TRAC NGHIEM HINH HOC CHUONG i LOP 12

Trắc nghiệm hình học không gian lớp 12 ( ôn lý thuyết và bài tập trắc nghiệm)

Trắc nghiệm hình học không gian lớp 12 ( ôn lý thuyết và bài tập trắc nghiệm)
... ( M ,(P )) = MH H hình chiếu M a (P) A Khoảng cách đường thẳng mặt phẳng song song, hai mặt phẳng song song d(a,(P)) = d(M,(P)) M điểm nằm a d((P),(Q) = d(M,(Q)) M điểm nằm (P) Khoảng cách hai ... phẳng (SGB) (SGC) vuông góc với mặt phẳng (ABC) Tính thể tích hình chóp S.ABC 243 112 a a b a c.112a c.243a 112 243 Câu 57: Cho hình chóp S.ABC có mặt phẳng (SAC) vuông góc với mặt phẳng (ABC), SA ... Cho hình chóp S.ABCD có ABCD tứ giác tâm O (SAB) (SAD) vuông góc (ABCD) , góc (SBD )và đáy là: A ¼ SCO B ¼ SOC C ¼ SOA D ¼ SCA Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD tứ giác tâm O SA vuông góc (ABCD)...
 • 29
 • 374
 • 2

CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM hoá học vô cơ lớp 12 kiến thức tổng hợp chương

CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM hoá học vô cơ lớp 12  kiến thức tổng hợp chương
... ion Câu 13: (38; Biết) Điểm khác giửa kim loại hợp kim là: a/ Kim loại đơn chất hợp kim hợp chất b/ Khả dẫn điện hợp kim lớn kim loại có hợp kim * c/ Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cố định hợp ... Fe(OH)2, KOHd * d/ Fe(OH)2 Câu 27: ( 48; Hiểu) Cho khí Clo vào dung dịch nước vôi tạo clorua vôi Clorua vôi có công thức phân tử là: a/ CaCl2 b/ Ca(OH)2Cl2 c/ CaClO3 * d/ CaCl2O Câu 28 : (60; Hiểu) ... Ca(OH)2 dư Câu 34: (44; Vận dụng ) Hoà tan hết 0,5 (g) hỗn hợp Fe kim loại hoá trị II dung dịch H2SO4 loãng, thu 1 ,12 (l) H2 (đkc) Kim loại hoá trị II : * a/ Be b/ Mg c/ Ca d/ Ba Câu 35: ( 41;...
 • 6
 • 406
 • 5

trac nghiem hinh hoc( chuong 1)

trac nghiem hinh hoc( chuong 1)
... ( y − 1) = 36 B Ảnh (C) qua việc thực liên tiếp phép đối xứng tâm O phép tịnh tiến theo vectơ r u = ( 2;3 ) a) c) ( x + 1) + ( y − 1) = 13 2 ( x − 1) + ( y − ) = 2 b) d) ( x + 1) + ( y − 1) = ... u = ( −2 ;1) a) c) ( x − 1) + ( y + 1) = 2 ( x − 1) + ( y + 1) = 2 b) d) C Ảnh đường tròn (C) qua phép đối xứng trục Ox 2 a) ( x + ) + ( y − ) = b) ( x − 3) + ( y − 2) = c) d) 11 ( x − 1) + ( y ... biến(C) thành đường tròn nào? 2 2 a) ( x − ) + ( y − ) = b) ( x − 1) + ( y − 1) = c) ( x + 2) + ( y − 1) = d) ( x + 1) + ( y − 1) = ÔN TẬP CHƯƠNG I Câu 1:Các phát biểu sau, phát biểu ĐÚNG (hoặc...
 • 12
 • 847
 • 29

bài tập trắc nghiệm hình học chương 1

bài tập trắc nghiệm hình học chương 1
... x -1) + (y -1) =1 đường thẳng (d): y=-x Gọi (C’) ảnh (C) qua Đd Phương trình (C’) A :( x +1) 2 + (y +1) 2 =1 B :( x -1) 2 + (y +1) 2 =1 C :( x+3)2 + (y -1) 2 =1 D :( x -1) 2 + (y-3)2 =1 Câu 31: Trong phép biến hình ... ' = − c) R ' = d) R ' = −6 I -Trắc nghiệm (3 điểm) CÂU21Trong hình sau ,hình khơng có tâm đối xứng A Hình tam giác B Hình vng C Hình thoi D Hình tròn Câu 22.: Cho hình (H) gồm đường thẳng song ... xứng Câu 44: Trong hình sau đây, hình tâm đối xứng ? (A )Hình gồm đường tròn hình chữ nhật nội tiếp; (B )Hình gồm đường tròn tam giác nội tiếp; (C )Hình lục giác đều; (D) Hình gồm hình vuông đường...
 • 8
 • 3,422
 • 129

