Kiem tra trac nghiem 15 GT 12

Đề Kiểm Tra Trắc Nghiệm 15 Phút - Sử 12

Đề Kiểm Tra Trắc Nghiệm 15 Phút - Sử 12
... dân - HẾT - SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG KIỂM TRA MÔN Lịch sử - LỚP 12 TRƯỜNG THPT NAM SÁCH II Ngày tháng năm 2007 (Thời gian 15 phút - SỐ HỌ TÊN .LỚP ĐỀ SỐ 624 (đề có 20 câu) ... Mêhicô - HẾT - SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT NAM SÁCH II KIỂM TRA MÔN Lịch sử - LỚP 12 Ngày tháng năm 2007 (Thời gian 15 phút - SỐ 1) HỌ TÊN .LỚP ĐỀ SỐ 629 (đề có 20 câu) ... Braxin - HẾT - SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT NAM SÁCH II KIỂM TRA MÔN Lịch sử - LỚP 12 Ngày tháng năm 2007 (Thời gian 15 phút - SỐ 1) HỌ TÊN .LỚP ĐỀ SỐ 631 (đề có 20 câu)...
 • 17
 • 3,372
 • 68

Bài kiểm tra trắc nghiệm 15 phút Ngữ văn 12

Bài kiểm tra trắc nghiệm 15 phút Ngữ văn 12
... xác, độc đáo ; viết văn giàu hình ảnh B Viết văn giàu hình ảnh ; sử dụng phép tu từ lặp cú pháp, liệt kê C Dùng từ xác, độc đáo ; sử dụng phép tu từ lặp cú pháp, liệt kê D Viết văn giàu hình ảnh ... A Phủ đoạn hội thoại sau ? … Pá Tra bước hỏi : - Mất bò ? A Phủ trả lời tự nhiên : - Tôi lấy súng, bắn hổ to (Tô Hoài, Vợ chồng A Phủ) A A Phủ đánh lạc hướng Pá Tra B A Phủ nóng lòng muốn lập ... lặp cú pháp, liệt kê D Viết văn giàu hình ảnh ; sử dụng phép tu từ chêm xen, liệt kê Câu : Đoạn văn sau sử dụng phép tu từ ? Làng tầm đại bác đồn giặc Chúng bắn, thành lệ, ngày hai lần, buổi sáng...
 • 2
 • 572
 • 1

He thong de kiem tra trac nghiem 15''''anh 10 CB (1)

He thong de kiem tra trac nghiem 15''''anh 10 CB (1)
... pay ……… to the teachers, so I usually understand the lessons thoroughly a concentration b attention c focus d attendance 10/ What’s the…………….to your little brother, Jim ?He has a headache a need ... ……….at the station early to catch my 11 a.m train a travelled b went c arrived d came 6/ Her strengthen is that she never………….up She always tries her best a cheer b clean c get d give 7/ My father ... drives c travels d rides 9/ In the class I always pay ……… to the teachers, so I usually understand the lessons thoroughly a attendance b attention c focus d concentration 10/ Normally, most students...
 • 16
 • 777
 • 3

He thong de kiem tra trac nghiem 15''''anh 10 CB (3)

He thong de kiem tra trac nghiem 15''''anh 10 CB (3)
... fly 16/ I hear Hien has won the lottery What with such a big sum of money? a did she b was she done c does she d is she going to 17/ Her class is different other classes because the chidren ... surround d surroundings 9/ A person cannot hear any kind of sound a mute b dumb c deaf d blind 10/ .from is a divided b added c subtracted d multiplied 11/ There is a new television programme called: ... surrounds c surrounded d surroundings 9/ One can be successful if he makes his great a disability b abilities c effort d try 10/ The teacher helped the disabled children understand by making...
 • 13
 • 300
 • 0

He thong de kiem tra trac nghiem 15''''anh 10 CB (2)

He thong de kiem tra trac nghiem 15''''anh 10 CB (2)
... .from is a multiplied b subtracted c divided d added 14/ Thre is a lot of to the plan of rebuilding the school a passion b determination c opposition d demonstration 15/ The are those who not ... is at the same age She has some perceiving troubles She is a blind b dumb c mentally retarded d deaf 12/ .from is a multiplied b added c divided d subtracted 13/ Thre is a lot of to the plan ... b the rich and gave to the c the rich and the d the rich and giving 19/ She cannot be at work No one in the office .her since the lunch time a saw b would see c has seen d had seen 20/ The woman...
 • 12
 • 308
 • 0

De kiem tra trac nghiem GDQP khoi 12

De kiem tra trac nghiem GDQP khoi 12
... Đấu tranh phòng chống tội phạm c) Bảo đảm trang bị kĩ thuật b) Bảo đảm mặt hậu cần d) Nắm tình hình địch Câu 15 : Tổng cục hậu cần ( CAND ) quan ? a) Đấu tranh phòng chống tội phạm c) Bảo đảm trang ... Đấu tranh phòng chống tội phạm c) Bảo đảm trang bị kĩ thuật b) Bảo đảm mặt hậu cần d) Nắm tình hình địch Câu 17 : Tổng cục hậu cần ( CAND ) quan ? a) Đấu tranh phòng chống tội phạm c) Bảo đảm trang ... tướng d) Thượng tướng Câu 40 : Hệ thống cấp bậc sĩ quan nghiệp vụ CANDVN gồm ? a) cấp 10 bậc b) cấp 12 bậc c) cấp bậc d) cấp 11 bậc Câu 41 : Nền Quốc phòng Việt Nam QP ? a) Phong kiến c) Nhà nước...
 • 5
 • 6,404
 • 253

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 pptx

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 pptx
... ảnh vật qua thấu kính hội tụ? A Vật thật cho ảnh thật B Vật thật cho ảnh ảo C Vật thật cho ảnh thật ảnh ảo tùy vào vị trí vật thấu kính D Vật ảo cho ảnh ảo Câu 10: Điều sau nói tương quan ảnh vật ... 60 cm Câu 12: Vật AB vuông góc với trục thấu kính phân kỳ có tiêu cự f = - 30m, cho ảnh thật A’ B’ cách thấu kính 60cm Vật AB có vị trí tính chất gì? A Vật ảo, cách thấu kính 60cm B Vật thật, ... 60cm B Vật thật, cách thấu kính 60cm C Vật ảo, cách thấu kính 30cm D Vật ảo cách thấu kính 20cm Câu 13: Vật cách thấu kính hội tụ 12cm, ta thu ảnh cao gấp lần vật Tiêu cự thấu kính bằng: A f = 9cm...
 • 5
 • 215
 • 0

Vật Lý KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM 15 PHÚT Đề số 01 docx

Vật Lý KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM 15 PHÚT Đề số 01 docx
... động vật khác có chiều ngược với chiều chuyển động nhằm cản trở chuyển Tập hợp hai hay nhiều vật gọi hệ vật b) Lực ma sát nghĩ xuất vật động vật b) Tất lực tác dụng lên hệ vật gọi nội lực Khi vật ... chuyển động vật khác tiếp xúc xuất lực ma sát nhằm cản trở xu hướng chuyển động đó, lực ma sát gọi lực ma sát nghỉ c) Lực vật hệ tác dụng lên vật hệ gọi ngoại lực c) Khi vật đứng yên vật khác, ... dạng vật đàn hồi giới hạn đàn hồi b) Cùng tác dụng lên vật làm cho vật đứng yên d) Tất câu Cùng xuất đồng thời c) Câu 11\: Chọn câu câu sau chất : d) a) Lực hút Trái Đất tác dụng lên vật , làm vật...
 • 6
 • 115
 • 0

Vật Lý KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM 15 PHÚT Đề số 02 pdf

Vật Lý KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM 15 PHÚT Đề số 02 pdf
... tác dụng lên vật làm vật thu gia tốc b) Lực quán tính tác dụng lên vật làm vật d) Trong hệ vật có hai vật m1, m2 , gia tốc hệ thu tỉ lệ với tổng ngoại lực tác bị biến dạng dụng lên vật tỉ lệ nghịch ... hai vật câu sau : Hệ số ma sát trượt phụ thuộc vào b) Hai vật , khối lượng m1 m2 nối với chất độ nhẵn bề mặt tiếp xúc hai vật sợio dây đặt mặt bàn nằm ngang Hệ số ma sát mặt bàn vật c) Hệ số ... dây hai vật gọi nội lực xét hệ vật có hai vật m1 hai vật tiếp xúc Câu 09/ : Chọn câu câu sau : Gia tốc vật có độ lớn m/s2 có nghĩa m2 b) Khi xét hệ vật gồm hai vật mặt   sau : bàn lực kéo F...
 • 6
 • 101
 • 0

Vật Lý KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM 15 PHÚT Đề số 03 pot

Vật Lý KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM 15 PHÚT Đề số 03 pot
... hai hay nhiều vật gọi Tất lực tác dụng lên hệ vật gọi nội lực c) Lực vật hệ tác dụng lên vật hệ gọi ngoại lực d) phương với phương vận tốc vật chuyển động nhanh dần hệ vật b) Khi vật chuyển động ... lên vật , làm vật rơi tự với gia tốc trọng trường Câu 03 : Chọn câu câu sau điểm Trái Đất gọi : trọng lực Một vật đặt bàn quay, bàn b) Lực hút Trái Đất tác dụng lên vật , không quay nhanh, vật ... sát nghỉ c) Khi vật đứng yên vật khác, vị trí tiếp xúc hai vật xuất lực ma sát ngăn cản xu hướng chuyển động vật, lực ma sát gọi lực ma sát nghỉ Câu 07 : Chọn câu câu sau d) : Buộc vật nhỏ M vào...
 • 6
 • 106
 • 0

Vật Lý KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM 15 PHÚT Đề số 04 pdf

Vật Lý KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM 15 PHÚT Đề số 04 pdf
... tác dụng lên vật cân vật chuyển động thẳng b) Tổng lực tác dụng lên vật không vật đứng yên chuyển động thẳng c) Vật đứng yên lực tác dụng lên vật cân d) Trạng thái cân trạng thái vật đứng yên ... a) Hệ số ma sát trượt phụ thuộc vào diện tích bề mặt tiếp xúc hai vật b) Hệ số ma sát trượt phụ thuộc vào chất độ nhẵn bề mặt tiếp xúc hai vật c) Hệ số ma sát trượt có giá trị dương d) Hệ số ma ... tốc vật chuyển động nhanh dần c) Vật chuyển động với gia tốc không vật chuyển động nhanh dần d) Tất câu không Trọng lượng vật hợp lực a) lực hấp dẫn lực quán tính tác dụng lên vật Trọng lượng vật...
 • 6
 • 103
 • 0

De kiem tra trac nghiem Vat li 12 ppt

De kiem tra trac nghiem Vat li 12 ppt
... 3cos (120 πt+ ) (A) Khi C = C3 hệ số công suất đoạn mạch có giá trị lớn Lúc 12 này, cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức π A i =3 2cos (120 πt) (A) B i =6cos (120 πt+ ) (A) π 2π C i =6cos (120 πt+ ... ổn định π 125 u=110cos (120 πt- ) (V) Cho C thay đổi, C = μF điện áp hai đầu cuộn cảm có giá trị lớn 3π Biểu thức điện áp hai đầu cuộn cảm π π A u L =110 2cos (120 πt+ ) (V) B u L =220cos (120 πt+ ) ... điện qua mạch i = cos(100π t + ) (A) Điện áp u có biểu thức 12 7π 5π A u = 140, 2cos(100π t + )(V ) B u = 70, 2cos(100π t − )(V ) 12 12 π π C u = 140, 2cos(100π t − )(V ) D u = 70, 2cos(100π t...
 • 6
 • 360
 • 1

Xem thêm