Trac nghiem nhan dang do thi

CHƯƠNG TRÌNH NHẬN DẠNG BÀI THI TRẮC NGHIỆM

CHƯƠNG TRÌNH NHẬN DẠNG BÀI THI TRẮC NGHIỆM
... câu + Nếu bai_lam(1) =0 gán bai_lam(1) = Mở rộng chương trình • Xét giám thị có ký tên không • Xét mã đề , mã số sinh viên Hạn chế • Chương trình chưa giải tình ảnh scan bị lệch • Chưa có giao ... Trương Nguyễn Trùng Dương – 0611030 Giải thuật chung Các bước tiến hành • Chuyển ảnh màu phiếu tr nghiệm thành ảnh trắng đen với hàm im2bw(ảnh,0.6) (ngưỡng 0.6) • Tạo array bai_lam chứa 100 số • ... triển • Khắc phục tình trạng ảnh bị lệch • Phát triển với công cụ điện tử để tạo thành máy chấm thi • Phát triển cho biểu mẩu khác ...
 • 7
 • 620
 • 34

Thí nghiệm nhận dạng hệ thống

Thí nghiệm nhận dạng hệ thống
... thí nghiệm nhận dạng hệ thống mà học viên phải tự lập trình 17 Bài thí nghiệm: Nhận dạng hệ thống PHỤ LỤC A NHẬN DẠNG HỆ THỐNG A.1 BÀI TOÁN NHẬN DẠNG HỆ THỐNG Nhận dạng hệ thống phương pháp xây ... hình nhận dạng - Đồ thò đánh giá mô hình Nhận xét đánh giá kết nhận dạng thí nghiệm, so sánh kết nhận dạng thí nghiệm yêu cầu phần hướng dẫn thí nghiệm Mã nguồn có thích đầy đủ thí nghiệm nhận dạng ... đây: Nhận dạng hệ thống gì? Các bước nhận dạng hệ thống? Trình tự thực thí nghiệm thu thập liệu? Mô hình không tham số hệ tuyến tính? Dạng tín hiệu vào để thực thí nghiệm thu thập liệu nhận dạng...
 • 30
 • 317
 • 0

30 đề thi trắc nghiệm hóa học luyện thi đại học cao đẳng

30 đề thi trắc nghiệm hóa học luyện thi đại học cao đẳng
... sách 30 đề thi trắc nghiệm hoá học luyện thi đại học, cao đẳng Trần Trung Ninh chủ biên soạn đề từ 1-10, Phạm Ngọc Sơn soạn đề 11-20, Phạm Thị Bình soạn đề 21 -30 Phần thứ : 30 đề thi trắc nghiệm, ... 30 đề thi trắc nghiệm, đề thi tương đương đề thi đại học với 50 câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, thời gian làm 90 phút Trong phần hóa học Đại cương có 10 câu, phần hóa học Vô có 20 câu phần ... hiệu hóa học tương ứng là: A 27, 60 tên gọi coban, kí hiệu hóa học Co B 26, 56 tên gọi sắt, kí hiệu hóa học Fe C 28, 59 tên gọi niken, kí hiệu hóa học Ni D 29, 63 tên gọi đồng, kí hiệu hóa học...
 • 122
 • 430
 • 0

30 đề thi trắc nghiệm hóa học luyện thi cao đẳng - đại học

30 đề thi trắc nghiệm hóa học luyện thi cao đẳng - đại học
... Thị Bình soạn đề 21 -3 0 Phần thứ : 30 đề thi trắc nghiệm, đề thi t ơng đ ơng đề thi đại học với 50 câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, thời gian l m b i l 90 phút Trong phần hóa học Đại c ơng có ... đánh giá dạy học hoá học tr ờng phổ thông biên soạn sách 30 đề thi trắc nghiệm hoá học luyện thi đại học, cao đẳng Trần Trung Ninh chủ biên v soạn đề từ 1-1 0, Phạm Ngọc Sơn soạn đề 1 1-2 0, Phạm Thị ... C2H5 A - etyl - - metylhepta - 2,5 - đien B - etyl - - metylhepta - 3,5 - đien C 3,6 - đimetylocta - 2,4 - đien D 3,6 - đimetylocta - 4,6 - đien 41 Hỗn hợp X gồm hai anken khí l đồng đẳng Cho...
 • 306
 • 446
 • 0

đề thi tuyển ngân hàng trắc nghiệm nhân viên tín dụng sacombank 2010

đề thi tuyển ngân hàng trắc nghiệm nhân viên tín dụng sacombank 2010
... 18 : NHTM N cho khách hàng vay vốn 500 triệu đồng, thời hạn cho vay năm, lãi suất áp dụng mức tối thi u theo khung thời điểm 31/8/2005 Số tiền lãi vay hàng tháng khách hàng phải trả là: A/ 6,25 ... 380 sản phẩm Câu hỏi 17 : Ngày 31/12/2004 , khách hàng mua NHTM K 2.000 USD Ngày 31/08/2005 , khách hàng bán lại cho NHTM K 2.000 USD Khách hàng có số tiền chênh lệch lãi lỗ mua bán ngoại tệ: ... K mua 20.000 EUR khách hàng vào ngày 31/08/2005 NHTM K áp dụng mức tỷ giá EUR/VND ? A/ 20.215 đồng B/ 20.245 đồng C/ 20.235 đồng D/ 20.275 đồng Câu hỏi 15 : Một khách hàng cần vay ngắn hạn 300...
 • 3
 • 424
 • 3

500 câu hỏi trắc nghiệm vật lý ôn thi đại học và cao đẳng

500 câu hỏi trắc nghiệm vật lý ôn thi đại học và cao đẳng
... chiều B không C có độ lớn cực đại D có độ lớn cực tiểu 42 Gia tốc vật dao động điều hòa không khí : A vật vị trí có li độ cực đại B vận tốc vật đạt cực tiểu C vật vị trí có li độ không D vật vị ... biểu sau không đúng? A Lực kéo phụ thuộc vào độ cứng lò xo B Lực kéo phụ thuộc vào khối lượng vật nặng C Gia tốc vật phụ thuộc vào khối lượng vật D Tần số góc vật phụ thuộc vào khối lượng vật 66 ... đúng? A Lực kéo phụ thuộc vào chiều dài lắc B Lực kéo phụ thuộc vào khối lượng vật nặng C Gia tốc vật phụ thuộc vào khối lượng vật D Tần số góc vật phụ thuộc vào khối lượng vật 82 Con lắc đơn dao...
 • 29
 • 633
 • 0

trắc nghiệm sinh học luyện thi cao đẳng đại học

trắc nghiệm sinh học luyện thi cao đẳng đại học
... nhân phát sinh đột biến cấu trúc NST tác động a tác nhân sinh học, vật lí, hoá học, biến đổi sinh lí, hoá sinh nội bào b tác nhân vật lí, hoá học, sinh học c biến đổi sinh lí, hoá sinh nội bào, ... nhân 13 vật lí, hoá học, sinh học môi trường b sai hỏng ngẫu nhiên nhân đôi AND, tác nhân hoá học, sinh học môi trường c bắt cặp không tác nhân vật lí môi trường, tác nhân sinh học môi trường d ... riêng biệt thể sinh vật b đặc tính sinh vật c khác biệt kiểu hình cá thể sinh vật d sinh lí, sinh hoá, di truyền sinh vật Kiểu gen tổ hợp gen a tế bào thể sinh vật b NST tế bào sinh dưỡng c NST...
 • 125
 • 334
 • 0

Đề ôn thi trắc nghiệm cao đẳng môn toán 2012 pot

Đề ôn thi trắc nghiệm cao đẳng môn toán 2012 pot
... *** Cõu I.1 đáp án thang điểm đề kiểm tra chất lợng dạy học bồi dỡng Lần năm học: 2010 2011- môn toán, khối d Ni dung im Tng Tập xác định: R 20 Sự biến thi n: Giới hạn: xlim y = + 0.25 ... 4x + 3y = Chiều cao hạ từ đỉnh C khoảng cách từ C đến đờng 4.4 + 3.2 15 = = thẳng AB: hC = 2 +3 ĐT (d) qua tiêu điểm F(1;0) có dạng ax + by a = Toạ độ giao điểm M, N (P) (d) nghiệm hệ: y2 = ... = Đặt u = xy, v = x + x , ta có hệ u + v = v = 0.5 1.0 đ 0.5 0.5 0.5 1.0 đ 1.0 đ 0.25 0.5 Từ nghiệm (x; y) = (-1 ;1) 0.25 y = log x log8 ( x 1)3 III x > Điều kiện: log x log8 ( x 1)...
 • 5
 • 217
 • 0

Đề ôn thi trắc nghiệm cao đẳng môn anh văn 2012_2 pptx

Đề ôn thi trắc nghiệm cao đẳng môn anh văn 2012_2 pptx
... than this one A The test we have done this time is not difficult at all B This time we have to the most difficult test of all C We did an easy test last time and a difficult one this time D This ... Which better I like B That I only like C What I like most D The food what I like Trang 2/6 - Mã đề thi 475 Question 37: He has been to the school library many times A while the semester is ... seen through D thought of Question 22: I can’t this noise any longer I’m going to write a letter of complaint to the local authority about this problem A take away from B put up with C get...
 • 6
 • 222
 • 0

