BAO CAO THANH TICH CHIEN SI TDCS

bao cao thanh tich chien si thi dua cap tinh

bao cao thanh tich chien si thi dua cap tinh
... học sinh giỏi tỉnh có em đạt giải nhì tỉnh, học sinh giải huyện, xếp thứ học sinh giỏi 4/29 trờng Thi TDTT xếp thứ 2/29 trờng Tham gia thi đồ dùng tự làm xếp thứ 5/29 trờng, có đồ dùng tự làm thi ... học sinh giỏi tỉnh có em đạt giải nhì tỉnh, học sinh giải huyện, xếp thứ học sinh giỏi 4/29 trờng Thi TDTT xếp thứ 2/29 trờng Tham gia thi đồ dùng tự làm xếp thứ 5/29 trờng, có đồ dùng tự làm thi ... tỉnh, học sinh giải huyện xếp thứ 4/29 trờng Thi TDTT xếp thứ 2/29 trờng Chữ viết giáo viên xếp thứ 6/29 trờng Thi đồ dùng tự làm xếp thứ 5/29 trờng, có đồ dùng tự làm thi cấp tỉnh Thi giao lu...
 • 8
 • 1,151
 • 9

Báo cáo thành tích chiến thi đua cơ sở

Báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cơ sở
... Minh Đức ký sở GD năm 2012 Trên báo cáo thành tích cá nhân thân tôi, bên cạnh thành tích chắn số hạn chế mà thân cha đạt đợc, kính mong cấp xem xét, đóng góp ý kiến để thân đợc hoàn thi n Tôi xin ... Trờng học thân thi n, học sinh tích cực, giáo viên mẫu mực III Các hình thức đợc khen thởng Danh hiu thi ua: Nm Danh hiu thi ua S, ngy, thỏng, nm ca quyt nh cụng nhn danh hiu thi ua; c quan ban ... để thân đợc hoàn thi n Tôi xin cam đoan báo cáo thành tích thật, sai hoàn toàn chịu trách nhiệm trớc tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn đơn vị Xin trọng thành cảm ơn./ TH TRNG N V XC NHN NGH NGI...
 • 5
 • 1,538
 • 4

bao cao thanh tich chien si thi dua cua giao vien bo mon

bao cao thanh tich chien si thi dua cua giao vien bo mon
... Thực tốt nghóa vụ công dân nơi cư trú Kết chung đạt - Kết thi học sinh giỏi cấp huyện: Có học sinh dự thi học sinh giỏi đạt giải - Kết kì thi kiểm tra chất lượng môn toán dẫn đầu khối - Tổng kết ... giảng dạy, quan tâm sâu sát đến đối tượng học sinh, tăng tăng buổi để bồi dưỡng học sinh giỏi, phù đạo học sinh yếu nên chất lượng kết học tập học sinh ngày nâng lên b Về thành tích phát huy sáng ... 60%, học sinh - Hoàn thành xuất sắc phong trào Đoàn cấp tổ chức Trong trình tham gia phong trào thi đua ngành tổ chức Cuối năm hội đồng thi đua trường đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao Với...
 • 4
 • 162
 • 0

Mẫu báo cáo thành tích - chiến sỹ thi đua cấp cs

Mẫu báo cáo thành tích - chiến sỹ thi đua cấp cs
... -Năn học 2008 -2 009 - Năm học 2009 -2 010 Kết năm giảng dạy: -Năn học 2005 -2 006 - Năm học 2006 -2 007 -Năm học 2007 -2 008 -Năn học 2008 -2 009 - Năm học 2009 -2 010 c.Công tác khác ... chăm lo đời sống CB CCVC quan, đơn vị III- Khen thởng kỷ luật IV Phơng hớng năm học 2010 - 2011 Đồng Yên, Ngày tháng năm 2010 Ngời viết Xác nhận Trờng THCS đồng yên ... môn nghiệp vụ g Công tác phê tự phê h Đối với gia đình Những sáng kiến kinh nghiệm Những lợi ích thi t thực B Chấp hành sách pháp luật địa phơng; chế độ, điều lệ nội quy quan C Thực hành tiết kiệm...
 • 3
 • 1,180
 • 2

Bao cao thanh tich chien sy thi dua nam hoc 2010 2011

Bao cao thanh tich chien sy thi dua nam hoc 2010 2011
... cáo đề nghị Hội đồng Thi đua-Khen thưởng cấp xét tặng danh hiệu “chiến sỹ thi đua” năm học 2010- 2011 cho Thủ trưởng đơn vị Xác nhận thành tích Nghĩa Hưng,ngày 24 tháng năm 2011 (ký tên đóng dấu) ... huyện đoàn đạo như: ngày thứ xanh, tổ chức thi nét bút chi ân, UPU 40, thi giai điệu tuổi hồng cấp tỉnh đạt giải ba Tổ chức thi giải việt giã chào mừng 26/3 /2011 đạt toàn toàn 1.2.6 Các công tác ... tinh thần, chuyên môn nghiệp vụ 2.6 Xếp loại đợt thi đua đạt: Các đợt xếp loại đạt A1 2.7 Bản thân tham gia 100% vận động đóng góp quỹ từ thi n, công ích xã hội ngành đề Tiêu chuẩn : (Tích...
 • 4
 • 112
 • 0

Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng chiến TĐCS

Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng chiến sĩ TĐCS
... hiệu tổ III Kết khen thưởng năm liền: Khen thưởng đơn vị: Khen thưởng tổng kết năm: Năm học 2008 – 2009 năm học 2009 – 2010 tổ Toán công nhận danh hiệu tổ Lao động tiên tiến Khen thưởng cá nhân: ... thành tích mà thân cố gắng đạt nêu Kính đề nghị Phòng Giáo dục Đào tạo, UBND Huyện Đức Linh xét công nhận danh hiệu Chiến thi đua cấp sở năm 2011 cho thân Ý KIẾN ĐƠN VỊ Hiệu trưởng Người báo ... gia công tác Thi đua Khen thưởng: Tham gia học tập cách nghiêm túc Nghị định, luật văn hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng Tích cực, gương mẫu phong trào thi đua nhà trường, công đoàn ngành...
 • 4
 • 203
 • 0

bao cao thanh tich de nghi tang thuong chien si thi dua doc

bao cao thanh tich de nghi tang thuong chien si thi dua doc
... đỡ học sinh, đặc biệt học sinh yếu, học sinh cá biệt, học sinh thuộc diện sách, thờng xuyên gần gủi chăm sóc học sinh nên học sinh yêu mến 3- Tích cực học tập trị, văn hoá chuyên môn nghi p ... để làm gơng cho học sinh , đặc biệt tìm hiểu sâu sát t tởng tình cảm , tâm sinh lý học sinh để tiếp cận giúp học sinh hiểu thêm ý nghĩa thực phong trào thi , đạo giúp học sinh thờng xuyên rèn ... rút sáng kiến kinh nghi m, phong trào đổi kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh Tôi hởng ứng nhiệt tình thực vận động phong trào thi đua " xây dựng trờng học thân thi n , học sinh tích cực" Thờng...
 • 8
 • 9,050
 • 45

Mẫu số 5: Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Chiến thi đua và Bằng khen cấp Bộ đối với cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị) pdf

Mẫu số 5: Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Chiến sĩ thi đua và Bằng khen cấp Bộ đối với cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị) pdf
... hồ sơ + Đối với báo cáo đề nghị phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương ghi rõ thời gian 03 lần liên tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua sở trước ... đề nghị Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động, 05 năm Bằng khen Thủ tướng Chính phủ.vv… + Đối với đề nghị phong tặng danh hiệu Chiến thi đua toàn quốc: ghi rõ số định, ngày, tháng, năm ký ... tái sản xuất, thu nhập bình quân (có xác nhận thực nghĩa vụ nộp ngân sách theo quy định) - (5): Nêu thành tích nhân việc thực nhiệm vụ giao (kết đạt suất, chất lượng, hiệu thực nhiệm vụ; biện...
 • 2
 • 1,895
 • 0

Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu chiến thi đua cấp tỉnh

Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh
... Sách xét cơng nhận chiến thi đua cấp sở Kết đạt ba năm : - Năm học 2008 – 2009 :Chiến thi đua cấp sở Năm học 2009 – 2010 : Chiến thi đua cấp sở Nămhọc 2010–2011 : Chiến thi đua cấp tỉnh ... hội đồng thi đua khen thưởng trường tiểu học Nam Hồng xét đề nghò UBND Huyện Nam Sách xét cơng nhận chiến thi đua câp sở đề nghị UBND Tỉnh Cà Mau xét công nhận chiến thi đua cấp tỉnh năm ... công dân nơi cư trú III - Các thành tích khen thưởng ghi nhận: Trong trình tham gia phong trào thi đua ngành tổ chức Cuối năm hội đồng thi đua trường đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao...
 • 6
 • 2,782
 • 20

Mẫu báo cáo thành tích của danh hiệu Chiến thi đua các cấp

Mẫu báo cáo thành tích của danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp
... + Đối với báo cáo đề nghị phong tặng danh hiệu chiến thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc trung ương” ghi rõ thời gian 03 lần liên tục tặng danh hiệu chiến thi đua cấp sở” trước ... phong tặng danh hiệu chiến thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc trung ương” 06 lần đạt danh hiệu chiến thi đua sở ” trước thời điểm đề nghị; sáng kiến, giải pháp hữu ích cấp có thẩm ... (1): Báo cáo thành tích 07 năm trước thời điểm đề nghị Huân chương lao động hạng ba, 05 năm Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, 06 năm danh hiệu chiến thi đua toàn quốc, 03 năm danh hiệu chiến thi...
 • 2
 • 425
 • 0

Bao cao thanh tich de nghi tang danh hieu chien si thi dua cap co so

Bao cao thanh tich de nghi tang danh hieu chien si thi dua cap co so
... tự học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, nghi p vụ dần bớc nâng cao tay nghề - Học sách báo, đời sống hàng ngày, đồng nghi p lắng nghe ý kiến quần chúng để ngày tự hoàn thi n - Thờng xuyên ... nghi m cho để nâng cao tay nghề Thực nghi m túc, nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy đoàn kết trí cao + Tham mu đắc lực hoạt đọng nhà trờng cho Hiệu trởng Phơng hớng phấn đấu thân - Luôn nghi m ... với trờng lớp, tận tuỵ với công việc, ý thức tổ chức kỉ luật cao Đoàn kết, chân thành với anh em đồng nghi p, đợc đồng nghi p, học sinh nhân dân nơi c trú nh nơi làm việc tín nhiệm Chấp hành...
 • 6
 • 738
 • 2

Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị tặng thưởng danh hiệu chiến thi đua

Báo cáo thành tích cá nhân  đề nghị tặng thưởng danh hiệu chiến sĩ thi đua
... tiờu chun ca danh hiu chiến sỹ thi đua cấp sở so sỏnh vi thnh tớch bn thõn ó t c nm hc 2010-2011, tụi nhn thy mỡnh tiờu chun đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp sở Kớnh ngh Hi ng Thi ua - Khen ... nhận giáo viên giỏi cấp huyện - Năm 2010 2011: + ngh tặng thởng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp sở + t giỏo viờn gii cp trng + c bo lu danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện + Có học sinh giỏi đạt ... huyện Danh hiu thi ua ó t ba nm hc gn õy: (2008-2009;2009-2010; 2010-2011) - Năm 2008 2009: Đạt danh hiệu lao động tiên tiến, đợc công nhận giáo viên giỏi cấp huyện - Năm 2009 2010: Đạt danh hiệu...
 • 4
 • 652
 • 2

Mẫu số 5: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho cá nhân pptx

Mẫu số 5: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho cá nhân pptx
... pháp; Bằng khen Bộ trưởng Bộ pháp) (3): Tuỳ theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu thành tích đạt việc thực nhiệm vụ Đối với Chiến sỹ thi đua Ngành báo cáo nêu rõ thành tích 03 năm (năm đề nghị ... Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng Số định, ngày, tháng, năm Danh hiệu thi đua - Chiến sỹ thi đua sở năm … - Chiến sỹ thi đua ngành pháp năm … … Hình thức khen thưởng - Bằng khen ... trước liền kề); Bằng khen Bộ trưởng Bộ pháp báo cáo nêu rõ thành tích năm (năm đề nghị năm trước liền kề) (4): - Đối với nhân Phó Thủ trưởng đơn vị cán bộ, công chức đơn vị thuộc Bộ nhận xét,...
 • 3
 • 2,008
 • 7

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng “Huân chương”, “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”, “Chiến sỹ thi đua Ngành Tài nguyên và Môi trường” và “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường” cho cá nhân có thành

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng “Huân chương”, “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”, “Chiến sỹ thi đua Ngành Tài nguyên và Môi trường” và “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường” cho cá nhân có thành tí
... Báo cáo đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua Ngành Tài nguyên Môi trường” ghi rõ thời gian 03 lần liên tục tặng danh hiệu “Chiến thi đua sở” trước thời điểm đề nghị, sáng kiến, đề ... thành tích đơn vị (5): 2- Thành tích đạt nhân (6): III- Các hình thức khen thưởng (7): Hình thức khen - Chiến sỹ thi đua sở - Chiến sỹ thi đua cấp Bộ Số định, ngày, tháng, năm - Chiến sỹ thi ... thời điểm đề nghị “Huân chương Độc lập”, “Huân chương Lao động”, “Bằng khen Thủ tướng Chính phủ”; 06 năm danh hiệu “Chiến thi đua toàn quốc”; 03 năm danh hiệu “Chiến sỹ thi đua Ngành Tư pháp”;...
 • 6
 • 341
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo thành tích đề nghị danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở của hiệu trưởng trường mầm nonbáo cáo phân tích chiến lượcbáo cáo thành tíchmẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởngmẫu báo cáo thành tích đề nghị phong tặng danh hiệu anh hùng cho tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mớimẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng huân chươngmẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng phong trào thi đua theo đợtmãu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởngcách viết báo cáo thành tích cá nhânbáo cáo thành tích trường học văn hóabiểu mẫu báo cáo thành tích cá nhânhướng dẫn viết báo cáo thành tích tập thểhướng dẫn viết báo cáo thành tích cá nhânhướng dẫn viết báo cáo thành tíchmẫu văn bản báo cáo thành tíchGiải chi tiết chuyên đề lý thuyết 6Tuần 6. Ngôi trường mớiMẫu hợp đồng khảo sát - thiết kế nạo vét công trình cảng biển7 chuongtrinhchitietDLCCIMẫu phụ lục hợp đồng xây dựng công trình thi công cảng sôngcâu hỏi trắc nghiệm vật liệu cơ khíMẫu đề nghị thi công theo bản vẽ thiết kế công trình và thi công công trìnhmẫu công văn yêu cầu thanh toán chi phí kiểm định bến phà trong xây dựng công trìnhQuyet dinh phe duyet TKKT DT gia co ben 08 2010Chuyên đề hydrocacbon không noPhân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại EVNPhân tích tầm quan trọng của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại tổng công ty truyền tải điện quốc gia NPTThực trạng về tuyển dụng nhân sự tại ban QLDA thủy điện trung sơnTHỰC TRẠNG CÔNG tác ĐÁNH GIÁ mức độ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC tại BAN QUẢN lý dự án THỦY điện 1Thực hiện công nghiệp hoá và hiện đại hóa nông thônPhải hiểu lời của đức giêsu xin thì sẽ được như thế nàoKế hoạch sơ kết học kì Igiao trinh solidworks 2017 fullĐề thi Giai tich 2 2014 2015 MTAChủ tịch hồ chí minh nói về công tác cán bộ