BT cung co hinh hoc chuong I lop 9

BT cung co hinh hoc chuong I lop 9
... x=25 ( x +9) =0 x= -9( lo i độ d i ph i> 0) Vậy BC= 25 Các đoạn thẳng khác tìm cách dễ dàng không hiểu kỉ phân tích thành nhân tử có dạng theo lược đồ tổng quát gặp nhiều khó khăn gi i lớp toán ... em HS tiến hành nêu cảm tưởng : Đẻ Chúng ta yên tâm khẳng định rằng: ∆ABC vuông tai A đường cao AH biết độ d i đoạn thẳng ; ta luôn tính độ d i đoạn thẳng l i / (các đoạn thẳng đơn vị d i) ... toán Nếu không n i không thực Chúng ta vận dụng nhẹ a.x2 + bx +c = a(x2 + b/a.x + c/a) V i hệ số a; b; c cụ thể Cần hiểu rõ Bước 1/ lớp có học Đ i h i tư cao chút, cần đạt mục tiêu) a/ x2 -16x...
 • 2
 • 249
 • 0

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ CHƯƠNG IV LỚP 12 NC

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ CHƯƠNG IV LỚP 12 NC
... trị hiệu dụng 12 v ,và sớm pha π /3 so với dòng điện Biểu thức hiệu điện hai đầu đoạn mạch : A u = 12cos100 π t (v) B u = 12 cos100 π t (v)C u = 12 cos(100 π t - π /3 )(v)C u = 12 cos(100 π t ... L, C có giá trị sau đây? A R = 60Ω, L = 0,8 10−3 H ;C = F π 12 B R = 80Ω, L = 0, 10−3 H ;C = F π 12 u = 50 cos100π t (V), C R = 120 Ω, L = 0, 10−3 H;C = F π 8π D R = 60Ω, L = 1, 10−3 H ;C = ... đạt giá trị cực đại? Giá tri cực đại cơng suất bao nhiêu? A R = 120 Ω, Pmax = 60w B R = 60Ω, Pmax = 120 w C R = 40Ω, Pmax = 180w D R = 120 Ω, Pmax = 60w 49: Một đèn neon đặt hiệu điện xoay chiều có...
 • 20
 • 2,045
 • 6

Bộ câu hỏi trắc nghiệm hóa học thi HK2 lớp 12

Bộ câu hỏi trắc nghiệm hóa học thi HK2 lớp 12
... loi Cu ỏp ỏn: A Cõu 124 : Chn phỏt biu sai (chng 7/bi 31/chung/mc 1) A Fe l kim loi cú tớnh kh mnh B Fe l nguyờn t kim loi chuyn tip C Trong t nhiờn, st trng thỏi t cỏc mnh thi n thch D Khi tham ... dch CrCl3 0,1M tỏc dng 300 ml dung dch NaOH 0,12M thu c a gam kt ta Giỏ tr a l (chng 7/bi 34/chung/mc 3) A 1,03 gam B 1,236 gam C 0, 412 gam D 4 ,12 gam ỏp ỏn: C Cõu 262: Cho m gam Cr tỏc dng va ... NaOH C Dn khớ CO2 d vo dung dch NaAlO2 D Thờm dung dch HCl d vo dung dch NaAlO2 ỏp ỏn: C Cõu 112: Cho 120 ml dung dch NaOH 7,5M tỏc dng vi 80ml dung dch Al 2(SO4)3 1,25M Nng mol cỏc mui dung dch...
 • 75
 • 3,085
 • 3

đề thi trắc nghiệm hình học môn toán lớp 11

đề thi trắc nghiệm hình học môn toán lớp 11
... A,B,C,D,X,Y hình Khẳng định sau ? A Hình có trucï đối xứng:A, B, C, D, Y Hình có hai tr?c đối xứng X B Hình có trục đối xứng:A, Y Các hình khác tr?c đối xứng C Hình có trục đối xứng:A, B Hình có ... Vô số; Trong hình sau ,hình có vô số tâm đối xứng? A Hai đường thẳng song song; B Hai đường thẳng cắt ; C Đường elip; D Hình lục giác đều; 10 Trong mệnh đề sau , mệnh đề sai? A Hai hình chữ nhật ... trình là: A –x -3y+6 = B x+3y-6 = C x-3y=6 = D -x3y=6 = Câu 15: Hình sau tâm đối xứng? A Hình tam giác B Hình tròn C Hình vuông D Hình thoi Câu 16 Phép quay Q(o, α ) biến điểm A thành điểm A’ điểm...
 • 6
 • 378
 • 11

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÌNH HỌC CHƯƠNG 1(11 NÂNG CAO) potx

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÌNH HỌC CHƯƠNG 1(11 NÂNG CAO) potx
... c) R '  d) R '  6 I -Trắc nghiệm (3 điểm) CÂU21Trong cc hình sau ,hình no khơng cĩ tm đối xứng A Hình tam gic B Hình vuơng C Hình thoi D Hình trịn Câu 22.: Cho hình (H) gồm đường thẳng song ... đối xứng trục Câu 42: Trong hình sau đây, hình có bốn trục đối xứng (A) Hình bình hành; (B) Hình chữ nhật; (C) Hình thoi; (D) Hình vuông Câu 43: Trong mệnh đề sau , mệnh đề sai ? (A )Hình gồm hai ... Trong hình sau đây, hình tâm đối xứng ? (A )Hình gồm đường tròn hình chữ nhật nội tiếp; (B) Hình gồm đường tròn tam giác nội tiếp; (C )Hình lục giác đều; (D )Hình gồm hình vuông đường tròn nội tiếp Câu...
 • 10
 • 1,335
 • 32

Trắc nghiệm sinh học tổng hợp lớp 12

Trắc nghiệm sinh học tổng hợp lớp 12
... tăng gấp bội nên trình sinh tổng hợp chất hữu diễn mạnh C Các thể đa bội khả sinh giao tử bình thờng nên tập trung sinh trởng sinh dỡng D Thể đa bội đợc nhân lên nhờ sinh sản sinh dỡng nên bảo tồn ... chất vô bắng đờng hóa học Câu 20: Tiến hóa học trình: A Tổng hợp chất hữu từ nguyên tố vô B Hình thành sinh vật C Hình thành giọt côaxecva D Tổng hợp chất hữu tự hữu kí hợp chất vô Câu21 : Trong ... tập 42 Môn: Sinh Học Câu6: Sự hình thành hệ tơng tác cá đại phân tử đợc hình thành vào giai đoạn trình phát sinh sống: A Giai đoạn tiến hóa tiền sinh học B Giai đoạn tiến hóa sinh học C Giai đoạn...
 • 92
 • 279
 • 0

trắc nghiệm hóa học hữu cơ lớp 12

trắc nghiệm hóa học hữu cơ lớp 12
... Y, Z có cơng thức đơn giản d) X, Y, Z tạo ba ngun tố hóa học (C = 12; H = 1; O = 16) 199 Trong chất hóa học: HCOOH, CaCO3, C3H5(OH)3, KCN, Al4C3, CH3CHO, CO2, CaC2, C6H6, C6H12O6, số cơng thức ... = 16; N = 14) 95 Một axit hữu no mạch hở có cơng thức thực nghiệm (C 3H5O2)n Cơng thức phân tử axit là: a) C3H5O2 b) C6H10O4 c) C18H30O12 d) C12H20O8 96 Nicotine chất hữu có thuốc Hợp chất tạo ... 94 Aspartam có cơng thức cấu tạo Đây loại đường hóa học Trong cơng thức trên, góc vị trí ngun tử Cacbon Khối lượng phân tử loại đường hóa học là: a) 320 b) 290 c) 303 d) 294 (C = 12; H = 1; O...
 • 198
 • 344
 • 0

Bài tập trắc nghiệm hình học chương 1

Bài tập trắc nghiệm hình học chương 1
... Nguyễn Thùy Dương ⃗⃗⃗⃗⃗ + ⃗⃗⃗⃗⃗ Câu 14 Cho  ABC vuông cân có 𝐴𝐵 = 𝐴𝐶 = 𝑎 Khi |𝐴𝐵 𝐴𝐶 | bao nhiêu? A B 2a D Kết khác C a√2 ⃗⃗⃗⃗⃗ | bao nhiêu? ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐴𝐶 Câu 15 Cho hình vuông ABCD cạnh a Khi |𝐵𝐷 A ... ⃗⃗⃗⃗ D ⃗⃗⃗⃗ 𝐼𝐴 + 2𝐼𝐵 𝐼𝐶 = ⃗0 Câu 18 Nếu G tâm tam giác ABC đẳng thức sau đúng? A AB  AC  AG B AB  AC  AG   C AB  AC  AG   D AB  AC  AG Câu 19 Cho hình bình hành ABCD tâm M, câu sau ... ⃗⃗⃗⃗⃗ đẳng thức đúng? Câu 16 Cho điểm A, B, C phân biệt Nếu ⃗⃗⃗⃗⃗ 𝐴𝐵 = −3𝐴𝐶 ⃗⃗⃗⃗⃗ A ⃗⃗⃗⃗⃗ 𝐵𝐶 = 4𝐴𝐶 ⃗⃗⃗⃗⃗ B ⃗⃗⃗⃗⃗ 𝐵𝐶 = −4𝐴𝐶 ⃗⃗⃗⃗⃗ C ⃗⃗⃗⃗⃗ 𝐵𝐶 = 2𝐴𝐶 ⃗⃗⃗⃗⃗ D ⃗⃗⃗⃗⃗ 𝐵𝐶 = −2𝐴𝐶 Câu 17 Gọi BM đường trung...
 • 2
 • 251
 • 3

MA TRẬN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN CHƯƠNG i HOÁ học hữu cơ lớp 12 rượu –PHENOL AMIN

MA TRẬN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN CHƯƠNG i HOÁ học hữu cơ lớp 12 rượu –PHENOL AMIN
... TRẬN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN CHƯƠNG III HOÁ HỌC HỮU CƠ LỚP 12 GLIXERIN-LIPIT Tổng số câu : 10 (gấp 10 lần) Giáo viên soạn trắc nghiệm: Dương Thị Lan Hương Trường THPT Nguyễn Tr i Giáo viên phản biện ... propionic B axit panmitic, axit oleic, axit axetic C axit fomic, axit axetic, axit stearic *D axit panmitic, axit stearic, axit oleic Câu 38 (19; VD) Đun nóng 20g lo i chất béo trung tính v i dung dịch ... Nguyễn Tr i Mức độ N i dung Kh i niệm hợp chất hc có nhiều nhóm chức Glixerin Lipit Ôn tập chương II, III Cộng BIẾT HIỂU VẬN DỤNG (B i toán) Tiết pp ch.trình 1 18 50% 1 30% 20% 19 20 Ghi Tổng cộng...
 • 5
 • 123
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: trac nghiem sinh hoc chuong 2 lop 12trac nghiem sinh hoc chuong 1 lop 12 co dap antrắc nghiệm hóa học chương 6 lớp 12bài tập trắc nghiệm sinh hoc chuong 6 lop 12trắc nghiệm sinh học kì 1 lớp 12ôn tập hình học chương 1 lớp 12bai tap trac nghiem vat ly chuong 1 lop 12trac nghiem vat ly chuong 1 lop 12kiểm tra 1 tiết hình học chương 1 lớp 12trac nghiem sinh hoc chuong 3 lop 11bài tập hình học chương 3 lớp 12de kiem tra 1 tiet hinh hoc chuong 1 lop 12đề kiểm tra hình học chương 3 lớp 12cac dang bai tap trac nghiem hoa hoc chuong 1 lop 10de thi trac nghiem chon hoc sinh gioi lop 12 mon hoa hoc 20142015Thông tư liên tịch 02 2015 TTLT-BVHTTDL-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện.Thông tư 116 2015 TT-BTC quy định việc xây dựng hệ thống của cơ quan hành chínhThông tư 20 2015 TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất.Thông tư bãi bỏ thông tư 39 về bảo vệ môi trường với chất thải rắnThông tư quy định mức thu và sử dụng đường bộ trạm thu phí km 1807 + 500Thông tư 37 2015 TT-BTC quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nướcThông tư 118 2015 TT-BTC sửa đổi một số điều thông tư số 02 2012 TT-BTCThông tư 21 2015 TT-BLĐTBXH quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghềThông tư 119 2015 TT-BTC hướng dẫn quản lý tài chính với quỹ doanh nghiệp nhỏ và vừaThông tư 01 2016 TT-BNV về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.Thông tư ban hành điều lệ tổ chức và hoạt đọng của công ty TNHH mua bán nợThông tư 144 2015 TT-BTC quy định về sử dụng trạm phí tại km2079+535Thông tư 145 2015 TT-BTC quy định phí sử dụng trạm thu phí cầu Mỹ Lợi, Tiền GiangThông tư 71 2015 TT-BTNMT quy định kỹ thuật đặt chụp ảnh viễn thámThông tư 205 2015 TT-BTC về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020Thông tư 01 VBHN-BGDĐT Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm nonThông tư 01 2016 TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH tự nguyệnThông tư 01 2016 TT-BTNMT quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấpThông tư 01 2016 TT-NHNN hướng dẫn về chính sách cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợThông tư 06 2015 TT-BXD hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựng