Quy che lam viec 20132014

Ban hành quy chế làm việc của bộ tài nguyên và môi trường

Ban hành quy chế làm việc của bộ tài nguyên và môi trường
... _ Quy chế làm việ c tài nguyên môI trườ ng (Ban hành kèm theo Quy t định số 1152/2003/QĐ-BTNMT ngày 15 tháng năm 2003 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường) Chương I nguyên tắc, phạm vi thẩm quy n ... Điều Nguyên tắc làm việc Bộ 1- Bộ Tài nguyên Môi trường làm việc theo chế độ thủ trưởng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, phục tùng lãnh đạo Đảng, tuân thủ quy định pháp luật 2- Mỗi công việc ... phòng Chính phủ, - Bộ trưởng, Thứ trưởng, Bộ Tài nguyên Môi trường - Các đơn vị thuộc Bộ, - VP Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn TNCS HCM quan Bộ, - Lưu VP (5) Mai Ái Trực Bộ Tài nguyên Môi trường ...
 • 25
 • 878
 • 0

Tổng quan phòng Tổng hợp – quy hoạch kinh tế và văn hóa xã hội và quy chế làm việc

Tổng quan phòng Tổng hợp – quy hoạch kinh tế và văn hóa xã hội và quy chế làm việc
... giám đốc Sở phòng phân công II Vị trí, chức nhiệm vụ phòng Tổng hợp Quy hoạch kinh tế văn hóa hội Vị trí chức Phòng Tổng hợp quy hoạch kinh tế văn hóa hội phận thiếu Sở Kế hoạch Đầu tư ... Do ghép từ phòng: văn xã, quy hoạch văn hóa hội trước chức nhiệm vụ phòng bao gồm phận Phòng tổng hợp quy hoạch kinh tế văn hóa hội đầu mối tổng hợp tình hình thực xây dựng kế hoạch phát ... 0918.775.368 Chương 2: Tổng quan phòng Tổng hợp quy hoạch kinh tế văn hóa hội quy chế làm việc I Quy chế làm việc Bộ máy tổ chức Lãnh đạo Sở Tính đến thời điểm Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Yên...
 • 20
 • 251
 • 0

QUY CHẾ LÀM VIỆC

QUY CHẾ LÀM VIỆC
... trình, vi phạm quy chế chuyên môn làm ảnh hưởng đến kỷ cương, nếp nhà trường; sử dụng điện thoại di động làm việc riêng họp, lên lớp học tập - Giáo viên có hành vi vi phạm quy đinh Quy chế tuỳ theo ... dạy bình quân tiết tuần; hưởng chế độ phụ cấp sách ưu đãi theo quy định * Trách nhiệm cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường - Thực nhiệm vụ quy n nhà giáo theo quy định Luật Giáo dục Điều lệ ... ái, bao dung, độ lượng, đối xử hoà nhã với học sinh, đồng nghiệp Tận tuỵ với công việc; thực điều lệ, quy chế, nội quy nhà trường - Công giảng dạy, đánh giá thực chất lực học sinh, chống bệnh thành...
 • 9
 • 344
 • 0

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ
... Chi Bộ đề - Báo cáo với Chi Bộ việc phân công chuyên môn Đảng viên Mọi phân công lao động đơn vò phải thông qua Cấp ủy Chi Bộ - Mọi chủ trương, kế hoạch đơn vò phải thông qua Chi Bộ, để Chi Bộ ... tác Chi Bộ lên Đảng Ủy II – Trách nhiệm quy n hạn cá nhân: 1/ Bí thư Chi Bộ: - Là người tiêu biểu cho Chi Bộ đoàn kết, tập hợp cán Đảng viên quần chúng đơn vò - Là người đại diện Chi Ủy trước quy n ... việc thực chủ trương, nhiệm vụ công tác Chi Ủy, Chi Bộ, chủ trì họp Chi Bộ 2/ Phó bí thư: Là người giúp việc cho bí thư tổng hợp đề xuất chủ trương kế hoạch, nhận xét đánh giá kế hoạch, Nhò Chi...
 • 4
 • 7,904
 • 97

