếch đại thuật toán LM339 Nguyên lý ứng dụng

Tiểu luận môn Kỹ thuật mạch tích hợp IC khuếch đại thuật toán LM339 Nguyên lý và ứng dụng
... Coi IC1 3 = IE13: IC1 3=3.1uA Như mạch tạo dòng điện không đổi IC1 3 không phụ thuộc vào VCC II Khối khuếch đại vi sai Q2, Q3; Cặp khuếch đại vi sai Q1, Q4: Tăng hệ số khuếch đại trở kháng lối vào ... cực C Q8 mắc hở, cho phép LM339 có tính ứng dụng cao 10 Phần 3: Ứng dụng I Mạch so sánh - Sơ đồ nguyên lí: - Kết mô phỏng: 11 II Mạch dò điểm không - Tìm điểm tín hiệu vào qua điểm không - R8, ... Q1 Q4 khuếch đại Q2, Q3 điều khiển trạng thái ON hay OFF Q6 III Khối khuếch đại chuyển mức đầu Q7: Transistor khuếch đại đầu ra, mắc kiểu E chung Q8: Transistor chuyển mức đầu Tầng khuếch đại đầu...
 • 14
 • 2,236
 • 4

Xem thêm