cd6 7 chinh sach cong 7789

Chính sách công nghiệp của Việt Nam trong chiến lược phát triển kinh tế hiện nay.doc

Chính sách công nghiệp của Việt Nam trong chiến lược phát triển kinh tế hiện nay.doc
... nghip Nam: SV: Vũ Hải Yến Lớp Nhật - K38 F 36 Đại học Ngoại Thơng Hà Nội Khoa Kinh tế đối ngoại Đề tài tốt nghiệp: Chính sách công nghiệp Việt Nam chiến lợc phát triển kinh tế CSCN ca Nam nhng ... Khoa Kinh tế đối ngoại Đề tài tốt nghiệp: Chính sách công nghiệp Việt Nam chiến lợc phát triển kinh tế TI LIU THAM KHO Bỏo cỏo tng hp d ỏn Quy hoch tng th phỏt trin cỏc ngnh cụng nghip Vit Nam ... Thơng Hà Nội Khoa Kinh tế đối ngoại Đề tài tốt nghiệp: Chính sách công nghiệp Việt Nam chiến lợc phát triển kinh tế 23 Vn kin i hi i biu ton quc ton ln th III - ng Lao ng Vit Nam, 1, NXB S tht...
 • 105
 • 460
 • 2

Hiệp định WTO - Chính sách công nghiệp và các nước đang phát triển

Hiệp định WTO - Chính sách công nghiệp và các nước đang phát triển
... mại, WTO Ch 17: Chính sách công nghiệp nước phát triển Các công cụ sách công nghiệp Trong thực tế, nhân danh sách công nghiệp, quốc gia sử dụng nhiều công cụ khác Chúng phân loại thành can thiệp ... mại, WTO Ch 17: Chính sách công nghiệp nước phát triển Chính sách công nghiệp Đông Á tiến hóa dần ba thập kỷ qua (Bảng 17.1) sách thay nhập nhường chỗ cho sách hướng xuất khẩu, sau sách phát triển ... thương mại, WTO Ch 17: Chính sách công nghiệp nước phát triển Các quy định đa phương việc sử dụng công cụ sách công nghiệp Một câu hỏi quan trọng mức độ mà quy định WTO hạn chế biện pháp sách mà...
 • 15
 • 468
 • 2

Chính sách công nghiệp của việt nam trong chiến lược phát triển kinh tế hiện nay.pdf

Chính sách công nghiệp của việt nam trong chiến lược phát triển kinh tế hiện nay.pdf
... Nội Nam Khoa Kinh tế đối ngoại Đề tài tốt nghiệp: Chính sách công nghiệp Việt chiến lược phát triển kinh tế công nghiệp dịch vụ kinh tế Trên phương diện nội lĩnh vực công nghiệp, sách phát triển ... Khoa Kinh tế đối ngoại Đề tài tốt nghiệp: Chính sách công nghiệp Việt chiến lược phát triển kinh tế Chương Thực trạng sách công nghiệp Việt Nam I THỜI KỲ TRƯỚC ĐỔI MỚI Chính sách công nghiệp công ... với nước phát triển, sách công nghiệp sách quan trọng nhất, cốt lõi chiến lược công nghiệp hoá quốc gia Công công nghiệp hoá nước thực có công nghiệp phát triển dựa sách phát triển công nghiệp...
 • 111
 • 355
 • 2

Chính sách công nghiệp của việt nam trong chiến lược phát triển kinh tế hiện nay

Chính sách công nghiệp của việt nam trong chiến lược phát triển kinh tế hiện nay
... Nội Nam Khoa Kinh tế đối ngoại Đề tài tốt nghiệp: Chính sách công nghiệp Việt chiến lược phát triển kinh tế công nghiệp dịch vụ kinh tế Trên phương diện nội lĩnh vực công nghiệp, sách phát triển ... Khoa Kinh tế đối ngoại Đề tài tốt nghiệp: Chính sách công nghiệp Việt chiến lược phát triển kinh tế Chương Thực trạng sách công nghiệp Việt Nam I THỜI KỲ TRƯỚC ĐỔI MỚI Chính sách công nghiệp công ... với nước phát triển, sách công nghiệp sách quan trọng nhất, cốt lõi chiến lược công nghiệp hoá quốc gia Công công nghiệp hoá nước thực có công nghiệp phát triển dựa sách phát triển công nghiệp...
 • 111
 • 333
 • 2

Đổi mới chính sách công nghiệp

Đổi mới chính sách công nghiệp
... thiết phải thiết lập mối liên hệ công ty nội địa công ty FDI Ngành sản xuất nội địa (đợc bảo hộ yếu kém) FDI hớng vào thị trờng nội địa FDI xuất (chủ yếu khu công nghiệp, vùng sản xuất kinh tế) ... kinh t Nht Bn vi cụng ngh sn xut tiờn tin nht trờn th gii1 Hình Phơng pháp xây dựng chiến lợc công nghiệp Tình hình bên nh nào? Tiềm lực nớc gì? KH hành động A Vị trị giới gì? Các mục tiêu tham ... tế) mối liên hệ Nguyên liệu phụ tùng Các phụ tùng sản phẩm đợc lắp ráp Mạng lới sản xuất khu vực Công ty nội địa (DNNN & t nhân) Ngành phục vụ xuất (Có thể cạnh tranh điều kiện tự thơng mại) (3)...
 • 22
 • 89
 • 0

