giao an sinh 8 chuan 2 cột

Giáo án sinh 7 chuẩn 2 cột

Giáo án sinh 7 chuẩn 2 cột
... Giác bám phát triển Ruột phân nhánh chưa có hậu môn Cơ quan sinh dục phát triển Sán Sán gan máu(kí sinh) (Kí sinh) + + + + + + + + + Sán dây (kí sinh) + + + + + + 42 Phát triển qua giai đoạn ấu ... diện Sán lông Sán gan Cấu tạo Di chuyển Sinh sản Thích nghi IV RÚT KINH NGHIỆM GIỜ DẠY Ngày soạn: 20 /09 /20 14 Ngày giảng : 27 . /09 /20 14 CHƯƠNG ... HỌC - Chuẩn bị tranh số giun dẹp kí sinh III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ - Trình bày cấu tạo, dinh dưỡng sinh sản sán gan ? - Vòng đời sán gan? Bài Sán gan sống kí sinh có...
 • 225
 • 275
 • 0

Giao an Ly 8 HKI (2 cot) cuc hot

Giao an Ly 8 HKI (2 cot) cuc hot
... lời GV: Em giải C7 HS: lên bảng thực GV: Quan sát hình 8. 7 Ấm chứa nước nhiều hơn? HS: Ấm có vòi cao GV: Hãy quan sát hình 8. 8 HS: Quan sát đọc nội dung C8: GV: giải thích họat động thiết bị này? ... suất anh An: 46 GV : Nguyễn Xuân Trò Trường THPT Lê Quý Đôn Giáo án Vật Lý MW P= A t = 640 50 = 12 ,8 W HOẠT ĐỘNG 3: Tìm hiểu bước vận dụng: GV: Hãy tính cơng suất anh An anh - Cơng suất anh Dũng: ... sgk HS: Thực GV: Như làm việc nhanh HS: Trả lời GV:Hãy tính cơng thực anh An anh Dũng? HS: Anh An: A = F.S = 160.4 = 640 (J) Anh Dũng: A = F.S = 240.4 = 960 (J) GV: Vậy thực cơng lớn hơn? HS: A...
 • 61
 • 359
 • 2

giao an Dai 8 KII (2 cot)

giao an Dai 8 KII (2 cot)
... hỏa chắn : x – 48 (km) Thời gian dự đònh : x (h) 48 Thời gian quãng đường lại : x − 48 x − 48 = (h) 48 + 54 Thời gian bò tàu chắn là: 10’ = h Theo đề ta có phương trình : - HS quan sát hình vẽ ... S = 9.(x + x + 2) - Nhóm khác nhận xét, bổ sung x = 18x + 18 - GV chốt cách làm Từ ta có phương trình: 2m 9m 18x + 18 = 144 ⇔ 18x = 144 – 18 = 126 ⇔ x = (m) Củng cố: ? Nêu bước chủ yếu để giải ... nghiệm x = 5x + 8x − x + − = −5 ⇔ 5(5x + 2)–10(8x–1) = 6(4x+2) –150 ⇔ 25x +10 – 80 x +10 = 24x +12 – 150 ⇔ -55x – 24 x = -1 38 – 20 ⇔ -79 x = -1 58 ⇔ x = b) Vậy pt có nghiệm x = c) (2x + 5) ( 3x –...
 • 30
 • 186
 • 0

Giáo án Sinh 8 (cả năm_3 cột_Tiền Giang)

Giáo án Sinh 8 (cả năm_3 cột_Tiền Giang)
... thành vân tối vân sáng: − Tơ dày → vân tối − Tơ mãnh → vân sáng − Ngồi ra, đ.vị cấu trúc có tiết  GVBM: Nguyễn Ngọc Tuấn − Trang 18 Giáo án Sinh  ... B) tiết kháng thể vơ hiệu hố vi khuẩn theo chế: chìa khố ổ hỏi mục ∇ 5’ biểu, bổ sung − Nghe giáo khố (kháng ngun kháng thể) trang 46 + Kháng ngun: phân tử ngoại lai có − u cầu học sinh viên ... học sinh làm phần thu hoạch d) Tổng kết:  GVBM: Nguyễn Ngọc Tuấn − Trang 41 − Giáo án Sinh  − Cho học sinh dọn dẹp, vệ sinh...
 • 142
 • 240
 • 0

Giáo án sinh 8 chuẩn

Giáo án sinh 8 chuẩn
... Ngày soạn:14/9/ 08 Ngày dạy: BÀI CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA CƠ A.MỤC TIÊU:sau học xong học sinh cần Sinh học 18 GV:Nguyễn Thị Thanh *** giáo án sinh học năm học 20 08 -2009 *** -Học sinh trình bày ... đưa đáp án ?Sự khác loại mô Đáp án: cơ? Các tế bào dài có chức co dãn tạo nên vận động Mô vân có tế bào dài, chứa nhiều nhân, Sinh học 8 GV:Nguyễn Thị Thanh *** giáo án sinh học năm học 20 08 -2009 ... 17 SGK Xem Mỗi nhóm chuẩn bị ếch miếng thịt lợn nạc tươi  Sinh học GV:Nguyễn Thị Thanh *** giáo án sinh học năm học 20 08 -2009 *** Tuần:3-Tiết:5 Ngày soạn: 25 /8/ 08 Ngày dạy: BÀI 5:...
 • 166
 • 246
 • 0

Giáo án sinh 8 chuẩn từ bài 13-33

Giáo án sinh 8 chuẩn từ bài 13-33
...  -Tuần :8- Tiết:15Ngày soạn: 5/10/ 08 Ngày dạy: BÀI 15 ĐÔNG MÁU VÀ NGUYÊN TẮC TRUYỀN MÁU Giáo viên: Nguyễn Thò Thanh 36 Trường THCS hà lan Bỉm sơn Giáo án sinh học – Năm học 20 08 -2009 A.MỤC ... ĐỊNH LỚP: II.KIỂM TRA BÀI CŨ: Không kiểm tra Giáo viên: Nguyễn Thò Thanh 61 Trường THCS hà lan Bỉm sơn Giáo án sinh học – Năm học 20 08 -2009 III.GIẢNG BÀI MỚI: 1.GIỚI THIỆU BÀI: -Thức ăn người ... Hoạt động 1: Chuẩn bò thí nghiệm: Giáo viên: Nguyễn Thò Thanh 66 Trường THCS hà lan Bỉm sơn Giáo án sinh học – Năm học 20 08 -2009 I .Chuẩn bò thí nghiệm: GV yêu cầu HS đọc nội dung 26 Từng HS đọc...
 • 39
 • 837
 • 5

Giáo án sinh 8 chuẩn từ bài 33-64

Giáo án sinh 8 chuẩn từ bài 33-64
... 2156 .85 80 .2x tính toán 60 %= 48. 12 Nhu cầu 2200 55 đề nghò Mức 98. 04 87 .5 đáp ứng nhu cầu(%) Muối Vitamin khoáng Ca Fe A B1 B2 PP 486 .8 26.72 1 082 .5 1.23 0. 58 36.7 700 20 600 69.53 1 18. 5 180 .5 ... 20 600 69.53 1 18. 5 180 .5 *** Giáo viên: Nguyễn Thò Thanh THCS Hà Lan *** 1.0 1.5 180 .4 123 16.4 C 88 .6x 50% =44.3 75 223 .8 59.06 87 *** Giáo án sinh học – năm học 20 08 – 2009 *** IV.KIỂM TRA: GV ... DẠY HỌC I.KIỂM TRA BÀI CŨ: không kiểm tra II.GIẢNG BÀI MỚI: *** Giáo viên: Nguyễn Thò Thanh THCS Hà Lan *** 88 *** Giáo án sinh học – năm học 20 08 – 2009 *** 1.GIỚI THIỆU BÀI: Chúng ta biết thể...
 • 95
 • 644
 • 2

GIÁO ÁN SINH 8 ( CHUẨN MIỀN BẮC )

GIÁO ÁN SINH 8 ( CHUẨN MIỀN BẮC )
... trọn giáo án Mail : gacontin@yahoo.com Phone : 0 989 832560 Giáo án sinh học Các loại nơron Gv: Đoàn Trung Đức Vị trí * Trờng THCS Hùng Cờng Chức NR hớng tâm (cảm giác) NR li tâm (vận động) NR ... Hệ tiết, hệ sinh dục hệ nội tiết Hệ tiết, hệ sinh dục hệ thần kinh Đáp án: Hãy liên hệ với bạn quan tâm muốn có trọn giáo án Mail : gacontin@yahoo.com Phone : 0 989 832560 Giáo án sinh học Gv: ... bạn quan tâm muốn có trọn giáo án Mail : gacontin@yahoo.com Phone : 0 989 832560 Giáo án sinh học Gv: Đoàn Trung Đức * Trờng THCS Hùng Cờng Chuẩn bị cho thực hành (theo tổ ) : ếch, xơng có đầu sụn,...
 • 21
 • 233
 • 0

Giáo án sinh 8 chuẩn từ bài 1-13

Giáo án sinh 8 chuẩn từ bài 1-13
... *** 24 *** giáo án sinh học năm học 20 08 -2009 *** Tuần:5-Tiết:10 Ngày soạn:21/9/ 08 Ngày dạy: BÀI 10: HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ A.MỤC TIÊU:sau học xong học sinh cần -Học sinh chứng minh co sinh công, ... trang 17 SGK Xem Mỗi nhóm chuẩn bò ếch miếng thòt lợn nạc tươi  *** 10 *** giáo án sinh học năm học 20 08 -2009 *** Tuần:3-Tiết:5 Ngày soạn: 25 /8/ 08 Ngày dạy: BÀI 5: THỰC HÀNH: QUAN ... *** *** giáo án sinh học năm học 20 08 -2009 *** CHƯƠNG I KHÁI QUÁT VỀ CƠ THỂ NGƯỜI Tuần:1-Tiết:2 - Ngày soạn: 20 /8/ 08 Ngày dạy: BÀI 2.CẤU TẠO CƠ THỂ NGƯỜI D A.MỤC TIÊU:: sau học xong học sinh cần:...
 • 32
 • 1,031
 • 4

GIÁO ÁN SINH 8 ( tập 2)

GIÁO ÁN SINH 8 ( tập 2)
... luyện tập thể dục thể thao, phối hợp với tập thở sâu nhịp thở th]ờng xuyên từ bé, có hệ hô hấp khoẻ mạnh 12 Giáo án sinh - Luyện tập thể dục phải vừa sức, rèn luện từ từ * Kết luận chung: Học sinh ... thức sau tiết dạy Giáo án sinh Giáo án sinh Bài 21: Hoạt động hô hấp Tuần: 11; Tiết:22 Ngày dạy: I Mục tiêu ... tr 86 36 Giáo án sinh - Nhc nh v sinh lp sch s - Chuẩn bị Bổ sung kiến thức sau tiết dạy Tuần: 16 ; Tiết: 31 Bài 31: Ngày soạn: Bài tập...
 • 49
 • 169
 • 0

Giáo án NV 8 hay 2 cột

Giáo án NV 8 hay 2 cột
... ********** NS: 21 /11 /20 08 ND :22 /11 /20 08 TIẾT 52: CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG (Phần Văn) I/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Ngô Trần Quỳnh Anh 29 Năm học 20 08 - 20 09 Trường THCS Lê Đình Chinh Giáo án Ngữ văn Kiến ... Đập đá Côn Lôn ********** NS: 30/11 /20 08 ND:01/ 12/ 20 08 Ngô Trần Quỳnh Anh 42 Năm học 20 08 - 20 09 Trường THCS Lê Đình Chinh Giáo án Ngữ văn TIẾT 58: VĂN BẢN: ĐẬP ĐÁ Ở CÔN LÔN I/ MỤC TIÊU ... Ngô Trần Quỳnh Anh 46 Năm học 20 08 - 20 09 Trường THCS Lê Đình Chinh Giáo án Ngữ văn - Chuẩn bò tiết sau: ôn luyện dấu câu ********** NS: 02/ 12/ 20 08 ND:03/ 12/ 20 08 TIẾT 59: ÔN LUYỆN VỀ DẤU CÂU...
 • 219
 • 174
 • 0

Giao an Hinh 7 - Chuan 2 cot

Giao an Hinh 7 - Chuan 2 cot
... song Trang Hng dn hc nh - Nm chc du hiu nhn bit hai ng thng song song - Bi 25 , 26 (SGK-Trang91) - Bi 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 (SBT-Trang 77 ,78 ) - Chun b y dng c hc gi sau luyn Ngy son :25 / 12/ 2010 ... Hng dn hc nh - Lm li cỏc bi trờn, lm tip cỏc bi 21 , 22 , 23 (SGK-Trang 115) - Lm bi 32, 33, 34 (SBT-Trang 1 02) - ễn li tớnh cht ca tia phõn giỏc Bi 22 : Nghiờn cu k cỏc H 74 a, 74 b, 74 c da vo cỏch ... Hng dn hc nh - Lm li cỏc bi trờn, lm tip cỏc bi 21 , 22 , 23 (SGK-Trang 115) - Lm bi 32, 33, 34 (SBT-Trang 1 02) - ễn li tớnh cht ca tia phõn giỏc Bi 22 : Nghiờn cu k cỏc H 74 a, 74 b, 74 c da vo cỏch...
 • 106
 • 216
 • 1

giao an anh 8 chuan 3 cot

giao an anh 8 chuan 3 cot
... saying telephone numbers, telling the time and spelling the names 19001570 6.45 Thang O24 0 83 6124 7.15 Hien 85 6 489 11.20 Hanh 85 7 704 12 .30 Huong 5 78 899 30 Hoa - ask ps to order the sentences to ... going to 2 Planning date: 19 -8- 2011 Teaching date: 22 -8- 2011 Date of planning: 28/ 8/2009 Date of teaching:1/9/2009 Unit : Making arrangements period 8: Lesson2: speak A, The aims and requests ... exercises in language forcus - write sentences with enough 2 Planning date: 19 -8- 2011 Teaching date: 22 -8- 2011 Date of planning:26 /8/ 2009 Date of teaching: 31 /8/ 2009 Unit : Making arrangements period...
 • 201
 • 170
 • 0

giao an Sinh 8 chuan net

giao an Sinh 8 chuan net
... ngn cỏch vi khoang bng nh c quan no? ? Nhng c quan no nm khoang ngc? ? Nhng c quan no nm khoang bng? - HS tr li - GV cht kin thc cho HS trờn tranh, mụ hỡnh : + C honh, v trớ cỏc c quan c th ngi ... tay chõn - C honh ngn cỏch khoang ngc v khoang bng Cỏc h c quan - Cú h c quan: Tiờu húa - Hụ hp - Tun hon - Bi tit - Sinh sn - Ni tit Vn ng Thn Kinh - Mi h c quan thc hin mt chc nng nht nh II ... ca mụn c th ngi v v sinh - Cung cp nhng kin thc v cu to, sinh lý ca cỏc c quan c th - Thy c mi quan h gia c th ngi v mụi trng cỏc bin phỏp bo v c th - Thy rừ mi liờn quan gia mụn hc vi cỏc...
 • 167
 • 100
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án sinh 8 chuẩngiáo án sinh 8 kì 2giáo án sinh 8 chuẩn kiến thứcgiáo án sinh 8 chuẩn kiến thức kĩ nănggiáo an tin 9 chuẩn 2 cộtgiáo án sinh học 6 2 cộtgiao an toan 10 chuan 2 cotgiáo án toán 8 chuẩn 3 cộtgiáo án sinh 8 chuẩn từ bài 1333giao an tin 6 chuan 2 cotgiao an sinh hoc 8 chuan 2 cotgiáo án sinh 8 2 cộtgiao an ngu van 8 chuan 2 cotgiáo án sinh 8 3 cộtgiáo án sinh 8 theo chuẩn kiến thức kĩ năngĐỀ CƯƠNG ôn tập TRẮC NGHIỆM có đáp án môn KINH tế PHÁT TRIỂNHướng dẫn cài đặt deep freeze standard 8NHÂN TRẮC học TRONG THIẾT kế nội THẤTsách giải phẫu dịch Grays anatomy for students chương 8 giải phẫu đầu mặt cổTKKT Đề tài lấn át đầu tư của ngành CN so với các ngành khác ở VNBồi dưỡng HSG Phương trình hàm P2Tai lieu cau hinh co ban sophos UTM v9 20150121Khảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhỨng dụng Mũ Logarit vào giải bài toán Bài toán lãi képBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán Tròn xoay1000 Quick Writing IdeasTổng hợp trắc nghiệm số phứcKẾ HOẠCH DẠY TỰ CHỌN CHỦ ĐỀ BÁM SÁT MÔN TOÁN KHỐI 6gián án xác suất thống kê220 IELTS SPEAKING TOPICS_03Bộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2 có đáp án국어1권Co che di truyen va bien di phan tu