Đề ôn thi trắc nghiệm cao đẳng môn anh văn 2012_3 pptx

Đề ôn thi trắc nghiệm cao đẳng môn anh văn 2012_3 pptx
... difficult than this one A This test is not as difficult as the one we did last time B This time we have to the most difficult test of all C We did an easy test last time and a difficult one this time ... arrived, ? A hadn’t he B would he C didn’t he D had he Question 38: This director has some famous films but I think this one is the best A composed B made C conducted D done Question 39: ... after another, for his team He was a wonderful athlete, but this alone cannot explain America’s fascination with him Trang 5/6 - Mã đề thi 642 Perhaps it was because he was a handsome, red-haired...
 • 6
 • 214
 • 0

Đề ôn thi trắc nghiệm cao đẳng môn anh văn 2012_4 ppt

Đề ôn thi trắc nghiệm cao đẳng môn anh văn 2012_4 ppt
... difficult than this one A This time we have to the most difficult test of all B This test is not as difficult as the one we did last time C We did an easy test last time and a difficult one this time ... arrived, ? A would he B hadn’t he C didn’t he D had he Question 18: This director has some famous films but I think this one is the best A composed B conducted C made D done Question 19: ... savings A B C D Trang 4/6 - Mã đề thi 739 Question 58: The word “scuba” is actually an acronym that comes of the phrase “self-contained A B C D underwater breathing apparatus” Question 59: The...
 • 6
 • 156
 • 0

Đề ôn thi trắc nghiệm cao đẳng môn anh văn 2012_6 ppt

Đề ôn thi trắc nghiệm cao đẳng môn anh văn 2012_6 ppt
... than this one A This time we have to the most difficult test of all B We did an easy test last time and a difficult one this time C The test we have done this time is not difficult at all D This ... arrived, ? A would he B hadn’t he C didn’t he D had he Question 18: This director has some famous films but I think this one is the best A composed B conducted C done D made Question 19: ... after another, for his team He was a wonderful athlete, but this alone cannot explain America’s fascination with him Trang 5/6 - Mã đề thi 914 Perhaps it was because he was a handsome, red-haired...
 • 6
 • 224
 • 0

Đề ôn thi trắc nghiệm cao đẳng môn hóa học 2012 khối A_1 doc

Đề ôn thi trắc nghiệm cao đẳng môn hóa học 2012 khối A_1 doc
... Trang 4/5 - Mã đề thi 259 Câu 52: Amin X có phân tử khối nhỏ 80 Trong phân tử X, nitơ chiếm 19,18% khối lượng Cho X tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm KNO2 HCl thu ancol Y Oxi hóa không hoàn toàn ... Có ống nghiệm đánh số theo thứ tự 1, 2, 3, Mỗi ống nghiệm chứa dung dịch AgNO3, ZnCl2, HI, Na2CO3 Biết rằng: - Dung dịch ống nghiệm tác dụng với sinh chất khí; - Dung dịch ống nghiệm không phản ... nung không khí đến khối lượng không đổi thu chất rắn Z Biết phản ứng xảy hoàn toàn Thành phần Z gồm: A Fe2O3, CuO B Fe2O3, CuO, Ag C Fe2O3, Al2O3 D Fe2O3, CuO, Ag2O B Theo chương trình Nâng cao...
 • 5
 • 234
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: trắc nghiệm kinh tế đô thịđề ôn thi trắc nghiệm cao đẳng môn hóa học 2012đề ôn thi trắc nghiệm cao đẳng môn toán 2012đề ôn thi trắc nghiệm cao đẳng khối a 2012đề ôn thi trắc nghiệm cao đẳng môn vật lý 2012đề ôn thi trắc nghiệm cao đẳng môn ngoại ngữ 2012đề ôn thi trắc nghiệm cao đẳng khối d 2012đề ôn thi trắc nghiệm cao đẳng môn tiếng trung 2012đề ôn thi trắc nghiệm cao đẳng môn sinh học 2012đề ôn thi trắc nghiệm cao đẳng khối b 2012đề ôn thi trắc nghiệm cao đẳng môn tiếng nga 2012đề ôn thi trắc nghiệm cao đẳng môn tiếng pháp 2012đề ôn thi trắc nghiệm cao đẳng môn tiếng anh 2012các dạng câu hỏi trắc nghiệm nhân viên tín dụngthang đo trắc nghiệm nhân cáchPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây