trắc nghiệm thương mại điện tử

Trắc Nghiệm thương mại điện tử

Trắc Nghiệm thương mại điện tử
... b Cổng thương mại c Cổng cá nhân d Cổng công ty Câu 12: Chỉ yếu tố không thuộc phạm vi Chính phủ điện tử a G2G b G2C c G2P d G2E Câu 13: Chỉ yếu tố lợi ích chuyển nhượng lợi ích điện tử a Tốc ... động thuộc phạm vi hoạt động phủ với công dân G2C a Chuyển nhượng lợi ích b Mua sắm điện tử c Đấu gia điện tử d Mua bán mạng Câu 8: Thay đổi cấu tổ chức phủ thực thực giai đoạn a Xuất thông tin ... hạn chế người sử dụng Cổng thuộc loại hình a Cổng xuất b Cổng thương mại c Cổng cá nhân d Cổng doanh nghiệp Câu 6: Chính phủ điện tử không gồm hoạt động a Cung cấp tiện ích cho công dân b Bán...
 • 4
 • 2,222
 • 39

Câu hỏi trắc nghiệm Thương mại điện tử - có đáp án

 Câu hỏi trắc nghiệm Thương mại điện tử - có đáp án
... Thơng mại điện tử UNCITRAL bang Trả lời: D Câu 184 UNCITRAL đ đa hai luật mẫu quan trọng thơng mại điện tử a Luật mẫu Thơng mại điện tử v Luật mẫu chữ ký điện tử b Luật mẫu Thơng mại điện tử v ... v khả ứng dụng thơng mại điện tử cho doanh nghiệp vừa v nhỏ c WTO - vấn đề r o cản thơng mại điện tử d AMA - vấn đề marketing điện tử quốc tế Thơng mại điện tử Trả lời: D Câu 183 Trên phạm vi ... Câu 160 Công ty ABC giúp ngời mua v ngời bán tiến h nh giao dịch qua mạng ABC sử dụng mô hình ? a Chợ điện tử ngời bán b Thơng mại điện tử phối hợp c Chợ điện tử nhiều - d Chợ điện tử nhiều -...
 • 27
 • 16,948
 • 175

Trắc nghiệm thương mại điện tử

Trắc nghiệm thương mại điện tử
... 6: hợp đồng điện tử hợp đồng giao kết thông qua phương tiện điện tử, hợp đồng phần hợp đồng lập dạng liệu điện tử Đây khái niệm hợp đồng điện tử a Dự thảo pháp lệnh thương mại điện tử Việt nam ... Chợ điện tử người bán Thương mại điện tử phối hợp Chợ điện tử nhiều-một Chợ điện tử nhiều-nhiều Câu 4: Công ty ABC bán nhiều sản phẩm cho công ty khác Công ty ABC sử dụng mô hình Chợ điện tử người ... động thương mại từ quảng cáo, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ tới trao đổi thông tin, kí kết hợp đồng toán… gọi a Sàn giao dịch điện tử b Chợ điện tử c Trung tâm thương mại điện tử d Sàn giao dịch điện...
 • 31
 • 450
 • 0

Quiz1 1 tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm thương mại điện tử

Quiz1 1 tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm thương mại điện tử
... điện tử tích hợp 31 Các Sàn giao dịch & Cổng thông tin giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn thương mại điện tử? a a Thương mại điện tử thông tin b b Thương mại điện tử giao dịch c c Thương mại điện ... thư điện tử với đối tác đặc điểm bật a a Giai đoạn thương mại điện tử thông tin b b Giai đoạn thương mại điện tử giao dịch c c Giai đoạn thương mại điện tử "cộng tác" d d Giai đoạn thương mại điện ... phối hợp sản xuất hiệu thực mô hình nào? a a Giai đoạn thương mại điện tử thông tin b b Giai đoạn thương mại điện tử giao dịch c c Giai đoạn thương mại điện tử "cộng tác" d d Giai đoạn thương mại...
 • 4
 • 2,691
 • 39

đề thi trắc nghiệm thương mại điện tử

đề thi trắc nghiệm thương mại điện tử
... khai thương mại điện tử không cao nên cạnh tranh thương mại điện tử mãnh liệt Thương mại điện tử không tốn nhiều chi phí để đầu tư tốn nỗ lực việc đầu tư vào người Chi phí triển khai thương mại điện ... lời Thương mại điện tử giúp doanh nghiệp giảm chi phí tăng hiệu quảng cáo Thương mại điện tử giúp doanh nghiệp vươn thị trường giới Thương mại điện tử hoàn toàn độc lập với hoạt động thương mại ... đề đề cập đến chi phí thương mại điện tử? Lựa chọn bạn Cần chọn Trả lời Feedback Chỉ có công ty quy mô lớn có khả triển khai thương mại điện tử đầu tư lớn Chi phí triển khai thương mại điện tử...
 • 36
 • 1,117
 • 2

Tài liệu Đề ôn thi trắc nghiệm: Thương mại điện tử pdf

Tài liệu Đề ôn thi trắc nghiệm: Thương mại điện tử pdf
... khai thương mại điện tử không cao nên cạnh tranh thương mại điện tử mãnh liệt Thương mại điện tử không tốn nhiều chi phí để đầu tư tốn nỗ lực việc đầu tư vào người Chi phí triển khai thương mại điện ... đề đề cập đến chi phí thương mại điện tử? Lựa chọn bạn Cần chọn Trả lời Feedback Chỉ có công ty quy mô lớn có khả triển khai thương mại điện tử đầu tư lớn Chi phí triển khai thương mại điện tử ... Các bên tiến hành giao dịch thương mại điện tử không cần tiếp xúc trực tiếp Thương mại điện tử thực thị trường không biên giới Hoạt động giao dịch thương mại điện tử có tham gia hai chủ thể:...
 • 36
 • 385
 • 2

TRẮC NGHIỆM THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

TRẮC NGHIỆM THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
... Trang web riêng công ty b Có kế hoạch marketing trực tiếp thông qua thư điện tử c Tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử d Có đội ngũ cán chuyên trách công nghệ thông tin Câu 7: Mệnh đề sai ... 10: website http://unstats.un.org website cung cấp thông tin a Thương mại b Xuất nhập c Luật thương mại quốc tế d Niên giám thương mại Câu 11: Website www.tsnn.com website cung cấp thông tin a ... www.worldtariff.com website công ty FedEx Trade Network d www.jurisint.org cung cấp thông tin thương mại trừ luật Câu 8: Chỉ ví dụ thành công điển hình e-markespace a Amazon.com b Hp.com c Jetro.go.jp...
 • 4
 • 231
 • 3

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm thương mại điện tử docx

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm thương mại điện tử docx
... khai thương mại điện tử không cao nên cạnh tranh thương mại điện tử mãnh liệt Thương mại điện tử không tốn nhiều chi phí để đầu tư tốn nỗ lực việc đầu tư vào người Chi phí triển khai thương mại điện ... lời Thương mại điện tử giúp doanh nghiệp giảm chi phí tăng hiệu quảng cáo Thương mại điện tử giúp doanh nghiệp vươn thị trường giới Thương mại điện tử hoàn toàn độc lập với hoạt động thương mại ... đề đề cập đến chi phí thương mại điện tử? Lựa chọn bạn Cần chọn Trả lời Feedback Chỉ có công ty quy mô lớn có khả triển khai thương mại điện tử đầu tư lớn Chi phí triển khai thương mại điện tử...
 • 36
 • 804
 • 11

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ pptx

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ pptx
... Thơng mại điện tử UNCITRAL bang Trả lời: D Câu 184 UNCITRAL đ đa hai luật mẫu quan trọng thơng mại điện tử a Luật mẫu Thơng mại điện tử v Luật mẫu chữ ký điện tử b Luật mẫu Thơng mại điện tử v ... giao dịch điện tử c Luật mẫu Hợp đồng điện tử v Luật mẫu chữ ký điện tử d Luật mẫu Hợp đồng điện tử v Luật mẫu giao dịch điện tử Trả lời: A Câu 185 Hai luật mẫu quan trọng Thơng mại điện tử đợc ... toán điện tử l SSL v SET Các phơng thức toán B2B phổ biến l : Séc điện tử, thẻ mua h ng điện tử, th tín dụng điện tử, chuyển tiền điện tử (EFT), chuyển lợi nhuận điện tử (EBT), tín dụng điện tử...
 • 28
 • 689
 • 2

Trắc nghiệm Thương mại điện tử FTU (2)

Trắc nghiệm Thương mại điện tử FTU (2)
... phát triển Thương mại điện tử a Chuyên gia tin học b Dân chúng c Người biết sử dụng Internet d Nhà kinh doanh thương mại điện tử Câu 18: Chỉ hoạt động CHƯA hoàn hảo Thương mại điện tử a Đặt hàng ... 12: Thương mại điện tử tất hoạt động trao đổi thông tin, sản phẩm, dịch vụ, toán… thông qua phương tiện điện tử máy tính, đường dây điện thoại, internet phương tiện khác Đây Thương mại điện tử ... 14: Theo cách hiểu chung nay, Thương mại điện tử việc sử dụng để tiến hành hoạt động thương mại a Internet b Các mạng c Các phương tiện điện tử d Các phương tiện điện tử mạng Internet Câu 15: Chỉ...
 • 3
 • 992
 • 21

Trắc nghiệm Thương mại điện tử FTU (1)

Trắc nghiệm Thương mại điện tử FTU (1)
... thư điện tử với đối tác đặc điểm bật a a Giai đoạn thương mại điện tử thông tin b b Giai đoạn thương mại điện tử giao dịch c c Giai đoạn thương mại điện tử "cộng tác" d d Giai đoạn thương mại điện ... hình nào? a a Giai đoạn thương mại điện tử thông tin b b Giai đoạn thương mại điện tử giao dịch c c Giai đoạn thương mại điện tử "cộng tác" d d Giai đoạn thương mại điện tử tích hợp 27 Chỉ yếu ... điện tử tích hợp 31 Các Sàn giao dịch & Cổng thông tin giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn thương mại điện tử? a a Thương mại điện tử thông tin b b Thương mại điện tử giao dịch c c Thương mại điện...
 • 4
 • 2,086
 • 41

Câu hỏi trắc nghiệm Thương Mại điện tử

Câu hỏi trắc nghiệm Thương Mại điện tử
... nào? a Website thương mại điện tử giao dịch b Website thương mại điện tử tương tác c Website thương mại điện tử liên kết d Website thương mại điện tử thông tin Chức sàn giao dịch điện tử Alibaba.com, ... thư điện tử với đối tác đặc điểm bật a Giai đoạn thương mại điện tử tích hợp b Giai đoạn thương mại điện tử giao dịch c Giai đoạn thương mại điện tử thông tin d Giai đoạn thương mại điện tử "cộng ... thực thương mại điện tử - in traditional logistics, but the problem has been solved in e-commerce b Chỉ thương mại điện tử - unique to e-commerce c Cả thương mại truyền thống thương mại điện tử...
 • 78
 • 431
 • 2

tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm thương mại điện tử - quiz 3

tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm thương mại điện tử - quiz 3
... tranh c a công ty truy n th ng m r ng ho c chuy n sang thương m i i n t (move-to-the-net) a a Ngu n khách hàng b b H th ng thông tin hi n i c c Thương hi u d d Kinh nghi m 18 Công c d ch v khách ... chi n lư c hay l i th c nh tranh nòng c t c a công ty TM T ho t on-the-net) ng ch y u thông qua m ng Internet (born- a a Xây d ng thương hi u m i b b Mô hình c u trúc công ty linh ho t c c H th ... n gì? a a Chatroom (di n àn) b b E-mail (thư i n t ) c c Call center (trung tâm d ch v khách hàng) d d FAQs (các câu h i thư ng g p) 19 Công ty ABC g i nh ng e-mail n khách hàng trung thành c...
 • 10
 • 740
 • 0

quiz5 1.tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm thương mại điện tử

quiz5 1.tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm thương mại điện tử
... tr l i m t s câu h i nh t nh ây mô hình thương m i i n t nào? a môi gi i s n ph m (product brokering) b ánh giá s n ph m d ch v c xác nh nhu c u (need identification) d môi gi i thương m i (merchant ... c n m u v i quy mô l n d khách hàng không thích i u tra tr c n M t câu l c b sách tr c n ăng nh ng qu ng cáo cho Amazon.com câu l c b nh n c môt kho n phí m i l n khách hàng kích chu t vào banner ... hình phù h p v i nhu c u c a ây mô hình thương m i i n t nào? a môi gi i s n ph m (product brokering) b ánh giá s n ph m d ch v c xác nh nhu c u d môi gi i thương m i (merchant brokering) ...
 • 4
 • 487
 • 3

tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm thương mại điện tử - quiz 2

tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm thương mại điện tử - quiz 2
... (physical) b chiều gắn với thương mại truyền thống c tất chiều gắn với thương mại điện tử d hai chiều gắn với thương mại điện tử 29 Trường hợp sau gọi TMĐT túy? a Một khách hàng mua ebook từ Amazon.com, ... toàn cầu dễ dàng 28 Trong TMĐT túy (pure E-commerce) nhận xét sau đúng: a tất chiều mô hình Dimension of E-commerce gắn với thương mại truyền thống (physical) b chiều gắn với thương mại truyền thống ... (pure E-commerce) b TMĐT truyền thống (brick-and-morar operation) c TMĐT thương mại truyền thống (click-andmortar operation) d mạng lưới giá trị gia tăng 27 Trong yếu tố sau, yếu tố KHÔNG phải lợi...
 • 3
 • 801
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: bộ đề thi trắc nghiệm thương mại điện tửbộ đề trắc nghiệm thương mại điện tửđề thi trắc nghiệm thương mại điện tử căn bảnđề trắc nghiệm thương mại điện tử căn bảnđề thi trắc nghiệm thương mại điện tửcâu hỏi trắc nghiệm thương mại điện tử căn bảncâu hỏi trắc nghiệm thương mại điện tửbài tập trắc nghiệm thương mại điện tửhệ thống câu hỏi trắc nghiệm thương mại điện tửngân hàng câu hỏi trắc nghiệm thương mại điện tửtrắc nghiệm thương mại điện tử co dap antrắc nghiệm thương mại điện tử onlinetrắc nghiệm thương mại điện tử huitrắc nghiệm thương mại điện tử có đáp ántrắc nghiệm thương mại điện tử căn bảnTuần 9. Ôn tập Giữa Học kì Ituyển tập truyện cười phục vụ ngày 2011 vui nhấtLịch sử học thuyết chính trị phương tây cổ đạiVăn hóa kinh doanh trong chiến lược phát triển của doanh nghiệpKinh nghiệm thi tuyển dụng cho công ty sam sungSlide văn hóa kinh doanh (bản full)slide môn pháp luật đại cương (full)Quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại Sở Giao Dịch – Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt NamBài giảng đông nam á lịch sử và hiện đạiBài giảng nhiệt kỷ thuậtBài giảng thực hành dịch (dành cho các lớp đại học liên thông)CHUYÊN đề LỊCH sử THẾ GIỚI tự CHỌN CHỦ NGHĨA xã hội HIỆN THỰCGiáo trình tiếng anh chuyên ngành lịch sửBài giảng địa lí 2Bài giảng địa lí việt namMAI THUONG địa lý tự NHIÊN đại CƯƠNG 3Những lỗi thường gặp trong tiếng anh phần 2Bài giảng quy hoạch du lịchLịch sử vật lýgiáo án toán lớp 3 học kỳ 1