Quy chế làm việc của cơ quan

Quy chế làm việc của cơ quan
... xây dựng quy chế làm việc quantrong quy định rõ trách nhiệmchức năngnhiệm v quy n hạn chế độ làm việc lãnh đạoGV- CBCNV trờng Mầm Non xã long đốnghuyện Bắc Sơn theo quy định quy chế quy định ... định chung Điều 1: Phạm vi áp dụng: Quy chế làm việc quy định điểm trách nhiệmquyền hạn chế độ làm việc trờng Mầm Non xã Long Đống; nhằm đổi phơng pháp làm việcthực công tác cải cách hành chínhnâng ... cầu thực theo nội quyquy chế nhà trờngcủa ngành đề radới đạogiám sát BGH nhà trờng Thực theo pháp luật nhà nớc Điều 6: Chế độ làm việc: 1Chế độ thời gian: - Giáo viênCBCNV làm việc trờng Mầm Non...
 • 6
 • 737
 • 4

Quy che lam viec Truong Tieu hoc.doc

Quy che lam viec Truong Tieu hoc.doc
... mụn, nghip v c hng mi quyn li v vt cht, tinh thn v c chm súc, bo v sc kho theo ch , chớnh sỏch quy nh i vi nh giỏo c bo v nhõn phm, danh d c thc hin cỏc quyn khỏc theo quy nh ca phỏp lut Hnh ... súc v giỏo dc ho nhp (i vi hc sinh tn tt, khuyt tt) theo quy nh c nhn hc bng v c hng chớnh sỏch xó hi theo quy nh c hng cỏc quyn khỏc theo quy nh ca phỏp lut iu 40 Cỏc hnh vi hc sinh khụng c lm ... vực công tác đợc giao, Phó Hiệu trởng thay mặt Hiệu trởng sử dụng quy n phó Hiệu trởng để định công tác theo quy chế, thể lệ đợc quy định 1.3 Trong trình đạo công tác, xuất vấn đề phức tạp phát...
 • 9
 • 469
 • 0

QUY CHE LAM VIEC MOI CUA LANH DAO BGD - DT 9.2010ator

QUY CHE LAM VIEC MOI CUA LANH DAO BGD - DT 9.2010ator
... v, quyn hn ca cỏc c quan, n v thuc B Ngoi nhng ni dung quy nh ti iu 33, iu 34 ca Quy ch ny, vic tip cụng dõn v gii quyt khiu ni, t cỏo c thc hin theo quy nh c th ti Quyt nh s 47/2007/Q-BGDT ngy ... theo cỏc quy nh ti Quy ch ny v thc hin theo quy nh ca cỏc quy phm phỏp lut liờn quan i vi vic chun b cỏc d tho bn quy phm phỏp lut, cn tuõn theo cỏc quy nh ti Quy ch ny v thc hin theo quy nh ca ... kin lónh o B quyt nh v: - Ni dung phõn cụng chun b; - Thnh phn, thi gian, a im; - D trự kinh phớ (ni dung chi, ngun ti chớnh); - D kin thnh lp Ban t chc (nu cn); - D kin chng trỡnh; - Cỏc cn thit...
 • 37
 • 225
 • 0

QUY CHẾ LAM VIỆC BCH

QUY CHẾ LAM VIỆC BCH
... chức, kiểm tra đôn đốc việc thực quy chế Điều 10 : Việc sửa đổi, bổ sung quy chế Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn sở xem xét nghị Quy chế gồm bốn chương với mười điều quy định Hội nghị Ban Chấp ... (kể việc tán thành văn bản) Những việc đột xuất cần giải gấp, Chủ tịch phân công đồng chí Ban Chấp hành giải quy t, sau báo cáo lại với BCH kỳ họp gần Điều : Ban Chấp Hành Công đoàn sở thực chế ... sở thực trách nhiệm quy n hạn theo quy định điều lệ Công đoàn Việt Nam có qui chế làm việc riêng Điều : Trước Đại hội Công đoàn sở, Ủy ban Kiểm tra có trách nhiệm báo cáo kết việc thực kế hoạch,...
 • 4
 • 253
 • 0

Quy chế làm việc 10-11

Quy chế làm việc 10-11
... Hội đồng tư vấn khác Chương CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC Điều 7: Nguyên tắc làm việc: Trường tiểu học Đông Hưng B làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ chế độ thủ trưởng Hiệu trưởng ... - viên chức trường tiểu học Đông Hưng B Quy chế có hiệu lực kể từ ngày kí, quy định trước trái với quy chế bãi bỏ Việc sửa đổi, bổ sung điều khoản quy chế Ban lãnh đạo trường định Nơi nhận: - ... 0773.884748; 0773.887168 Điều 11: Thực chế độ khen thưởng kỉ luật việc sử dụng quản lí tài sản quan quy định pháp luật Nhà nước Chương ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Quy chế ban hành sở Hội nghị công chức -...
 • 3
 • 210
 • 0

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BCH CĐ

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BCH CĐ
... thể BCH ủy viên phải nói làm theo yêu cầu Nghị quy t, không tuyên truyền theo ý kiến cá nhân lợi cho ổn định đoàn kết nội - Quy chế làm việc BCH thực theo quy chế làm việc BCH; ủy viên BCH có ... đầy đủ quy định cho cá nhân phát đóng góp ý kiến việc làm sai quy chế trình thực để BCH rút kinh nghiệm kịp thời bổ sung 4.4/ Chế độ hội họp : - BCH tháng họp lần - Họp đột xuất có công việc cấp ... thành viên BCH thường xuyên tiếp xúc với CĐV để nắm bắt tâm tư nguyện vọng CĐV Trong phạm vi giải trình giải trình, không thông báo đến quan có chức để trả lời Trên quy chế làm việc BCHCĐCS Trường...
 • 5
 • 1,273
 • 2

quy ché làm viẹc

quy ché làm viẹc
... học bạ khối 6, 7, theo điều lệ văn quy định ngành đề 1 Nhim v v quyn hn ca Hiu trng a) Xõy dng, t chc b mỏy nh trng; b) Thc hin cỏc quyt ngh ca Hi ng trng c quy nh ti khon iu 20 ca iu l ny; c) ... Kim tra vic chp hnh phỏp lut v giỏo dc, vic thc hin cỏc quy nh ca ngnh, vic thc hin chng trỡnh, ni dung, phng phỏp giỏo dc, cn thc hin tt quy ch chuyờn mụn i vi i ng ca trng - Ch o xõy dng mi quan ... ký xỏc nhn hc b, ký xỏc nhn chỳng nhn tam thi cho hc THCS vo hc b hc hc lp v quyt nh khen thng, k lut hc sinh theo quy nh ca B Giỏo dc v o to; e) Qun lý ti chớnh, ti sn ca nh trng; g) Thc hin...
 • 10
 • 242
 • 0

Quy chế làm việc của trường

Quy chế làm việc của trường
... kho xuất kho, đủ theo quy định Văn th, nhận gửi công văn đi, đến vào sổ, phát quản lý hồ sơ năm trớc Mở đóng cửa Phòng Hội đồng, hiệu trởng, hiệu phó, làm vệ sinh phòng làm việc khu sân nhà hiệu ... quản lý kỹ thuật máy vi tính, photocoppy, th ký, giáo vụ làm thống kê tổng hợp, làm văn bản, hỗ trợ giáo viên ứng dụng CNTT giảng dạy làm đề kiểm tra 10 Tổ văn phòng: - Tổ trởng: Có kế hoạch ... chi hng ngày, thực 10 nguyên tắc chế biến thực phẩm Chịu trách nhiệm trớc hiệu trởng việc đợc giao - Tổ phó: Giúp tổ trởng quản lý điều hành tổ, phụ trách đồng chí làm công tác văn phòng (văn th...
 • 2
 • 421
 • 0

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2010-2012

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2010-2012
... Đại hội Đại hội bầu Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, định theo đa số Đoàn Thư ký: Là quan giúp việc cho Đoàn Chủ tịch Đại hội để ghi biên Đại hội, soạn thảo Nghị Đại hội ... Về việc ứng cử, đề cử Đại hội: * Về ứng cử, đề cử vào Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2010-2012 - Tại Đại hội, tất đại biểu đoàn viên CĐ trường có quy n ứng cử để bầu vào Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ ... 2010-2012 -BCHCĐ cũ giới thiệu danh sách đề cử vào Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2010-2012 IV CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO - ĐIỀU HÀNH VÀ GIÚP VIỆC TẠI ĐẠI HỘI Đoàn Chủ tịch: Là quan điều hành công việc Đại...
 • 3
 • 1,125
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: quy chế làm việc của ngân hàng nhà nướcquy chế làm việc của hội nông dânquy chế làm việc của hội nông dân việt namquy chế làm việc của hội nông dân xãquy chế làm việc của bch hội nông dân xãquy chế làm việc của bch hội nông dânquy chế làm việc của bch hội nông dân huyệnquy chế làm việc của chính phủquy chế làm việc của chính phủ 2012quy chế làm việc mẫu của chính phủquy chế làm việc của văn phòng chính phủquy chế làm việc của thanh tra chính phủquy chế làm việc của chính phủ 2007quy chế làm việc của chính phủ năm 2011quy chế làm việc của chính phủ năm 2012PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả