DE TN TOAN 12

CHON LOC MOT SO DE THI TOAN 12 DUNG CHO THI TN-DH2009-2010

CHON LOC MOT SO DE THI TOAN 12 DUNG CHO THI TN-DH2009-2010
... mặt phẳng cho( E): + tiếp xúc với (E) Tìm n để số tiếp tuyến (E) qua N có tiếp tuyến song song với d1 d2 ĐS:x=-2; 2x+3y-5=0; sử dụng tính chất đối xứng ta có d song song với d1 mà song song d2; ... diện tích 3.ĐS:3x-8y +12= 0, 3x-2y-6=0 Câu 8: Trong không gian với hệ toạđộ Oxyz, cho hai đường thẳng: D1: x − y +1 z + x −1 y −1 z + = = = = d2: 2 2 a/.Chứng minh d1 d2 song song với b/.Viết phương ... đường thẳng d song song với mặt phẳng (P) c/.Tìm toạ độ điểm M thuộc mặt phẳng (P) cho tổng khoảng cách (MA+MB) đạt giá trị nhỏ Câu 6: Có số tựnhiên gồm chữ số đôi khác nhỏ 2158? Câu 7 :Cho x,y,z...
 • 17
 • 258
 • 0

Tổng hợp các đề thi TN Toán 12 (hay)

Tổng hợp các đề thi TN Toán 12 (hay)
... Ôn tập luyện thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm học 2009-2010 - MÔN TOÁN ( Thời gian làm bài: 150 phút ) Đề 2: I PHẦN CHUNG ... Ôn tập luyện thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm học 2009-2010 - MÔN TOÁN ( Thời gian làm bài: 150 phút ) Đề 4: I PHẦN CHUNG ... - MÔN TOÁN ( Thời gian làm bài: 150 phút ) Đề 3: I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 7,0 điểm ) 2x + Câu I ( 3,0 điểm ) Cho hàm số y = x−2 Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) hàm...
 • 5
 • 295
 • 0

TỔNG HỢP CÁC ĐỀ THI TN TOÁN 12( HAY)

TỔNG HỢP CÁC ĐỀ THI TN TOÁN 12( HAY)
... x2 ÔN TẬP LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TOÁN ( Thời gian làm bài: 150 phút ) Đề 2: I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 7,0 điểm ) Câu I ( 3,0 điểm ) x − 2x2 + 4 Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) ... TẬP LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TOÁN ( Thời gian làm bài: 150 phút ) Đề 3: I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 7,0 điểm ) 2x + Câu I ( 3,0 điểm ) Cho hàm số y = x−2 Khảo sát biến thi n vẽ đồ ... Câu V.b (1,0 điểm ) Tìm tập hợp điểm M mặt phẳng phức biểu diễn số phức − i z + , ( ) z − < ÔN TẬP LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TOÁN ( Thời gian làm bài: 150 phút ) Đề 4: I PHẦN CHUNG CHO TẤT...
 • 6
 • 184
 • 0

Ôn thi TN toán 12(70 đề)

Ôn thi TN toán 12(70 đề)
... Oxyz:cho A(1;0;0), B(1;1;1), 3 Kho sỏt s bin thi n v v th ca hm s y = Khụng cn thit pha xng danh anh em nh! B ễN THI TT NGHIP TON 12 a)Vit phng trỡnh tng quỏt ca mt phng ( ) i qua O v vuụng gúc ... (C) 2x + Kho sỏt s bin thi n v v th (C) Tỡm GTLN, GTNN ca hm s trờn on ; Cõu ( 3,0 im ) Cõu ( 3,0 im ) Cho hm s y = Khụng cn thit pha xng danh anh em nh! 26 B ễN THI TT27 NGHIP TON 12 ... bin thi n v v th (C) ca hm s 2/ Tỡm m ng thng d: y = m ct th (C) ti ba im phõn bit Cõu II.(3 im) 1/ Gii phng trỡnh: log(x 1) log(x2 4x + 3) = Khụng cn thit pha xng danh anh em nh! B ễN THI...
 • 37
 • 144
 • 0

Đề+ĐA Toán 12-CB hk1

Đề+ĐA Toán 12-CB hk1
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/311/179420//%20ATon12-CB.doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 310
 • 5

De thi Toan 12(hay)(moi cac thay co tham khao)

De thi Toan 12(hay)(moi cac thay co tham khao)
... 0,25đ Tính y', kết luận tính đồng biến 0,5đ Xác định tiệm cận đồ thị hàm số 0,25đ Đa bảng biến thi n; vẽ đúng, đẹp có nhận xét đồ thị 0,5 đ b) (1điểm) + PT hoành độ giao điểm (C): 0,25 đ 2x...
 • 3
 • 316
 • 1

Đề thi Toán 12 (THMK- HN)

Đề thi Toán 12 (THMK- HN)
... khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC Diện tích xung quanh hình nón tạo đờng SCA quay quanh trục SA Đề số Câu 1(4 điểm) Cho hàm số y = x-1 + (C) x Khảo sát vẽ đồ thị (C) hàm số Viết phơng trình tiếp ... khối chóp Diện tích toàn phần hình nón ngoại tiếp hình chóp Thể tích khối cầu nội tiếp hình chóp Đề số Câu 1(4 điểm) Cho hàm số y = - x4 + 2x2 + (C) Khảo sát vẽ đồ thị (C) hàm số Tìm m để phơng ... số y = x.e x Câu (2 điểm) Giải phơng trình sau: ( + 2) x = ( 2) x log2(2x -1)log2(2x+1- 2) = 12 Câu (3 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy nửa lục giác cạnh a, AD = 2a Mặt phẳng (SAD) vuông...
 • 2
 • 140
 • 0

dề cương toán 12

dề cương toán 12
... C(4; -1), đường cao đường trung tuyến kẻ từ đỉnh A có phương trình tương ứng là: (d ): 2x -3y + 12 =0 (d ): 2x +3y =0 Lập phương trình cạnh tam giác ABC Bài 6: Cho tam giác ABC, biết A(1,3) hai ... Lập phương trình đường tròn (C) có tâm I tiếp xúc với đường thẳng (d) có phương trình:3x + 4y -12 = Tìm toạ độ tiếp điểm Bài 10: Lập phương trình đường tròn (C) tiếp xúc với đường thẳng (d):...
 • 3
 • 188
 • 1

đề ôn toán 12

đề ôn toán 12
... 10: Từ 12 công nhân ưu tú người ta thành lập ban chấp hành Công đoàn gồm chủ tịch, phó chủ tịch uỷ viên Hỏi có cách thành lập ban chấp hành Công đoàn, biết công đoàn bình đẳng mặt A/ C122 x C103 ... thành lập ban chấp hành Công đoàn, biết công đoàn bình đẳng mặt A/ C122 x C103 B/ C102 x C125 C/ C122 x C125 D/ Một đáp số khác A D D D C A A D D 10 A ... D Câu hỏi 6: Tính bán kính R đường tròn ngoại tiếp ΔABC Biết a = 16 tgA = 4/3 A/ R = 10 B/ R = 12 C/ R = 14 D/ R = 16 A B C D B C D B C D Câu hỏi 7: A Câu hỏi 8: A Câu hỏi 9: Giải phương trình...
 • 3
 • 178
 • 0

đe cương toan 12 học ki 2

đe cương toan 12 học ki 2
... 21 / ∫ x e ln x dx x e ln ln x sin(ln x) e 2x e− x e 2x dx 23 / ∫ − x dx 25 / ∫ dx dx 23 / ∫ x dx 24 / ∫ 22 / ∫ x x +1 x(ln x + 1) ln e − 0e e +1 3 e 1 x3 2 dx 29 / ∫ dx dx 30/ ∫ 26 / ∫ ln(x − x)dx 27 / ... Cho hai mỈt cÇu (S1) : x2 +y2 +z2 - 6x+4y-2z - 86 = (S2) : x2 +y2 +z2 +6x-2y-4z -2 = vµ (P) : 2x-2y-z+9 = X¸c ®Þnh t©m cđa ®êng trßn lµ giao cđa (P) vµ (S1) Cmr (S1) vµ (S2) c¾t theo mét ®êng trßn,x¸c ... giới hạn bởi: a) y = x2 y = b) ax = y2 ay = x2 ( a > ) c) y = xex , y = , x = – 1, x = d) y = |lnx| y = e) y = (x – 6 )2 y = 6x – x2 f) x2 + y2 = y2 = 2x g) x2 + y2 = 16 y2 = 6x Cơng thức : Thể...
 • 11
 • 365
 • 2

Xem thêm