Luật và kinh tế học cho chính sách công

Luật và kinh tế học cho chính sách công
... trách cho vay ngân hàng chẳng có để nghe lời nhận xét ơng Nam, trả lời “hãy ý nghe này, cơng ty tuyển dụng hàng ngàn người Và, luật cho phép chúng tơi cho vay thế: “Tổ chức tín dụng nhà nước cho cho ... nhân viên phụ trách cho vay giảng giải: “Vâng, Luật Đất đai cho ơng quyền chấp LUR, quyền khơng có giá trị nhiều, chẳng hạn luật khơng u cầu ngân hàng phải cung cấp cho ơng khoản cho vay chấp hay ... đề khó khăn ơng Nam gì? Luật Tổ chức Tín dụng cho phép ngân hàng quốc doanh “cấp khoản cho vay khơng có bảo đảm’ cho doanh nghiệp nhà nước bảo đảm mát từ khoản cho vay Chính phủ giải quyết”...
 • 26
 • 329
 • 1

Chính sách công nghiệp - Lý luận và kinh nghiệm quốc tế

Chính sách công nghiệp - Lý luận và kinh nghiệm quốc tế
... CHƯƠNG KINH NGHIỆM QUỐC TẾ CHÍNH SÁCH CÔNG NGHIỆP CỦA NHẬT BẢN VÀ TRUNG QUỐC thuyết sách công nghiệp coi phần thuyết tổ chức ngành Theo quan điểm này, quốc gia phát triển ngành hoạt động kinh ... tiêu công cụ sách công nghiệp 1.1.2.1 Mục tiêu sách công nghiệp Các sách công nghiệp thời nhằm vào vô số mục tiêu, số có nhiều mục tiêu phi kinh tế Tuy nhiên, đề tài hướng trọng tâm vào sách ... [5, 15] - Cũng có quan điểm tương đồng với quan niệm trên, Motoshige Ito, sách “Phân tích kinh tế sách công nghiệp , cho chính sách công nghiệp sách nhằm tác động tới phúc lợi kinh tế quốc qua...
 • 85
 • 297
 • 2

Hoạch định và phân tích chính sách công

Hoạch định và phân tích chính sách công
... phân tích • • • Khái niệm phân tích sách Chức phân tích sách Nhiệm vụ phân tích sách Các yếu tố ảnh hưởng đến phân tích sách Tiêu chí phân tích sách công • • • • Những vấn đề phân tích sách công ... tích sách Sử dụng kết phân tích I TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH • • • • • Khái niệm phân tích sách phân tích sách Chức phân tích sách Nhiệm vụ phân tích sách Các yếu tố ảnh hưởng đến phân ... pháp phân tích Ý nghĩa việc lựa chọn phương pháp phân tích Một số phương pháp phân tích Quy trình phân tích sách Xác định mục đích, yêu cầu phân tích Chuẩn bị cho công tác phân tích Tiến hành phân...
 • 183
 • 2,943
 • 33

Bài giảng môn hoạch định và phân tích chính sách công

Bài giảng môn hoạch định và phân tích chính sách công
... dung phân tích sách Phân tích lựa chọn vấn đề sách Phân tích hoạch định sách Phân tích thực thi sách Phân tích trì sách Phân tích đánh giá hiệu thực thi sách Phân tích tính hệ thống sách Xác định ... thực thi sách 4 .Phân tích thực thi sách 4.1 Ý nghĩa phân tích thực thi sách 4.2 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức thực thi sách 4.3 Phân tích sách nội dung tổ chức thực thi sách công 4.4 ... 3 Phân tích nội dung tổ chức thực thi sách công 3.1 .Phân tích kế hoạch tổ chức thực thi sách 3.2 .Phân tích hoạt động triển khai thực thi sách 3.3 .Phân tích hoạt động phối hợp thực 3.4 .Phân tích...
 • 32
 • 2,645
 • 35

Hoạch định và phân tích chính sách công

Hoạch định và phân tích chính sách công
... Nội dung phân tích sách Câu hỏi ôn tập Chương V • Câu Khi tìm kiếm vấn đề sách , người ta dựa vào đặc trưng nào? • Câu Tại phân tích hoạch định sách lại phải quan tâm đến thời ban hành sách • ... Hãy cho biết nội dung phân tích diễn biến sách • Câu Khi phân tích tính hệ thống sách cần tập trung vào nội dung nào? • Câu Để trì sách cần có điều kiện chủ yếu nào? Phân tích điều kiện Liên hệ ... đình không quy định độ tuổi chênh lệch nam nữ bị coi trái phong mỹ tục không đảm bảo hạnh phúc gia đình nên khó xử lý trường hợp chênh lệch tuổi lớn Câu Tại phân tích hoạch định sách lại phải...
 • 102
 • 585
 • 8

Hoạch định và phân tích chính sách công

Hoạch định và phân tích chính sách công
... TRÌNH: NGUỒN GỐC NẢY SINH CHÍNH SÁCH CÔNG CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐÁNG QUAN TÂM GVHD: Th.S Nguyễn Xuân Tiến Thực hiện: Nhóm Đoàn Kết – Lớp KS7D NGUỒN GỐC CHÍNH SÁCH CÔNG 1.1 Khái niệm 1.2 ... từ 50% năm 2000 lên 58% vào năm 2005 67% vào năm 2010 ; riêng trẻ em tuổi tăng tỷ lệ huy động đến mẫu giáo để chuẩn bị vào lớp từ 81% năm 2000 lên 85% vào năm 2005 95% vào năm 2010 Giảm tỉ lệ ... giáo dục mầm non xuống 20% vào năm 2005, 15% vào năm 2010 Giáo dục phổ thông Tăng tỷ lệ học sinh độ tuổi vào trung học phổ thông từ 38% năm 2000 lên 45% vào năm 2005 50% vào năm 2010 Giáo dục nghề...
 • 26
 • 550
 • 5

Sau khủng hoảng xem xét lại chính sách công nghiệp tại các quốc gia thu nhập thấp

Sau khủng hoảng xem xét lại chính sách công nghiệp tại các quốc gia thu nhập thấp
... giải thích cho việc xem xét lại vai trò nhà nước, đặc biệt cho quốc gia thu nhập thấp hướng tới vị thị trường Lập luận chung sách công nghiệp • (1) Kinh nghiệm quốc gia thu nhập thấp trung bình ... Lập luận chung cho sách công nghiệp Chính sách công nghiệp nước tư Đông Á • Thiết lập nhà nước phát triển • Cách nghĩ tổ chức quốc tế Sự thống trị quan điểm tân tự • “Một quốc gia mở cửa kinh tế ... tiêu khu vực tư nhân hỗ trợ công ty tư nhân cạnh tranh với đối thủ nước Chính sách Công nghiệp nước tư Đông Á • Hàn quốc, Đài loan, Singapore- sách công nghiệp công nghệ giai đoạn tăng trưởng nhanh...
 • 22
 • 211
 • 0

Những định hướng của chính sách công nghiệp hóa

Những định hướng của chính sách công nghiệp hóa
... thành công công công nghiệp hoá? Tại đến kỷ XX này, điều kiện quốc tế nh nhau, mà có nhóm nhỏ nớc tiến hành công nghiệp hoá thành công? Để trả lời câu hỏi cần phải phân tích điều kiện trình công nghiệp ... động cần cho trình công nghiệp hoá phải bao gồm: khách, nhà hoạch định sách, học giả; nhà kinh doanh; nhà kỹ thuật công nghệ; công nhân lành nghề Không có sách, nhà hoạch sách, học giả tai ba ... Các sách phủ phải nhằm vào mục tiêu chủ yếu sau đây: Thứ định hớng trình công nghiệp hoá, đại hoá đất nớc Quá tình công nghiệp hoá, đại hoá Việt Nam đợc định hớng theo CNXH, nội dung chủ yếu định...
 • 24
 • 263
 • 0

hoàn thiện chính sách công nghiệp Việt Nam

hoàn thiện chính sách công nghiệp Việt Nam
... Kinh tế đối ngoại Đề tài tốt nghiệp: Chính sách công nghiệp Việt Nam chiến lợc phát triển kinh tế nghip Vit Nam I : Bi cnh mi v s tỏc ng ti chớnh sỏch cụng nghip ca Vit Nam 67 : Cỏc nhõn ... nghip Nam: SV: Vũ Hải Yến Lớp Nhật - K38 F 36 Đại học Ngoại Thơng Hà Nội Khoa Kinh tế đối ngoại Đề tài tốt nghiệp: Chính sách công nghiệp Việt Nam chiến lợc phát triển kinh tế CSCN ca Nam nhng ... đối ngoại Đề tài tốt nghiệp: Chính sách công nghiệp Việt Nam chiến lợc phát triển kinh tế II CHNH SCH CễNG NGHIP CA VIT NAM TRONG THI K I MI i hi ln th VI ca ng Cng Sn Vit Nam thỏng 12/1986 c...
 • 105
 • 212
 • 0

Chính sách công

Chính sách công
... vượt xa ba nước vừa nêu nhóm cuối Năm 2008, 65 triệu dân Thái Lan công bố 3904 công trình, Việt Nam đông dân (87 triệu) có 806 công trình Thành tích CBQT Việt Nam Indonesia Philippines, thu nhập ... lên cách đột biến Nhìn chung hệ thống GD nước ta phát hoàn thiện với đủ loại hình:trường công lập, bán công, nội trú, học viện, trung tâm giáo dục kết hợp vừa học vừa làm Các hình thức đào tạo ... viên, tăng cường giáo dục miền núi hàng loạt sách ban hành Cụ thể là, Triển khai nghiêm túc toàn hệ thống Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27/2/2010 Thủ tướng Chính phủ Chương trình hành động Bộ đổi quản...
 • 27
 • 159
 • 0

Xem thêm