Trọn bộ giáo án đại số 8

trọn bộ giáo án đại số 8

trọn bộ giáo án đại số 8
... 7) (–x2z+2xy–3y2z+1).3xy 8) (x2y–3x2z+2x-1).3xy Dặn dò : Làm 1, 2, trang Xem trước §2 =18x4y4-3x3y3+ = = = = x2y4 (5x+3+3x+y)2y (8x+y+3)y 8xy+y2+3y 8. 3.2+22+3.2= 48+ 4+6= 58 Muốn nhân đơn thức với ... 6 bảng ) Hãy làm tập ?2 ( chia nhóm ) Hãy làm tập ?3 ( chia nhóm ) 8p 1p Củng cố : Nhắc lại qui tắc ? Thực phép nhân : 1) –2x2y.(-3x2y+2x2z-3z+1) 2) –3x2y.(3x2yz-2y2z+y3-2)...
 • 2
 • 90
 • 0

Trọn bộ Giáo án đại số 8

Trọn bộ Giáo án đại số 8
... -Lắng nghe ghi nhóm Ga :Đại Số Bài tập 13 trang SGK (12x-5)(4x-1)+(3x-7)(1-16x) =81 48x2-12x-20x+5+3x-48x2-7+ +112x =81 83 x =81 +1 83 x =83 Suy x = Vậy x = Bài tập 14 trang SGK Gọi ba số tự nhiên chẵn liên ... yêu cầu ?2 -Một số thực a có phải -Một số thực a đa Một số thực a phân thức số thực a đa thức không? thức -Một đa thức coi phân -Một đa thức coi một đa thức Số 0, số phân thức đại số thức có mẫu ... 3x2 + x + 2) : (x2 – 1) V Đáp án biểu điểm: Chương II: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ Trang 59 GV:TRẦN XN DIỆU Trường THCS Phúc Đồng TIẾT 22 Ga :Đại Số Ngày soạn: §1 PHÂN THỨC ĐẠI SỐ I Mục tiêu: Kiến thức: Học...
 • 144
 • 147
 • 0

Tron bo Giao an Dai so 9 (08-09)

Tron bo Giao an Dai so 9 (08-09)
... tr23 SGK 9, 1 19 Biết 9, 1 19 ; 91 190 ; 3,0 19 0, 091 19; Hãy tính 0,00 091 19 GV dựa sở xác định HS: áp dụng ý quy tắc dời dấu đợc kết quả? phẩy để xác định kết 9, 1 19 3,0 19 (dời dấu phẩy sang phải ... ví dụ Tìm 1,68 Mẫu GV giao hàng 1,6 cột số HS: số 1, 296 GV: Vậy 1,68 1, 296 HS ghi: 1,68 1, 296 GV: Tìm 4 ,9 HS: 4 ,9 2,214 8, 49 8, 49 2 ,91 4 GV cho HS làm tiếp VD Tìm 39, 18 GV đa tiếp mẫu lên ... sang phải GV gọi HS đứng chỗ trả lời chữ số kết quả) 91 190 301 ,9 18 Thiết kế giảng Đại số học 2008-20 09 Năm 0,30 19 0,00 091 19 0,030 19 0, 091 19 Bài 42 tr23 SGK Dùng bảng thức bậc hai để tìm giá...
 • 103
 • 347
 • 2

Tron bo Giao an Dai so 9

Tron bo Giao an Dai so 9
... tr23 SGK 9, 1 19 Biết 9, 1 19 ; 91 190 ; 3,0 19 0, 091 19; Hãy tính 0,00 091 19 GV dựa sở xác định HS: áp dụng ý quy tắc dời dấu đợc kết quả? phẩy để xác định kết 9, 1 19 3,0 19 (dời dấu phẩy sang phải ... ví dụ Tìm 1,68 Mẫu GV giao hàng 1,6 cột số HS: số 1, 296 GV: Vậy 1,68 1, 296 HS ghi: 1,68 1, 296 GV: Tìm 4 ,9 HS: 4 ,9 2,214 8, 49 8, 49 2 ,91 4 GV cho HS làm tiếp VD Tìm 39, 18 GV đa tiếp mẫu lên ... sang phải GV gọi HS đứng chỗ trả lời chữ số kết quả) 91 190 301 ,9 18 Thiết kế giảng Đại số học 2008-20 09 Năm 0,30 19 0,00 091 19 0,030 19 0, 091 19 Bài 42 tr23 SGK Dùng bảng thức bậc hai để tìm giá...
 • 103
 • 255
 • 0

Trọn bộ Giáo án đại số 10

Trọn bộ Giáo án đại số 10
... hợp số thực R Tập hợp số thực gồm số thập phân hữu hạn , vơ hạn tuần hồn vơ hạn khơng tuần hồn Các số thập phân vơ hạn khơng tuần hồn gọi số vơ tỉ Ví dụ   0 ,101 101 110 (số chữ số sau chữ số ... Tập số tự nhiên, số ngun,   { - 3, - 2, - 1, 0, 1, 2, 3, } số đƣợc kí hiệu  ,  , số hữu tỉ, số thực Các số - 1, - 2, - 3, … số ,  ngun âm * 1,4142135… số ▲ Vậy  gồm số tự nhiên vơ tỉ số ... loại giáo án: ………………… Ngày soạn: …./…./2013 Lớp 10C … /…… /2013 Lớp 10 E … /…… /2013 Lớp 10 H … /…… /2013 Tiết SỐ GẦN ĐÚNG SAI SỐ Mục tiêu a Về kiến thức: Nắm vững khái niệm: số gần đúng, sai số...
 • 62
 • 230
 • 0

Tron bo giao an Dai so 10 (Ban Co ban)

Tron bo giao an Dai so 10 (Ban Co ban)
... y=-x-1 qua C(0 ;-1), B(-1 ;0) Tọa độ giao điểm B(-1 ;0) x =1Þ y = *x=0Þ y=2 x = - 1Þ y = *Đồ thị hàm y=2 song song với Ox cắt Oy B(0 ;2) *Đồ thị hàm y=b song song với Ox cắt Oy B(0 ;b) *Nhắc lại ... GIÁO VÀIN 7x - 5y = 14x -10y = 10 Cho hệ phương trình  7x - 5y =  14x -10y = 10 14x -10y = 18 ⇔ 14x -10y = 10 (vàơ lý) VÀậy hệ phương trình đ cho vàơ nghiệm Hoạt động 7: Bài 2x - 3y ... Củng cố dặn dò  Nắm tập hợp số quan hệ bao hàm chúng  Nắm tập thường dùng R: tên gọi, kí hiệu cách bàiểu diễn chúng trục số  Cách tìm hợp giao  Làm tập SGK trang 18 Câu hỏi trắc nghiệm 11 Câu...
 • 98
 • 200
 • 0

Trọn bộ giáo án Đại số 9

Trọn bộ giáo án Đại số 9
... niệm hàm số: Khái niệm hàm số: - Kiến thức: Nắm đn hàm số, cách cho hàm số, tập xác định hàm số, hàm - Kỹ năng: Biết xác định hàm số qua bảng cho hàm số dạng cơng thức, biết tìm TXĐ hàm số, nhận ... giải ?3, GV gọi hai HS đồng thời lên bảng giải HS lớp giải giấy GV kiểm tra 99 9 = 111 99 9 = =3 111 52 52 13.4 = = = 117 13 .9 117 = * Chú ý: Với A ≥ 0, B > ⇒ = A = B A B Ví dụ 3: Rút gọn a a 2b = ... sinh lên bảng thực 9 a 0,01 = 0,01 = d 16 25 49 16 16 7 = = 10 24 100 1 49 − 76 = 457 − 384 (1 49 + 76)(1 49 − 76) (457 − 384)(457 +384) 225.73 841.73 225 = 841 15 = 29 = Giáo viên treo bảng...
 • 138
 • 149
 • 0

