KH thuc hien cuoc van donghai khong

KH thực hiện cuộc vận động Hai không

KH thực hiện cuộc vận động Hai không
... việc thực vận động Hai kh ng Ban đạo vận động Phòng giáo dục tỉnh - Tổ chức hội nghị sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2007-2008 - Tổ chức cho học sinh tham dự Hội thi kh o ... chức việc xét TN THCS quy chế tinh thần vận động Hai kh ng Bộ trởng * Tháng 6,7 / 2008: - Chuẩn bị điều kiện tổng kết năm học sơ kết năm thực vận động Hai kh ng Bộ trởng Bộ GD&ĐT - Tổ chức ôn ... theo tinh thần vận động Hai kh ng - Tổ chức tuyển sinh vào lớp năm học 2008 -2009 c/ Phân công thực hiện: - Ban Giám hiệu nhà trờng có trách nhiệm triển khai nội dung, chơng trình vận động đến CBGV...
 • 5
 • 257
 • 0

KH kết thực hiện cuộc vận động Hai không

KH kết thực hiện cuộc vận động Hai không
... kiên quyết kh ng chấp nhận bệnh thành tích giáo dục và vi phạm đạo đức nhà giáo Khuyến khích và khai thác tối đa mọi nguồn lực xã hội để giải quyết những khó kh n chung ... động kh ng với nội dung năm học 2010-2011 và các năm tiếp theo một cách bền vững Cuộc vận động phải được chỉ đạo và triển khai kh ̉n trương, sâu rộng tập trung vào hai kh u: ... Đổi mới nội dung kiểm tra để đánh giá khách quan chất lượng thật sự của HS Trên là kế hoạch thực hiện cuộc vận động “ Hai kh ng” của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT mà trường đã...
 • 4
 • 85
 • 0

Ky cam ket tiep tuc thuc hien cuoc van dong hai khong

Ky cam ket tiep tuc thuc hien cuoc van dong hai khong
... III Nói không với tượng học sinh ngồi nhầm lớp: - Hội đồng sư phạm nhà trường cam kết thực quy chế đánh giá, xếp loại mặt học sinh, kiên thực quy chế đối tượng học sinh thi lại,ở ... phụ đạo,bồi dưỡng học sinh yếu IV Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo: - Tập thể cán giáo viên cam kết thực quyền lợi nghĩa vụ nhà giáo quy định luật giáo dục điều lệ trường phổ thông - Luôn ... trường để đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực thời kỳ * Hội đồng sư phạm nhà trường toàn thể học sinh cam kết tổ chức, thực tốt vận động học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Phát động phong trào...
 • 3
 • 634
 • 2

KỀ HOẠCH THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG "HAI KHÔNG" (2008-2009)

KỀ HOẠCH THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG
... dục nhà trường toàn thể học sinh cam kết tổ chức, thực tốt vận động học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Phát động phong trào tổ chức thực đơn vị, tổ chuyên môn, đơn vị lớp học hình thức ... cán giáo viên cam kết thực quyền lợi nghĩa vụ nhà giáo quy định luật giáo dục điều lệ trường phổ thông - Luôn gương mẫu mực tác phong, đạo đức - Quyết tâm thực tốt vận động "Dân chủ, kỷ cương, ... trường cam kết thực quy chế đánh giá, xếp loại mặt học sinh, kiên thực quy chế đối tượng học sinh thi lại,ở lại Kiên nói không với tượng học sinh ngồi nhầm lớp -Tích cực tổ chức hoạt động phụ đạo,bồi...
 • 3
 • 1,092
 • 2

Kế hoạch thực hiện cuộc vận động "hai không" năm học 2009-2010

Kế hoạch thực hiện cuộc vận động
... Tháng năm 2009 - Kiện toàn Ban đạo vận động “Hai không” năm học 2009-2010 - Ban đạo tổ chức xây dựng kế hoạch chi tiết thực vận động, tổ chức lấy ý kiến đóng góp hội đồng Bổ sung hoàn thiện kế hoạch ... thực kế hoạch CBGV học sinh, đánh giá nghiêm túc, khách quan - Tổng kết năm học, tổng kết phong trào thi đua, vận động Khen thưởng cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc kế hoạch nhiệm vụ năm học ... CBGV-CNV, học sinh c) Phát động phong trào thi đua, tổ chức ký cam kết thực vận động “Hai không” từ đầu năm học Vận động cá nhân, tập thể CBGVCNV, học sinh đăng kí tiêu thi đua năm học d) Tăng...
 • 8
 • 399
 • 0

Kế hoạch thực hiện cuộc vận động hai không

Kế hoạch thực hiện cuộc vận động hai không
... thành tích xuất sắc vận động, chuẩn bị kế hoạch thực cho năm học IV Giải pháp thực hiện: Việc tiếp tục thực vận động “Nói không với tiêu cực thi cử bênh thành tích GD” Đây vận động với qui mô lớn ... tâm phải báo cáo kết không thực chất 3/ Cuộc vận động tổ chức thực từ đầu năm học Sau phát động toàn trường, học sinh làm cam kết với giáo viên chủ nhiệm, tập thể lớp GVCN cam kết với BGH nhà ... học thứ tư thực vận động nên nhà trường yêu cầu tổ, phận có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết thực vận động thuộc phạm vi quản lý, kịp thời báo cáo với BCĐ nhà trường để tổ chức thực Chỉ thị...
 • 5
 • 631
 • 0

Bài soạn TỔNG KẾT 4 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐÔNG " 2 KHÔNG" TỪ 2006-2010

Bài soạn TỔNG KẾT 4 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐÔNG
... trình thực có kiểm tra, đánh giá thờng xuyên Đánh giá kết thực vận động nội dung * 100% CBGV thực tốt quy chế chuyên môn, thực chơng trình cách nghiêm túc có hiệu - Đã nghiêm túc đánh giá thực ... đoàn kết tập thể giáo viên quản lý, đợc phụ huynh học sinh tin tởng - 100% CBGV, CNV nghiên túc thực tốt Quy định đạo đức nhà giáo theo QĐ số 16 /20 08/QĐ - BGD&ĐT ngày 16 /4/ 20 09 lồng ghép thực vận ... CBGV, CNV theo văn (Chuẩn giáo viên tiểu học BGD&ĐT, QĐ 86 /20 07/QĐ UBND ) thực chất, chất l ợng đội ngũ năm sau cao năm trớc +Cán quản lý: 2/ 2 đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp sở + Giáo...
 • 4
 • 281
 • 0

Bài soạn TỔNG KẾT 4 NĂM (2006-2010)THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG " HAI KHÔNG "

Bài soạn TỔNG KẾT 4 NĂM (2006-2010)THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG
... uỷ UBND tỉnh Nghệ An Các công văn triển khai Phòng GD&ĐT việc thực vận động Hai không lồng ghép vận động Học tập làm theo gơng đạo đức Hồ Chí Minh vận động Mỗi thầy cô giáo gơng đạo đức tự học ... tuyên truyền vận động phối kết hợp đoàn thể nghiêm túc tham gia nên đợc tổ chức, ngành nhân dân hởng ứng - Trong năm thực vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm nội dung vận động Tạo đợc ... hình kết đạt đợc sau năm thực vận động Hai không Về nhận thức cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị, cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh hiểu rõ thấm nhuần sâu sắc, có tinh thần nghiêm túc thực vận động...
 • 4
 • 200
 • 0

Cam kết thực hiện cuộc vận động hai không

Cam kết thực hiện cuộc vận động hai không
... Ngọc tâm thực nghiêm túc vận động "Hai không" với nội dung GD&ĐT phát động t/m cha mẹ học sinh t/m công đoàn trờng t/m nhà trờng Danh sách cán giáo viên ký cam kết thực vận động Hai không Tổ ... học sinh cần xây dựng quy chế phối hợp hoạt động cụ thể, giao nhiệm vụ, quy định rõ trách nhiệm cá nhân công việc đợc giao Cam kết thực vận động Hai không thể ý thức trách nhiệm cán giáo viên, ... thực tốt vận động Hai không năm học 2008 - 2009 năm học với nội dung cụ thể nh sau: Đội ngũ cán quản lý, giáo viên, công nhân viên, học sinh phụ huynh trờng THCS Nguyễn Bá Ngọc trí thực vận động...
 • 4
 • 541
 • 1

kế hoạch thực hiện cuộc vận động "hai không"

kế hoạch thực hiện cuộc vận động
... đạo vận động “Hai không” năm học 2008-2009 - Ban đạo tổ chức xây dựng kế hoạch chi tiết thực vận động, tổ chức lấy ý kiến đóng góp hội đồng Bổ sung hoàn thiện kế hoạch - Triển khai kế hoạch thực ... sơ kết, đánh giá trình thực vận động đợt năm Khen thưởng cho CBGV học sinh đạt thành tích cao nhân Lễ kỷ niện Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 Bổ sung kế hoạch (nếu có) triển khai thực tiếp vận động ... việc thực nhiệm vụ trị quan trọng - Tiếp tục kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực kế hoạch CBGV học sinh, đánh giá nghiêm túc, khách quan - Sơ kết, đánh giá vận động đợt Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch...
 • 8
 • 179
 • 0

Ke hoach thuc hien cuoc van dong 2 khong 2007 a.doc

Ke hoach thuc hien cuoc van dong 2 khong 2007 a.doc
... Hiên, Tám Bà Thuỷ Bà Thuỷ, bà Tám Bà Dung Ông Ng, bà Dung Điều chỉnh kế hoạch 12 01 năm 20 08 02 - Nộp báo cáo tháng vào 22 .11 - Tổ chức thi giáo viên giỏi vòng cấp huyện thực chất - Thi đồ dùng giáo ... không " Ngày 10 tháng năm 20 07 TM Ban đạo Trởng ban Nguyễn Thị Thuỷ Kế hoạch cụ thể hàng tháng Tháng Nội dung công việc - Thành lập Ban đạo năm - Xây dựng kế hoạch hoạt động 20 07 - Tuyên truyền nhận ... có hiểu không ? Có theo kịp không tốc độ thày không ? Các em yếu ? Cần dạy ? - Mặc dù năm học 20 06 - 20 07, nhà trờng tổ chức coi chấm thi nghiêm túc, t ơng đối chặt chẽ song vài trờng hợp HS ngồi...
 • 8
 • 131
 • 0

một số biện pháp thực hiện cuộc vận động nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục

một số biện pháp thực hiện cuộc vận động nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục
... tác đạo: Thực vận động nói không với tiêu cực thi cử bệnh thành tích giáo dục cấp giáo dục quyền phát động, xây dựng kế hoạch hoạt động vận động sở nội dung mà vận động yêu cầu Cụ thể: -Thành ... phục bệnh thành tích giáo dục , cấp ngành giáo dục quyền có văn đạo trường thực vận động Nói không với tiêu cực thi cử bệnh thành tích giáo dục , Phòng Giáo dục – Đào tạo triển khai thực từ đầu ... - Cuộc vận động Nói không với tiêu cực thi cử bệnh thành tích giáo dục đặt lãnh đạo cấp ủy đảng, đạo quyền phối hợp lực lượng nhà trường 3) Các biện pháp thực hiện: a/ Chống tiêu cực thi cử: ...
 • 8
 • 605
 • 1

Báo cáo tình hình thực hiện cuộc vận động "Hai không"

Báo cáo tình hình thực hiện cuộc vận động
... sáng đạo đức, tự học sáng tạo cho HS noi theo - Thực tốt công tác phối hợp quyền công đoàn triển khai thực nghiêm túc vận động “ Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”, “ Trung thành – Sáng ... theo tình hình thực tế lớp, khối, không giao tiêu bình quân - Nhà trường, công đoàn phối hợp bình xét thi đua đợt công khai, dân chủ từ tổ đến trường tín nhiệm tập thể -Việc đánh giá CB.CC đạo thực ... tiêu chí thi đua HK năm năm đến - Thực tốt công tác phối hợp CQ&CĐ lãnh đạo Đảng, tổ CM tổ CĐ để tổ chức thực có hiệu ngày vào chiều sâu Thực nêu gương mặt - Thực thầy cô giáo gương sáng đạo đức,...
 • 4
 • 112
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kế hoạch thực hiện cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạobản thu hoạch 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minhbảng thu hoạch hoàn chỉnh về thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2014ket qua và phải pháp thực hiện cuộc vận độngbản thu hoạch cá nhân qua 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minhbao cao tham luan 4 nam thuc hien cuoc van dong hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho chi minhThông tư ban hành điều lệ tổ chức và hoạt đọng của công ty TNHH mua bán nợThông tư 73 2015 TT-BTNMT quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản đồngThông tư 01 2016 TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuậtThông tư 01 2016 TT-NHNN hướng dẫn về chính sách cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợThông tư 06 2015 TT-BXD hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựngThông 06 2016 TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hộiThông tư 21 2016 TT-BTC hướng dẫn khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợThông tư 02 2016 TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và 1:10.000Thông tư 24 VBHN-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm về phát triển thủy sảnThông tư 29 VBHN-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 67 2011 NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số Điều Luật thuế bảo vệ môi trườngThông tư 23 2016 TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lậpThông tư 10 2016 TT-BXD quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựngThông tư 04 2016 TT-BGDĐT Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại họcThông tư 15 2016 TT-BTC hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mởThông tư 16 2016 TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 27.07, 29.02, 39.02Thông tư 08 2016 TT-BGDĐT về chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên tráchThông tư 18 2016 TT-BTC về quản lý, sử dụng đất trồng lúaThông tư 06 2016 TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựngDO AN TO CHUC THI CONG DHXD MR TOANNghiên cứu marketing dịch vụ vận tải đường sắt tt