giáo án Đai số 8 trọn bộ

giáo án Đai số 8 trọn bộ
... (12x-5)(4x-1)+(3x-7)(1-16x) =81 H? Để tìm x trớc hết phải làm gì? 48x2 -12x - 20x+5+3x - 48x2 - - HS lên bảng làm? +112x =81 83 x -2 =81 83 x =83 x =1 Bài 14(9): Gọi số chẵn liên tiếp là: 2n Cho ... Kế hoach dạy hoc Đại số =18x4y4 3x3y3 + x2y4 C./ Củng cố Luyện tập : ?3 * S=[(5x +3) +(3x+y)].2y S=(8x+3 +y).y =8xy +3y + *S =8. 3.2 +3.2 +22 =58m2 Bài 1(5): Làm tính nhân: a) x2(5x3 ... thức biểu thị mối quan hệ Vì tích 2số sau lớn tích số đề ? đầu 192 nên ta có: 2n(2n+2) (2n -2).2n=192 4n2+4n 4n2 +4n =192 8n =192 n=24 Vậy số chẵn cần tìm:46, 48, 50 C Củng cố Luyện tập : *Quy...
 • 122
 • 849
 • 2

giao an Dai so 8 tron bo.doc

giao an Dai so 8 tron bo.doc
... (12x-5)(4x-1)+(3x-7)(1-16x) =81 - HS lên bảng làm? 2 48x -12x - 20x+5+3x - 48x - +112x =81 83 x -2 =81 83 x =83 x =1 Cho HS đọc kĩ đầu Bài 14(9): Gọi số chẵn liên tiếp là: 2n H? Viết biểu thức biểu thị mối quan hệ -2; ... 2y )2 thay x= 18 ; y=4 vào biểu thức ta đợc: M =( 18 -2.4) = 102 = 100 b, N = 8x3 12x2y +6xy2 y3 =(2x y)3 thay x=6 ; y =8 vào biểu thức ta đợc: N = (2.6 8) 3 =203 =80 00 Bài 78( 33):Rút gọn bthức ... Trng THCS Nguyn Tt Thnh =18x4y4 3x3y3 + x2y4 C./ Củng cố Luyện tập : ?3 * S=[(5x +3) +(3x+y)].2y S=(8x+3 +y).y =8xy +3y + *S =8. 3.2 +3.2 +22 =58m2 Bài 1(5): Làm tính nhân: a) x2(5x3...
 • 122
 • 613
 • 4

Giao an dai so 8( tron bo)

Giao an dai so 8( tron bo)
... để làm dạng toán : tìm x ; tính nhanh giá trị bthức ; C/m chia hết - Thái độ : II./ Chuẩn bị thầy trò : Giáo viên : Sgk +sách giáo viên so n Học sinh : Bang nhóm III./ Tiến Trình dạy học : ... b : m ( m K0) !2: So sánh phân thức đại số: x x ( x + 2) 3( x + 2) Muốn so sánh phân thức đại số Ta có: x.3(x+2) = 6x+3x 3x(x+2) = 6x+3x2 Nên: x.3(x+2) = 3.x(x+2) Hay x = ?3: So sánh : 3x y xy ... ứng dụng phơng pháp vào giải dạng toán nh: tìm x ; tính nhanh ; C/m chia hết - Thái độ : II./ Chuẩn bị thầy trò : Giáo viên : Sgk + so n ; bảng phụ Học sinh : Ôn phơng pháp phân tích thành...
 • 121
 • 499
 • 2

Giáo án đại số 8 trọn bộ chi tiểt

Giáo án đại số 8 trọn bộ chi tiểt
... – 16x) = 81 48x2 – 12x – 20x + + 3x – 48x2 – + 112x = 81 83 x – = 81 83 x = 83 x = 83 : 83 x=1 *Bài tập 14(SGK – Tr9) Tìm số tự nhiên chẵn liên tiếp, biết tích hai số sau lớn tích hai số đầu 192 ... mới: HĐ 1: Phép chia hết Hãy thực phép chia 962 cho 26 GV ghi lại trình thực Các bước: - Chia - Nhân - Trừ GV : Cách chia đa thức biến xếp “thuật toán” tương tự thuật toán chia số tự nhiên GV ... vững bước thuật toán chia đa thức biến xếp - Biết viết đa thức bị chia A dạng A = B.Q + R - Bài tập nhà số 48, 49, 50 (SBT - T8) 70, 71 (SGK - T32) Ngày soạn: Ngày giảng : 48 Tiết 18 LUYỆN TẬP I...
 • 213
 • 325
 • 0

Tài liệu Giáo án Đại số 8 trọn bộ

Tài liệu Giáo án Đại số 8 trọn bộ
... – 7)(1 – 16x) = 81 48x2 – 12x – 20x + + 3x – 48x2 – + 112x = 81 83 x – = 81 83 x = 83 x=1 Làm 14 trang Gọi số tự nhiên chẵn thứ a, số tự nhiên chẵn tiếp thao a + 2;a+4; Tích hai số sau là: (a + ... PHÂN THỨC ĐẠI SỐ Tiết 20: Bài 1: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ (NS: / /20 08 – NG: / / 20 08) I.Mục tiêu: - Học sinh nắm khái niệm phân thức đại số - Học sinh hình thành kỹ nhận biết phân thức đại số II.Phương ... thức, B ≠ với A ? H5: Số –5 có phải phân thức đại số không? ad = bc -HS ghi theo GV -HS kiểm tra x −1 = x −1 x + với thức đại số ? H3: Đa thức 3x2 + 2x – có phải phân thức đại số không? H6: Nhắc...
 • 83
 • 231
 • 1

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 8(TRỌN BỘ)

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 8(TRỌN BỘ)
... Nhắc lại quy tắc cộng hai phân thức không mẫu thức ? Các phân thức đại số tập 23b mẫu hay khác mẫu ? Để cộng phân thức đại số ta làm ? - GV yêu cầu HS lên bảng tìm mẫu thức chung, sau HS khác ... - Rèn luyện kó cộng phân thức đại số cụ thể : - Biết chọn mãu thức chung thích hợp - Rút gọn trước tìm mẫu thức chung - Biết sử dụng linh hoạt tính chất giao hoán kết hợp - Rèn luyện tư phân ... ( x + 2)(4 x + 7) ? Nhận xét g× vỊ toán trình bày 4x + hướng giải = = ( x + 2)(4 x + 7) 4x + ? Yªu cÇu HS lªn b¶ng tr×nh bµy HS: Mẫu thức hai phân thức đại số đối - Đổi dấu tử mẫu phân thức thứ...
 • 93
 • 169
 • 0

Giáo án đại số 8 trọn bộ

Giáo án đại số 8 trọn bộ
... (12x-5)(4x-1)+(3x-7)(1-6x) (12x-5)(4x-1) +(3x-7)(1-16x) =81 = 81 48x2-12x-20x+5+3x-48x2-7+112x 48x2-12x-20x+5+3x-48x2 =81 7+112x = 81 83 x = 83 83 x = 83 x=1 - Cho HS nhận xét x =1 - Nhận xét kết quả, ... bthức - Ghi bảng toán áp dụng p dụng: - Hai HS lên bảng làm a) x +8 = (x +8) (x - 2x+ 4) - GV gọi HS nhận xét hoàn a) x3 +8 = (x +8) (x2- 2x+ 4) b) (x+1)(x –x+1) = x + chỉnh Giáo Án Đại số http://violet.vn/trunggvvl/ ... bớt 4x2 vào đa thức Bài 58 trang 25 Sgk Bài 58 trang 25 Sgk * Hai số nguyên liên tiếp phải có - Hai số nguyên liên tiếp phải số chia hết cho ? số số chia hết cho số chia hết cho ? chia hết...
 • 163
 • 280
 • 0

Xem thêm